Eğitimler
Eğitim takvimi Kurumsal Planlama
Kurumsal Planlama
EĞİTİM ADI
SÜRE
KONTENJAN
BAŞVUR

Hedefe yönelik hazırlanmış yüksek kalitede programlar ve alanında uzman eğitmenlerle buluşun. 

 • Dijital Dönüşümde Yaşanan Zorluklar ve Engeller
 • Şirketlerin Dijital Dönüşüm Yol Haritası ve Dijital Dönüşüm Puanı Kavramı
 • Dijital Dönüşüm Ekonomisi ve Ekonomi Yönetimi
 • Design Thinking (Tasarım Düşünme) ve Dijital Dönüşüm Süreçleri
 • Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları
 • Nesnelerin Interneti,Endüstriyel Haberleşme ve 3D Printing
 • Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri (Augmented Reality - Virtual Reality)
 • Dijital Dönüşümde Trend Teknolojiler: Bulut Bilişim Teknolojileri, Siber Güvenlik ve Simülasyon Sistemleri
 • Yapay Zeka Uygulamaları (Artificial Intelligence)
 • Blockchain Teknolojisi
 • Otomasyon ve Sensör Teknolojileri
 • Adaptif Robotik Sistemler
 • Arttırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma
 • Bulut Bilişim Sistemleri
 • Üretim ve Hizmet Süreçlerinde Dijital İzlenebilirlik Sistemleri
 • Siber Güvenlik Sistemleri
 • Simulasyon Sistemleri
 • Endüstri 4.0 için Teknoloji Yol Haritası Belirleme
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
Veri Akademisi
Esnek
10 Kişi
BAŞVUR

Hedefe yönelik hazırlanmış yüksek kalitede programlar ve alanında uzman eğitmenlerle buluşun. 

 • Data Science Temelleri
 • Python ile Temel Programlama
 • Python ile Veri Analizi
 • Uygulamalı İstatistik'e Giriş
 • Veri Madenciliğinin Temelleri
 • Keşifsel Veri Analizi
 • İstatistiksel Analiz ve İş Uygulamaları 
 • Veri İşlemede Algoritmik Temeller
 • Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetimi
 • Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları
 • Veri Görselleştirme
 • Yapay Zeka - Makine Öğrenmesi
 • Web ve Sosyal Medya Analitiği
 • Finans ve Risk Analitiği
 • Tedarik Zinciri Analitiği
 • Müşteri Analitiği ve KNIME Analytics Platformu
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?

Hedefe yönelik hazırlanmış yüksek kalitede programlar ve alanında uzman eğitmenlerle buluşun. 

 • Dijital Pazarlamaya Giriş
 • Kullanıcı Arayüzü ve Etkileşimi Tasarımı
 • Dijital Medya Planlama ve Optimizasyonu
 • Sosyal medya ağları
 • Sosyal Medya İletişim Planı Oluşturma
 • Sosyal Medyada marka duruşu geliştirme
 • İçerik Pazarlaması ve Sosyal Ağlar için İçerik Oluşturma
 • Sosyal Medya Yönetimi ve Araçları
 • Sosyal Medya Takibi ve Raporlama
 • Sosyal Medyada viral reklamlar
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) – Sosyal CRM’e Geçiş
 • Sosyal Medyada kriz yönetimi
 • Sosyal Ağlarda Reklam
 • Mobil Pazarlama
 • E-mail Marketing & Inbox’a ulaşma
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Ajans Müşteri İlişkileri ( Brief Debrief Süreci)
 • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?

Hedefe yönelik hazırlanmış yüksek kalitede programlar ve alanında uzman eğitmenlerle buluşun. 

 • E-ticaret101
 • E-ticaret Yazılımı ve Hazır Sistemler
 • E-ticaret’in Hukuksal Boyutları
 • E-ticarette Ödeme ve Finans
 • E-ticarette Pazarlama ve SCRM
 • E-ticaret İş Planı Oluşturulması
 • E-ticarette Operasyon Yönetimi
 • Phygital Eticaret Yaklaşımları
 • E-ticaret Marketplace Satış eğitimi
 • E-ticaret için içerik hazırlama stratejileri
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?

Hedefe yönelik hazırlanmış yüksek kalitede programlar ve alanında uzman eğitmenlerle buluşun. 

 • Lojistik Yönetimi
 • Taşımacılık Yönetimi
 • Dış Ticaret Lojistiği
 • Depo Yönetimi
 • Üretim planlama ve Stok Yönetimi
 • Lojistikde Optimizasyon 
 • Lojistik Bilişim Sistemleri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Lojistik Vaka Çözümlemesi
 • Tedarik Zinciri Planlama Yönetimi Sisteminin Kurulumu
 • Talep Planlama
 • Müşteri Hizmetleri Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetiminide Referans Modeller
 • İleri Üretim Sistemleri
 • Depo Tasarımı
 • Çağdaş Satınalma Yönetimi ve Uygulamaları
 • Uluslararası Ticaret
 • Özel Maddeler Lojistiği
 • Proje Yönetimi 
 • Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Simülasyonu ( Oyunu)
 • Tedarik Zinciri optimizasyonu
 • Tedarik Zinciri Vaka Çözümlemesi
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?

Hedefe yönelik hazırlanmış yüksek kalitede programlar ve alanında uzman eğitmenlerle buluşun. 

