Eğitimler
Eğitim takvimi Fine Arts
işbirliğiyle

işbirliğiyle

Data Science Uzmanlığı Sertifika Programı 23. Dönem ( Uzaktan Eğitim )
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika. Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 22 / 35
23 ARALIK 2023
Cmt & Paz 10:00 / 13:00
160 Saat (22 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
23. Dönem ( Uzaktan Eğitim )
23.12.2023
Cmt & Paz 10:00 / 13:00
160
(22 Hafta)
35 / 22

Fiyatı görmek için form doldurun

Data Science Uzmanlığı Sertifika Programı 23. Dönem ( Uzaktan Eğitim )

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Teknolojilerin topladığı ve depoladığı verilerin zenginliği, dünya genelinde organizasyonların ve toplumların dönüşüme yönelik avantajlardan yararlanmasını sağlıyor.

 

Data Science Uzmanlığı Sertifika Programı da geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebileceğiniz, verileri analiz etmek için strateji geliştirme; verileri analiz için hazırlama; verileri keşfetme, görselleştirme; Python programlama dilini kullanarak verilerle birlikte modeller oluşturma, uygulama ve yazılımlara dağıtarak işlemenize imkan sağlayacak bir programdır.

 

 

Genel Bilgi
Python'a Giriş
Python komut satırı ve IDE kullanımı
Türler ve Değişkenler

String, Integer, Float, Complex

Değişken tanımlama ve türleri yönetmek

List yapısı

Aylık yol masrafı hesaplama uygulaması

 

       Uygulama:

       Basit bir hesap makinesi uygulaması

Temel İfadeler

Dallanma/if/elseif/else

break ve continue Kullanımı

For ve while döngüleri

Karakter dizilerinin içeriğini karşılaştırma uygulaması

 

      Uygulama:

      Karakter dizisindeki karakterleri sayma uygulaması

Veri Yapıları

Liste, Stacks, Queues, Tuples ve Sequences

Kümeler (Sets)

Sözlük (Dictionary)

 

       Uygulama:

       Basit bir telefon rehberi oluşturma uygulaması

Fonksiyonlar

Argümanlar ve Formal Parametreler

Global Değişkenler, Yerel (Local) Değişkenler

Fonksiyonlara Parametre Aktarımı

Fonksiyonlardan Değer Döndürme

 

       Uygulama:

       Belli bir aralıkta rastgele sayılar üretme uygulaması

Dosyalar ile Çalışmak

Dosya Açma, okuma, yazma

Binary Dosyalar

Dosyaların içeriğini karşılaştırma uygulaması

 

       Uygulama:

       Dosyaların içindeki karakterleri sayma uygulaması

Exceptions (İstisnalar)

Temel Hata Kontrolü

İstisnaların Yakalanması

try/except ve finally kullanımı

 

         Uygulama:

         Yazma izni olmayan bir dosyaya yazma ve hata kontrolü uygulaması

Modüller ve Paketler

İsim Uzayları (NameSpaces)

imports Kullanımı

Modülleri devreye alma

 

        Uygulama:

        Basit bir sözlük modülü tanımlama ve üzerinde işlemler yapma uygulaması

Sınıflar

Python’da bir sınıf nasıl tanımlanır?

Instance Metotları

Initializers Sınıf Metotları

static Metotlar

Miras Alma (Inheritance), Çoklu Miras Alma

 

        Uygulama:

        Bir iş yerinde işe alınan kişilerin kayıtlarını tutma uygulaması

Data Science Temelleri

1. Veri & Veri Bilimi Nedir?
2. Verinin Yapısal Hale Gelmesi ve Büyük Veri Süreci
3. Veri İşlemenin Önemi ve Gerçek Dünyadaki Örnekleri
4. Veri Yapıları
5. Bulut Bilişim Sistemleri ve Bileşenleri
6. Saklama Yöntemleri
7. Analiz Yöntemleri
8. Gerçek Zamanlı Veri Analitiği
9. Veri Zenginleştirme Süreçleri
10. Veri Ambarı Tasarımı
11. Veri Havuzu (Gölü) Tasarımı
12. Raporlama Sistemleri
13. Self Servis Yapılar
14. Veri Görselleştirme
15. Cognitive Servisler
16. İlişkisel Yapıların Sorgulanması
17. ETL Paket Tasarımları
18. Veri Görselleştirme Örnekleri

 

Şirketler gelecekleri açısından büyük ve zorlu bir dönüşüm içerisindeler. Dijitalleşmenin getirdiği baskı, yeni yeteneklerin şirkete adaptasyonu ve tüm organizasyonun veri ile yönetilir bir kültür haline getirilmesi çoğu şirket için ana planlardan birisi. En çok yatırım yapılan alanların başında olan veri bilimi, sahip olunan veriler üzerinden organizasyonlar için en verimli çözüm yöntemlerinin geliştirileceği departmanlar olmakla birlikte, bu alanda çalışacak kişilerin uçtan uca veri analizi, yönetimi, modellemesi konularında söz sahibi olması beklenmektedir. Temel kavramlar ile başlayacak olan ders içeriğinde veri saklama yöntemleri, bulut bilişim, veri ambarı mimarisi, veri zenginleştirme ve temizleme süreçleri gibi modelleme fazına gelene kadar verinin geçirdiği evrimsel süreçler anlatılmaktadır. Yapısal olmayan veri setleri üzerinde, örnek veri zenginleştirme süreçlerinin yanı sıra, yapısal veriler üzerinde optimum sorgulama yapılarının oluşturulması ve veri görselleştirilmesi ile birlikte modelleme fazına kadar üzerinden geçilmesi gereken iş adımlarının aktarılması planlanmaktadır.

