Detaylı Bilgi İçin
info@mindset.com.tr
444 1 476
Balanced Scorecard Eğitimi - İTÜ

Eğitim Detayları

  • 04-03-2017
  • Cumartesi - Pazar / 10:00 – 17:00
  • 25
  • İstanbul Teknik Üniversitesi - Maçka Kampüsü / Beşiktaş
  • 2 Gün
Kontenjan 25/16
Eğitim İçeriği
Hedeflerle Yönetim Nedir
Performans değerlendirme
Stratejik Planlama

Şirketlerin yaptığı büyük hatalar

Vizyon Belirleme

SWOT Analizi

TOWS Analizi

Strateji oluşturma

Balanced Scorecard Nedir

Niçin Balanced Scorecard

Hedeflerle Yönetim Felsefesi

Balanced Scorecard Metodolijisi

Balanced Scorecard’ın Oluşturulması

Balanced Scorecard’ın Kullanılması

Balanced ScoreCard’ın Takibi

Örnek Şirket Uygulamaları

Öncül ve sonuç göstergeler
Şirket Hedef kartı hazırlanması
Departman Hedef kartı hazırlanması
Yönetici Hedef kartı hazırlanması
Çalışan Hedef kartı hazırlanması
BSC ve performans yönetimi entegrasyonu
Balanced Scorecardın Kullanılması
Balanced ScoreCardın Takibi
Strateji haritalarının hazırlanması
ERP ile entegrasyonu ve veri alımı
Konuyla ilgili yazılımlar
Program Hedefi

Program Hedefi

Son 75 yılın en önemli yönetim araçlarından biri olarak nitelendirilen (Harvard Business Review) Balanced Scorecard yaklaşımı, 1993 yılından sonra en önemli yönetim araçlarından birisi haline gelmiş ve Fortune 500 şirketlerinin % 80’inde ve diğer pek çok kuruluşta uygulamaya alınmıştır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) yaklaşımını tanıtmak ve örnek şirket uygulamalarını açıklamaktır.

Kayıt ve Ödeme

Kayıt ve Ödeme

Eğitim Hakkında Bilgi İste
Gönderiliyor...
Mindset Institute - Yeni nesil eğitim çözümleri