Eğitimler
Eğitim takvimi
İtü

işbirliğiyle

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı 9. Dönem (Uzaktan Eğitim)
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 24 / 25

Son 1 kontenjan

28 MAYIS 2022
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
84 Saat (8 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
9. Dönem (Uzaktan Eğitim)
28.05.2022
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
84
25 / 24 Son 1 kontenjan

Fiyatı görmek için form doldurun

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı 9. Dönem (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Genel Bilgi
Konu-1: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULUMU

 

Arz –Talep Ağlarının Amaçları ve Amaçların Belirlenmesi Bütünleşik Plânlama, Uygulama ve Kontrol Sistemi

Yeni İş Akışlarının Belirlenmesi ve Kurulmaları

Ağdaki Firmaların İşlevlerinin Eşgüdümü

Veri Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Doküman Yönetim Sisteminin Oluşturulması

Performans Yönetimi Sistemi ve Kurulması

Konu-2: TALEP PLÂNLAMA

Geçmişe Göre Geleceği Tahmin Etme (Satış Noktası, Müşteri Sipârişi ve İade Verileri ve Dekonsolidasyon İle)

Bugüne Göre Geleceği Tahmin Etme (Model ve Aktif Veri Ambarı İle)

Yeni Geliştirilen Ürün İçin Tahmin Teknikleri

İşbirliği İle Tahmin ve Plânlama

Talebi Etkilemek ve Şekillendirmek

Talep Plânlama Olgunluk Modeli  

Konu-3: MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sipâriş Yönetim Sistemi

Sipâriş Çevrimi

Müşteri Hizmeti Kavramı

Müşteri Hizmet Boyutları

Ana Veri Yönetimi

Müşteri Hizmetlerinde Performans Yönetimi

Müşteri Kârlılık Analizi (CPA)

Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)

Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi

İade ve Boş Kap Yönetimi

Konu-4: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE REFERANS MODELLER

SCOR (Supply Chain Operation Reference: Tedârik Zinciri Çalışma Referans) Modeli

Referans Modeli Gereksinimi

SCOR Modeli Süreçleri ve Düzeyleri

Örnek Bir Sürecin Modellenmesi

SCOR Modeli Temelli Performans Ölçümü

SCOR Modelinin Güçlü Yanları ve Eksikleri

SCOR Modelini Proje Olarak Uyarlamak

Şirketlerdeki Uygulama Örnekleri

Örnek Olay Tartışması

Konu-5: İLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ

Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0)

-Sanayi Devrimleri

-Endüstri 4.0 Kavramı

-Ürün, Fabrika, İş Modelleri ve Müşteri Ekseninde Dijital Dönüşüm Vizyonu

-Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri

-Endüstri 4.0 Teknolojileri (Arttırılmış Gerçeklik, Kollaboratif Robotlar, Eklemeli Üretim, Nesnelerin Interneti, Endüstriyel Simülasyon, Auto-ID     Sistemler, Büyük Veri, Siber Güvenlik)

       Yalın Üretim Sistemleri

-Takt Süresi ve üretim sistemlerindeki performans ölçütleri

-Değer kavramı ve 3 Tehlikeli M (Muda-Mura-Muri)

-Yalın Üretim Unsurları [Değer Akışı Haritalandırma, Tertip-Düzen Sistematiği (5S), Hücresel Üretim, Sıralı Çekme (Japonca: Heijunka), Çekme Tipi Üretim Kontrol Sistemleri, SMED Tekniği ile Hazırlık Sürelerinin Analizi ve Düşürülmesi, Poka-Yoke, İş Standartlaştırma, Sürekli İyileştirme (Kaizen) ve Öneri Sistemi, Görsel Yönetim]

-Yalın Lojistik [Malzeme Akış İlkeleri, Besleme Stratejileri (Setleme, Sıralı Besleme, Raftan Besleme, Sürekli Besleme), Yalın Depolar (Kasa Yönetimi ve Kayar Raflar), Tesis İçi ve Tesisler Arası Döngüsel Sefer Sistemleri (Milk-Run), Konsolidasyon Merkezleri ve Çapraz Sevkiyat (Cross-Docking), Lojistik Yönetimi’nde Çekme Sistemleri]

-Yalın Üretim ve Yönetim Uygulamalarında Kritik Başarı Etmenleri

Konu-6: DEPO TASARIMI

Lojistik, Tedârik Zinciri, Stok ve Depo Yönetimi İlişkileri

Stok Yönetimine Dayalı Depo Tasarımı

Lojistik ve Depo Mâliyetleri

Malzeme ve Depo Türleri

Depo Tasarımının Amaçları, İlkeleri ve Yararları

Depolarda Operasyon ve Akış Türleri

Depolama Süreçleri

Depo Bileşenleri

Depo Tasarımı Kararları ve Metodolojisi

Kapı-Rampa Sayısı Hesaplama

Stoklama Yeri Sayısı Hesaplama

Depo Boyutları Hesaplama

Konu-7: ÇAĞDAŞ SATINALMA YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI

Stratejik Tedârik Yönetimi (Stratejik Satınalma, Harcama Analizleri, Bütçe ve Mâliyet Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı vb.)