Pandas ile Veri İşleme  

1. PANDAS Temel Veri Yapıları (Seri ve Dataframe)
2. Seri ve DataFrame’ler üzerinde İndeksleme, Seçme ve Filtreleme Uygulamaları
3. Case Study: Chipotle Sipariş Veri Seti Analizleri
4. DataFrame Yapılarına Fonksiyon Uygulama (Apply ve Map)
5. Veri Aritmetiği ve Hizalandırması
6. DataFrame ile Seri’ler Arasında Operasyonlar
7. Betimleyici İstatistik (Descriptive statistics)
8. Eksik Verileri Yönetme Teknikleri
9. Hiyerarşik İndeksleme
10. Case Study: Norveç Yeni Otomobil Satış Verisi Analizleri
11. PANDAS Veri Okuma ve Yazma Fonksiyonları
12. Veritabanı Stili Veri Birleştirme Teknikleri
13. DataFrame’ler Üzerine Dizi (String) Uygulamaları
14. Veri Birleştirme ve Gruplandırması (Aggregation and Groupby)
15. Pivot Tablo Oluşturma
16. Case Study: San Francisco Devlet Memur Ücretleri Veri Seti Analizleri
17. Zaman Serileri
18. Saat Dilimi Yönetimi
19. Yeniden Örnekleme (Resampling) Uygulamaları
20. Case Study: İstanbul’un Yüz Yıllık Sıcaklık Verisi Üzerinde Analizler
21. Zaman Serileri Grafiklendirmesi
22. Case Study: Saatlik Hava Durumu Verisi Üzerinde Haftalık ve Günlük Analizler
23. Indeks Yeniden Şekillendirme, Pivot ve Melt Uygulamaları
24. Case Study: “311 Service Requests from NYC Open Data” Verisi Üzerinde Uygulamalar

 

Eğitim, katılımcıları yapılandırılmış veriler üzerinde kullanılan en temel Python kütüphanesi olan “PANDAS Kütüphanesi Uzmanlığı” vermeyi hedeflemektedir. Veri analistleri ile yapılan anketlerde veri temizliği, dönüşümü ve entegrasyonu gibi işlemlerin vakitlerinin %30-40 civarını aldığı görülmüştür. PANDAS kütüphanesi bahsi geçen veri işleme tekniklerini en kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan çok temel bir Python kütüphanesidir. Akademiden iş dünyasına kadar çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu eğitim kapsamında PANDAS kütüphanesindeki temel veri yapıları ve önemli fonksiyonlar tanıtılıp güncel veri setleri üzerinde analizler yapılacaktır.

 

Numpy Kütüphanesi ile Matematiksel Hesaplama

1. Numpy Kütüphanesinde Dizi (Array) Yapıları Oluşturma ve Veri Tipleri Yönetimi

2. Temel İndeksleme ve Dilimleme İşlemleri

3. Matematiksel ve İstatiksel İşlemler

4. Kıyaslama, Maskeleme ve Boole Mantık

5. Doğrudan ve Dolayı Sıralama

6. Matris Operasyonları (Lineer Cebir)

 

Numpy matrissel vektörel işlemlerin hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştiren çoğunlukla C programlama dilinde yazılmış bir kütüphanedir. C dilinde yazıldığı için vektörler üzerine yapacağımız operasyonları çok hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Python ekosisteminde hesaplamaya dayalı çoğu kütüphane Numpy kütüphanesi üzerine kuruludur. Bu derste Numpy kütüphanesinin temel ve ileri özellikleri uygulamalı olarak gösterilecektir.

Matplotlib Kullanarak Python'da Veri Görselleştirme

1. Görselleştirilecek Veriye Uygun Figure / Grafik Çeşitlerinin Seçilmesi

2. Matplotlib Genel Konseptleri ve Pratikte Tercih Edilen Uygulamalar

3. PyPlot Modülü ve Başlıca grafiklerin / Figürlerin Oluşturulması

A. Çizgi Grafikleri (Line Plots)

B. Saçılım Diagramları (Scatter Plots)

C. Histogramlar

D. Sütun (Bar) ve Pasta (Pie) Grafikleri

E. Logaritmik Diagramlar

F. 3 Boyutlu Diagramlar (Surface Plots)

4. Aynı Figür İçerisinde Birden Fazla Grafikle Çalışmak

5. Oluşturulan Figurlerin Özelleştirilmesi

A. Grafiklerin İşaret ve Renklerinin Değiştirilmesi

B. Başlık, Alt Başlık Oluşturma

C. Alt Yazı (Legend) Oluşturma

D. Renk Haritasi (Colormap) ile Çalışma

6. Matplotlib Tabanlı Diğer Figür Oluşturma Araçlarının Tanıtımı

7. Plotly ile İnteraktif ve Oynatılabilir Figür Oluşturma

 

Kullanılacak Veri Seti:
Dünya Bankası Gayri Safi Milli Hasıla (GDP) Veri Seti

 

