Eğitimler
Eğitim takvimi
İtü

işbirliğiyle

Mikro MBA Sertifika Programı 36. Dönem (Uzaktan Eğitim)
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika. Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 13 / 25
01 AĞUSTOS 2022
Pzt & Çar & Per 19.00 / 22.00
96 Saat (10 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
36. Dönem (Uzaktan Eğitim)
01.08.2022
Pzt & Çar & Per 19.00 / 22.00
96
25 / 13

Fiyatı görmek için form doldurun

37. Dönem (Örgün Eğitim)
10.09.2022
Cumartesi & Pazar 10.00 / 17.00
96
25 / 10

Fiyatı görmek için form doldurun

38. Dönem (Uzaktan Eğitim)
17.09.2022
Cumartesi & Pazar 10.00 / 17.00
96
25 / 12

Fiyatı görmek için form doldurun

Mikro MBA Sertifika Programı 36. Dönem (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel bilgi

Mikro bir MBA programı özelliklerine sahip olan eğitim, İstanbul Teknik Üniversitesi Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans programının temel ve öne çıkan derslerini kapsamaktadır.

 

MBA (Master of Business Administration), iş insanlarına yönelik olarak geliştirilmiş yeterlilik derecesidir. MBA Eğitiminin amacı, katılımcıların rekabetçi dünyanın yönetim sorumluluğunu üstlenebilecek bireyler haline getirilmesidir.

 

Eğitim; Finansal Yönetimi, Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi gibi temel yönetim alanlarında temel yetileri kazandırmayı ve  "Yönetim Profesyonelleri" yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Genel bilgi
Temel Muhasebe Kavramları ve Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim

Finansal tablolar

Bilanço düzenleme

Finansal planlama

Dönem sonu stok bütçesi

Proforma gelir tablosu

Yatırım bütçesi

Finansman politikası ve büyüme

Temel İş Hukuku, İşletme ve Borçlar Hukuku

Sözleşme kavramı ve sözleşme kurulması geçerliliği

Şirketler hukuku ve rekabet hukuku

İş sözleşmesinin hukuki niteliği

Yöneticinin hukuki konumu

İş güvencesi, işyeri, işveren, işveren vekili, kıdem kavramları

İş sözleşmesi fesihleri ve fesih bildirimleri

Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar

Dikey anlaşmalar

Birleşmeler / Pay devralmaları / Joint venture

Veri Analizi ile Karar Alma

İşletmeler için veri analizi: Temel kavramlar, Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler, Büyük veri

Temel kavramlar

İşletmeler için veri analizi

Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler

Büyük veri karar analizinin temeller

Tek kriterli karar problemlerinin analizi

Olasılık kavramlarının karar problemlerine uygulanması

Çok kriterli karar verme

Stratejik Yönetim, Stratejik Çevresel Analiz Yöntemleri

Organizasyonel Davranış 

Stratejik planlama kavramı

Stratejik yönetim

Stratejik planlamaya başlangıç 

Kurum içi-dışı değerlendirme 

Performans neden ölçülür?

Performans ölçütleri

Ölçme süreci 

Kıyaslama (Bencmarking) 

Rekabet Analizi 

SWOT Analizi ve TOWS Analizi

İç ve Dış Çevre Faktörleri 

Karşılaştırmalı Analiz

Örgüt kuramı ve örgüt performansını etkileyen faktörler

Kurum kültürü

Kurum içi iletişim

İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme ve İş Analizi

İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları

Stratejik insan kaynakları yönetimi

İş analizi ve görev tanımları

Eleman seçme ve eğitim ihtiyacı analizi

Performans değerlendirme

Stratejik Pazarlama, Rekabet Analizi, Hedef Pazar ve Konumlandırma

Günümüzde pazarlama nedir? Tüketici ve firma gözüyle pazarlama kavramları

Pazarlamayı etkileyen mikro ve makro çevre faktörleri

Pazarlamayı etkileyen işletme içi faktörler

Pazar fırsatlarının analizi

Hedef pazarların seçimi

Pazarlama karması nedir?

