Lojistik Yönetimi

Detaylı Bilgi İçin
info@mindset.com.tr
444 1 476
Lojistik, Satınalma ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Programı – Modül 1

Eğitim Detayları

Kontenjan
Genel Bilgi
Eğitim İçeriği
Lojistik Yönetimi

1. Taşımacılık, Depolama, Lojistik Kavramları ve Farklılıları, Örnek Vakalar

2. Temel Lojistik Faaliyetler, Müşteri Hizmet Düzeyi (CSL), Lojistik Maliyetleri ve Toplam Mâliyet Kavramı

3. Türkiye Lojistik Sektörü, Dış Kaynak Kullanımı, Üçüncü Parti (Taraf) Lojistik (3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı (LLP)

4. Lojistikte Performans Yönetimi, Lojistikte Çağdaş Sistemler (Milk Run, Cross-Dock, Araç Yükleme ve Rotalama)

Stok Yönetimi

1. Temel Bilgiler
    • Stok ve Envanter Kavramları
    • Malzeme Tipleri
    • Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu
    • Stok Kalemleri İçin ABC Analizi
    • Stok Mâliyetlerinin Hesaplanması

2. Sipâriş Verme Sistemleri – Bağımsız Talep Yapısı
    • Basit Stok Kontrol Modeli
    • En Yüksek Stok, En Düşük Stok ve Sipâriş Verme Düzeyleri
    • Ekonomik Sipâriş Miktarı
    • Ekonomik Üretim Miktarı
    • Güvence Stoğu ve Hesabı

3. Sipâriş Verme Sistemleri – Bağımlı Talep Yapısı
    • Malzeme Gereksinim Plânlaması Hakkında Genel Bilgiler
    • Ürün Ağacı
    • Malzeme Gereksinim Miktarlarının Hesaplanması
    • Sipâriş Miktarlarının Belirlenmesi (Lot Sizing)

4. Stok Analizleri
    • Ürün Stokları Portföy Analizi
    • Ürün Yaşam Eğrisi ve Stok Risk Analizi
    • Stok Türü (Çeşitleri) Analizi
    • XYZ Analizi
    • ABC-XYZ Analizi (2 Boyutlu ABC Analizi)
    • Stok Devir Hızı Analizi
    • Stok Kalite Oranı (IQR: Inventory Quality Ratio) Analizi
    • Stok Yaşlandırma Analizi

5. İleri Stok Kontrol Modelleri
    • Dinamik Stok Kontrol
    • Bekleyen Sipâriş (Backordering) Stok Kontrol Modeli
    • Miktara Dayalı Fiyat İndirimli Stok Kontrol Modeli

6. Genel Değerlendirme
    • Stok Yönetiminde Kullanılabilecek Anahtar Performans Göstergeleri (KPI’lar)
    • Deponuzdaki Fazla Stoğun Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Depo Yönetimi

1. Depolamanın Lojistikteki Yeri ve Önemi
    • Depo ve Depolama Kavramları
    • Depo Yönetiminin Amaçları
    • Lojistik ve Depo İlişkileri
    • Depolanan Malzeme Türleri
    • Depo Sınıflandırması

2. Depolama Süreçleri
    • Genel Bilgi
    • Temel Süreçler [Mal Kabul, Yerleştirme, İkmâl / Transfer, Sipâriş Toplama, Çapraz Sevkiyat, Katma Değerli İşlemler, Paketleme, Sevkiyat, İade Alma, İşleme ve İmhâ, Açık Saha Yönetimi]
    • Destek Süreçler [İş Emri Yönetimi, Stok İşlemleri, Sevk Plânlama, Sayım, Raporlama]

3. Depo Ekipmanları ve Kaplar
    • Depolama Ekipmanları [Rafsız/Raflı/Otomatik Depolama Sistemleri]
    • Elleçleme Ekipmanları [El Arabası, Askılı Taşıma Arabası, Transpalet, Çaka, Dar/Çok Dar Koridor Çakaları, Sipâriş Toplayıcı, Akülü İstif Makinası, Yandan İstifleyici, Çekici, Konveyör, Elevatör, Asansör, Otomatik Yönlendirmeli Araç, Vinç]
    • Diğer Ekipmanlar [Streçleme Makinası, Şrinkleme Makinası, Çemberleme Makinası]
    • Kaplar [Konteyner, Palet, Big Bag/Çuval, İstifleme Kasası, Koli/Kutu, Sepet]

