Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
İtü

işbirliğiyle

Mikro MBA Sertifika Programı 61. Dönem (Uzaktan Eğitim)
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika. Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 17 / 25
19 AĞUSTOS 2024
Pzt & Çar & Per 19.00 / 22.00
96 Saat (10 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
NAKİT FİYATI / KREDİ KARTI
61. Dönem (Uzaktan Eğitim)
19.08.2024
Pzt & Çar & Per 19.00 / 22.00
96
25 / 17

Fiyatı görmek için formu doldurun

62. Dönem (Uzaktan Eğitim)
24.08.2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
96
25 / 14

Fiyatı görmek için form doldurun

Mikro MBA Sertifika Programı 61. Dönem (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel bilgi

Mikro bir MBA programı özelliklerine sahip olan eğitim, İstanbul Teknik Üniversitesi Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans programının temel ve öne çıkan derslerini kapsamaktadır.

 

Kariyerinizde bir adım öne geçmek, iş dünyasında liderlik becerilerinizi geliştirmek ve yeni fırsatlar yaratmak için doğru yerdesiniz.

 

Mikro MBA Sertifika Programı, yoğun ve bilgi dolu bir eğitim deneyimi sunarak iş dünyasının karmaşık dinamiklerini anlamanızı ve yönetim becerilerinizi geliştirmenizi sağlar. Bu programda, İTÜ İşletme Fakültesinin deneyimli öğretim kadrosu tarafından sunulan dersler sayesinde, işletme dünyasında sizi başarıya götürecek kritik bilgi ve stratejik becerileri kazanacaksınız.

Genel bilgi
Temel Muhasebe Kavramları ve Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim

Finansal tablolar

Bilanço düzenleme

Finansal planlama

Dönem sonu stok bütçesi

Proforma gelir tablosu

Yatırım bütçesi

Finansman politikası ve büyüme

Temel İş Hukuku, İşletme ve Borçlar Hukuku

1) Hukukta Temel Kavramlar: Yaptırım Türleri (Ceza ve Tazminat)
2) Sözleşme Hukukunun Temel İlkeleri ve Kavramları
3) Uyum (Compliance) ve Uyum Risklerinin Yönetilmesi
4) Rekabet Hukuku ve Rekabet Hukukundan Doğan Riskler ve Fırsatlar
- Rakipler Arası Yatay Anlaşmalar (Karteller, Rekabete Duyarlı Bilgi Değişimi)
- Dikey Anlaşmalar (Tedarikçi ve Bayilerle Olan İlişkiler, Yeniden Satış Fiyatının Tespiti ve
İnternet Satış Yasakları)
- Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
- Rekabet Kurumunun Yetkileri ve Soruşturma Usulleri
5) Sürdürülebilirliğin Hukuki Çerçevesi
- Yeşil Mutabakat ve Türk Şirketlerine Etkileri
- Sınırda Karbon Düzenlemesi
- Tedarik Zinciri Uyumu
- Türk Hukukunda İklim Değişikliğine İlişkin Güncel Mevzuat ve Şirketlere Etkileri

Veri Analizi ile Karar Alma

Temel Kavramlar

İşletmeler için Veri Analizi

Tanımlayıcı ve Çıkarımsal İstatistikler

Büyük Veri Karar Analizinin Temeller

Tek Kriterli Karar Problemlerinin Analizi

Olasılık Kavramlarının Karar Problemlerine Uygulanması

Çok Kriterli Karar Verme

Stratejik Yönetim, Stratejik Çevresel Analiz Yöntemleri

Organizasyonel Davranış 

Stratejik planlama kavramı

Stratejik yönetim

Stratejik planlamaya başlangıç 

Kurum içi-dışı değerlendirme 

Performans neden ölçülür?

