Eğitimler
Eğitim takvimi
İtü

işbirliğiyle

Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı 13. Sınıf
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 13 / 25
17 EYLÜL 2022
Cumartesi & Pazar 10.00 / 17.00
84 Saat (8 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
13. Sınıf
17.09.2022
Cumartesi & Pazar 10.00 / 17.00
84
25 / 13

Fiyatı görmek için form doldurun

Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı 13. Sınıf

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişikliklere gidilmesini gerektirmiştir. 

 

Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynaktan en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik,üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedarik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.  

 

Genel Bilgi
Konu-1: LOJİSTİK YÖNETİMİ

Ürün ve Lojistik İlkeler

Taşımacılık, Depolama, Stoklama ve Paketleme Faaliyetleri

Temel Lojistik Faaliyetler

Lojistik Kavramı

Müşteri Hizmet Düzeyi

Lojistik Mâliyetler

Lojistik İlkeler

Lojistik Modeller

Lojistik Yönetimi Kavramı

Lojistik Vakalar

Lojistik Trendler

Dünya ve Türkiye Lojistik Sektörü

Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL

Lojistikte Kalite ve Performans Yönetimi Etmenleri

Çağdaş Lojistik Sistemler

Yeşil ve Tersine Lojistik

Konu-2: TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

Lojistikte Taşımacılığın Yeri, Taşımacılık ile İlgili Temel Bilgiler

Taşıma Yöneticisinin Temel Görevleri ve Taşıma İşleri Organizatörleri

Taşımacılık Ekonomisi, Lardner Yasası, Mesafe ve Ölçek Ekonomisi, Ticaret ve Ekipman Dengesi

Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları Bazında:

Temel Kavramlar ve İstatistikler

Taşıma Araçları (Ekipman ve Kaplar)

Taşıma Mâliyetleri

Dokümantasyon (CMR, Denizyolu ve Havayolu Konşimentosu, CIM ve Diğer Belgeler)

Liman ve Terminaller

Filo ve Sürücü YönetimiKarma Taşımacılık

 

Özel yük Taşımacılığı (Tehlikeli Maddeler, Soğuk Zincir, Proje Taşımacılığı)

Uluslararası ve Yurt İçi Taşıma Güzergâhları

Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi

Uygun Taşıma Modu Seçim Yaklaşımları

Toplam Mâliyete Göre Taşıma Modu ve Araç Seçimi – Sayısal Örnekler ve Vaka Analizleri

Konu-3: DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ

Dış Ticarete Genel Bakış

İthalat

İhracat

Teslim Şekilleri (INCOTERMS 2010)

Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Dış Ticaret ve Lojistik

Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme

Gümrük Rejimleri (Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, İhracat Rejimi)

İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması

Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması

 

Konu-4: DEPO YÖNETİMİ

Depo ve Depolama Kavramları

Depolamanın Önemi ve Lojistik İçindeki Yeri

Depo Çeşitleri

Depolama Fonksiyonları ve Faaliyetleri

Depo Fonksiyonları

Depolardaki Faaliyetler

Sipariş Toplama Yöntemleri

Sipariş Toplama Rota Oluşturma Teknikleri

Depolama Operasyonları

Malzeme Elleçleme ve Raf Sistemleri

Malzeme Elleçleme Araçları

Malzeme Saklama Kapları

Raf Sistemleri

Depolarda Kullanılan Bilişim Teknolojileri

Depo Yönetim Sistemleri

Veri Toplama Teknolojileri

Depo Performans Göstergeleri​

Konu-5: ÜRETİM PLÂNLAMA ve STOK YÖNETİMİ

Üretim Plânlama Sistematiği

Talep Plânlama

Malzeme Yönetimi

Stok Kontrol Sistemleri (Bağımsız Talep Yapısı)

Malzeme Gereksinim Plânlaması (Bağımlı Talep Yapısı) 

Konu-6:LOJİSTİKTE OPTİMİZASYON

Optimizasyon Tanımı

Lojistikte Optimizasyonun Kapsamı

Envanter Optimizasyonu

Hizmet Düzeyi Belirleme

Ulaştırma Optimizasyonu

Lojistik Ağ Türleri

Ağ Optimizasyonu

Araç Rotalama

Konu-7: LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Kurumsal Enformasyon Sistemleri Genel Yapısı

Veri, Veritabanı ve Yazılım İşleyiş Mantığı

Veri İletişim Teknolojileri (Cloud, IoT, XML, EDI, Blockchain)

Lojistikte Veri Toplama Teknolojileri (Barkod, RFID, Sesle Toplama, Dron, Arttırılmış Gerçeklik, Sensörler, GPS vb.)