Lojistik Hizmet Satınalma Yönetimi (Lojistik Alım İhaleleri, Müzakereler, Sözleşmeler vb.)

Satınalma Operasyonları Yönetimi

Tedârikçi Yönetimi (Seçme, Kalite ve Performans Değerlendirme vb.)

Satınalma 4.0

Konu-8: ULUSLARARASI TİCARET

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisindeki Değişim

Neden Uluslararası Ticaret ve Uluslararasılaşma ?

Dış Ticarete Yönelirken Yapılacak Çalışmalarda Dikkate Alınacak Unsurlar

Hedef Pazar İçin Pazarlama Stratejisi

Dış Ticaret İşlemleri (İthalat, İhracat)

Dış Ticarete Yönelik Uluslararası Kurallar (GATT Sistemi ve Temel İlkeler, Dünya Ticaret Örgütü Düzenlemeleri, Diğer Uluslararası Düzenlemeler, Taşımacılık Konvansiyonları)

Dış Ticaret İstihbaratı ve Uygulamaları

Konu-9: ÖZEL MADDELER LOJİSTİĞİ

Bu ders kapsamında; gıda ve soğuk zincir lojistiği, tehlikeli maddeler lojistiği, proje lojistiği, fuar ve etkinlik lojistiği, canlı hayvan lojistiği, değerli mallar lojistiği gibi özel maddelere yönelik konular ele alınacaktır. Uygulama dünyasından konuklar, uzmanı olduğu konularda kendi deneyimlerini paylaşacaklardır.

Konu-10: PROJE YÖNETİMİ

Proje Yönetiminde Temel Kavramlar

Proje Nedir ?

Hangi Faaliyetler Proje Olarak Kabul Edilir ?

Proje, Program ve Portföy Arasındaki Farklılıklar Nelerdir ?

Her Proje Aynı Şekilde Yönetilebilir mi ?

Proje Yönetim Araçları Nelerdir ?

 

Proje Kapsam ve Bütünleştirme (Entegrasyon) Yönetimi

Kapsamın Oluşturulması

İş Kırılım Yapısı (İKY) Oluşturulması

İşlerin Gruplandırılması

Projenin Sisteme Bütünleştirilmesi

Proje Kontrollerinin Tanımlanması

 

Proje Zaman Yönetimi

Zaman Çizelgeleri (Gantt Şemaları) Nasıl Oluşturulur ?

Kritik Hat Yaklaşımı (CPM) Hakkında Bilgilendirme

Program Gözden Geçirme ve Değerlendirme Tekniği (PERT) Hakkında Bilgilendirme ve Olasılık Değerlendirmesi

Faaliyetlerin Öncelik-Sonralık İlişkileri

Önden Gitme ve Bekleme Durumları (Lag)

Faaliyet bağlantı Koşulları (FS-SS-FF-SF) Hakkında bilgilendirme

 

Proje Mâliyet Yönetimi

Mâliyetler Nasıl Değerlendirilir ?

Teklif Alma Süreçleri?

Mâliyet Yönetimi Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirilmelidir ?

Mâliyet Yönetiminde Kullanılabilecek Yöntemler (Kazanılmış Değer Analizi, Paranın Zaman Değeri)

 

Proje Paydaş Yönetimi

Kimlere Paydaş Denir ?

Paydaşlar ile Çalışmalar Nasıl Yapılmalıdır ?

 

Proje Kaynak Yönetimi

Kaynak Tahsisleri Hangi Düzeyde Belirlenmelidir ?

Kaynaklarınızı Verimli Kullanmak için Neler Yapılabilir ?

 

Proje Kalite, Kaynak, Risk ve Tedârik Yönetimi Hakkında Bilgilendirmeler

Proje Yönetiminde Kullanılan Yazılımlar Hakkında Bilgilendirmeler

Konu-11: YEŞİL TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Yeşil Tedârik Zinciri Yönetimi ve Yeşil Lojistik Faaliyetleri (Yeşil Satınalma, Yeşil Üretim, Yeşil Paketleme, Yeşil Dağıtım)

Tersine Lojistik 

Konu-12: TEDÂRİK ZİNCİRİ SİMÜLASYONU (OYUNU)

Bu ders, katılımcıların; tedârik zincirinin ne olduğunu, bileşenlerini ve nasıl çalıştığını bir oyunla daha net olarak algılamalarını sağlayacaktır. Ayrıca doğru ürünü, doğru miktarda ve doğru zamanda stoklamak için yapılması gerekenler uygulamalarla anlatılacaktır:

 

Tedârik Zinciri Nedir?

