Detaylı Bilgi İçin
info@mindset.com.tr
444 1 476
Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitim Detayları

 • 14-10-2017
 • Ctesi Pazar - 10:00 - 17:00
 • 25
 • İstanbul Teknik Üniversitesi - Beşiktaş/Maçka
 • 108 Saat
Kontenjan 25/11
Eğitim İçeriği
Sertifika Programı Eğitim Konu Başlıkları
Hafta-1: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 

 1. Tedarik Zinciri Yönetiminin Doğuşu, Evrimi ve Temel Kavramlar
 2. Tedarik Zinciri Yapıları
 3. Tedarik Zinciri Yönetim İlkeleri
 4. Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri  

 

Hafta-2: LOJİSTİK YÖNETİMİ 

 

 1. Taşımacılık, Depolama, Lojistik Kavramları ve Farklılıları, Örnek Vakalar
 2. Temel Lojistik Faaliyetler, Müşteri Hizmet Düzeyi (CSL), Lojistik Maliyetleri ve Toplam Mâliyet Kavramı
 3.  Türkiye Lojistik Sektörü, Dış Kaynak Kullanımı, Üçüncü Parti (Taraf) Lojistik (3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı (LLP)
 4. Lojistikte Performans Yönetimi, Lojistikte Çağdaş Sistemler (Milk Run, Cross-Dock, Araç Yükleme ve Rotalama)

 

Hafta-3: SATINALMA YÖNETİMİ 

 

 1. Stratejik Satınalma
 2. Sözleşme Yönetimi
 3. Satınalma Süreçleri ve Yönetimi
 4. Fiyat Yönetimi
 5. Dış Kaynak Kullanımı
 6. ERP Sistemlerinde Satınalma
 7. Tedârikçi Yönetimi

 

Hafta-4: STOK YÖNETİMİ

 

 1. Malzeme Yönetimi
 2. Stok Kontrol Sistemleri (Bağımsız Talep Yapısı)
 3. Malzeme Gereksinim Plânlaması (Bağımlı Talep Yapısı) 

 

Hafta-5: DEPO YÖNETİMİ 
 1. Depolamanın Lojistikteki Yeri ve Önemi
 2. Depo Ekipmanları ve Kaplar
 3. Depo Binası, Dış ve İç Çevresi
 4. Depo Yönetimi
 5. Depolama Süreçleri  

 

Hafta-6: TAŞIMACILIK YÖNETİMİ  

 

 1. Taşımacılığın Önemi, Temel Kavramlar ve Lojistikteki Yeri
 2. Taşımacılık İstatistikleri
 3. Dağıtım Kavramı, Yurtiçi ve Uluslararası Dağıtımda Önemli Unsurlar
 4. Taşıma Maliyetleri – Navlun Hesaplama
 5. Taşımacılıkta Maliyet Türleri
 6. Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları
 7. Intermodal Taşımacılık
 8. Freight Forwarder’lar
 9. Taşıma Modu Seçimi Uygulaması
 10. Vaka Analizleri İle Ulaştırma Problemleri
 11. Taşıması yapılan yük kavramı ve karakteristikleri, Türleri ve Taşımada Dikkat Edilecek Konular
 12. Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar (Tipleri, Kapasiteleri, Tarifeler), Yükleme yöntemleri
 13. Taşımacılık Ekonomisi, Lardner prensibi, Dönüş Yükü (taşımacılık dengesi), Ölçek ve Mesafe Ekonomisi Kavramları,
 14. Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi
 15. Milk Run ve Cross Docking Uygulamaları
 16. Uluslararası Güzergahlar
 17. Karayolu Taşıma Mevzuatı
 18. Mesleki Yeterlilik Belgeleri
 19. Yetki Belgeleri Türleri
 20. Taşımacılıkta Kullanılan Gerekli Belgeler
 21. Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR Konvansiyonu – İlgili Yönetmelik) 

 

Hafta-7: LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 

 1. Genel Bilgiler
 2. Tedarik Zinciri Bilişim Altyapısı
 3. Güncel Tedârik Zinciri Yönetimi Teknolojileri 
 4. Lojistik Bilişim Sistemleri Bileşenleri
Hafta-8: DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLEME

 