Lojistikte Kullanılan Veri İşleme Yazılımları (ERP, MRP, CRM, SRM, WMS, TMS vb.)

Örnek Olay Tartışması-1

Veri Analizi ve Analitiği (İş Zekâsı, Büyük Veri (Big Data), APS: Gelişmiş Plânlama ve Çizelgeleme vb.)

Tedârik Zincirinde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 (İş Modelleri, Akıllı Fabrika, Otonom Araçlar, Yapay Zekâ : AI, Robotik Süreç Otomasyonu: RPA, Kontrol Kuleleri vb.)

Güvenlik Açıklıkları, Gizlilik ve Yapılan Hatalar

Uygun Teknoloji Nasıl Seçilir ?

Projeniz Nasıl Daha Başarılı Olur ?

Bilişim Kullanımında Sağlık Sorunları

Örnek Olay Tartışması-2

Konu-8:TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik Zinciri Yönetiminin Doğuşu, Evrimi ve Temel Kavramlar

Tedarik Zinciri Yapıları

Tedarik Zinciri Yönetim İlkeleri

Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri

Konu-9:LOJİSTİK VAKA ÇÖZÜMLEMESİ

Lojistik Vakalarının Özellikleri

Vaka Analizi Yöntemi

Vaka-1 Çözümlemesi

Vaka-2 Çözümlemesi

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Dünyada ve ülkemizde Satınalma, Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi alanındaki çalışmalar gelişmekte, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgileri vermek, temel bilgi ve deneyimi olanlara da daha ileri bilgileri aktarmak üzere tasarımlanmıştır.

 

1999-2000 Eğitim Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektir.

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır.

Buna ek olarak bir de lojistik vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

Bu koşullardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.    

 

“Lojistik ve Tedarik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı- ÖRNEK..docx

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Eğitim neden İTÜ'den alınmalı ?

Lojistik ve Tedarik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı iyi bir başlangıç için sizi kendinize yatırım yapmaya çağırıyor. Program bu süreçte sizi kendi alanında deneyimli, uzman ve bildiklerini karşısındakine aktarma konusunda başarılı profesyonellerle buluşturuyor. Program bir işletmenin ya da kurumun lojistik ve tedarik zinciri yönetimi süreci ve sürecin çeşitli dinamikleri ile alakalı tüm sektörel bilgileri katılımcılara sunmaktadır.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgileri almak ve bilgilerini tazelemek isteyenler, lojistik sektörüne adım atmak isteyenler, lojistik sektöründe bir süredir çalışanlar, odak konusu lojistik olan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılımcı olarak başvurabilir. Bir yükseköğretim programında mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

 

Programın hedefi nedir ?

Programda edineceğiz güncel ve kritik bilgileri eğitim içerisindeki atölye çalışmaları ile pratik beceriye dönüştüreceksiniz. lojistik ve tedarik zinciri alanında takip etmeniz gereken konuların ve çeşitli püf noktalarının da sizinle paylaşıldığı bu programın sonunda lojistik, depolama ve tedarik süreçlerinin yönetimi, dış ticaret lojistiği süreçlerinin idaresi ve tedarik zincirlerinin yönetimi konularında uzmanlık kazanacaksınız.

Programda uygulama yapılıyor mu?

Lojistik ve Tedarik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı, etkileşime dayalı soru cevap şeklinde işlenen dersleriyle, örnek marka incelemelerine dayalı yapısıyla bu alandaki en iyi eğitim programıdır. Dolayısıyla programda çeşitli vaka analizleri ve çeşitli sektörlerden örnekler ile ders süreci sizin de aktif olarak katıldığı bir ortamda yürütülecektir.

Döküman paylaşımı yapılacak mı ?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle ilgili materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda ve vaka çözümlemelerinde başarı sağlayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaktır. Sınav çalışmasına katılmayan veya başarı sağlayamayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır.

Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir ?

Bilgiye erişimi güçleştiren tüm faktörleri ortadan kaldırdık.Bu eğitim modelinde, sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde yöneterek, ulaşım ve konaklama masrafı yapmanıza gerek kalmadan uzmanlık programlarımıza katılabileceksiniz.

İTÜ işbirliğinde gerçekleştirilen alanının en güçlü programı olan Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programında etkileşimli ve uygulamalı bir eğitim deneyimi yaşıyor olacaksınız.Eğitimler canlı sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satınalma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. 

Eğitim kurumsal olarak bize özel planlanabilir mi?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?