Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi
Yrd. Doç. Dr. Halil Halefşan SÜMEN
Yrd. Doç. Dr. Halil Halefşan SÜMEN
İTÜ - Akademisyen

Doktora Yaptığı Üniversite: Marmara Üniversitesi

Doktora Yaptığı Alan: Mühendislik Yönetimi

Öğretim Alanları: Yeni Ürün Geliştirme, Yönetim Bilişim Sistemleri

Araştırma Konuları : Ürün, Süreç, Arz Zinciri Tasarımı ve Enformasyon Teknolojileri 

Güncel Yayınlardan Örnekler: 

“The State of the art of MRP/MRP II Implementation in Turkey” (with S. Durmuşoğlu and Z. Yenen),

Production Planning and Control, vol 7, no:1 pp 2-10, 1996.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans,

Galatasaray Lisesi