Stratejik Marka Yönetimi ve İletişimi: Geleneksel ve Yeni Medya Uygulamaları

Marka ve marka yönetimi

Marka kavramı, marka ve ürün arasındaki fark

Tüketici pazarlarında ve endüstriyel pazarlarda marka

Markanın yapısı, marka kişiliği, marka imajı

Marka kişilik tipleri, ikon markalar

Marka değeri/Marka denkliği

Marka yönetiminde tüketici ve ürün yönetimi

Tüketici Satın Alma Davranışı: Kalitatif ve Kantitatif Ölçüm ve Analiz Uygulamaları

Tüketici davranışını etkileyen faktörler

Tüketici davranışı modelleri

Tüketici davranışı ve pazar bölümlendirme ilişkisi

Tüketici davranışı ve ürün/marka yönetimi ilişkisi

Nihai tüketici davranışı ölçme ve sayısal analiz yöntemleri

Yetenek – Kariyer Yönetimi ve Geliştirme, Liderlik Becerileri Geliştirme, Kurum Kültürü

İnsan kaynakları yönetiminin firma performansına etkisi

Günümüz koşullarında liderlik

Günümüzde yetenek yönetiminin önemi ve etkileri

Koçluk-Mentorlük

Kariyer yönetimi ve bireysel gelişim planı

Yalın Üretim, Stok Kavramı, Talep Tahmini, Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması

Yalın üretim, yalın imalat sistemleri

Yalın kültür ve yalın felsefe

İsrafları öngörmek

Değer akış haritalandırma ve değer akış yönetimi

Yalın iç lojistik

Malzeme ihtiyaç planlaması

Talep tahmini

Üretim planlama

Stok yönetimi kontrolü

Proje Yönetimi ve Süreç Yönetimi

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Risk yönetimi

Satınalma yönetimi

Temel Makro Ekonomik Kavramlar

Makroekonomik göstergeler

Piyasalar

Döviz kurları ve enflasyon

Yatırımlar ve ekonomik büyüme

İşsizlik

Ödemeler dengesi

Kamu bütçesi ve dengesi

Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Gelişmeler ve Tahmin Teknikleri

Türkiye ekonomisindeki gelişmeler

Dünya ekonomileri ve gelişmeler

Avrupa Birliği

Güncel ekonomik gelişmeler

Tahmin yöntemleri

Geleceğe yönelik ekonomik tahminlerin gerçekleştirilmesi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejileri

Tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi kavramı

Tedarik zincirinde lojistiğin yeri

Lojistik ve lojistik yönetimi kavramı

Lojistik faaliyetler

Tedarik zinciri stratejileri

Tedarik zinciri zarar alanları

Genel bilgi

Mikro bir MBA programı özelliklerine sahip olan eğitim, İstanbul Teknik Üniversitesi Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans programının temel ve öne çıkan derslerini kapsamaktadır.

 

MBA (Master of Business Administration), iş insanlarına yönelik olarak geliştirilmiş yeterlilik derecesidir. MBA Eğitiminin amacı, katılımcıların rekabetçi dünyanın yönetim sorumluluğunu üstlenebilecek bireyler haline getirilmesidir.

 

Eğitim; Finansal Yönetimi, Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi gibi temel yönetim alanlarında temel yetileri kazandırmayı ve  "Yönetim Profesyonelleri" yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Temel Muhasebe Kavramları ve Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim

Finansal tablolar

Bilanço düzenleme

Finansal planlama

Dönem sonu stok bütçesi

Proforma gelir tablosu

Yatırım bütçesi

Finansman politikası ve büyüme

Temel İş Hukuku, İşletme ve Borçlar Hukuku

Sözleşme kavramı ve sözleşme kurulması geçerliliği

Şirketler hukuku ve rekabet hukuku

İş sözleşmesinin hukuki niteliği

Yöneticinin hukuki konumu

İş güvencesi, işyeri, işveren, işveren vekili, kıdem kavramları

İş sözleşmesi fesihleri ve fesih bildirimleri

Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar

Dikey anlaşmalar

Birleşmeler / Pay devralmaları / Joint venture

Veri Analizi ile Karar Alma

İşletmeler için veri analizi: Temel kavramlar, Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler, Büyük veri

Temel kavramlar

İşletmeler için veri analizi

Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler

Büyük veri karar analizinin temeller

Tek kriterli karar problemlerinin analizi

Olasılık kavramlarının karar problemlerine uygulanması

Çok kriterli karar verme

Stratejik Yönetim, Stratejik Çevresel Analiz Yöntemleri

Organizasyonel Davranış 

Stratejik planlama kavramı

Stratejik yönetim

Stratejik planlamaya başlangıç 

Kurum içi-dışı değerlendirme 

Performans neden ölçülür?

