Eğitimler
Eğitim takvimi Hakkımızda
Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı
KONTENJAN13 / 25

EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHİ07 EYLÜL 2019
GÜNLER / SAATLERCumartesi & Pazar 09.30 / 16.30
SÜRE102 Saat (9 Hafta)
Program ile ilgili daha fazla ayrıntı için
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi...

Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı - İTÜ

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedârik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Genel Bilgi
Konu-1: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik Zinciri Yönetiminin Doğuşu, Evrimi ve Temel Kavramlar
Tedarik Zinciri Yapıları
Tedarik Zinciri Yönetim İlkeleri
Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri   

Konu-2: LOJİSTİK YÖNETİMİ

Taşımacılık, Depolama, Lojistik Kavramları ve Farklılıları, Örnek Vakalar
Temel Lojistik Faaliyetler, Müşteri Hizmet Düzeyi (CSL), Lojistik Maliyetleri ve Toplam Mâliyet Kavramı
Türkiye Lojistik Sektörü, Dış Kaynak Kullanımı, Üçüncü Parti (Taraf) Lojistik (3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı (LLP)
Lojistikte Performans Yönetimi, Lojistikte Çağdaş Sistemler (Milk Run, Cross-Dock, Araç Yükleme ve Rotalama)

Konu-3: SATINALMA YÖNETİMİ

Stratejik Satınalma
Sözleşme Yönetimi
Satınalma Süreçleri ve Yönetimi
Fiyat Yönetimi
Dış Kaynak Kullanımı
ERP Sistemlerinde Satınalma
Tedârikçi Yönetimi

Konu-4: STOK YÖNETİMİ

Malzeme Yönetimi
Stok Kontrol Sistemleri (Bağımsız Talep Yapısı)
Malzeme Gereksinim Plânlaması (Bağımlı Talep Yapısı)

Konu-5: DEPO YÖNETİMİ

Depolamanın Lojistikteki Yeri ve Önemi
Depo Ekipmanları ve Kaplar
Depo Binası, Dış ve İç Çevresi
Depo Yönetimi
Depolama Süreçleri  

Konu-6: TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

Taşımacılığın Önemi, Temel Kavramlar ve Lojistikteki Yeri
Taşımacılık İstatistikleri
Dağıtım Kavramı, Yurtiçi ve Uluslararası Dağıtımda Önemli Unsurlar
Taşıma Maliyetleri – Navlun Hesaplama
Taşımacılıkta Maliyet Türleri
Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları
Intermodal Taşımacılık
Freight Forwarder’lar
Taşıma Modu Seçimi Uygulaması
Vaka Analizleri İle Ulaştırma Problemleri
Taşıması yapılan yük kavramı ve karakteristikleri, Türleri ve Taşımada Dikkat Edilecek Konular
Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar (Tipleri, Kapasiteleri, Tarifeler), Yükleme yöntemleri
Taşımacılık Ekonomisi, Lardner prensibi, Dönüş Yükü (taşımacılık dengesi), Ölçek ve Mesafe Ekonomisi Kavramları,
Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi
Milk Run ve Cross Docking Uygulamaları
Uluslararası Güzergahlar
Karayolu Taşıma Mevzuatı
Mesleki Yeterlilik Belgeleri
Yetki Belgeleri Türleri
Taşımacılıkta Kullanılan Gerekli Belgeler
Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR Konvansiyonu – İlgili Yönetmelik)

Konu-7: LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Genel Bilgiler
Tedarik Zinciri Bilişim Altyapısı
Güncel Tedârik Zinciri Yönetimi Teknolojileri
Lojistik Bilişim Sistemleri Bileşenleri

Konu-8: DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLEME

Küreselleşme Süreci ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
Dünya Ticareti ve Türk Dış Ticaret Göstergelerinde Gözlemlenen Gelişmelere Genel Bakış
İşletmelerin Dış Pazarlara Açılma Nedenleri, Dış Pazarlara Açılmayı Etkileyen Unsurlar
Dış Pazarlara Yönelirken Bilinmesi Gerekenler
Dış Ticaret Yapacak İşletmeler İçin Fizibilite Ayrıntıları
Yurt İçi Ticaret ve Dış Ticaret Farklılıkları
Dış Ticarette Kullanılan Temel Belgeler ve Önemi
Adım Adım Dış Ticaret
INCOTERMS 2010 Esasları ve Uygulaması
Dış Ticaret Mevzuatı ve Temel Esasları
Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme
4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Esasları
Gümrük Rejimleri
4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan 5911 Sayılı Kanun ve Esasları
İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması
Temel Gümrük Uygulamaları
Gümrükleme İşlemlerinde Temel Mali Yükümlülükler
Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması   

Konu-9: LOJİSTİK YÖNETİMİ (VAKA ÇALIŞMASI)

Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

Program Hedefi

Program Hedefi

Dünyada ve ülkemizde Satınalma, Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi alanındaki çalışmalar gelişmekte, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgileri vermek, temel bilgi ve deneyimi olanlara da daha ileri bilgileri aktarmak üzere tasarımlanmıştır.

1999-2000 Eğitim Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektir.

Kimler Katılmalı

Kimler Katılmalı

Lojistik, Satınalma ve Tedârik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgileri almak ve bilgilerini tazelemek isteyenler, lojistik sektörüne adım atmak isteyenler, lojistik sektöründe bir süredir çalışanlar, odak konusu lojistik olan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılımcı olarak başvurabilirler. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

Sertifika

Sertifika

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde Lojistik Yönetimi dersinden yapılacak olan vaka sınavı ve diğer tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınmaktadır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için her iki sınavdan da ayrı ayrı başarılı olması ve bunun için de 100 üzerinden en az 50 not alması gerekmektedir.

Herhangi bir sınavdan başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

lojistik-ileri-w_1

Kayıt ve Ödeme

Kayıt ve Ödeme

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

Kayıt ve Ödeme İçin Bilgi İste
*
*
*