Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi

Eğitimle ilişkili veya kullanılacak teknolojiler.

PMI
Proje Yöneticiliği Sertifika Programı (PMI Uyumlu)
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Eğitim takvimi açıklanacaktır.
Eğitimi takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
60 Saat
Mindset Institute / Beşiktaş Yol tarifi için tıklayınız

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

Mindset Institute-Proje Yönetimi Sertifika Programı PMP® sertifika sınavına giriş için ön koşul olan asgari 35 saat Proje Yönetim Eğitimi almak şartını karşılar.

Proje Yöneticiliği Sertifika Programı (PMI Uyumlu)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

Genel Bilgi
Bölüm 1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji

Proje, program, portföy tanımları

Projeler ve Operasyonlar

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Proje yönetimi metodolojisi

Proje yaşam döngüsü

Proje yönetimi ve Program yönetimi

Proje portfolyo yönetimi (PPM)

PPM modelinin riskleri

Bölüm 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

Stratejiler vs. Projeler

Projelerin sınıflandırılması

Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)

Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)

Bölüm 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü

Proje yönetiminde organizasyon yapıları

Fonksiyonel organizasyon yapısı

Proje tabanlı organizasyon yapısı

Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)

Doğru organizasyon yapısının seçilmesi

Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

Bölüm 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

Proje yaşam döngüsü

PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu

Projenin başlatılması

Projenin planlanması

Projenin yürütülmesi

Projenin izlenmesi ve kontrolü

Projenin kapatılması

PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı

Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

Bölüm 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi

Proje beratı hazırlama

Proje yönetim planları

Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi

Projelerin kapatılması

Bölüm 6 : Proje Kapsam Yönetimi

Proje hedeflerinin belirlenmesi

Proje gereksinimlerinin analizi

Kapsam tanımlama dokümanı

Kapsam genişlemesi ve yönetimi

Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması

Proje planı oluşturma

İş Ayrışım Yapısı (WBS)

WBS yapısı ve oluşturma teknikleri

Bölüm 7 : Proje Zaman Yönetimi

Çizelgeleme Araçları

Bar şemaları ve ağ diyagramları

Milestone(kilometretaşı) kavramı

Gantt şeması oluşturma teknikleri

Ağ diyagramı oluşturma teknikleri

Aktivite ilişkilendirme metotları

Kritik yol hesaplama teknikleri

Bolluk hesaplama yöntemleri

PERT ve diğer tahminleme teknikleri

Bölüm 8 : Proje Maliyet Yönetimi

Proje kontrolü

Proje gelişiminin izlenmesi

Durum raporları

Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)

EVM’nin özellikleri

EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü

EVM formülleri

EVM tekniğinin projelerde uygulanması

EVM grafiksel analizi

EVM tekniğinin sağladığı faydalar

Bölüm 9 : Proje Kalite Yönetimi

Kalite tanımları

Kalite yönetim planı

Kalite planlama

Kalite güvence

Kalite kontrol

Deney tasarımı (Design of experiments)

Pareto analizi

Kalite ve 6 Sigma felsefesi

DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi

Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı

IT projelerinde test süreci

Test tipleri

Kalite maliyetleri

Proje kalitesinin iyileştirilmesi

Bölüm 10 : Proje Kaynak Yönetimi

Proje takımının oluşturulması

Takım oluşturma aşamaları

Sorumluluk atama matriksi

Yetkinlik matriksi

Kadro yönetim planı

Proje takım tipleri ve yapıları

Bölüm 11 : Proje Risk Yönetimi

Risk yönetimi süreci

Risk yanıt stratejileri

Olasılık ve etki matriksi

Risk kategorileri ve türleri

Risklerin tanımlanması

Risklerin analiz edilmesi

Risklerin önceliklendirilmesi

Kalitatif risk analizi

Kantitatif risk analizi

Risklerin kontrol edilmesi

Risk yönetim planı

Bölüm 12 : Proje Satınalma Yönetimi

Satınalma yönetimi süreçleri

Satınalma planlaması

Pazar koşullarının değerlendirilmesi

“Satın al” ya da “Yap” kararı

Kontrat tipleri

Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri

Tedarikçi seçim kriterleri

Satınalma detayları

Bölüm 13 : Proje İletişim Yönetimi

İletişim ve proje yöneticisi

İletişim yönetimi süreci

İletişim tipleri

İletişim stratejileri

İletişim planının oluşturulması

Toplantı yönetimi

Yıkıcı takım profilleri

Bölüm 14 : Proje Paydaş Yönetimi

Paydaş tanımı

Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı

Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi

Paydaşlar arası iletişim

9 Saat - Microsoft Project ile Proje Yönetimi
 • Proje çalışma takviminin oluşturulması
 • MS Project ile proje içeriğinin oluşturulması
 • Faaliyet bolluk süreleri ve kritik faaliyetlerin analizi
 • Kaynakların atanması ve ortak kaynak kullanımı (kaynak paylaşımı)
 • MS Project ile proje takibi ve raporlama
 • Kazanılmış değer analizleri:


Görevler

▪ Proje Planını Tanımlamak

▪ Takvim Yönetimi

▪ Proje Özelliklerini Girmek

▪ Görev Sürelerini Oluşturmak

▪ Bir Kilometre Taşı Girmek

▪ Özet Görevler

▪ Görevleri İlişkilendirmek

▪ Planı Biçimlendirmek ve Yazdırmak

▪ Gannt Grafiği İle Çalışmak

▪ Görev Sınırlandırmaları

▪ Kritik Yolun Analizi

▪ Görevdeki Çalışmayı Belirlemek

▪ Bağımsız Görev Takvimi

▪ Yinelenen Görev Tanımlamak

Proje Verilerini Düzenlemek

▪ Proje Verilerini Sıralamak

▪ Proje Verilerini Gruplandırmak

▪ Proje Verilerini Filtrelemek

Kaynak Yönetimi

▪ İnsan Kaynakları Havuzunu Oluşturmak

▪ Ekipman Kaynakları Havuzunu Oluşturmak

▪ Malzeme Kaynakları Havuzunu Oluşturmak

▪ Maliyet Kaynakları Listesini Oluşturmak

▪ Kaynak Maliyetleri İle Çalışmak

▪ Kaynak Çalışma Zamanını Ayarlamak

▪ Görevlere Kaynak Atamak

▪ Görevlere Ek Kaynaklar Atamak

▪ Göreve Maliyet Kaynağı Ataması ve Analizi

▪ Kaynak Yüklemelerini İncelemek ve Çözümlemek

▪ Fazla Yüklenmiş Kaynakları Seviyelendirmek

Proje Baseline

▪ Temel Planı

▪ İlerleyişi Güncellemek

▪ Yüzdesel Fiili Gerçekleştirme Verileri İle Çalışmak

▪ Birden Fazla Baseline Tanımlamak

▪ Proje Sapmalarını Analizi

Raporlar

▪ Raporları Tanımlamak

▪ Raporların İncelenmesi ve Analizi

▪ Raporları Özelleştirmek

▪ Özet Raporlar Oluşturmak

▪ Raporları Yazdırmak

▪ Project ile Diğer Office Uygulamaları Arasında Veri Aktarımı

6 Saat - PMP Sınav Sorularının Çözümü ve Yorumlanması

Program bünyesinde 200 Adet PMP sınav sorusu paylaşılmakta, bunlardan 100 soru derste tartışılarak çözülmekte, diğer 100 soru ise tartışılmaktadır.

3 Saat - Deneyim Paylaşımı

Program bünyesinde sektörde uzun yılar proje yönetimi konularında çalışmış uzmanlardan deneyim paylaşımı gerçekleştirilmektedir. 

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Programa, firmalarda proje yöneticisi veya yönetici adayı olarak çalışan ya da herhangi bir projede görev almakta/alacak olan, proje yönetim teknikleri ve MS Project konusu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen, en az ön lisans mezunu kişiler katılabilir. 
Bu kapsamda katılabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Her sektörden proje paydaşları
  • Proje Yöneticileri
  • Proje Koordinatörleri
  • İş Analistleri
  • Proje Mühendisleri
  • Proje Uzmanları
 • Proje yöneticiliği veya yönetimi mesleğini, uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar
 • Yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler
 • Projelerde yer alan veya alabilecek tüm çalışanlar
SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede program koordinatörlüğünce uygulanan değerlendirme sistemi esas alınmaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için %70 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi şarttır. 

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

Sınava Hazırlık Programı:

1- PMP sertifika sınavına hazırlık için  200 adet soru çözülür. Bu soruları çözmekteki amacımız sınavın soru tiplerini tanıma ve sınavda daha hızlı soru çözmektir.

2- Online sistem üzerinden 120 adet soru verilerek bu soruların katılımcılar tarafından çözülmeleri beklenir. Süre olarak 120 dakika verilir. Sınavın bir hafta içinde çözülmesi beklenir. Bu sınav gerçek sınav için hazırlık niteliğinde bir sınavdır.

3- Eğitim sonunda alınacak sertifika için yapılan sınav 60 sorunun 120 dakika içinde çözülmesini amaçlamaktadır. Burada salt sınav değil son bir öğrenme deneyimi hedeflenmektedir.

4- 66 saatlik eğitimimiz sonucunda her bir katılımcı 380 farklı soruyu incelemiş ve çözümlemiş olacak.

 

Not:  Eğitimin ilk haftası derslerin başladığı gün tüm katılımcılara PMI tarafından hazırlanmış güncel PMBOK kitabı ücretsiz olarak verilecektir.

 

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

KURUMSAL BAŞVURU
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?