Veri görselleştirme gerek keşifsel veri analizi yapmada, gerekse elde ettiğimiz sonuçları karşımızdakilere aktarmada çok etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ham veri üzerinde gözden kaçabilecek trendleri, paternleri ve ikili ilişkileri görsel yöntemler sayesinde sağlıklı bir şekilde gözlemleyebilmekte ve analiz edebilmekteyiz. Bu ders içerisinde veri işleme hususunda Python’u tercih edenlerin en sık kullandığı kütüphanelerden olan Matplotlib ile karmaşık verilerin görselleştimesi üzerine çalışmalar yapılacaktır. Dersin giriş bölümünde, veriye uygun grafik(ler)in seçilmesi ve figür terminolojisi üzerinde durulacaktır. Daha sonra sıklıkla kullanılan grafik/diagramların Matplotlib kullanılarak oluşturulması ve bu grafiklerin özelleştirilmesi için kullanılan araçlar uygulamalı olarak işlenecektir. Son olarak Matplotlib tabanlı bir başka kütüphane olan Plotly kullanılarak daha interaktif figürler oluşturma üzerinde durulacaktır.

Scikit-Learn ile Makine Öğrenmesi

1. Makine Öğrenmesi Yaklaşımı
2. Nasıl Çalışır Denetimli (Supervised) Öğrenme Modeli Konuları
3. Scikit-Bilgi Denetimli (Supervised)
4. Öğrenme Modelleri - Doğrusal Regresyon
5. Denetimli (Supervised) Öğrenme Modelleri - Lojistik Regresyon
6. Denetimsiz (Unsupervised)
7. Öğrenme Modelleri
8. Pipeline
9. Model Kalıcılık ve Değerlendirme
10. Örnek Uygulama: Çalışanlar için Bilgisayarda Erişim Gereksinimleri Tespiti

 

Scikit-learn, çok sayıda denetimli ve denetimsiz öğrenme algoritması sunar. Bu anlamda açık, anlaşılır ve en basit Machine Learning kütüphanesidir. Temel API tasarımı kolay, güçlü ve araştırma çabaları için esnekliği koruma etrafında dönmektedir. Bu sağlamlık, araştırma aşamasından üretim uygulamalarına kadar her uçtan uca Machine Learning projesinde kullanım için mükemmeldir. Scikit birkaç yaygın veri ve matematik kütüphanesi üzerine inşa edilmiştir. Böyle bir tasarım, kütüphaneler arasında entegrasyonu kolaylaştırır. Numpy dizilerini ve Pandas veri setlerini doğrudan Scikit’in Machine Learning algoritmasına geçirebilirsiniz.

Feature Engineering

1. Veri dönüştürme

2. Eksik Veri Doldurma

3. Değişken Seçme

Correlation

ANOVA

Chi Square

Mutual Information

Non-parametric

Model tabanlı

Değişken Seçme

İleriye dönük seçme

Geriye dönük seçme

4. Değişken Önemi Öçme

 

Feature Engineering makine öğrenmesi modellerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Değişken seçme ve üretme, makine öğrenmesi modellerinin doğru sonuçlar üretilebilmesi ve genelleştirilebilmesi için büyük önem arzetmektedir. Değişik kaynaklardan gelen veriler içerisinden sistem çıktısını en doğru tahmin edebilecek değişkenleri seçmek iyi bir modelin ön koşuludur.


Bu dersimizde değişik Feature Engineering yöntemleri uygulayarak makine öğrenmesi modellerimizi iyileştirmek için çalışmalar yapılıyor olacak.

Pekiştirmeli Öğrenme

1. Pekiştirilmiş Öğrenmeye Giriş
2. Durum, Aksiyon, Ödül, Politika Kavramları
3. Markov Karar Süreçleri
4. Değer Fonksiyonları ve Bellman Denklemleri
5. Epsilon-Greedy Algoritması
6. Q-Learning Algoritması
7. Derin Pekiştirilmiş Öğrenme Teknikleri (DQN)

Veri Tabanı Yönetimi ve Büyük Veri

1. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Temelleri Anlatılması

2. SQL Kodlama ve Örnek Uygulamalar Yapılması

3. NoSQL Veri Tabanlarının Tanıtılması

       A. Key-Value Database

       B.Wide Column Database

       C.Document Database

       D.Graph Database

4. Örnekler ile NOSQL Veritabanlarının Kullanımına Dair Bilgilerin Verilmesi

5. Popüler NoSQL Veritabanları Üzerinde Kodlama Örnekleri Yapılması

 

İş analitiği uygulamalarının temeli verilerin depolanması ve gerektiğinde işlenerek analize hazır hale getirilmesine dayanmaktadır. Klasik olarak işletmelerde ilişkisel veritabanları (SQL) kullanılmaktayken son dönemde gelişen büyük veri kavramı içerisinden NoSQL veritabanları da gündeme gelmiştir. Bu ders kapsamında temel veritabanı yönetim sistemi bilgileri, SQL kodlama ve örnek uygulamalar yapılmakta, ayrıca farklı NoSQL veritabanları örnek uygulamalar ile tanıtılmaktadır.

