Eğitimler
Eğitim takvimi Hakkımızda
Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı
KONTENJAN8 / 25

EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHİ26 EKİM 2019
GÜNLER / SAATLERCmt - Paz / 09:30 - 16:30
SÜRE102 Saat (9 Hafta)
Program ile ilgili daha fazla ayrıntı için
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi...

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı - İTÜ

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedârik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Genel Bilgi
Konu-1: TALEP TAHMİNLEME ve PLÂNLAMA
 • Geçmişe Göre Geleceği Tahmin Etme (Satış Noktası, Müşteri Sipârişi ve İade Verileri ve Dekonsolidasyon İle)
 • Bugüne Göre Geleceği Tahmin Etme (Model ve Aktif Veri Ambarı İle)
 • Yeni Geliştirilen Ürün İçin Tahmin Teknikleri
 • İşbirliği İle Tahmin ve Plânlama
 • Talebi Etkilemek ve Şekillendirmek
 • Talep Plânlama Olgunluk Modeli  
Konu-2: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULUMU 
 • Arz –Talep Ağlarının Amaçları ve Amaçların Belirlenmesi
 • Bütünleşik Plânlama, Uygulama ve Kontrol Sistemi
 • Yeni İş Akışlarının Belirlenmesi ve Kurulmaları
 • Ağdaki Firmaların İşlevlerinin Eşgüdümü
 • Veri Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Doküman Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 • Performans Yönetimi Sistemi ve Kurulması
Konu-3: LOJİSTİKTE OPTİMİZASYON 
 • Optimizasyon Tanımı ve Lojistikte Optimizasyonun Kapsamı
 • Envanter Optimizasyonu ve Hizmet Düzeyi Belirleme
 • Ulaştırma Optimizasyonu
 • Araç Rotalama 

 

 

Konu-4: TEDÂRİK ZİNCİRİNDE AĞ TASARIMI
 • Ağ Tasarım Kararlarının Önemi ve Arz-Talep Ağlarının Tasarım Amaçları
 • Tasarım Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Stratejik, Teknolojik, Makro Ekonomik ve Politik Etmenler ile Altyapı Öğeleri
 • Rekabet Yönetimi, Simülasyon ve Senaryo Analizleri
 • Ağ Tasarımı İçin Başlangıç Adımları: Tesis Rollerinin, Tesis Yerlerinin, Tesis Kapasitelerinin, Tesisleri Besleyecek ve Tesislerin Besleyecekleri
 • Kaynakların BelirlenmesiAğ Tasarımının Ayrıntıları: SKU Sayıları, Sevkiyat ve Taşıma Frekansları ve Diğer Konular 
Konu-5: YEŞİL TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
 • Yeşil Tedârik Zinciri Yönetimi ve Yeşil Lojistik Faaliyetleri (Yeşil Satınalma, Yeşil Üretim, Yeşil Paketleme, Yeşil Dağıtım)
 • Tersine Lojistik 
Konu-6: MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ  
 • Sipâriş Yönetim Sistemi
 • Sipâriş Çevrimi
 • Müşteri Hizmeti Kavramı
 • Müşteri Hizmet Boyutları
 • Ana Veri Yönetimi
 • Müşteri Hizmetlerinde Performans Yönetimi
 • Müşteri Kârlılık Analizi (CPA)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
 • Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • İade ve Boş Kap Yönetimi 
Konu-7: DEPO TASARIMI
 • Depo Tasarım Metodolojisi
 • Depolama Süreçlerinin Tasarımı
 • Depo Tasarımı 
Konu-8: KENTSEL LOJİSTİK ve ÂFET LOJİSTİĞİ
 • Kentleşme, Kentsel Lojistik Problemleri ve Çözümleri
 • Lojistik Köyler/Merkezler
 • Âfet Lojistiğine İlişkin Genel Kavramlar ve Tanımlar
 • Âfetlerin Analizi ve Âfet Lojistik Plânları
Konu-9: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE REFERANS MODELLER
 • Referans Model Tanımı
 • SCOR (Supply Chain Operation Reference: Tedârik Zinciri Çalışma Referans) Modeli
 • SCOR Modeli Yapısı ve Özellikleri
 • SCOR Süreçleri
 • SCOR Modelini Uygulama
 • SCOR ve Performans Ölçümü
 • SCOR Proje Adımları
 • SCOR Modelini Destekleyen Modeller
 • Dünyadan ve Türkiyeden Endüstriyel Uygulamalar
 •  
Konu-10: TEDÂRİK ZİNCİRİ SİMÜLASYONU (OYUNU)

Bu ders, katılımcıların; tedârik zincirinin ne olduğunu, bileşenlerini ve nasıl çalıştığını bir oyunla daha net olarak algılamalarını sağlayacaktır. Ayrıca doğru ürünü, doğru miktarda ve doğru zamanda stoklamak için yapılması gerekenler uygulamalarla anlatılacaktır.

Konu-11: ÇAĞDAŞ SATINALMA YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI
 • Satınalma’da Raporlama
 • Harcama Analizi (Spend Analysis)
 • İleri Tedârikçi Yönetim Teknikleri
 • İleri Fiyat Yönetim Teknikleri
 • Satınalma Bütçesi
 • Endirekt Satınalma 
Konu-12: TEDÂRİK ZİNCİRİNDE KALİTE YÖNETİMİ
 • Tedârik Zinciri Kalite Yönetimi Tanımı ve Kapsamı
 • Tedârik Zincirinde Kalite Araç ve Yöntemlerinin Uygulanması
 • Lojistik Hizmet Kalitesi
 • Tedârik Zincirinde Tedârikçi Kalitesi Yönetimi
Konu-13: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (VAKA ÇALIŞMASI)

Vaka Çalışması

Program Hedefi

Program Hedefi

Dünyada ve ülkemizde Satınalma, Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi alanındaki çalışmalar gelişmekte, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgileri vermek, temel bilgi ve deneyimi olanlara da daha ileri bilgileri aktarmak üzere tasarımlanmıştır.

1999-2000 Eğitim Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektir.

 

Kimler Katılmalı

Kimler Katılmalı

Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği konularında detaylı bilgi sahibi olmak, bilgilerini tazelemek ve sektörde kendini geliştirmek isteyen kişiler bu programa katılabilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

Sertifika

Sertifika

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde Lojistik Yönetimi dersinden yapılacak olan vaka sınavı ve diğer tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınmaktadır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için her iki sınavdan da ayrı ayrı başarılı olması ve bunun için de 100 üzerinden en az 50 not alması gerekmektedir.

Herhangi bir sınavdan başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

lojistik-ileri-w_1

Kayıt ve Ödeme

Kayıt ve Ödeme

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

Kayıt ve Ödeme İçin Bilgi İste
*
*
*