Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
İtü

işbirliğiyle

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Uzmanlığı Sertifika Programı Yeni Dönem
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika. Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 8 / 25
29 HAZİRAN 2024
Cmt - Paz / 10:00-17:00
72 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
Yeni Dönem
29.06.2024
Cmt - Paz / 10:00-17:00
72
25 / 8

Fiyatı görmek için form doldurun

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Uzmanlığı Sertifika Programı Yeni Dönem

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerin başında Ar-Ge ve İnovasyona yapılan yatırımlar ve bu yatırımların sürdürülebilirliği gelmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde bu alanlara yapılacak yatırım ve verilecek desteklerle, ülkemiz ihracatının gelecekte katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre Mart 2020 itibariyle ülkemizde 1239 Ar-Ge merkezi, 371 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesi faaliyet göstermekte, bu sayılardaki artış eğiliminin de devam edeceği öngörülmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, nitelikli Ar-ge ve tasarım merkezi personeline olan ihtiyaç artmakta ve bu talep karşılanamamaktadır. Bu programın nihai amacı, ilgili alanlarda varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini katılımcılara aktararak ihtiyaç duyulan nitelikli Ar-Ge ve tasarım merkezi personeli yetiştirme çabalarında öncü olmaktır.

Genel Bilgi
1- Ar-Ge Yönetimi

Stratejik Ar-Ge Yönetimi ve Ar-Ge Stratejileri

Pazar-ürün-teknoloji Yol Haritası 

Ar-Ge Proje ve Portföy Yönetimi 

- Ar-Ge Projelerinde Risk Dengeleme 

- Aşama-Geçit Yaklaşımı 

Ar-Ge Organizasyonu, Uzun Vadeli Yetenek Geliştirme, Ar-Ge’de Kariyer

İşbirliği Yönetimi

2- Teknoloji Yönetimi

Teknoloji Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar 

Zamana Bağlı Olarak Teknoloji Değişimi 

Teknoloji, Ürün, Pazar İlişkisi 

Organizasyon Tasarımında Teknoloji ile İlgili Faktörlerin Kullanılması

Ürün Geliştirmede Teknolojik Değişimlerin Etkisi

3- Proje Yönetimi

Proje Organizasyon Yapıları 

Projelerin Planlanması 

Proje Yönetiminde Kullanılan Araç ve Yöntemler 

CPM 

PERT 

Proje Hızlandırma

4- TRIZ

Problem Çözme Teknikleri

TRIZ Yaklaşımının Tanıtılması

İdeallik Prensibi ve Kaynak Kullanımı

Çelişki ile Problem Çözmeye Giriş

40 Buluş Prensibi

Ayırma Prensipleri

39x39 Çelişki Matrisi

5- Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi

Yeni Ürün Geliştirmenin Temel Kavramları ve Önemi  

Müşteri Beklentilerinin Yeni Ürüne Yansıtılması  

Ürün Geliştirme Metodolojileri  

Yalın Ürün Geliştirme

6- Düşünme ve Problem Çözme Teknikleri

Problem ve Risk Nedir? 

Problemleri Çözmek Neden Önemlidir? 

Problemleri Sayısallaştırmak 

Veri Toplama ve Analizi 

Kontrol Diyagramları 

Pareto Analizi 

Histogramlar 

İlişki Diyagramları 

Spaghetti Diyagramı 

Beyin Fırtınası 

Ishikawa Diyagramı

7- İnovatif Kurum Kültürü

Kültür 

Kültür ve İnovasyon İlişkisi 

Kurum Kültürü 

Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi 

İnovasyon Tanımı ve Türleri 

İnovasyon Kültürü 

İnovasyon Kaynakları 

Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

8- Kurum-İçi Girişimcilik

İş Modeli İnovasyonu ve Müşteri Geliştirme

   -İş planı yerine iş modeli odaklı yaklaşım

   -(Ürün Yerine) Müşteri Geliştirme Yaklaşımı

   -Yapılacak İşler (Jobs-to-be-done) Teorisi

   -Değer Önerisi Tasarımı

Yalın Yeni Girişim Metodolojisi

        -Yeni Girişimlerde Deneysel Yaklaşım

        -Pivot Etmek

        -İş Modelindeki Kritik Varsayımların Erken Aşamada Doğrulanması

        -Minimum Çalışır Ürün (Minimum Viable Product) Geliştirmek

        -Vaka Analizleri

9- İnovasyon Yönetimi

Yenilik Yönetimi 

- İnovasyon/Yenilik Nedir ? 