Tedârik Zincirinde Temel Kavramlar

Tedârik Zinciri Oyunu (Beer Game)

Tedârik Zincirinde Stok Optimizasyonu

Tedârik Zincirinde Talep Yönetimi

Tedârik Zincirinde Ağ Tasarımı

Tedârik Zincirinde Bilişim Sistemleri

Tedârik Zincirinde Yeni Ufuklar

Konu-13: TEDÂRİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU

Optimizasyon ve Karar Verme Kapsamı

Optimizasyon ve Karar Verme Süreci

Problemin Tanımlanması

Problemin Modellenmesi

Modelin Çözülmesi

 

Tedârik Zincirinde Stratejik, Taktik ve Operasyonel Karar Noktaları

Tedârik Zinciri Optimizasyonu İçin Veri Toplama Süreci

Optimizasyon Yöntemleri ve Araçları

Optimizasyon Sonuçlarının Analizi

Tedârik Zincirinde Optimizasyon Alanları

Tedârikçi Seçimi Problemi

Taşıma Modu Seçimi

Lojistik Tesis Yer Seçimi Problemi

Tedârik Zinciri Ağ Tasarımı (Çok Aşamalı/Ürünlü Ağlar, Çok Amaçlı/Modlu Modeller)

Ulusal ve Uluslararası Dağıtım Ağları

Türkiye ve Çevresindeki Taşımacılık Ağları

Tedârik Zinciri Stok Optimizasyonu (Çok Aşamalı Modeller, Dinamik Modeller)

 

Örnek Problemler, Modeller ve Çözüm Yaklaşımları

Konu-14: TEDÂRİK ZİNCİRİ VAKA ÇÖZÜMLEMESİ

Tedârik Zinciri Vakalarının Özellikleri

Vaka Analizi Yöntemi

Vaka-1 Çözümlemesi

Vaka-2 Çözümlemesi

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Dünyada ve ülkemizde Satınalma, Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi alanındaki çalışmalar gelişmekte, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgileri vermek, temel bilgi ve deneyimi olanlara da daha ileri bilgileri aktarmak üzere tasarımlanmıştır. Ayrıca derslerin bitimini takiben tedarik zinciri vaka çözümlemesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

1999-2000 Eğitim Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi yöneticiler yetiştirmektir. 

 

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde Lojistik Yönetimi dersinden yapılacak olan vaka sınavı ve diğer tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınmaktadır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için her iki sınavdan da ayrı ayrı başarılı olması ve bunun için de 100 üzerinden en az 50 not alması gerekmektedir.

Herhangi bir sınavdan başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı- ÖRNEK.docx 

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Eğitim neden İTÜ'den alınmalı ?

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı yöneticilik için iyi bir başlangıç ve kendinize yatırım yapmaya çağırıyor. Program bu süreçte sizi kendi alanında deneyimli, uzman ve bildiklerini karşısındakine aktarma konusunda başarılı profesyonellerle buluşturuyor. Program bir işletmenin ya da kurumun lojistik ve tedarik zinciri yönetimi süreci ve sürecin çeşitli dinamikleri ile alakalı tüm sektörel bilgileri katılımcılara sunmaktadır.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği konularında detaylı bilgi sahibi olmak, bilgilerini tazelemek ve sektörde kendini geliştirmek isteyen kişiler bu programa katılabilir.

Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

Programın hedefi nedir ?

Programda edineceğiz güncel ve kritik bilgileri eğitim içerisindeki atölye çalışmaları ile pratik beceriye dönüştüreceksiniz.

Lojistik ve tedarik zinciri alanında takip etmeniz gereken konuların ve çeşitli püf noktalarının da sizinle paylaşıldığı bu programın sonunda lojistik, depolama ve tedarik süreçlerinin yönetimi,proje yönetimi, uluslararası ticaret süreçlerinin idaresi ve tedarik zincirlerinin yönetimi konularında uzmanlık kazanacaksınız.

Programda uygulama yapılıyor mu?

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı, etkileşime dayalı soru cevap şeklinde işlenen dersleriyle, örnek marka incelemelerine dayalı yapısıyla bu alandaki en iyi eğitim programıdır. Dolayısıyla programda çeşitli vaka analizleri ve çeşitli sektörlerden örnekler ile ders süreci sizin de aktif olarak katıldığı bir ortamda yürütülecektir.

Doküman paylaşımı yapılacak mı ?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle ilgili materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda ve vaka çözümlemelerinde başarı sağlayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaktır. Sınav çalışmasına katılmayan veya başarı sağlayamayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır.

Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir ?

Bilgiye erişimi güçleştiren tüm faktörleri ortadan kaldırdık.Bu eğitim modelinde, sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde yöneterek, ulaşım ve konaklama masrafı yapmanıza gerek kalmadan uzmanlık programlarımıza katılabileceksiniz. 

İTÜ işbirliğinde gerçekleştirilen alanının en güçlü programı olan Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programında etkileşimli ve uygulamalı bir eğitim deneyimi yaşıyor olacaksınız.Eğitimler canlı sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir.

Eğitim sayfasında yer alan tüm konular işleniyor mu ?

Paylaşılan eğitim içeriğinin tamamı uygulanmaktadır. Eğitim süresi boyunca verilen konular içerikte paylaşıldığı şekilde işlenmektedir.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satınalma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. 

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?