Detaylı Bilgi İçin
info@mindset.com.tr
444 1 476
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı

Eğitim Detayları

  • 17-03-2018
  • Cumartesi-Pazar / 10:00-17:00
  • 25
  • İTÜ Maçka Kampüsü
  • 72 Saat
Kontenjan 25/18
Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Sağlık Hizmet Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İK Dengeli Skor Kartı

İnsan Kaynakları Planlaması

İş Analizi

İş Değerleme

Ücretleme

Çalışan Seçimi, İşe Alımı ve İşe Yerleştirme Modelleri

Performans Değerlendirme Sistemleri

Çalışan Eğitimi ve Geliştirilmesi

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Örgütsel Davranışın Temelleri

Kişilik Yapıları

Algılama

Tutum ve Davranışlar

İş Tatmini, Örgüte Bağlılık ve İşe Bağlılık

Çalışan Motivasyonu

Örgütlerde Grup Dinamikleri ve İş Takımları

Örgüt Kültürü

Liderlik

Kariyer Yönetimi
YALIN HİZMET

Sağlıkta yalın yaklaşımlar

Yalın felsefe

Yalın araçlar ve örnek uygulamalar

5-S ve sağlıkta 5-S

Sağlık kurumlarında süreç yönetimi- Sağlıkta tedarik zinciri yönetimi

Uygulama ve görsel örnek uygulamalar

Kaizen ve sağlıkta uygulamaları

 

SAĞLIK HUKUKU

Hasta hakları
Sağlık personelinin hukuki, cezai ve idari sorumluluğu
Özel sağlık kuruluşlarıyla hasta arasındaki hukuki ilişki
Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu
Yanlış tedaviden doğan sorumluluk

 

OYUN TEORİSİ

Oyun teorisine giriş

Baskın strateji dengesi

Nash dengesi

Karma stratejiler

Alt oyun mükemmel denge

Tekrarlanan oyunlar

Asimetrik bilgi

İhaleler

 

İSTATİSTİK

Tanımsal istatistik
Aralık tahminleri (tek örnek, iki örnek)
Hipotez testleri (tek örnek, iki örnek)
Regresyon analizi
Faktör analizi

 

ERGONOMİ

Ergonominin tanımı ve tarihsel gelişimi

Endüstriyel ergonomi

Kas ve iskelet hastalıkları

Kas ve iskelet hastalıklarından korunma yöntemleri

Egzersiz hareketleri

 

PROJE YÖNETİMİ

Proje organizasyon yapıları

Projelerin planlanması

Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler

CPM

PERT

 

YÖNETİM EKONOMİSİ

Temel ekonomik aktörlerin (birey ve firmaların) karar prosesleri

Piyasa yapısı, firma davranışı ve performans

Rekabetçi ve tekelci piyasalardaki yönetim stratejileri

İleri iş stratejilerinin geliştirilmesi

Devlet müdahaleleri ve bilgi yapısının ekonomik çıktılar üzerindeki etkisi

 

FİZİBİLİTE ANALİZİ

Fizibilite Analizinin Temelleri

Teknik, Ekonomik, Yasal, Operasyonel ve Zaman Boyutları Açısından Fizibilite.

Ekonomik Fizibilite Analizinde Kullanılan Teknikler

Şimdiki Değer Analizi, Yıllık Nakit Akışı Analizi, İç Verim Oranı Analizi.

Yatırım Projelerinde Ekonomik Risk Analizi

Pazar Analizi

Tesis Yeri Seçimi

Proje Finansmanı, Firma İçin Finansal Fizibilite Analizi

Yatırım/Proje Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Analizi ve En Uygun Alternatifin SeçimiProgramın Hedefi

Programın Hedefi

Sağlık Kurumları Yönetimi disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Sağlık Bakanlığının yaptığı sağlık reformlarının odak noktası olan sağlık sistemleri ve bu sistemlerin karmaşık yapısı, kamu ve özel sektörde artış gösteren sağlık kuruluşu sayısı, yükselen sağlık hizmetleri maliyetleri kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak profesyonel sağlık kurumu yöneticilerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu programın amacı, katılımcılarını sağlık kurumları yönetimi alanındaki güncel ve bilimsel bilgilerle donatarak başarılı bir sağlık kurumu yöneticisi adayına dönüştürmektir.

Kimler Katılmalı

Kimler Katılmalı

Sağlık kurumları yöneticiliği konularında bilgi almak, bilgisini ilerletmek ve kariyerine bu alanda devam etmek isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.

Sertifika

Sertifika

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınmaktadır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle, derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavdan başarılı olması ve bunun için de 100 üzerinden en az 50 not alması gerekmektedir.

Sınavdan başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Kayıt ve Ödeme

Kayıt ve Ödeme

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

 

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

Kredi Kartı Taksitli Ödeme ( Mail Order / Bonus) ( Kredi Kartınız Bloke Olmadan)

EFT / Havale ile ödeme.

Eğitim Hakkında Bilgi İste
Gönderiliyor...
Mindset Institute - Yeni nesil eğitim çözümleri