Spark ile Büyük Veri Uygulamaları

1. Büyük Veri ve Teknolojilerinin Anlaşılması ve Kullanım Şekli
2. Büyük Veri Platformlarının Gelişim Süreci ve Çözüm Önerilerinin Anlaşılması
3. Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları Arasındaki Farklılıklar
4. Büyük Veri Platformlarının Çeşitliliği, İş-Modeli ve İş-Zekası Özelinde Farklı Kullanım Metotları
5. Büyük Veri Teknolojilerinin Dağınık ve Yapılandırılmış Veri Yapıları Üzerinden Anlaşılması, Uygulamalar ve Buna Bağlı Çözüm Önerileri
6. Hadoop HDFS ve MapReduce Çözüm Yapısının Anlaşılması, Apache Spark ve Amazon Web Service (AWS) Platformlarının Farklılıkları ve Başlangıç Uygulamaları
7. Servis-Olarak-Hadoop ve Servis-Olarak-Bulut Çözümlerinin Anlaşılması ve Kullanım Şekilleri Hadoop, AWS ve Apache Spark Üzerinden Temel Uygulamaların Yapılması
8. Güncel Büyük Veri Uygulamalarının Gösterilmesi ve Sonuçların Tartışılması

 

Hadoop ile Büyük Veri Uygulamaları dersinde, büyük veri ve buna bağlı oluşturulan teknolojik çözümlerin anlaşılması ve kullanım şekli tartışılarak, sistemde güncel kullanılmakta olan büyük veri platformların gelişim süreçleri ve çözüm önerileri gösterilecektir. Bu çerçevede büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arasında farklılıklar irdelenecek, büyük veri incelemelerinde kullanılan platformların çeşitliliği, iş-modeli ve iş-zekâsı özelinde farklı kullanım metotları gösterilecektir. Bu teknolojilerin günümüzde çeşitlilik gösteren kaynaklardan toplanan dağınık ve yapılandırılmış veri yapıları üzerinden bir araya getirilerek anlaşılması, uygulamaları ve buna bağlı çözüm önerileri tartışılacaktır. Hadoop HDFS ve MapReduce kurgusu temel anlamda tartışılarak, Apache Spark ve Amazon Web Servisi (AWS) platformları ile karşılaştırılmalı gösterilecektir. Servis-Olarak-Hadoop ve Servis-Olarak-Bulut çözümlerinin işletmeler özelinde kullanım şekilleri güncel örnekler ile tartışılarak, Hadoop, AWS ve Apache Spark üzerinden ilk temel uygulamalar gösterilecektir. Türkiye’de ve dünyada yer alan büyük veri uygulamalarının ve teknolojilerinin kullanım şekli gösterilerek elde edilen sonuçlar geniş bir bakış açısı ile tartışılacaktır.

Veri Seti Üzerinden Proje Uygulama Workshopu

Verilen veri setleri üzerinden;
Mevcut problemin tanımlanması, verinin ayıklanması, veri içeriklerinin kontrol edilmesi, veri setinin test edilmesi (normallik değerlerine bakılması, aykırı değer vb. unsurlar gözetilerek), verinin modellenmesi ve karar-destek süreçlerinden geçirilerek deployment sürecinin başlatılması adımları uygulamalı olarak gösterilecektir.

Genel Bilgi

Teknolojilerin topladığı ve depoladığı verilerin zenginliği, dünya genelinde organizasyonların ve toplumların dönüşüme yönelik avantajlardan yararlanmasını sağlıyor.

 

Data Science Uzmanlığı Sertifika Programı da geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebileceğiniz, verileri analiz etmek için strateji geliştirme; verileri analiz için hazırlama; verileri keşfetme, görselleştirme; Python programlama dilini kullanarak verilerle birlikte modeller oluşturma, uygulama ve yazılımlara dağıtarak işlemenize imkan sağlayacak bir programdır.

 

 

Python'a Giriş
Python komut satırı ve IDE kullanımı
Türler ve Değişkenler

String, Integer, Float, Complex

Değişken tanımlama ve türleri yönetmek

List yapısı

Aylık yol masrafı hesaplama uygulaması

 

       Uygulama:

       Basit bir hesap makinesi uygulaması

Temel İfadeler

Dallanma/if/elseif/else

break ve continue Kullanımı

For ve while döngüleri

Karakter dizilerinin içeriğini karşılaştırma uygulaması

 

      Uygulama:

      Karakter dizisindeki karakterleri sayma uygulaması

Veri Yapıları

Liste, Stacks, Queues, Tuples ve Sequences

Kümeler (Sets)

Sözlük (Dictionary)

 

       Uygulama:

       Basit bir telefon rehberi oluşturma uygulaması

Fonksiyonlar

Argümanlar ve Formal Parametreler

Global Değişkenler, Yerel (Local) Değişkenler

Fonksiyonlara Parametre Aktarımı

Fonksiyonlardan Değer Döndürme

 

       Uygulama:

       Belli bir aralıkta rastgele sayılar üretme uygulaması

Dosyalar ile Çalışmak

Dosya Açma, okuma, yazma

Binary Dosyalar

Dosyaların içeriğini karşılaştırma uygulaması

 

       Uygulama:

       Dosyaların içindeki karakterleri sayma uygulaması

Exceptions (İstisnalar)

Temel Hata Kontrolü

İstisnaların Yakalanması

try/except ve finally kullanımı

 

         Uygulama:

         Yazma izni olmayan bir dosyaya yazma ve hata kontrolü uygulaması

Modüller ve Paketler

İsim Uzayları (NameSpaces)

imports Kullanımı

Modülleri devreye alma

 

        Uygulama:

        Basit bir sözlük modülü tanımlama ve üzerinde işlemler yapma uygulaması

Sınıflar

Python’da bir sınıf nasıl tanımlanır?

