Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi
Stratejik Ar-Ge Mühendisliği Yönetimi Programı
EĞİTİM DETAYLARI
Eğitim takvimi açıklanacaktır.
Eğitimi takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
112 Saat (8 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için üye girişi yapın
Mindset hesabınız yokmu? Yeni hesap oluştur.

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

Stratejik Ar-Ge Mühendisliği Yönetimi Programı

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Ürün inovasyonu için yeni perspektif geliştirin!

Gelişen sanayimize hazır ve bilgili mühendislik yöneticileri yetiştirmek, tecrübe ve birikim anlamında önemli katkılar sağlayarak araştırma & geliştirme alanında yetkin liderler kazandırmak amaçlanmıştır. Her bir eğitim gününde liderlik ile ilgili eş zamanlı bir bilgi kümesi paylaşılıp eğitim kurgusu üzerinden hem içerik hem de yöneticilik anlamında köprüler kurulacaktır.

Buradaki amaç sadece iyi bir Mühendislik Yöneticisi yetiştirmek değil aynı zamanda iyi birer lider oluşturmaktır.

Ürün inovasyonu için yeni perspektif geliştirin!
Araştırma ve Geliştirmenin (Ar - Ge) Temel Esasları
 • Ar-Ge nedir? 
 • Türkiyedeki Ar-Ge çalışmalarının genel durumu
 • Tübitak ve teşvikler
 • Üst Yönetimin Ar-Ge çalışmalarına bakışı ve beklentisi
 • Patent ve akademik yayın yönetimi
 • Ar-Ge çalışmaları etiği ve mevzuata uyum
 • Ar-Ge çalışmaları organizasyonu ve kapsadığı alanlar

 

Bu eğitim kapsamında Ar-Ge çalışmaları temel esasları, kullanılan global terimler, ülkemizdeki Ar-Ge çalışmaları ve sektörel bazda mevcut durum analizleri yapılacaktır.TÜBİTAK teşvikleri, Ar-Ge için olmazsa olmaz patent kavramı, akademik yayınlar ve üniversite iş birlikleri hakkında yöneticiler için önemli bilgiler paylaşılacaktır. Bir Ar-Ge departmanında olması gereken alt bölümlerden bahsedilip örnekler üzerinde karşılıklı değerlendirmeler yapılacaktır.

İnovasyon Yönetimi ve Ürüne Katkısı

1) İnovasyon kavramı

2) İnovasyon türleri ve uygulamaları

3) Basit ve bütünsel inovasyon süreci

4) Üst yönetimin inovasyondan bekledikleri

5) İnovasyon yöneticisinin sorumluluk alanları

 

Bu eğitim kapsamında inovasyon kavramına değinilecek, günümüz teknolojisinde Ar&Ge ile bütünleşik yapısından bahsedilecektir. Bir mühendislik yöneticisinin inovasyon yönetimi hakkında bilmesi gerekenler ve aynı zamanda şirket üst yönetimlerinin genel olarak inovasyondan beklentileri anlatılacaktır. Eğitim sırasında yaşanmış tecrübelerden örnekler paylaşılacaktır.

Ar-Ge Çalışmalarında Kaynak Yönetimi

Personel yönetimi

Yazılım ve donanım yönetimi

Dış kaynak kullanımı (Outsource)

Performans değerlendirme modelleri ve ölçülmesi

Ar-Ge bütçe yönetimi

Bilgi gizliliği ve yönetimi

Yenilik stratejileri

5746 Sayılı kanun ve Uygunluk

 

Bu eğitim kapsamında Ar-Ge çalışmlarının en önemli 3 parametresi olan insan, donanım-yazılım, ve dış kaynak kullanımı anlatılacaktır. Bu faktörlerin yönetici tarafından kontrolü ve yapılması gerekenlerden bahsedilecektir. Çeşitli örneklerle katılımcıların karar mekanizması denenecek ve gelişmeye açık noktalar bulunacaktır.

Ar-Ge personel performanslarının değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenmesi, Ar-Ge için modellerin oluşturulması, üst yönetim ve insan kaynakları departmanı ile beraber çalışma yöntemleri anlatılacaktır. İnteraktif oyun ve canlandırma ile örnekler verilecektir.

