Eğitimler
Eğitim takvimi Hakkımızda
Mikro MBA Sertifika Programı - İTÜ 12.Dönem
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 13 / 25
16 KASIM 2019
Cmt - Paz / 10:00 - 17:00
96 Saat
İTÜ - Maçka Kampüsü / Beşiktaş Yol tarifi için tıklayınız
KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Kurs Kodu : MMBA
Program ile ilgili daha fazla ayrıntı için
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

Mikro MBA Sertifika Programı - İTÜ 12.Dönem

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel bilgi

Mikro bir MBA programı özelliklerine sahip olan eğitim, İstanbul Teknik Üniversitesi Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans programının temel ve öne çıkan derslerini kapsamaktadır.

 

MBA (Master of Business Administration), iş insanlarına yönelik olarak geliştirilmiş yeterlilik derecesidir. MBA Eğitiminin amacı, katılımcıların rekabetçi dünyanın yönetim sorumluluğunu üstlenebilecek bireyler haline getirilmesidir.

 

Eğitim; Finansal Yönetim Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi gibi temel yönetim alanlarında temel yetileri kazandırmayı ve  "Yönetim Profesyonelleri" yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Genel bilgi
Stratejik Yönetim, Stratejik Çevresel Analiz Yöntemleri

Organizasyonel Davranış 

Stratejik planlama kavramı

Stratejik yönetim

Stratejik planlamaya başlangıç 

Kurum içi-dışı değerlendirme 

Performans neden ölçülür?

Performans ölçütleri

Ölçme süreci 

Kıyaslama (Bencmarking) 

Rekabet Analizi 

SWOT Analizi ve TOWS Analizi

İç ve Dış Çevre Faktörleri 

Karşılaştırmalı Analiz

Örgüt kuramı ve örgüt performansını etkileyen faktörler

Kurum kültürü

Kurum içi iletişim

Temel Makro Ekonomik Kavramlar, Türkiye Ekonomisi ve Türkiye’deki ve Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler

Makroekonomik Göstergeler 

Piyasalar  Döviz kurları ve Enflasyon 

Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme

İşsizlik 

Ödemeler Dengesi 

Kamu Bütçesi ve Dengesi 

Türkiye Ekonomisi 

Dünya Ekonomisi 

Avrupa Birliği

Güncel Ekonomik Gelişmeler

Maliyet Yönetimi ve Finansal Yönetim

Temel muhasebe kavramları ve maliyet muhasebesi

Maliyet Yönetimi ve finansal yönetim

Finansal tablolar

Bilanço düzenleme

Finansal planlama günlük satış tutarı

Satışların yüzdesi

Dönem sonu stok bütçesi

Proforma gelir tablosu

Yatırım bütçesi

Finansman politikası ve büyüme sürdürülebilir büyüme

Stratejik Pazarlama, Rekabet ve Çevresel Analiz, Hedef Pazar ve Konumlandırma, Büyüme Stratejileri

Günümüzde Pazarlama Nedir?

Tüketici ve firma gözüyle Pazarlama kavramları 

Pazarlamayı Etkileyen Mikro ve Makro Çevre Faktörleri 

Pazarlamayı Etkileyen İşletme İçi Faktörler

Pazar Fırsatlarının Analizi 

Hedef Pazarların Seçimi 

Pazarlama Karması Nedir?

Stratejik Marka Yönetimi, Kurumsal İmaj Yönetimi Reklam ve Marka İletişimi – Sosyal Medya Pazarlaması

Marka ve Marka Yönetimi 

Marka Kavramı, Marka ve Ürün Arasındaki Fark

Tüketici Pazarlarında ve Endüstriyel Pazarlarda Marka

Markanın Yapısı, Marka Kişiliği, Marka İmajı

Marka Kişilik Tipleri, İkon Markalar

Marka Değeri/Marka Denkliği 

Marka Yönetiminde Tüketici ve Ürün Yönetimi

Müşteri Davranışı ve Satın Almada Karar Verme Mekanizmaları ve CRM

Tüketici Davranışı Kavramı

Tüketici Davranışı Modelleri

Tüketici Davranışı ve Marka Yönetimi İlişkisi

Nihai Tüketici Davranışı

Endüstriyel Tüketici Davranışı Müşteri, Tanımlar, temel kavramlar

MİY tanımı, kapsamı, önemi

Müşterilerle iletişim ve boyutları

Hizmetlerde müşteri bağlılığı ve kalite

Müşteri ilişkilerinde stratejik yaklaşım

Miy planlaması ve uygulama süreci

Örgüt kültürü ve müşteri ilişkileri

Miy uygulamaları

Miy karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Müşteri ilişkilerini ölçme ve ölçme teknikleri

Veri Analizi ile Karar Alma

İşletmeler için veri analizi: Temel kavramlar, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler, büyük veri