Performans ölçütleri

Ölçme süreci 

Kıyaslama (Bencmarking) 

Rekabet Analizi 

SWOT Analizi ve TOWS Analizi

İç ve Dış Çevre Faktörleri 

Karşılaştırmalı Analiz

Örgüt kuramı ve örgüt performansını etkileyen faktörler

Kurum kültürü

Kurum içi iletişim

İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme ve İş Analizi

İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları

Stratejik insan kaynakları yönetimi

İş analizi ve görev tanımları

Eleman seçme ve eğitim ihtiyacı analizi

Performans değerlendirme

Stratejik Pazarlama, Rekabet Analizi, Hedef Pazar ve Konumlandırma

Günümüzde pazarlama nedir? Tüketici ve firma gözüyle pazarlama kavramları

Pazarlamayı etkileyen mikro ve makro çevre faktörleri

Pazarlamayı etkileyen işletme içi faktörler

Pazar fırsatlarının analizi

Hedef pazarların seçimi

Pazarlama karması nedir?

Stratejik Marka Yönetimi ve İletişimi: Geleneksel ve Yeni Medya Uygulamaları

Marka ve marka yönetimi

Marka kavramı, marka ve ürün arasındaki fark

Tüketici pazarlarında ve endüstriyel pazarlarda marka

Markanın yapısı, marka kişiliği, marka imajı

Marka kişilik tipleri, ikon markalar

Marka değeri/Marka denkliği

Marka yönetiminde tüketici ve ürün yönetimi

Tüketici Satın Alma Davranışı: Kalitatif ve Kantitatif Ölçüm ve Analiz Uygulamaları

Tüketici davranışını etkileyen faktörler

Tüketici davranışı modelleri

Tüketici davranışı ve pazar bölümlendirme ilişkisi

Tüketici davranışı ve ürün/marka yönetimi ilişkisi

Nihai tüketici davranışı ölçme ve sayısal analiz yöntemleri

Yetenek – Kariyer Yönetimi ve Geliştirme, Liderlik Becerileri Geliştirme, Kurum Kültürü

İnsan kaynakları yönetiminin firma performansına etkisi

Günümüz koşullarında liderlik

Günümüzde yetenek yönetiminin önemi ve etkileri

Koçluk-Mentorlük

Kariyer yönetimi ve bireysel gelişim planı

Yalın Üretim, Stok Kavramı, Talep Tahmini, Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması

Yalın üretim, yalın imalat sistemleri

Yalın kültür ve yalın felsefe

İsrafları öngörmek

Değer akış haritalandırma ve değer akış yönetimi

Yalın iç lojistik

Malzeme ihtiyaç planlaması

Talep tahmini

Üretim planlama

Stok yönetimi kontrolü

Proje Yönetimi ve Süreç Yönetimi

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Risk yönetimi

Satınalma yönetimi

Temel Makro Ekonomik Kavramlar

Makroekonomik göstergeler

Piyasalar

Döviz kurları ve enflasyon

Yatırımlar ve ekonomik büyüme

İşsizlik

Ödemeler dengesi

Kamu bütçesi ve dengesi

Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Gelişmeler ve Tahmin Teknikleri

Türkiye ekonomisindeki gelişmeler

Dünya ekonomileri ve gelişmeler

Avrupa Birliği

Güncel ekonomik gelişmeler

Tahmin yöntemleri

Geleceğe yönelik ekonomik tahminlerin gerçekleştirilmesi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejileri

Tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi kavramı

Tedarik zincirinde lojistiğin yeri

Lojistik ve lojistik yönetimi kavramı

Lojistik faaliyetler

Tedarik zinciri stratejileri

Tedarik zinciri zarar alanları

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

 

Eğitimin amacı katılımcılara iş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, bu kavram ve tekniklerin iş dünyasına nasıl uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır.