- Yenilik Türleri 

- Inovasyon ve İstatistiker 

- Yenilikçilik Yaklaşımları  

- Yenilik Yaratma Süreci 

Türkiye’de İlgili Destekler 

- KOSGEB 

- TÜBİTAK 

- Teknoparklar 

- Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 

- Maliye Bakanlığı İndirimleri

10- Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Temel İlkeler  

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türleri (Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım, Ticari Sır)

Ar-Ge Alanındaki Sözleşmelere (Lisans, Gizlilik vs) İlişkin Genel Bilgiler

Genel Bilgi

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerin başında Ar-Ge ve İnovasyona yapılan yatırımlar ve bu yatırımların sürdürülebilirliği gelmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde bu alanlara yapılacak yatırım ve verilecek desteklerle, ülkemiz ihracatının gelecekte katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre Mart 2020 itibariyle ülkemizde 1239 Ar-Ge merkezi, 371 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesi faaliyet göstermekte, bu sayılardaki artış eğiliminin de devam edeceği öngörülmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, nitelikli Ar-ge ve tasarım merkezi personeline olan ihtiyaç artmakta ve bu talep karşılanamamaktadır. Bu programın nihai amacı, ilgili alanlarda varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini katılımcılara aktararak ihtiyaç duyulan nitelikli Ar-Ge ve tasarım merkezi personeli yetiştirme çabalarında öncü olmaktır.

1- Ar-Ge Yönetimi

Stratejik Ar-Ge Yönetimi ve Ar-Ge Stratejileri

Pazar-ürün-teknoloji Yol Haritası 

Ar-Ge Proje ve Portföy Yönetimi 

- Ar-Ge Projelerinde Risk Dengeleme 

- Aşama-Geçit Yaklaşımı 

Ar-Ge Organizasyonu, Uzun Vadeli Yetenek Geliştirme, Ar-Ge’de Kariyer

İşbirliği Yönetimi

2- Teknoloji Yönetimi

Teknoloji Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar 

Zamana Bağlı Olarak Teknoloji Değişimi 

Teknoloji, Ürün, Pazar İlişkisi 

Organizasyon Tasarımında Teknoloji ile İlgili Faktörlerin Kullanılması

Ürün Geliştirmede Teknolojik Değişimlerin Etkisi

3- Proje Yönetimi

Proje Organizasyon Yapıları 

Projelerin Planlanması 

Proje Yönetiminde Kullanılan Araç ve Yöntemler 

CPM 

PERT 

Proje Hızlandırma

4- TRIZ

Problem Çözme Teknikleri

TRIZ Yaklaşımının Tanıtılması

İdeallik Prensibi ve Kaynak Kullanımı

Çelişki ile Problem Çözmeye Giriş

40 Buluş Prensibi

Ayırma Prensipleri

39x39 Çelişki Matrisi

5- Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi

Yeni Ürün Geliştirmenin Temel Kavramları ve Önemi  

Müşteri Beklentilerinin Yeni Ürüne Yansıtılması  

Ürün Geliştirme Metodolojileri  

Yalın Ürün Geliştirme

6- Düşünme ve Problem Çözme Teknikleri

Problem ve Risk Nedir? 

Problemleri Çözmek Neden Önemlidir? 