Ar-Ge bütçesinin oluşturulmasındaki kritik faktörler ve bütçe takibi, bilgi gizliliğinde güncel gelişmeler ve örnekler, yeni fikirler ve gelişme evreleri için stratejilerin oluşturulması anlatılacaktır. Ayrıca devlet mevzuatlarına uyum ve olası destekler hakkında bilgiler verilecektir.

Ar-Ge Çalışmalarında Proje Yönetimi
 • Temel kavramlar
 • Ar-Ge Projelerinde Dört Önemli Nokta: “zaman, kalite, kapsam, maliyet”
 • Süreçlerin ve proje yönetiminin planlanması
 • Risk Yönetimi
 • Mühendislik Yöneticisinin Proje Takibi

 

Ar-Ge çalışmalarına özel proje yönetimi ve takibi anlatılacaktır. Yöneticinin dikkat etmesi gereken proje kriterleri, maliyet zaman kalite ve kapsam kavramları, kullanılan yazılımlar ve/veya araçlar anlatılacaktır. Ar-Ge projelerindeki risklerin belirlenmesi ve üst yönetime sunarken oluşturulacak stratejiler hakkında bilgiler verilecektir.

Malzeme Bilgisi ve Mühendislik Uygulamaları

Temel malzeme bilgisi ve örnekleri

Tahribatlı-Tahribatsız Kontroller

Tersine mühendislik uygulamaları

Teknik resim detayları ve dikkat edilmesi gereken noktalar

Temel imal usulleri

 

Bu eğitimimizde Mühendislik Yöneticisinin sahip olması gereken temel malzeme bilgisi, kullanım alanları ve bu malzemelerin kontrolleri yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan bahsedilecektir. Tersine mühendislik uygulamaları örnekler ile anlatılacaktır.  Bir yöneticinin teknik resimde dikkat etmesi gereken unsurlar hakkında bilgi verilecektir.

Temel imal usullerinin mühendislik yöneticisi gözünden değerlendirmesi yapılacaktır.

Geliştirme Metotları

Test ve bilgisayar destekli analiz yönetimi

Mühendislik yazılımları

Mühendislik araçlarının geliştirilmesi

Ürün hayat döngüsü yönetimi (PDM & PLM)

Maliyet indirimi ( ''Cost to design - Design to cos'' prensibi)

Problem çözme teknikleri (8 Adım, TRIZ, 5 Neden, Pareto Diyagramı, Ishikawa - Balık Kılçığı Diyagramı)

 

Ar&Ge’nin teknik-teorik açıdan önem içeren kısımları olan bilgisayarlı tasarım, bilgisayarlı analiz, yapısal testler ve veri doğrulama hakkında bilgi verilecektir. Bu kısımların yönetimi, dikkat edilmesi gereken unsurlar, mühendislik için kullanılan yazılım-donanımlar ve bunların yönetimi hakkında örnekli anlatımlar yapılacaktır. Ürün yaşam döngüsü, ürün değişiklik mektubu ve yönetimi hakkında bilgi verilecektir.Günümüzde ayrı direktörlük şeklinde bile rastlanabilecek maliyet indirimi sistemi, problem çözme teknikleri, tasarımın maliyete etkisi anlatılacaktır.

Yeni Ürün Kavramı

Veri yönetimi

Ürün geliştirme süreci, süreç yönetimi(Tasarımdan Montaja Uzanan Süreç)

Ar-Ge çalışmalarında sürdürülebilirlik kavramı

Ürünün performans yönetimi (Finansal Performans, Pazar Performansı, Kullanıcı Performansı)

Ürün türlerine göre yasal gereksinimler (CE belgelendirme, Makine Emniyeti vb. gibi)

Ar-Ge çalışmalarında kalite yönetimi

Ar-Ge çalışmalarında marka oluşumu ve yönetimi

 

Bu eğitimimizde yeni ürün kavramı üzerinde durulacaktır. Mevcut ürün ile arasındaki farklar, her ikisinin de araştırma geliştirme evreleri, kalite ile olan bağlantıları ve süreç yönetimi anlatılacaktır. Ürünün performansının yönetimi üç ana başlık halinde gösterilecektir. Ar-Ge için sürdürülebilirlik ne demektir beraber incelenecek ve örnekler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

Ayrıca yeni ürünün oluşturduğu bir markaya Ar-Ge açısından bakılıp bir mühendislik yöneticisinin marka oluşumuna katkısından bahsedilecektir.