4. Depo Binası, Dış ve İç Çevresi
    • Depo Binasının Özellikleri [Yapı, Kat Sayısı, Zemin, Duvarlar, Pencereler, Çatı, Kapı-Rampa-Körük Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, İklimlendirme (Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Nemlendirme-Nemden Arındırma) Sistemleri]
    • Depo Dış Çevresi [Sundurma, Çitler ve Manevra Alanı, Giriş Kapısı ve Kantar, Kap Onarım ve Depolama Alanı, Akü Şarj Alanı, Atık Alanları, İmhâ (Bertaraf) Alanı]
    • Depo İç Çevresi [Raflı Alan, İstif Alanı, Koridorlar, Karantina Alanı, İade Alanı, Yükleme/Boşaltma Alanları, Çapraz Sevkiyat Alanı, Katma Değerli Hizmetler Alanı, Paketleme ve Paketleme Malzemesi Alanları, Ekipman Araç Parkı]


5. Depo Yönetimi
    • Depo Yönetiminin Amacı ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
    • Kaynak Plânlama
    • Adresleme Sistemleri
    • Yerleşim Sistemleri
    • İç Trafik Düzenlemesi
    • ABC Analizi
    • Yükleme-Boşaltma Sistemleri
    • Depolama Yöntemleri
    • Depolamada Kullanılan Semboller ve İşaretleme
    • Ürün Öncelik Kuralları
    • Depolamada Risk Etmenleri ve Güvenlik Uygulamaları
    • Depolarda Temizlik
    • Kapasite Fazlası Malların Depolanması
    • Performans Değerlendirme

Depo Tasarımı

1. Depo Tasarım Metodolojisi
    • Depolamada Stratejik, Taktik ve Operasyonel Kararlar
    • Depo Türüne (Otomatik, Konvansiyonel) ve Malzeme Taşıma Sistemine Karar Verilmesi
    • Hiyerarşik Depo Tasarımı

2. Depolama Süreçlerinin Tasarımı
    • Mal Kabul
    • Yerleştirme
    • Çapraz Sevkiyat
    • Toplama, Ayırma ve Sınıflandırma
    • Sevk

3. Depo Tasarımı
    • Depolama Yeri Gereksiniminin Hesaplanması
    • Elleçleme ve Diğer Alan Gereksinmelerinin Hesaplanması
    • Depo Ölçülerinin Belirlenmesi
    • Kapı-Rampa Sayısının Hesaplanması
    • Kaynak (İşgücü, Ekipman) Gereksiniminin Hesaplanması

Kentsel Lojistik ve Âfet Lojistiği

Kentsel Lojistik

1. Kentleşme, Kentsel Lojistik Problemleri ve Çözümleri
2. Lojistik Köyler/Merkezler

İnsanî Yardım ve Âfet Lojistiği

1. Genel Kavramlar ve Tanımlar
    • Âfet Tanımı
    • Âfet Türleri ve Sınıflandırılması
    • Âcil Durum Yönetim Plânı
    • Âcil Durum Lojistiği
    • İnsanî Yardım Lojistiği

2. Âfetlerin Analizi ve Âfet Lojistik Plânları

    • Dünyadaki ve Türkiye’deki Âfetlerin Analizi
    • Dünyadaki ve Türkiye’deki İnsanî Yardım Lojistik Plânları

Taşımacılık Yönetimi

1. Taşımacılığın Önemi, Temel Kavramlar ve Lojistikteki Yeri
2. Taşımacılık İstatistikleri
3. Dağıtım Kavramı, Yurtiçi ve Uluslararası Dağıtımda Önemli Unsurlar
4. Taşıma Maliyetleri – Navlun Hesaplama
5. Taşımacılıkta Maliyet Türleri
6. Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları
    • Karayolu
    • Demiryolu
    • Denizyolu
    • Havayolu
    • Boru hattı
7. Intermodal Taşımacılık
8. Freight Forwarder’lar
9. Taşıma Modu Seçimi Uygulaması
10. Vaka Analizleri İle Ulaştırma Problemleri
11. Taşıması yapılan yük kavramı ve karakteristikleri, Türleri ve Taşımada Dikkat Edilecek Konular
12. Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar (Tipleri, Kapasiteleri, Tarifeler), Yükleme yöntemleri
13. Taşımacılık Ekonomisi, Lardner prensibi, Dönüş Yükü (taşımacılık dengesi), Ölçek ve Mesafe Ekonomisi Kavramları
14. Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi
15. Milk Run ve Cross Docking Uygulamaları
16. Uluslararası Güzergâhlar
17. Karayolu Taşıma Mevzuatı
18. Meslekî Yeterlilik Belgeleri
19. Yetki Belgeleri Türleri
20. Taşımacılıkta Kullanılan Gerekli Belgeler
21. Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR Konvansiyonu – İlgili Yönetmelik)

Kayıt ve Ödeme

Kayıt ve Ödeme

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

 

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

Eğitim Hakkında Bilgi İste
Gönderiliyor...
Mindset Institute - Yeni nesil eğitim çözümleri
bursa escort klbest.com porno