Problemleri Sayısallaştırmak 

Veri Toplama ve Analizi 

Kontrol Diyagramları 

Pareto Analizi 

Histogramlar 

İlişki Diyagramları 

Spaghetti Diyagramı 

Beyin Fırtınası 

Ishikawa Diyagramı

7- İnovatif Kurum Kültürü

Kültür 

Kültür ve İnovasyon İlişkisi 

Kurum Kültürü 

Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi 

İnovasyon Tanımı ve Türleri 

İnovasyon Kültürü 

İnovasyon Kaynakları 

Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

8- Kurum-İçi Girişimcilik

İş Modeli İnovasyonu ve Müşteri Geliştirme

   -İş planı yerine iş modeli odaklı yaklaşım

   -(Ürün Yerine) Müşteri Geliştirme Yaklaşımı

   -Yapılacak İşler (Jobs-to-be-done) Teorisi

   -Değer Önerisi Tasarımı

Yalın Yeni Girişim Metodolojisi

        -Yeni Girişimlerde Deneysel Yaklaşım

        -Pivot Etmek

        -İş Modelindeki Kritik Varsayımların Erken Aşamada Doğrulanması

        -Minimum Çalışır Ürün (Minimum Viable Product) Geliştirmek

        -Vaka Analizleri

9- İnovasyon Yönetimi

Yenilik Yönetimi 

- İnovasyon/Yenilik Nedir ? 

- Yenilik Türleri 

- Inovasyon ve İstatistiker 

- Yenilikçilik Yaklaşımları  

- Yenilik Yaratma Süreci 

Türkiye’de İlgili Destekler 

- KOSGEB 

- TÜBİTAK 

- Teknoparklar 

- Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 

- Maliye Bakanlığı İndirimleri

10- Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Temel İlkeler  

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türleri (Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım, Ticari Sır)

Ar-Ge Alanındaki Sözleşmelere (Lisans, Gizlilik vs) İlişkin Genel Bilgiler

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, “Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede program koordinatörlüğünce uygulanan değerlendirme sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için %70 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi şarttır.

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Uzmanlığı Sertifika Programı- ÖRNEK.docx

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Programın amacı nedir ?

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerin başında Ar-Ge ve İnovasyona yapılan yatırımlar ve bu yatırımların sürdürülebilirliği gelmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde bu alanlara yapılacak yatırım ve verilecek desteklerle, ülkemiz ihracatının gelecekte katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre Mart 2020 itibariyle ülkemizde 1239 Ar-Ge merkezi, 371 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesi faaliyet göstermekte, bu sayılardaki artış eğiliminin de devam edeceği öngörülmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, nitelikli Ar-ge ve tasarım merkezi personeline olan ihtiyaç artmakta ve bu talep karşılanamamaktadır. Bu programın nihai amacı, ilgili alanlarda var olan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini katılımcılara aktararak ihtiyaç duyulan nitelikli Ar-Ge ve tasarım merkezi personeli yetiştirme çabalarında öncü olmaktır.

Programın hedefi nedir ?

Yeni teknolojiler için bilgiler geliştirmek ve teknolojik yapıyı güçlendirmek, Verimi ve kaliteyi arttırmak, maliyeti üretim sektöründe düşürmek. Teknoloji transferini ve uyumunu, sektörlerin ihtiyacına göre sağlamak.

Bu eğitimi neden İTÜ’den almalıyım ?

AR-GE ve Tasarım Uzmanlığı Sertifika Programı, Hem akademi hem de sektörde ülkemizdeki en prestijli kurumlar arasında yer alan İTÜ’den alacağınız bu bilgi ve sertifika ile deneyimlediğimiz sonuçlar doğrultusunda iş hayatınızda öğrendiklerinizi uygulayabilir ve bu alandaki gelişiminizi ilerletebilirsiniz.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?
İşletmelerin Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji odaklı birimlerinde çalışan veya gelecekte çalışmayı planlayanlar ile sözü edilen alanlarla ilgili bilgi almak, bilgisini ilerletmek isteyen herkese uygun bir eğitimdir. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.
Eğitim sonunda kazanılabilecek yetkinlikler nedir ?

Katılımcılar bu program ile, Ar-Ge projesini sistematik bir şekilde tanımlayıp planlayabilir, geliştirme süreçleri uygulayarak uygun hale getirebilir.

Eğitimin sonunda sertifika alacak mıyım ?

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı sağlayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaktır.
Sınavda başarı sağlayamayan katılımcılar ise İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım belgesi almaya hak kazanacaktır.

Eğitim programı uygulamalarla destekleniyor mu ?

Eğitim teorik ve teknik bilgiler verildikten sonra uygulamalarla destekleniyor ve katılımcıya interaktif eğitim modeli sunuluyor.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?
Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Satın alma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. 
Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

 

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?