Satınalma ve Dış Ticaret Yönetimi Sertifika Programı 

Detaylı Bilgi İçin
info@mindset.com.tr
444 1 476
Satınalma Yönetimi ve Dış Ticaret Sertifika Programı

Eğitim Detayları

  • 24-02-2018
  • Cumartesi - Pazar / 10:00 - 17:00
  • 25
  • İstanbul Teknik Üniversitesi - Beşiktaş
  • 66 Saat
Kontenjan 25/20
Eğitim İçeriği
Eğitim İçeriği
Satınalma Yönetimi

1. Stratejik Satınalma Yönetimi
    • Kategori Yönetimi
    • Satınalma Stratejileri
    • Satın Almanın Doğruları
    • Satın Almada SWOT Analizi
    • Satın Almada Kıyaslama (Benchmarking)
    • Stratejik Satın Almadaki Yenilikler

2. Satınalma Bütçe ve Raporlama Yönetimi
    • Satınalma Bütçe Aşamaları
    • Satınalma Bütçesi ABC Analizleri
    • Yeni Dönem Fiyat Tahminleri
    • Bütçe Gerçekleşme Tâkibi
    • Satınalma Raporlama Sistematiği
    • Stratejik Satınalma Raporları

3. Satınalma Yöneticiliği ve Liderlik
    • Satınalma Yöneticiliği ve Liderlik İçin Başarı Etmenleri
    • Satınalma Organizasyonu
    • Satınalma Ekip Yönetimi
    • Satınalma Süreci
    • Süreç Sırasında Ortaya Çıkan Hatalar ve Çözüm Önerileri
    • Satınalma Performans Ölçütleri

4. Endirekt Satınalma ve Tedârik
    • Endirekt Satınalma Modeli
    • Endirekt Satın Almada Fiyat ve Tedârikçi Yönetimi
    • Endirekt Satın Almada Dış Kaynak Kullanımı
    • Endirekt Satın Almada Maliyet Tasarrufları
    • Endirekt Satın Almada Verimlilik Ölçütleri
    • Endirekt Satın Almada Tedârikçi Değerlendirme Ölçütleri
    • Endirekt Satın Almada En Sık Görülen Eksiklikler ve Çözüm Önerileri

5. Fiyat Yönetimi ve Fiyat Müzakereleri
    • Fiyat Teklifleri
    • Fiyat Modelleri ve Analizleri
    • Toplam Sahip Olma Mâliyeti
    • Mâliyet Düşürme Teknikleri
    • Fiyat Müzakerelerine Hazırlık
    • Fiyat Müzakerelerinde Kullanılabilecek Taktikler
    • Satın Almacılar İçin Vazgeçilmez Yedi Teknik
    • Satışçılar İçin Vazgeçilmez Yedi Teknik

6. Dış Kaynak Kullanımı ve Sözleşme Yönetimi
    • Yap/Satın Al Kararlarının Verilmesine Etki Eden Durumlar
    • Dış Kaynak Kullanımı
    • Sözleşme Maddelerinin Yorumlanması
    • Sözleşme Çeşitleri (Tedârik Zinciri, Satınalma, Dış Kaynak, Depo vb.)
    • Sözleşmelerde Kritik Maddeler
    • Başarılı Sözleşme Yönetim Araçları
    • Sözleşmelerde Risk Yönetimi
    • Sözleşmelerde Anlaşmazlık Çözümleri
    • Kanunlarda Sözleşmeyi Bağlayan Noktalar
    • Elektronik (e) Sözleşme Yönetimi

Tedârikçi İlişkileri Yönetimi

1. Tedârikçi İlişkilerine Hazırlık Çalışmaları
2. Tedârikçi Bilgi Formunun Hazırlanması
3. Tedârikçi El Kitabının Hazırlanması
4. Tedârikçi Seçme Ölçütlerinin Belirlenmesi
5. Tedârikçi Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması
6. Tedârikçi Geliştirme Çalışmaları
7. Tedârikçi Ödüllendirme Sisteminin Kurulması
8. Tedârikçi Risk Analizi
9. Tedârikçi Yönetiminde Tedârik Zinciri Araçları
10. Elektronik (e) Tedârik Yönetimi

Dış Ticaret ve Gümrükleme

1. Küreselleşme Süreci ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
2. Dünya Ticareti ve Türk Dış Ticaret Göstergelerinde Gözlemlenen Gelişmelere Genel Bakış
3. İşletmelerin Dış Pazarlara Açılma Nedenleri, Dış Pazarlara Açılmayı Etkileyen Unsurlar
4. Dış Pazarlara Yönelirken Bilinmesi Gerekenler
5. Dış Ticaret Yapacak İşletmeler İçin Fizibilite Ayrıntıları
    • İhracat ve İthalat Yapacak İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Yeterlilikleri
    • Ticaret Yapılacak Ülkelerin Analizi
    • Dış Ticarete Konu Ürün Analizi
6. Yurt İçi Ticaret ve Dış Ticaret Farklılıkları
7. Dış Ticarette Kullanılan Temel Belgeler ve Önemi
8. Adım Adım Dış Ticaret
    • Dış Ticarette İş Akışı - İhracat ve İthalat Sürecinin temel Aşamaları
    • İhracat ve İthalat Süreçleri İle ilgili Uygulamalar ve Vaka Çalışması
9. INCOTERMS 2010 Esasları ve Uygulaması
    • Lojistik Firmalarının INCOTERMS 2010 Çerçevesinde Yükümlülükleri
    • INCOTERMS Uygulamaları İle İlgili Vaka Çalışmaları
10. Dış Ticaret Mevzuatı ve Temel Esasları
11. Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme
12. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Esasları
13. Gümrük Rejimleri
    • Gümrük Antrepo Rejimi
    • Dahilde İşleme Rejimi
    • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
    • Geçici İthalat Rejimi
    • Hariçte İşleme Rejimi
    • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
    • Transit Rejimi
    • İhracat Rejimi
14. 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan 5911 Sayılı Kanun ve Esasları
15. İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması


1. Temel Gümrük Uygulamaları
    a) Tarife
    b) Menşe
    c) Kıymet

2. Gümrükleme İşlemlerinde Temel Malî Yükümlülükler

3. Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması

 

Kayıt ve Ödeme

Kayıt ve Ödeme

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

 

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

Eğitim Hakkında Bilgi İste
Gönderiliyor...
Mindset Institute - Yeni nesil eğitim çözümleri