 1. Küreselleşme Süreci ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
 2. Dünya Ticareti ve Türk Dış Ticaret Göstergelerinde Gözlemlenen Gelişmelere Genel Bakış
 3. İşletmelerin Dış Pazarlara Açılma Nedenleri, Dış Pazarlara Açılmayı Etkileyen Unsurlar
 4. Dış Pazarlara Yönelirken Bilinmesi Gerekenler
 5. Dış Ticaret Yapacak İşletmeler İçin Fizibilite Ayrıntıları
 6. Yurt İçi Ticaret ve Dış Ticaret Farklılıkları
 7. Dış Ticarette Kullanılan Temel Belgeler ve Önemi
 8. Adım Adım Dış Ticaret
 9. INCOTERMS 2010 Esasları ve Uygulaması
 10. Dış Ticaret Mevzuatı ve Temel Esasları
 11. Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme
 12. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Esasları
 13. Gümrük Rejimleri
 14. 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan 5911 Sayılı Kanun ve Esasları
 15. İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması
 16. Temel Gümrük Uygulamaları
 17. Gümrükleme İşlemlerinde Temel Mali Yükümlülükler
 18. Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması   

 

Hafta-9: Lojistik Yönetimi (Vaka Çalışması)

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ (Pazar 10:00-13:00 ve 14:00-17:00)

Lojistik Vaka Sınavı (Pazar 10:00-13:00) 

Diğer Tüm Dersler İçin Ortak Test Sınavı (Pazar 14:00-17:00)

Program Hedefi

Program Hedefi

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır. Bu konuda dünya ve ülkemizde çok çeşitli teknoloji, sistem ve yöntemler kullanılmaya başlanmıştır.

1999-2000 Eğitim Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmektir.

 

Program Eğitim Takvimi:

Program 4 Mart 2017 tarihinde başlayacak ve arada iki hafta sonu dinlenme haftası olacak şekilde toplam 11 hafta sürecektir. Bu programda değişiklikler yapılabilir.

Hafta-1:

4 Mart 2017 Cumartesi

Stok Yönetimi
Doç.Dr. Murat BASKAK

5 Mart 2017 Pazar

Lojistik Yönetimi
Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

Hafta-2:

11 Mart 2017 Cumartesi-Pazar

Stok Yönetimi
Doç.Dr. Murat BASKAK

12 Mart 2017 Cumartesi-Pazar

Lojistik Yönetimi
Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

Hafta-3: 18 - 19 Mart 2017 Cumartesi-Pazar

Tedarik Zinciri Yönetimi
Öğr.Gör.Dr. Halil Halefşan SÜMEN

DİNLENME HAFTASI – 25 Mart 2017 Cumartesi - 26 Mart 2017 

Hafta-4: 1 - 2 Nisan 2017 Cumartesi-Pazar

Satınalma Yönetimi
Dr. Mühendis İsmail KARAKIŞ

Hafta-5: 8 - 9 Nisan 2017 Cumartesi-Pazar 

Taşımacılık Yönetimi
Prof.Dr. Umut Rıfat TUZKAYA

Hafta-6: 15 - 16 Nisan 2016 Cumartesi-Pazar

Taşımacılık Yönetimi
Prof.Dr. Umut Rıfat TUZKAYA

DİNLENME HAFTASI – 22 Nisan 2017 Cumartesi / 23 Nisan 2017 Pazar (Resmi Tatil) 

Hafta-7: 29 - 30 Nisan 2017 Cumartesi-Pazar

Dış Ticaret ve Gümrükleme
Atiye TÜMENBATUR

Hafta-8:

6 Mayıs 2017 Cumartesi

Depo Yönetimi
Doç.Dr. Murat BASKAK

7 Mayıs 2017 Pazar

Lojistik Yönetimi Vaka Çalışması

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

Hafta-9:

13 Mayıs 2017 Cumartesi

Depo Yönetimi
Doç.Dr. Murat BASKAK

14 Mayıs 2017 Pazar

Lojistik Vaka Sınavı (10:00-13:00) 

Diğer Tüm Dersler İçin Ortak Test Sınavı (14:00-17:00)

 

Kimler Katılmalı

Kimler Katılmalı

Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgileri almak, bilgilerini tazelemek ve sektöre adım atmak isteyen kişiler bu programa katılabilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

Sertifika

Sertifika

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde Lojistik Yönetimi dersinden yapılacak olan vaka sınavı ve diğer tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınmaktadır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için her iki sınavdan da ayrı ayrı başarılı olması ve bunun için de 100 üzerinden en az 50 not alması gerekmektedir.

Herhangi bir sınavdan başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

lojistik-ileri-w_1

Kayıt ve Ödeme

Kayıt ve Ödeme

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

 

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

Kredi Kartı Taksitli Ödeme ( Mail Order / Bonus) ( Kredi Kartınız Bloke Olmadan)

EFT / Havale ile ödeme.

Eğitim Hakkında Bilgi İste
Gönderiliyor...