 • İş Analizi ve İnsangücü Planlama
 • Yetenekleri Elde Tutma
 • Ödüllendirme Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Departman Organizasyonu Oluşturma
 • Endüstriyel İlişkiler
 • İnsan Kaynaklarında Teknoloji Kullanımı
 • İletişim Tanımı
 • Kurumda Farklılıkları Yönetmek
 • Y Kuşağının Beklentileri
 • Yetenek Yönetimine Giriş
 • Stratejik Yetenek Yönetimi Süreci ve Dinamikleri
 • Yetenek Yönetim Modelleri ve Uygulamaları
 • İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Süreci
 • Performans Yönetimi ve Yetenek Geliştirme Süreci
 • Yetenek Yönetim Sürecinin Ölçümlenmesi ve Ölçümleme Metrikleri
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?

Hedefe yönelik hazırlanmış yüksek kalitede programlar ve alanında uzman eğitmenlerle buluşun. 

 • Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji
 • Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi
 • Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Kaynak Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Satınalma Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi
 • Microsoft Project ile Proje Yönetimi
 • PMP Sınav Sorularının Çözümü ve Yorumlanma
 • Proje Yönetiminde Modern Yaklaşımlar
 • Çevik Proje Yönetimi
 • Yalın Düşünce ve Proje Yönetiminde İsraf Bulma Sistematiği
 • Proje Yönetiminde Yalın Teknikler
 • Projelerde Uygulamalı Değer Akış Yönetimi
 • Scrum Eğitimi
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?

Hedefe yönelik hazırlanmış yüksek kalitede programlar ve alanında uzman eğitmenlerle buluşun. 

 • Temel Muhasebe Kavramları ve Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim
 • Temel İş Hukuku, İşletme ve Borçlar Hukuku
 • Veri Analizi ile Karar Alma
 • Stratejik Yönetim, Stratejik Çevresel Analiz Yöntemleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme ve İş Analizi
 • Stratejik Pazarlama, Rekabet ve Çevresel Analiz, Hedef Pazar ve Konumlandırma, Büyüme Stratejileri
 • Stratejik Marka Yönetimi ve İletişimi: Geleneksel ve Yeni Medya Uygulamaları
 • Tüketici Satın Alma Davranışı: Kalitatif ve Kantitatif Ölçüm ve Analiz Uygulamaları
 • Yetenek – Kariyer Yönetimi ve Geliştirme, Liderlik Becerileri Geliştirme, Kurum Kültürü
 • Yalın Üretim, Stok Kavramı, Talep Tahmini, Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması
 • Proje Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 • Temel Makro Ekonomik Kavramlar
 • Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Gelişmeler ve Tahmin Teknikleri
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejileri
 • Temel Makro Ekonomik Kavramlar, Türkiye Ekonomisi ve Türkiye’deki ve Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler
 • Maliyet Yönetimi ve Finansal Yönetim
 • Stratejik Pazarlama, Rekabet ve Çevresel Analiz, Hedef Pazar ve Konumlandırma, Büyüme Stratejileri
 • Stratejik Marka Yönetimi, Kurumsal İmaj Yönetimi Reklam ve Marka İletişimi – Sosyal Medya Pazarlaması
 • Müşteri Davranışı ve Satın Almada Karar Verme Mekanizmaları ve CRM
 • Satış Yönetimi ve Satış Teknikleri – Perakende Yönetimi – E Ticaret – Sosyal Medya ve Satış
 • Uluslararası Pazarlama – Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri
 • Yetenek Yönetimi ve Liderlik - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi - Kurum kültürü
 • Üretim Yönetimi Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?

Hedefe yönelik hazırlanmış yüksek kalitede programlar ve alanında uzman eğitmenlerle buluşun. 

 • Marka 101: Markaya Giriş, Markayı Kavramak, Marka Anlayışı Geliştirme
 • Temel Marka Unsurları
 • Tüketici Davranışları ve Marka İlişkisi
 • Stratejik Marka Yönetimi ve Planlama
 • Marka Genişlemesi
 • Deneyim Pazarlaması ve Marka Deneyimi
 • Markanın Geleceği ve Geleceğin Markaları
 • Marka Konumlandırma ve Konumlandırma Stratejileri
 • Marka Değerini Ölçmek ve Geliştirmek
 • Marka Araştırmaları
 • Dijital Ortamlarda Marka Yönetimi
 • Marka Yönetimi ve PR
 • Kampanya Yönetimi
 • Medya Planlama ve Etkinlik Ölçümü
 • Marka İletişimi Süreci ve Unsurları
 • Marka ve Tasarım
 • Marka Yönetimi ve Ajans İlişkileri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Şikayet Yönetimi
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?

Hedefe yönelik hazırlanmış yüksek kalitede programlar ve alanında uzman eğitmenlerle buluşun. 

 • Ürün inovasyonu için yeni perspektif geliştirin!
 • Araştırma ve Geliştirmenin (Ar - Ge) Temel Esasları
 • İnovasyon Yönetimi ve Ürüne Katkısı
 • Ar-Ge Çalışmalarında Kaynak Yönetimi
 • Ar-Ge Çalışmalarında Proje Yönetimi
 • Malzeme Bilgisi ve Mühendislik Uygulamaları
 • Geliştirme Metotları
 • Yeni Ürün Kavramı
 • Üretim ve Üretim Planlamanın Temel Esasları
 • Üretim Planlama
 • Üretim
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?