 

Katılımcılar eğitim sonunda işletme yönetimi ile ilgili doğru ve aradığı bilgiye ulaşabilecek, işletme ile mikro ve makro çevresi arasındaki bağlantıları açıklayabilecek, bir işletmedeki temel fonksiyonlarını, bu fonksiyonların işletmenin işleyişi ve stratejilerine etkisini değerlendirebilecek, işletme kararlarına yönelik analiz yapabilecek ve iş dünyasındaki güncel kavramları tanımlayabilecektir.

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’nde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak gerekmektedir. Sertifika hakkını kazanamayan katılımcılar, belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Sertifika’ almaya hak kazanabilirler.

mikro-mba

 

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Programın hedefi nedir ?

Mikro MBA Programı, profesyonel bir kariyer planı olan, hedeflediği konularda hızlı gelişim göstermek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. MBA, işletme yönetimi yani yöneticilikle ilgili farklı konuları bir arada bulunduran bir kavramdır. Yönetici olarak görev yapan bir profesyonelin sahip olması gereken tüm disiplinlerle ilgili bilgiler paylaşılmaktadır.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Programa katılma koşulu lisans mezunu olmaktır. Lisans mezuniyeti şartını sağlamayan kişilerin, info@mindset.com.tr adresine katılım taleplerini özetleyen mail iletmeleri gerekmektedir. Şirketlerin yönetim kademesinde çalışan profesyoneller, kendi iş modelini uygulamak isteyen girişimciler, işletme yönetimi alanında kendini geliştirmek ve kariyer yapmak isteyen kişiler katılabilir.

Bu eğitim neden İTÜ'den alınmalı ?

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından uygulanan programın hedefi ise siz profesyonellere ideal sürede stratejik konularda yetkinlik kazandırmaktır. En az Lisans mezuniyeti şartı olan program süresince, başarılı bir yöneticinin donanım sahibi olması gereken tüm konularda bilgi aktarılmaktadır.

Eğitimin sonunda yapılacak sınav sonucunuza bağlı olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı ve çift dilli Mikro MBA Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaksınız.

Eğitim dili nedir ?

Eğitim dili Türkçe'dir.  Eğitim içerisinde İngilizce terimler kullanılabilmektedir, temel seviyede İngilizce bilgisi yeterlidir.

Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?

Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı oldukları takdirde  İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı başarı sertifikası almaya hak kazanacaktır. Sınava katılmayan veya başarılı olamayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır. Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır.

Döküman paylaşımı yapılacak mı ?

Program koordinatörlüğü tarafından eğitiminizin başladığı hafta itibariyle ilgili ders materyalleri paylaşımı yapılacaktır.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Satın alma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir ?

Bilgiye erişimi güçleştiren tüm faktörleri ortadan kaldırdık. Bu eğitim modelinde, sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde yöneterek, ulaşım ve konaklama masrafı yapmanıza gerek kalmadan uzmanlık programlarımıza katılabileceksiniz. İTÜ işbirliğinde gerçekleştirilen alanının en güçlü programı olan Mikro MBA eğitimi sertifika programında etkileşimli ve uygulamalı bir eğitim deneyimi yaşıyor olacaksınız. Eğitimler canlı sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir.

Eğitim kurumumuza özel planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
SONRAKİ DÖNEMLER

SONRAKİ DÖNEMLER

Eğitim bütçenizi ve diğer detayları düzenlemek için diğer dönemlerin bilgisine ihtiyaç duyabileceğinizi düşündüğümüzden dolayı bu bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda sonraki dönemlerin başlangıç tarihlerini görebilirisiniz.
36. Dönem (Uzaktan Eğitim)
01 AĞUSTOS 2022
Mikro MBA Sertifika Programı
Kontenjan : 25 / 13
37. Dönem (Örgün Eğitim)
10 EYLÜL 2022
Mikro MBA Sertifika Programı
Kontenjan : 25 / 10
38. Dönem (Uzaktan Eğitim)
17 EYLÜL 2022
Mikro MBA Sertifika Programı
Kontenjan : 25 / 12