Instance Metotları

Initializers Sınıf Metotları

static Metotlar

Miras Alma (Inheritance), Çoklu Miras Alma

 

        Uygulama:

        Bir iş yerinde işe alınan kişilerin kayıtlarını tutma uygulaması

Data Science Temelleri

1. Veri & Veri Bilimi Nedir?
2. Verinin Yapısal Hale Gelmesi ve Büyük Veri Süreci
3. Veri İşlemenin Önemi ve Gerçek Dünyadaki Örnekleri
4. Veri Yapıları
5. Bulut Bilişim Sistemleri ve Bileşenleri
6. Saklama Yöntemleri
7. Analiz Yöntemleri
8. Gerçek Zamanlı Veri Analitiği
9. Veri Zenginleştirme Süreçleri
10. Veri Ambarı Tasarımı
11. Veri Havuzu (Gölü) Tasarımı
12. Raporlama Sistemleri
13. Self Servis Yapılar
14. Veri Görselleştirme
15. Cognitive Servisler
16. İlişkisel Yapıların Sorgulanması
17. ETL Paket Tasarımları
18. Veri Görselleştirme Örnekleri

 

Şirketler gelecekleri açısından büyük ve zorlu bir dönüşüm içerisindeler. Dijitalleşmenin getirdiği baskı, yeni yeteneklerin şirkete adaptasyonu ve tüm organizasyonun veri ile yönetilir bir kültür haline getirilmesi çoğu şirket için ana planlardan birisi. En çok yatırım yapılan alanların başında olan veri bilimi, sahip olunan veriler üzerinden organizasyonlar için en verimli çözüm yöntemlerinin geliştirileceği departmanlar olmakla birlikte, bu alanda çalışacak kişilerin uçtan uca veri analizi, yönetimi, modellemesi konularında söz sahibi olması beklenmektedir. Temel kavramlar ile başlayacak olan ders içeriğinde veri saklama yöntemleri, bulut bilişim, veri ambarı mimarisi, veri zenginleştirme ve temizleme süreçleri gibi modelleme fazına gelene kadar verinin geçirdiği evrimsel süreçler anlatılmaktadır. Yapısal olmayan veri setleri üzerinde, örnek veri zenginleştirme süreçlerinin yanı sıra, yapısal veriler üzerinde optimum sorgulama yapılarının oluşturulması ve veri görselleştirilmesi ile birlikte modelleme fazına kadar üzerinden geçilmesi gereken iş adımlarının aktarılması planlanmaktadır.

Pandas ile Veri İşleme  

1. PANDAS Temel Veri Yapıları (Seri ve Dataframe)
2. Seri ve DataFrame’ler üzerinde İndeksleme, Seçme ve Filtreleme Uygulamaları
3. Case Study: Chipotle Sipariş Veri Seti Analizleri
4. DataFrame Yapılarına Fonksiyon Uygulama (Apply ve Map)
5. Veri Aritmetiği ve Hizalandırması
6. DataFrame ile Seri’ler Arasında Operasyonlar
7. Betimleyici İstatistik (Descriptive statistics)
8. Eksik Verileri Yönetme Teknikleri
9. Hiyerarşik İndeksleme
10. Case Study: Norveç Yeni Otomobil Satış Verisi Analizleri
11. PANDAS Veri Okuma ve Yazma Fonksiyonları
12. Veritabanı Stili Veri Birleştirme Teknikleri
13. DataFrame’ler Üzerine Dizi (String) Uygulamaları
14. Veri Birleştirme ve Gruplandırması (Aggregation and Groupby)
15. Pivot Tablo Oluşturma
16. Case Study: San Francisco Devlet Memur Ücretleri Veri Seti Analizleri
17. Zaman Serileri
18. Saat Dilimi Yönetimi
19. Yeniden Örnekleme (Resampling) Uygulamaları
20. Case Study: İstanbul’un Yüz Yıllık Sıcaklık Verisi Üzerinde Analizler
21. Zaman Serileri Grafiklendirmesi
22. Case Study: Saatlik Hava Durumu Verisi Üzerinde Haftalık ve Günlük Analizler
23. Indeks Yeniden Şekillendirme, Pivot ve Melt Uygulamaları
24. Case Study: “311 Service Requests from NYC Open Data” Verisi Üzerinde Uygulamalar

 

Eğitim, katılımcıları yapılandırılmış veriler üzerinde kullanılan en temel Python kütüphanesi olan “PANDAS Kütüphanesi Uzmanlığı” vermeyi hedeflemektedir. Veri analistleri ile yapılan anketlerde veri temizliği, dönüşümü ve entegrasyonu gibi işlemlerin vakitlerinin %30-40 civarını aldığı görülmüştür. PANDAS kütüphanesi bahsi geçen veri işleme tekniklerini en kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan çok temel bir Python kütüphanesidir. Akademiden iş dünyasına kadar çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu eğitim kapsamında PANDAS kütüphanesindeki temel veri yapıları ve önemli fonksiyonlar tanıtılıp güncel veri setleri üzerinde analizler yapılacaktır.