Performans ölçütleri

Ölçme süreci 

Kıyaslama (Bencmarking) 

Rekabet Analizi 

SWOT Analizi ve TOWS Analizi

İç ve Dış Çevre Faktörleri 

Karşılaştırmalı Analiz

Örgüt kuramı ve örgüt performansını etkileyen faktörler

Kurum kültürü

Kurum içi iletişim

İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme ve İş Analizi

İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları

Stratejik insan kaynakları yönetimi

İş analizi ve görev tanımları

Eleman seçme ve eğitim ihtiyacı analizi

Performans değerlendirme

Stratejik Pazarlama, Rekabet Analizi, Hedef Pazar ve Konumlandırma

Günümüzde pazarlama nedir? Tüketici ve firma gözüyle pazarlama kavramları

Pazarlamayı etkileyen mikro ve makro çevre faktörleri

Pazarlamayı etkileyen işletme içi faktörler

Pazar fırsatlarının analizi

Hedef pazarların seçimi

Pazarlama karması nedir?

Stratejik Marka Yönetimi ve İletişimi: Geleneksel ve Yeni Medya Uygulamaları

Marka ve marka yönetimi

Marka kavramı, marka ve ürün arasındaki fark

Tüketici pazarlarında ve endüstriyel pazarlarda marka

Markanın yapısı, marka kişiliği, marka imajı

Marka kişilik tipleri, ikon markalar

Marka değeri/Marka denkliği

Marka yönetiminde tüketici ve ürün yönetimi

Tüketici Satın Alma Davranışı: Kalitatif ve Kantitatif Ölçüm ve Analiz Uygulamaları

Tüketici davranışını etkileyen faktörler

Tüketici davranışı modelleri

Tüketici davranışı ve pazar bölümlendirme ilişkisi

Tüketici davranışı ve ürün/marka yönetimi ilişkisi

Nihai tüketici davranışı ölçme ve sayısal analiz yöntemleri

Yetenek – Kariyer Yönetimi ve Geliştirme, Liderlik Becerileri Geliştirme, Kurum Kültürü

İnsan kaynakları yönetiminin firma performansına etkisi

Günümüz koşullarında liderlik

Günümüzde yetenek yönetiminin önemi ve etkileri

Koçluk-Mentorlük

Kariyer yönetimi ve bireysel gelişim planı

Yalın Üretim, Stok Kavramı, Talep Tahmini, Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması

Yalın üretim, yalın imalat sistemleri

Yalın kültür ve yalın felsefe

İsrafları öngörmek

Değer akış haritalandırma ve değer akış yönetimi

Yalın iç lojistik

Malzeme ihtiyaç planlaması

Talep tahmini

Üretim planlama

Stok yönetimi kontrolü

Proje Yönetimi ve Süreç Yönetimi

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Risk yönetimi

Satınalma yönetimi

Temel Makro Ekonomik Kavramlar

Makroekonomik göstergeler

Piyasalar

Döviz kurları ve enflasyon

Yatırımlar ve ekonomik büyüme

İşsizlik

Ödemeler dengesi

Kamu bütçesi ve dengesi

Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Gelişmeler ve Tahmin Teknikleri

Türkiye ekonomisindeki gelişmeler

Dünya ekonomileri ve gelişmeler

Avrupa Birliği

Güncel ekonomik gelişmeler

Tahmin yöntemleri

Geleceğe yönelik ekonomik tahminlerin gerçekleştirilmesi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejileri

Tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi kavramı

Tedarik zincirinde lojistiğin yeri

Lojistik ve lojistik yönetimi kavramı

Lojistik faaliyetler

Tedarik zinciri stratejileri

Tedarik zinciri zarar alanları

Genel bilgi

Mikro bir MBA programı özelliklerine sahip olan eğitim, İstanbul Teknik Üniversitesi Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans programının temel ve öne çıkan derslerini kapsamaktadır.

 

Kariyerinizde bir adım öne geçmek, iş dünyasında liderlik becerilerinizi geliştirmek ve yeni fırsatlar yaratmak için doğru yerdesiniz.

 

Mikro MBA Sertifika Programı, yoğun ve bilgi dolu bir eğitim deneyimi sunarak iş dünyasının karmaşık dinamiklerini anlamanızı ve yönetim becerilerinizi geliştirmenizi sağlar. Bu programda, İTÜ İşletme Fakültesinin deneyimli öğretim kadrosu tarafından sunulan dersler sayesinde, işletme dünyasında sizi başarıya götürecek kritik bilgi ve stratejik becerileri kazanacaksınız.

