Eğitimler
Eğitim takvimi
İtü

işbirliğiyle

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Uzmanlığı Sertifika Programı Yeni Dönem
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika. Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 19 / 25
18 HAZİRAN 2022
Cumartesi-Pazar 10:00/17:00
84 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
Yeni Dönem
18.06.2022
Cumartesi-Pazar 10:00/17:00
84
25 / 19

Fiyatı görmek için form doldurun

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Uzmanlığı Sertifika Programı Yeni Dönem

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerin başında Ar-Ge ve İnovasyona yapılan yatırımlar ve bu yatırımların sürdürülebilirliği gelmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde bu alanlara yapılacak yatırım ve verilecek desteklerle, ülkemiz ihracatının gelecekte katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre Mart 2020 itibariyle ülkemizde 1239 Ar-Ge merkezi, 371 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesi faaliyet göstermekte, bu sayılardaki artış eğiliminin de devam edeceği öngörülmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, nitelikli Ar-ge ve tasarım merkezi personeline olan ihtiyaç artmakta ve bu talep karşılanamamaktadır. Bu programın nihai amacı, ilgili alanlarda varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini katılımcılara aktararak ihtiyaç duyulan nitelikli Ar-Ge ve tasarım merkezi personeli yetiştirme çabalarında öncü olmaktır.

Genel Bilgi
1- Ar-Ge Yönetimi

Stratejik Ar-Ge yönetimi ve Ar-Ge stratejileri 

Pazar-ürün-teknoloji yol haritası 

Ar-Ge proje ve portföy yönetimi 

- Ar-Ge projelerinde risk dengeleme 

- Aşama-Geçit yaklaşımı 

Ar-Ge organizasyonu, uzun vadeli yetenek geliştirme, Ar-Ge’de kariyer

İşbirliği yönetimi

2- Teknoloji Yönetimi

Teknoloji yönetimine ilişkin temel kavramlar 

Zamana bağlı olarak teknoloji değişimi 

Teknoloji, ürün, pazar ilişkisi 

Organizasyon tasarımında teknoloji ile ilgili faktörlerin kullanılması

Ürün geliştirmede teknolojik değişimlerin etkisi

3- Ar-Ge Bilgi Yönetimi

Bilgi yönetimine giriş ve Ar-Ge’de bilgi yönetimi 

- Örtük bilgi – Açık bilgi 

- Ar-Ge süreçlerinde kritik kritik bilgiler ve kayıtlanması 

Geleceğe ilişkin kritik bilgilerin takibi: Teknoloji radar 

Bilgilerin proje hedeflerine dönüştürülmesi ve edinilen-yaratılan bilginin saklanması

Ar-Ge’nin temel performans göstergeleri nelerdir? Ar-Ge performansı nasıl ölçülür?

Ar-Ge süreçlerinde veri toplama ve raporlama 

Kişisel performans hedeflerinin belirlenmesi

4- Proje Yönetimi

Proje organizasyon yapıları 

Projelerin planlanması 

Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler 

CPM 

PERT 

Proje hızlandırma

5- TRIZ

Problem çözme teknikleri

TRIZ yaklaşımının tanıtılması

İdeallik prensibi ve kaynak kullanımı

Çelişki ile problem çözmeye giriş

40 buluş prensibi

Ayırma prensipleri

39x39 çelişki matrisi

6- Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi

Yeni ürün geliştirmenin temel kavramları ve önemi  

Müşteri beklentilerinin yeni ürüne yansıtılması  

Ürün geliştirme metodolojileri  

Yalın ürün geliştirme

7- Düşünme ve Problem Çözme Teknikleri

Problem ve risk nedir? 

Problemleri çözmek neden önemlidir? 

Problemleri sayısallaştırmak 

Veri toplama ve analizi 

Kontrol diyagramları 

Pareto analizi 

Histogramlar 

İlişki diyagramları 

Spaghetti diyagramı 

Beyin fırtınası 

Ishikawa diyagramı

8- İnovatif Kurum Kültürü

Kültür 

Kültür ve inovasyon ilişkisi 

Kurum kültürü 

Kurum kültürü ve inovasyon ilişkisi 

İnovasyon tanımı ve türleri 

İnovasyon kültürü 

İnovasyon kaynakları 

Rekabetçilik ve inovatiflik açısından Türkiye'nin performansı

9- Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi

Yaratıcı düşünce neden önemlidir? 