Temel Kavramlar

İşletmeler için Veri Analizi

Tanımlayıcı ve Çıkarımsal İstatistikler

Büyük Veri Karar Analizinin Temeller

Tek Kriterli Karar Problemlerinin Analizi

Olasılık Kavramlarının Karar Problemlerine Uygulanması

Çok Kriterli Karar Verme

Satış Yönetimi ve Satış Teknikleri – Perakende Yönetimi – E Ticaret – Sosyal Medya ve Satış

Satış kavramı – Pazarlama ve satış ayrımı

Kişisel satış ve satış teknikleri

Satış türleri

Profesyonel satışçı nasıl olunur

Ek satış yapmanın yolları

Çağdaş Satışçının görevleri

Satışta planlamanın önemi

Satış ekibi Müşteri bulmanın yolları

Müşteriyi tanımak ve satınalma tercihlerini belirlemek

Satış ve İletişim

Toptancılık ve Perakendecilik

Günümüzde Perakendecilik

Mağaza Türleri Mağazaları etkileyen çevresel faktörler

Fiyatlandırma politikaları

Kuruluş yeri seçimi

Ticari mal yönetimi, ürün karmasının oluşturulması

Tedarik süreci Özel Markalı ürünler

Uluslararası Pazarlama – Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri

Global Pazarlama Trendleri Ve Dünya Ticareti

Uluslararası Ticaretin Yapısı

Uluslar Arası Ticarete Yön Veren Örgütler

Dünya Ticaretinde Bloklar

Türkiye’nin Uluslar Arası Ticaretteki Yeri Ve Önemi

Hedef Ülke Seçimi Uygun Pazar

Uygun Ürün Çalışması

Demografik Ve Ekonomik Verilere Analitik Bakış

Örnek Ürün Üzerinden Hedef Ülke Seçimi

Müşteri Segmentasyonu

Pazarlama Stratejileri Ve Eylem Planı

Uluslararsı Pazarlamada risk yönetimi Pazara giriş stratejileri

Proje Yönetimi ve Süreç Yönetimi

Proje Yönetimi Tanımı ve Metodolojiler

Projelerde Başarısızlık Nedenleri

Proje Başarı Faktörleri

Proje Yönetiminin Organizasyonel Faydaları

Proje Yöneticisi Rolü ve Sorumluluk Alanları

Projelerde Paydaşlar

Proje Kısıt Üçgeni

Risk Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Temel İş Hukuku, İşletme ve Borçlar Hukuku

Sözleşme Kavramı ve Sözleşme Kurulması Geçerliliği

Şirketler Hukuku ve Rekabet Hukuku

İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Yöneticinin Hukuki Konumu

İş güvencesi, İşyeri, İşveren, İşveren Vekili, Kıdem Kavramları

İş Sözleşmesi Fesihleri ve Fesih bildirimleri

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar

Dikey Anlaşmalar

Birleşmeler / Pay Devralmaları / Joint Venture

Yetenek Yönetimi ve Liderlik - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi - Kurum kültürü

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetiminin Firma Performansına Etkisi

Yetenek / Kariyer Yönetimi ve Geliştirme

Kariyer Yönetimi ve Bireysel Gelişim Planı 

Liderlik Becerileri Geliştirme

Günümüzde Liderlik Kavramı

Kurum Kültürü

Yetenek Yönetiminin Önemi ve Etkileri

Koçluk-Mentorlük

 

Üretim Yönetimi Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi

Yalın Üretim

Yalın İmalat Sistemleri

Yalın Kültür ve Yalın Felsefe

İsrafları Öngörmek

Değer Akış Haritalandırma ve Yönetimi

Yalın İç Lojistik

Malzeme İhtiyaç Planlaması

Talep Tahmini

Planlama ve Optimizasyon

Üretim Planlama

Stok Yönetimi Kontrolü

Satınalma yönetimi

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

 

Eğitimin amacı katılımcılara iş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, bu kavram ve tekniklerin iş dünyasına nasıl uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır.

 

Katılımcılar eğitim sonunda işletme yönetimi ile ilgili doğru ve aradığı bilgiye ulaşabilecek, İşletme ile mikro ve makro çevresi arasındaki bağlantıları açıklayabilecek, bir işletmedeki temel fonksiyonlarını, bu fonksiyonların işletmenin işleyişi ve stratejilerine etkisini değerlendirebilecek, işletme kararlarına yönelik analiz yapabilecek ve iş dünyasındaki güncel kavramları tanımlayabilecektir.

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Programa katılma koşulu lisans mezunu olmaktır. %70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi (İTÜ rektörü ıslak imzalı)  ‘Mikro MBA’ uzmanlık sertifikası verilecektir. Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış öğrencilere ise katılım belgesi verilecektir. 

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’nde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak ve her dersten en az en düşük not olan DD almak gerekmektedir. Sertifika hakkını kazanamayan katılımcılar, belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Sertifika’ almaya hak kazanabilirler.

 

insan-kaynaklari-egitimi_1

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

Kayıt ve Ödeme İçin Bilgi İste
*
*
*