Temel Muhasebe Kavramları ve Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim

Finansal tablolar

Bilanço düzenleme

Finansal planlama

Dönem sonu stok bütçesi

Proforma gelir tablosu

Yatırım bütçesi

Finansman politikası ve büyüme

Temel İş Hukuku, İşletme ve Borçlar Hukuku

1) Hukukta Temel Kavramlar: Yaptırım Türleri (Ceza ve Tazminat)
2) Sözleşme Hukukunun Temel İlkeleri ve Kavramları
3) Uyum (Compliance) ve Uyum Risklerinin Yönetilmesi
4) Rekabet Hukuku ve Rekabet Hukukundan Doğan Riskler ve Fırsatlar
- Rakipler Arası Yatay Anlaşmalar (Karteller, Rekabete Duyarlı Bilgi Değişimi)
- Dikey Anlaşmalar (Tedarikçi ve Bayilerle Olan İlişkiler, Yeniden Satış Fiyatının Tespiti ve
İnternet Satış Yasakları)
- Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
- Rekabet Kurumunun Yetkileri ve Soruşturma Usulleri
5) Sürdürülebilirliğin Hukuki Çerçevesi
- Yeşil Mutabakat ve Türk Şirketlerine Etkileri
- Sınırda Karbon Düzenlemesi
- Tedarik Zinciri Uyumu
- Türk Hukukunda İklim Değişikliğine İlişkin Güncel Mevzuat ve Şirketlere Etkileri

Veri Analizi ile Karar Alma

Temel Kavramlar

İşletmeler için Veri Analizi

Tanımlayıcı ve Çıkarımsal İstatistikler

Büyük Veri Karar Analizinin Temeller

Tek Kriterli Karar Problemlerinin Analizi

Olasılık Kavramlarının Karar Problemlerine Uygulanması

Çok Kriterli Karar Verme

Stratejik Yönetim, Stratejik Çevresel Analiz Yöntemleri

Organizasyonel Davranış 

Stratejik planlama kavramı

Stratejik yönetim

Stratejik planlamaya başlangıç 

Kurum içi-dışı değerlendirme 

Performans neden ölçülür?

Performans ölçütleri

Ölçme süreci 

Kıyaslama (Bencmarking) 

Rekabet Analizi 

SWOT Analizi ve TOWS Analizi

İç ve Dış Çevre Faktörleri 

Karşılaştırmalı Analiz

Örgüt kuramı ve örgüt performansını etkileyen faktörler

Kurum kültürü

Kurum içi iletişim

İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme ve İş Analizi

İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları

Stratejik insan kaynakları yönetimi

İş analizi ve görev tanımları

Eleman seçme ve eğitim ihtiyacı analizi

Performans değerlendirme

Stratejik Pazarlama, Rekabet Analizi, Hedef Pazar ve Konumlandırma

Günümüzde pazarlama nedir? Tüketici ve firma gözüyle pazarlama kavramları

Pazarlamayı etkileyen mikro ve makro çevre faktörleri

Pazarlamayı etkileyen işletme içi faktörler

Pazar fırsatlarının analizi

Hedef pazarların seçimi

Pazarlama karması nedir?

Stratejik Marka Yönetimi ve İletişimi: Geleneksel ve Yeni Medya Uygulamaları

Marka ve marka yönetimi

Marka kavramı, marka ve ürün arasındaki fark

Tüketici pazarlarında ve endüstriyel pazarlarda marka

Markanın yapısı, marka kişiliği, marka imajı

Marka kişilik tipleri, ikon markalar

Marka değeri/Marka denkliği

Marka yönetiminde tüketici ve ürün yönetimi

Tüketici Satın Alma Davranışı: Kalitatif ve Kantitatif Ölçüm ve Analiz Uygulamaları

Tüketici davranışını etkileyen faktörler

Tüketici davranışı modelleri

Tüketici davranışı ve pazar bölümlendirme ilişkisi

Tüketici davranışı ve ürün/marka yönetimi ilişkisi

Nihai tüketici davranışı ölçme ve sayısal analiz yöntemleri

Yetenek – Kariyer Yönetimi ve Geliştirme, Liderlik Becerileri Geliştirme, Kurum Kültürü