Yenilik ve yenilikçilik anlayışı 

Problem çözme ve teknikleri 

Problem çözümüne yaratıcı yaklaşımlar 

Teknik sistemler ve teknik sistemlerin evrim kalıpları 

Buluş seviyeleri 

İdeal nihai sonuç 

Standart çözümler 

Bilimsel ve teknik etkiler

10- İnovasyon Yönetimi

Yenilik Yönetimi 

- İnovasyon/Yenilik nedir ? 

- Yenilik türleri 

- Inovasyon ve istatistiker 

- Yenilikçilik yaklaşımları  

- Yenilik yaratma süreci 

Türkiye’de İlgili Destekler 

- KOSGEB 

- TÜBİTAK 

- Teknoparklar 

- Ar-Ge ve tasarım merkezi 

- Maliye bakanlığı indirimleri

11- Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin temel ilkeler  

Fikri ve sınai mülkiyet hakları türleri (marka, patent, faydalı model, tasarım, ticari sır)

Ar-Ge alanındaki sözleşmelere (lisans, gizlilik vs) ilişkin genel bilgiler

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede program koordinatörlüğünce uygulanan değerlendirme sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için %70 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi şarttır.

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Uzmanlığı Sertifika Programı- ÖRNEK.docx

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Programın amacı nedir ?

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerin başında Ar-Ge ve İnovasyona yapılan yatırımlar ve bu yatırımların sürdürülebilirliği gelmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde bu alanlara yapılacak yatırım ve verilecek desteklerle, ülkemiz ihracatının gelecekte katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre Mart 2020 itibariyle ülkemizde 1239 Ar-Ge merkezi, 371 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesi faaliyet göstermekte, bu sayılardaki artış eğiliminin de devam edeceği öngörülmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, nitelikli Ar-ge ve tasarım merkezi personeline olan ihtiyaç artmakta ve bu talep karşılanamamaktadır. Bu programın nihai amacı, ilgili alanlarda var olan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini katılımcılara aktararak ihtiyaç duyulan nitelikli Ar-Ge ve tasarım merkezi personeli yetiştirme çabalarında öncü olmaktır.

Programın hedefi nedir ?

Yeni teknolojiler için bilgiler geliştirmek ve teknolojik yapıyı güçlendirmek, Verimi ve kaliteyi arttırmak, maliyeti üretim sektöründe düşürmek. Teknoloji transferini ve uyumunu, sektörlerin ihtiyacına göre sağlamak.

Bu eğitimi neden İTÜ’den almalıyım ?

AR-GE ve Tasarım Uzmanlığı Sertifika Programı, Hem akademi hem de sektörde ülkemizdeki en prestijli kurumlar arasında yer alan İTÜ’den alacağınız bu bilgi ve sertifika ile deneyimlediğimiz sonuçlar doğrultusunda iş hayatınızda öğrendiklerinizi uygulayabilir ve bu alandaki gelişiminizi ilerletebilirsiniz.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?
İşletmelerin Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji odaklı birimlerinde çalışan veya gelecekte çalışmayı planlayanlar ile sözü edilen alanlarla ilgili bilgi almak, bilgisini ilerletmek isteyen herkese uygun bir eğitimdir. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.
Eğitim sonunda kazanılabilecek yetkinlikler nedir ?

Katılımcılar bu program ile, Ar-Ge projesini sistematik bir şekilde tanımlayıp planlayabilir, geliştirme süreçleri uygulayarak uygun hale getirebilir.

Eğitimin sonunda sertifika alacak mıyım ?

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı sağlayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaktır.
Sınavda başarı sağlayamayan katılımcılar ise İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım belgesi almaya hak kazanacaktır.

Eğitim programı uygulamalarla destekleniyor mu ?

Eğitim teorik ve teknik bilgiler verildikten sonra uygulamalarla destekleniyor ve katılımcıya interaktif eğitim modeli sunuluyor.

Eğitim kurumsal olarak bize özel planlanabilir mi ?

Eğitim programı, alanı itibariyle kurumların farklı ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanarak uygulanmaktadır.Ekibinizin mevcut çalışmaları belirlediğiniz gelişim hedefine yönelik revizeler yapılarak uygulanmaktadır. Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?