Eğitimler
Eğitim takvimi Hakkımızda
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı
KONTENJAN10 / 25

TARİH17 ŞUBAT 2019
GÜNLER / SAATLERPazar Günleri 10:00 - 17:00
SÜRE72 Saat (10 Hafta)
YERİTÜ - Maçka Kampüsü / BeşiktaşYol tarifi için tıklayınız
Detaylar ve ücret bilgisi için;

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı - İTÜ

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim İçeriği

Sağlık Kurumları Yönetimi disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Sağlık Bakanlığının yaptığı sağlık reformlarının odak noktası olan sağlık sistemleri ve bu sistemlerin karmaşık yapısı, kamu ve özel sektörde artış gösteren sağlık kuruluşu sayısı, yükselen sağlık hizmetleri maliyetleri kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak profesyonel sağlık kurumu yöneticilerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu programın amacı, katılımcılarını sağlık kurumları yönetimi alanındaki güncel ve bilimsel bilgilerle donatarak başarılı bir sağlık kurumu yöneticisi adayına dönüştürmektir.

Eğitim İçeriği
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Sağlık Hizmet Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İK Dengeli Skor Kartı
İnsan Kaynakları Planlaması
İş Analizi
İş Değerleme
Ücretleme
Çalışan Seçimi, İşe Alımı ve İşe Yerleştirme Modelleri
Performans Değerlendirme Sistemleri
Çalışan Eğitimi ve Geliştirilmesi

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Örgütsel Davranışın Temelleri
Kişilik Yapıları
Algılama
Tutum ve Davranışlar
İş Tatmini, Örgüte Bağlılık ve İşe Bağlılık
Çalışan Motivasyonu
Örgütlerde Grup Dinamikleri ve İş Takımları
Örgüt Kültürü
Liderlik
Kariyer Yönetimi

YALIN HİZMET

Sağlıkta yalın yaklaşımlar
Yalın felsefe
Yalın araçlar ve örnek uygulamalar
5-S ve sağlıkta 5-S
Sağlık kurumlarında süreç yönetimi- Sağlıkta tedarik zinciri yönetimi
Uygulama ve görsel örnek uygulamalar
Kaizen ve sağlıkta uygulamaları

SAĞLIK HUKUKU

Hasta hakları
Sağlık personelinin hukuki, cezai ve idari sorumluluğu
Özel sağlık kuruluşlarıyla hasta arasındaki hukuki ilişki
Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu
Yanlış tedaviden doğan sorumluluk

OYUN TEORİSİ

Oyun teorisine giriş
Baskın strateji dengesi
Nash dengesi
Karma stratejiler
Alt oyun mükemmel denge
Tekrarlanan oyunlar
Asimetrik bilgi
İhaleler

İSTATİSTİK

Tanımsal istatistik
Aralık tahminleri (tek örnek, iki örnek)
Hipotez testleri (tek örnek, iki örnek)
Regresyon analizi
Faktör analizi

ERGONOMİ

Ergonominin tanımı ve tarihsel gelişimi
Endüstriyel ergonomi
Kas ve iskelet hastalıkları
Kas ve iskelet hastalıklarından korunma yöntemleri
Egzersiz hareketleri

PROJE YÖNETİMİ

Proje organizasyon yapıları
Projelerin planlanması
Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler
CPM
PERT

YÖNETİM EKONOMİSİ

Temel ekonomik aktörlerin (birey ve firmaların) karar prosesleri
Piyasa yapısı, firma davranışı ve performans
Rekabetçi ve tekelci piyasalardaki yönetim stratejileri
İleri iş stratejilerinin geliştirilmesi
Devlet müdahaleleri ve bilgi yapısının ekonomik çıktılar üzerindeki etkisi

FİZİBİLİTE ANALİZİ

Fizibilite Analizinin Temelleri
Teknik, Ekonomik, Yasal, Operasyonel ve Zaman Boyutları Açısından Fizibilite.
Ekonomik Fizibilite Analizinde Kullanılan Teknikler
Şimdiki Değer Analizi, Yıllık Nakit Akışı Analizi, İç Verim Oranı Analizi.
Yatırım Projelerinde Ekonomik Risk Analizi
Pazar Analizi
Tesis Yeri Seçimi
Proje Finansmanı, Firma İçin Finansal Fizibilite Analizi
Yatırım/Proje Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Analizi ve En Uygun Alternatifin Seçimi

Program Hedefi

Program Hedefi

Sağlık Kurumları Yönetimi disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Sağlık Bakanlığının yaptığı sağlık reformlarının odak noktası olan sağlık sistemleri ve bu sistemlerin karmaşık yapısı, kamu ve özel sektörde artış gösteren sağlık kuruluşu sayısı, yükselen sağlık hizmetleri maliyetleri kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak profesyonel sağlık kurumu yöneticilerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu programın amacı, katılımcılarını sağlık kurumları yönetimi alanındaki güncel ve bilimsel bilgilerle donatarak başarılı bir sağlık kurumu yöneticisi adayına dönüştürmektir.

Kimler Katılmalı

Kimler Katılmalı

Sağlık kurumları yöneticiliği konularında bilgi almak, bilgisini ilerletmek ve kariyerine bu alanda devam etmek isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.

Sertifika

Sertifika

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınmaktadır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle, derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavdan başarılı olması ve bunun için de 100 üzerinden en az 50 not alması gerekmektedir.

Sınavdan başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Kayıt ve Ödeme

Kayıt ve Ödeme

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

Kayıt ve Ödeme İçin Bilgi İste
*
*
*