 

Numpy Kütüphanesi ile Matematiksel Hesaplama

1. Numpy Kütüphanesinde Dizi (Array) Yapıları Oluşturma ve Veri Tipleri Yönetimi

2. Temel İndeksleme ve Dilimleme İşlemleri

3. Matematiksel ve İstatiksel İşlemler

4. Kıyaslama, Maskeleme ve Boole Mantık

5. Doğrudan ve Dolayı Sıralama

6. Matris Operasyonları (Lineer Cebir)

 

Numpy matrissel vektörel işlemlerin hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştiren çoğunlukla C programlama dilinde yazılmış bir kütüphanedir. C dilinde yazıldığı için vektörler üzerine yapacağımız operasyonları çok hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Python ekosisteminde hesaplamaya dayalı çoğu kütüphane Numpy kütüphanesi üzerine kuruludur. Bu derste Numpy kütüphanesinin temel ve ileri özellikleri uygulamalı olarak gösterilecektir.

Matplotlib Kullanarak Python'da Veri Görselleştirme

1. Görselleştirilecek Veriye Uygun Figure / Grafik Çeşitlerinin Seçilmesi

2. Matplotlib Genel Konseptleri ve Pratikte Tercih Edilen Uygulamalar

3. PyPlot Modülü ve Başlıca grafiklerin / Figürlerin Oluşturulması

A. Çizgi Grafikleri (Line Plots)

B. Saçılım Diagramları (Scatter Plots)

C. Histogramlar

D. Sütun (Bar) ve Pasta (Pie) Grafikleri

E. Logaritmik Diagramlar

F. 3 Boyutlu Diagramlar (Surface Plots)

4. Aynı Figür İçerisinde Birden Fazla Grafikle Çalışmak

5. Oluşturulan Figurlerin Özelleştirilmesi

A. Grafiklerin İşaret ve Renklerinin Değiştirilmesi

B. Başlık, Alt Başlık Oluşturma

C. Alt Yazı (Legend) Oluşturma

D. Renk Haritasi (Colormap) ile Çalışma

6. Matplotlib Tabanlı Diğer Figür Oluşturma Araçlarının Tanıtımı

7. Plotly ile İnteraktif ve Oynatılabilir Figür Oluşturma

 

Kullanılacak Veri Seti:
Dünya Bankası Gayri Safi Milli Hasıla (GDP) Veri Seti

 

Veri görselleştirme gerek keşifsel veri analizi yapmada, gerekse elde ettiğimiz sonuçları karşımızdakilere aktarmada çok etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ham veri üzerinde gözden kaçabilecek trendleri, paternleri ve ikili ilişkileri görsel yöntemler sayesinde sağlıklı bir şekilde gözlemleyebilmekte ve analiz edebilmekteyiz. Bu ders içerisinde veri işleme hususunda Python’u tercih edenlerin en sık kullandığı kütüphanelerden olan Matplotlib ile karmaşık verilerin görselleştimesi üzerine çalışmalar yapılacaktır. Dersin giriş bölümünde, veriye uygun grafik(ler)in seçilmesi ve figür terminolojisi üzerinde durulacaktır. Daha sonra sıklıkla kullanılan grafik/diagramların Matplotlib kullanılarak oluşturulması ve bu grafiklerin özelleştirilmesi için kullanılan araçlar uygulamalı olarak işlenecektir. Son olarak Matplotlib tabanlı bir başka kütüphane olan Plotly kullanılarak daha interaktif figürler oluşturma üzerinde durulacaktır.

Scikit-Learn ile Makine Öğrenmesi

1. Makine Öğrenmesi Yaklaşımı
2. Nasıl Çalışır Denetimli (Supervised) Öğrenme Modeli Konuları
3. Scikit-Bilgi Denetimli (Supervised)
4. Öğrenme Modelleri - Doğrusal Regresyon
5. Denetimli (Supervised) Öğrenme Modelleri - Lojistik Regresyon
6. Denetimsiz (Unsupervised)
7. Öğrenme Modelleri
8. Pipeline
9. Model Kalıcılık ve Değerlendirme
10. Örnek Uygulama: Çalışanlar için Bilgisayarda Erişim Gereksinimleri Tespiti

 

Scikit-learn, çok sayıda denetimli ve denetimsiz öğrenme algoritması sunar. Bu anlamda açık, anlaşılır ve en basit Machine Learning kütüphanesidir. Temel API tasarımı kolay, güçlü ve araştırma çabaları için esnekliği koruma etrafında dönmektedir. Bu sağlamlık, araştırma aşamasından üretim uygulamalarına kadar her uçtan uca Machine Learning projesinde kullanım için mükemmeldir. Scikit birkaç yaygın veri ve matematik kütüphanesi üzerine inşa edilmiştir. Böyle bir tasarım, kütüphaneler arasında entegrasyonu kolaylaştırır. Numpy dizilerini ve Pandas veri setlerini doğrudan Scikit’in Machine Learning algoritmasına geçirebilirsiniz.