İnsan kaynakları yönetiminin firma performansına etkisi

Günümüz koşullarında liderlik

Günümüzde yetenek yönetiminin önemi ve etkileri

Koçluk-Mentorlük

Kariyer yönetimi ve bireysel gelişim planı

Yalın Üretim, Stok Kavramı, Talep Tahmini, Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması

Yalın üretim, yalın imalat sistemleri

Yalın kültür ve yalın felsefe

İsrafları öngörmek

Değer akış haritalandırma ve değer akış yönetimi

Yalın iç lojistik

Malzeme ihtiyaç planlaması

Talep tahmini

Üretim planlama

Stok yönetimi kontrolü

Proje Yönetimi ve Süreç Yönetimi

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Risk yönetimi

Satınalma yönetimi

Temel Makro Ekonomik Kavramlar

Makroekonomik göstergeler

Piyasalar

Döviz kurları ve enflasyon

Yatırımlar ve ekonomik büyüme

İşsizlik

Ödemeler dengesi

Kamu bütçesi ve dengesi

Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Gelişmeler ve Tahmin Teknikleri

Türkiye ekonomisindeki gelişmeler

Dünya ekonomileri ve gelişmeler

Avrupa Birliği

Güncel ekonomik gelişmeler

Tahmin yöntemleri

Geleceğe yönelik ekonomik tahminlerin gerçekleştirilmesi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejileri

Tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi kavramı

Tedarik zincirinde lojistiğin yeri

Lojistik ve lojistik yönetimi kavramı

Lojistik faaliyetler

Tedarik zinciri stratejileri

Tedarik zinciri zarar alanları

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede program koordinatörlüğünce uygulanan değerlendirme sistemi esas alınmaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için %70 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi şarttır. 

Mikro MBA (56. Dönem) UZMANLIK (06 Ocak-03 Mart 2024) İmzalı_7

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Programın hedefi nedir ?

Mikro MBA Programı, profesyonel bir kariyer planı olan, hedeflediği konularda hızlı gelişim göstermek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. MBA, işletme yönetimi yani yöneticilikle ilgili farklı konuları bir arada bulunduran bir kavramdır. Yönetici olarak görev yapan bir profesyonelin sahip olması gereken tüm disiplinlerle ilgili bilgiler paylaşılmaktadır.

Programda yer alan eğitmenler kimdir?

Programda İTÜ akademisyenleri (ilgili programın ihtiyaçlarına göre farklı fakültelerden katılım olabilir) ve sektör profesyonelleri tarafından eğitim verilecektir.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Programa katılma koşulu lisans mezunu olmaktır. Lisans mezuniyeti şartını sağlamayan kişilerin, info@mindset.com.tr adresine katılım taleplerini özetleyen mail iletmeleri gerekmektedir. Şirketlerin yönetim kademesinde çalışan profesyoneller, kendi iş modelini uygulamak isteyen girişimciler, işletme yönetimi alanında kendini geliştirmek ve kariyer yapmak isteyen kişiler katılabilir.

Bu eğitim neden İTÜ'den alınmalı ?

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından uygulanan programın hedefi ise siz profesyonellere ideal sürede stratejik konularda yetkinlik kazandırmaktır. En az Lisans mezuniyeti şartı olan program süresince, başarılı bir yöneticinin donanım sahibi olması gereken tüm konularda bilgi aktarılmaktadır.

Eğitimin sonunda yapılacak sınav sonucunuza bağlı olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı ve çift dilli Mikro MBA Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaksınız.

Eğitim dili nedir ?

Eğitim dili Türkçe'dir.  Eğitim içerisinde İngilizce terimler kullanılabilmektedir, temel seviyede İngilizce bilgisi yeterlidir.

Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?

Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’de uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak gerekmektedir. Sertifika hakkını kazanamayan katılımcılar, belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Sertifika’ almaya hak kazanabilirler.

mikro-mba

 

Döküman paylaşımı yapılacak mı ?

Program koordinatörlüğü tarafından eğitiminizin başladığı hafta itibariyle ilgili ders materyalleri paylaşımı yapılacaktır.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Satın alma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumumuza özel planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
KAYIT ve ÖDEME

DETAYLI BİLGİ İSTE

Şimdi kendin veya şirketin için eğitim planla

Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

*
*
*
*
*