 

Katılımcılara eğitim sonu itibariyle bir vaka çalışması verilecek ve gruplar halinde hazırlanan bu çalışma tüm katılımcılara sunularak eğitim tamamlanacaktır.

 

Üretim ve Üretim Planlamanın Temel Esasları

Üretim sistemleri ve temel kavramlar

Üretim planlama ve stratejileri

Sabit kıymet yönetimi

Atölye yapısı ve yönetimi

Kaynak yönetimi ve optimizasyonu

Malzeme yönetimi ve lojistik

 

Bu eğitimimizde bir mühendislik yöneticisinin kesinlikle bilgi sahibi olması gereken temel üretim ve üretim planlama esaslarından bahsedilecektir. Üretim planlamada stratejiler, sabit kıymet yönetimi, yatırım planlama, amortisman, giderlerin sınıflandırılması anlatılacaktır.

Ayrıca üretimin kalbi olan atölye ve çalışanların yapısı, yönetimi ve kontrolünden bahsedilecektir. Ayrıca kaynak yönetiminden ve üretim hattındaki optimizasyon yöntemlerinden bahsedilecektir. Üretimdeki malzeme yönetimi ve lojistik destekleri üzerinde durulacaktır.

Üretim Planlama

Üretim için gerekli lojistik yönetimi ve planlanması

Bütünleşik‐toplamüretim planlaması (aggregateproductionplanning)

Ana üretim programlaması (masterproductionscheduling)

Malzeme ihtiyaç planlaması(materialRequirementsPlanning -MRP)

Üretim programına göre iş gücü - vardiya yönetimi ve optimizasyon

 

Bu eğitimimizde üretim planlamanın esasları ve kullanılan temel tiplerinden bahsedilecektir. Üretim planlama tipleri üzerinden bir örnek anlatılıp üretim programlamaya katkısı anlatılacaktır.

Üretim planlamanın içerisinde olan vardiya iş gücü planlaması anlatılacak ve malzeme ihtiyacının da planlama aşamalarından bahsedilecektir.

Üretim

Üretim tipleri (aralıklı Üretim, proses Üretimi, tekrarlayan Üretim)

Yalın Üretim (7 Muda, TPM, tek parça akışı JIT)

Üretim satın alma yönetimi

Üretim iş emirlerinin planlanması ve yönetimi

Üretim kalite uygulamaları (Kaizen, TPM, SMED, PPAP)

ERP sistemleri

Makine bakım ve onarım

Üretim hedefleri (kayıplar, verimlilik, WIP, çevrim süresi, hat dengeleme, ıskarta)

Üretimde metot yönetimi

 

Bu eğitimimizde üretimimin temel tipleri, yalın üretim ve ülkemizde uygulanan örnekleri anlatılacaktır. Üretimdeki satın alma fonksiyonunun öneminden bahsedilecek iş emirlerinin alınması ve yönetimi üzerinde durulacaktır. Üretimdeki kalite uygulamaları temel seviyede anlatılacak ve ERP sistemlerinin önemi hakkında önemli bilgiler verilecektir.

Makine bakım ve onarım süreçleri üzerinde durulacak üretimde verilen hedefler anlatılacaktır. Üretimde olabilecek mühendislik bakış açısı anlatılacak, süreç geliştirme ve metot uygulamalarından bahsedilecektir.

 

Katılımcılara eğitim sonu itibariyle bir vaka çalışması verilecek ve gruplar halinde hazırlanan bu çalışma tüm katılımcılara sunularak eğitim tamamlanacaktır.

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Stratejik Ar-Ge Yönetimi, çeşitli sektörlerden deneyimli bir yönetici grubunu bir araya getirir. Ürün inovasyonuna doğrudan dahil olan veya ürün inovasyonuna odaklanan bir kuruluşta çalışan üst düzey yöneticiler için özel olarak tasarlanmıştır.
Ayrıca, işleri artık ürün inovasyonuyla daha yakından ilgilenmeyi gerektiren genel müdürler de olabilirler.
Genel hedef kitle: araştırma girişimlerinin program yöneticileri, laboratuar müdürleri ve Ar-Ge başkan yardımcıları. Mühendislik, pazarlama, finans, üretim, satış veya servis dahil olmak üzere şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerinin başarısında büyük payı olan üst düzey yöneticiler.

KURUMSAL BAŞVURU
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?