Feature Engineering

1. Veri dönüştürme

2. Eksik Veri Doldurma

3. Değişken Seçme

Correlation

ANOVA

Chi Square

Mutual Information

Non-parametric

Model tabanlı

Değişken Seçme

İleriye dönük seçme

Geriye dönük seçme

4. Değişken Önemi Öçme

 

Feature Engineering makine öğrenmesi modellerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Değişken seçme ve üretme, makine öğrenmesi modellerinin doğru sonuçlar üretilebilmesi ve genelleştirilebilmesi için büyük önem arzetmektedir. Değişik kaynaklardan gelen veriler içerisinden sistem çıktısını en doğru tahmin edebilecek değişkenleri seçmek iyi bir modelin ön koşuludur.


Bu dersimizde değişik Feature Engineering yöntemleri uygulayarak makine öğrenmesi modellerimizi iyileştirmek için çalışmalar yapılıyor olacak.

Pekiştirmeli Öğrenme

1. Pekiştirilmiş Öğrenmeye Giriş
2. Durum, Aksiyon, Ödül, Politika Kavramları
3. Markov Karar Süreçleri
4. Değer Fonksiyonları ve Bellman Denklemleri
5. Epsilon-Greedy Algoritması
6. Q-Learning Algoritması
7. Derin Pekiştirilmiş Öğrenme Teknikleri (DQN)

Veri Tabanı Yönetimi ve Büyük Veri

1. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Temelleri Anlatılması

2. SQL Kodlama ve Örnek Uygulamalar Yapılması

3. NoSQL Veri Tabanlarının Tanıtılması

       A. Key-Value Database

       B.Wide Column Database

       C.Document Database

       D.Graph Database

4. Örnekler ile NOSQL Veritabanlarının Kullanımına Dair Bilgilerin Verilmesi

5. Popüler NoSQL Veritabanları Üzerinde Kodlama Örnekleri Yapılması

 

İş analitiği uygulamalarının temeli verilerin depolanması ve gerektiğinde işlenerek analize hazır hale getirilmesine dayanmaktadır. Klasik olarak işletmelerde ilişkisel veritabanları (SQL) kullanılmaktayken son dönemde gelişen büyük veri kavramı içerisinden NoSQL veritabanları da gündeme gelmiştir. Bu ders kapsamında temel veritabanı yönetim sistemi bilgileri, SQL kodlama ve örnek uygulamalar yapılmakta, ayrıca farklı NoSQL veritabanları örnek uygulamalar ile tanıtılmaktadır.

Spark ile Büyük Veri Uygulamaları

1. Büyük Veri ve Teknolojilerinin Anlaşılması ve Kullanım Şekli
2. Büyük Veri Platformlarının Gelişim Süreci ve Çözüm Önerilerinin Anlaşılması
3. Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları Arasındaki Farklılıklar
4. Büyük Veri Platformlarının Çeşitliliği, İş-Modeli ve İş-Zekası Özelinde Farklı Kullanım Metotları
5. Büyük Veri Teknolojilerinin Dağınık ve Yapılandırılmış Veri Yapıları Üzerinden Anlaşılması, Uygulamalar ve Buna Bağlı Çözüm Önerileri
6. Hadoop HDFS ve MapReduce Çözüm Yapısının Anlaşılması, Apache Spark ve Amazon Web Service (AWS) Platformlarının Farklılıkları ve Başlangıç Uygulamaları
7. Servis-Olarak-Hadoop ve Servis-Olarak-Bulut Çözümlerinin Anlaşılması ve Kullanım Şekilleri Hadoop, AWS ve Apache Spark Üzerinden Temel Uygulamaların Yapılması
8. Güncel Büyük Veri Uygulamalarının Gösterilmesi ve Sonuçların Tartışılması

 

Hadoop ile Büyük Veri Uygulamaları dersinde, büyük veri ve buna bağlı oluşturulan teknolojik çözümlerin anlaşılması ve kullanım şekli tartışılarak, sistemde güncel kullanılmakta olan büyük veri platformların gelişim süreçleri ve çözüm önerileri gösterilecektir. Bu çerçevede büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arasında farklılıklar irdelenecek, büyük veri incelemelerinde kullanılan platformların çeşitliliği, iş-modeli ve iş-zekâsı özelinde farklı kullanım metotları gösterilecektir. Bu teknolojilerin günümüzde çeşitlilik gösteren kaynaklardan toplanan dağınık ve yapılandırılmış veri yapıları üzerinden bir araya getirilerek anlaşılması, uygulamaları ve buna bağlı çözüm önerileri tartışılacaktır. Hadoop HDFS ve MapReduce kurgusu temel anlamda tartışılarak, Apache Spark ve Amazon Web Servisi (AWS) platformları ile karşılaştırılmalı gösterilecektir. Servis-Olarak-Hadoop ve Servis-Olarak-Bulut çözümlerinin işletmeler özelinde kullanım şekilleri güncel örnekler ile tartışılarak, Hadoop, AWS ve Apache Spark üzerinden ilk temel uygulamalar gösterilecektir. Türkiye’de ve dünyada yer alan büyük veri uygulamalarının ve teknolojilerinin kullanım şekli gösterilerek elde edilen sonuçlar geniş bir bakış açısı ile tartışılacaktır.

Veri Seti Üzerinden Proje Uygulama Workshopu

Verilen veri setleri üzerinden;
Mevcut problemin tanımlanması, verinin ayıklanması, veri içeriklerinin kontrol edilmesi, veri setinin test edilmesi (normallik değerlerine bakılması, aykırı değer vb. unsurlar gözetilerek), verinin modellenmesi ve karar-destek süreçlerinden geçirilerek deployment sürecinin başlatılması adımları uygulamalı olarak gösterilecektir.

KARİYER OLANAKLARI

KARİYER OLANAKLARI

Program Mezunları Eğitim Sonunda Hangi İşlere Başvurabilirler?

 

Program mezunları aşağıda belirtilen pozisyonlar için gerekli olan yetkinlikleri kazanmış olacaklardır.

1.Veri Ambarı Uzmanı/ Datawarehouse Specialist

2.İş Zekası Danışmanı/Uzmanı

3.Veri Bilimci/Data Scientist

4.Yazılım Analisti/ Test Uzmanı

5. Veri Mimarı/ Data Architect

6.Makine Öğrenmesi Mühendisi/ Machine Learning Engineer

7.Infrastructure Architect/ IT Altyapı Çözüm Uzmanı 

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.
Eğitim sonunda gerçekleştirilen proje çalışmasında başarılı sayılan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.
Proje çalışmasına katılmayan veya proje çalışmasında başarılı sayılmayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Data Science Uzmanlığı Sertifika Programı- ÖRNEK.docx

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Data Science eğitimi neden tercih edilmeli?

Data Science, içinde birçok uzmanlık gerektiren disiplini barındırmaktadır. Önde gelen global şirketler, data yönetimi ile ilgili farklı yeteneklere sahip uzmanlarla çalışıyor.

Veri yönetimi konusu şirketlerin pazarlama, müşteri deneyimi, iş geliştirme, yazılım geliştirme, iş zekası ve diğer faaliyetlerinde önemli rol oynuyor.

Hem Türkiye'de hem de global çapta uzman açığı sürekli artmakta. Gartner tarafından açıklanan birçok raporda Data Science kavramının AI ve Big Data kavramlarıyla beraber sürekli yükselen bir trend izlediğini görüyoruz. Bu da geleceğin profesyonel dünyasında yer almak için doğru bir yolda olduğunuzu gösteriyor.

Ayrıca Mindset Institute'in İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapmış olduğu işbirliğiyle içeriği ve kadrosu ile alanında tek olan eğitim programı İTÜ deneyimi ve güvencesiyle sektörde büyük kabul görecektir.

Data Scientist hangi işleri yapar ?

Yapılandırılmamış ve yapılandırılmış verilerle ilgilenen Data Scientist, veri temizleme, hazırlama ve analiz ile ilgili her şeyi içeren görevleri yerine getirmek ve takip etmekle ilgilidir.

Veri Bilimi, istatistik, matematik, programlama, problem çözme, verileri ustaca bir şekilde yakalama, olaylara farklı şekilde bakabilme ve verileri temizleme, hazırlama ve hizalama işlerini bir fiil yürütür.

Basit bir ifadeyle, verilerden içgörü ve bilgi elde etmeye çalışan kişidir.

Programın hedefi nedir ?

Program süresince bir Data Scientist'in iş tanımı içinde geçen aşağıdaki 5 farklı yeteneğin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Capture, (data acquisition, data entry, signal reception, data extraction);
Maintain (data warehousing, data cleansing, data staging, data processing, data architecture);
Process (data mining, clustering/classification, data modeling, data summarization);
Analyze (exploratory/confirmatory, predictive analysis, regression, text mining, qualitative analysis);
Communicate (data reporting, data visualization, business intelligence, decision making)

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Lisans Mezunu,

Temel Matematik ve İstatistik bilgisine sahip,

Temel programlama bilgisine sahip,

Analiz ve iç görü kabiliyeti olan,

Mühendislik, İstatistik, Matematik, IT alanı mezunu kişilerin katılımı önceliklidir.

Öğreneceğim bilgiler ve uygulamalar yurtdışında kariyer olanağı sağlar mı ?

Programda öğreneceğiniz bilgiler ve gerçekleştireceğiniz uygulamalar Data Science alanında global standartlardadır. Dev teknoloji şirketlerinin kullandıkları programlama dilleri ve teknik uygulamalar dikkate alınarak gerçekleştirilen bu programda elde edeceğiniz bilgiler size ülkemiz dışındaki iş fırsatlarını da değerlendirebilme imkanı sunacaktır. 

 

Programda uygulama ve proje yapılıyor mu?

Eğitimin tamamı uygulamalıdır. Her eğitim konusunda bazı temel kavramların paylaşılmasından sonra katılımcılara verilecek yönlendirmelerle uygulama aşamasına geçilecektir. 

Program sonunda eğitim çıktısının değerlendirilmesi amaçlı proje uygulaması yapılacaktır. Gerçekleştirdiğiniz proje değerlendirilerek, sertifikalandırılacaktır. 

Döküman paylaşımı yapılacak mı ?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle ilgili materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir. 

Hangi model bilgisayar kullanmak gerekir ?

Programa şahsi bilgisayarınızla katılmanız gerekmektedir. Eğitim saatleri dışında da yapmanız gereken uygulamalar konusunda yönlendirmeler yapılacaktır. Bilgisayar modeli zorunluluğu yoktur.

Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?

Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen proje çalışmasında başarılı sayılan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Proje çalışmasına katılmayan veya proje çalışmasından başarılı sayılmayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satın alma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. 

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?