Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Eğitim takvimi açıklanacaktır.
Eğitimi takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
60
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Bu programda eğiticilerin, yetenek ve yetkinliklerinin gelişimine yönelik katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Etkin eğitimler verebilen bir eğitici olabilmek için gereken becerilerin güncellenmesi ve geliştirilmesi adına güncel, çeşitli metotlar paylaşılmaktadır. İnteraktif şekilde gerçekleşecek olan bu eğitim programının sonunda hitabet,eğitim iletişimi, bilgi birikiminizi aktarma ve etkin eğiticiliğe dair pek çok konuda gelişim göstereceksiniz. 

 

Genel Bilgi
Yetişkin Eğitimleri ve Eğitim Sunumları

Eğitim Nedir? Eğitmen Kimdir?

Yetişkin Eğitimi Nedir?

Yetişkin Kimdir?

Yetişkinlerin Temel Özellikleri

Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri

Yetişkin Eğitimi Uygulamalarında Dikkat Edilecek Noktalar

Yetişkin Eğitimindeki Öğrenme Engelleri

Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri 

Öğrenme Bağlamı Öğrenme Tarzları – Uygulama Öğrenme Modeli / Farklı Öğrenme Tarzları

Yetişkin Eğitimindeki Öğrenme Engelleri Eğitim Sunumlari İzleme ve Geri Bildirim Verme

Çocuk Eğitimi ve Eğitim Sunumları

Çocuk Eğitiminin Temel İlkeleri / Öğrenme Bağlamı
Öğrenme Tarzları Uygulama
Öğrenme Modeli / Farklı Öğrenme Tarzları
Eğitim Sunumlari İzleme ve Geri Bildirim Verme
Eğitim İhtiyaç Analizi
Kurum İçi Eğitim İhtiyacını Belirleme
İhtiyaca Uygun Eğitim Planlama
Eğitim Hedeflerini Belirleme
Eğitim Uygun İçerik Seçimi ve Yapılandırılması
Öğrenme Yaşantılarının Seçimi ve Düzenlenmesi
Eğitim Değerlendirilmesi
Eğitimin Uygulanması
Uygulanan Eğitimin Değerlendirilmesi
Geri Bildirimlere Uygun, Kurum Vizyon ve Misyonunun Revize Edilmesi

Eğitim İçeriği Tasarımı

Bir Eğitimi Kurgulamak
Eğitimin Açılışı / Bir eğitimin açılışında neler olmalıdır? Örnekler
Eğitimin açılışında etki uyandırmak için nelere dikkat edeceğim? Örnekler / Uygulama

Eğitimin Ana Gövdesi

Eğitimin Ana Gövdesine Modülleri ve Uygulamaları Nasıl Yerleştirmeliyim?
Eğitimin Ana Gövdesinde İlgiyi Canlı Tutmak Örnekler / Uygulama

Eğitimin Kapanışı

Eğitimin kapanışında bir stiliniz var mı?
Bir eğitimin kapanışında neler olmalıdır?
Eğitimin kapanışını nasıl yapmalıyım? Uygulama

Görsel Malzeme Tasarımı ve Eğitim Ortamı

Tasarım Şeklinin ve Renklerin Seçimi
Yazı Karakterlerinin Seçimi & Yazı Boyutlarının Seçimi
Asıl Slayt Seçeneğinin Kullanımı & Animasyonların Hazırlanması ve Kullanımı
Sayfa Numaraları, Logolar ve Sunumu Yapacak Kişinin İsminin Slaytlara Konulması Konularında Bilgilendirmeler
Havalandırma, Sıcaklık, Işık
Ses Düzeni
Ekipman Düzeni
Gürültü

Oturma Düzeni ve Her Bir Düzenin Özellikleri

U Düzen
V Düzen
Yuvarlak Düzen
Anfi Tiyatro Düzeni
Yuvarlak Masa Düzeni
Göğüs Kafesi Düzeni

Eğitim Sunumu Sırasında Dikkat Edilecekler

Eğitimi Sunumu Yaparken Beden Dilini Etkin Kullanma
Etkili Duruşlar – Bedenimle Ne Söylüyorum?
İstenmeyen Beden Duruşları ve Uygulamalar
İstenen Beden Duruşları ve Uygulamalar
Jestler ve Mimikler
Jestlerin ve Mimiklerin Etkin Kullanımı Konusunda Uygulamalar
Göz Temasları
Etkin Göz Teması Konusunda Uygulamalar
Soruları Karşılama
Eğitim Sırasında Neden Soru Sorulur?
Soruları Karşılarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Soru Soran Kişiyi Dinlemek
Cevabı Tüm Katılımcılara Yöneltmek
Cevabı Bilmiyorsanız Dürüst Olmak

Nefes, Konuşma, Vurgu ve Zaman Kullanımı

Doğru Nefes Alma (Diyafram Nefesi) ve Uygulamalar
Konuşma Hızı
Artikülâsyon ve Uygulamalar
Vurgulama – Tonlama ve Uygulamalar
Zaman Kullanımı

Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Değiştirilmesi

Sınıf Davranış Düzeni ve İstenmeyen Davranışlar
İstenmeyen Davranışların Sınıf Dışı ve Sınıf İçi Etkenleri
İstenmeyen Davranışlara Karşı Alınacak Önlemler
Karşı Yaklaşımlar ve Karşı Eylemler
Öğrencilere Görev ve Sorumluluk Verilmesi
Öğretim Durumunun Bozulmasının Önlenmesi

İstenmeyen Davranış Gösteren Katılımcılarla Başa Çıkma

Kişiselleştirmemek
Sorunun Sebebini Öğrenmek
Proaktif Dinlemeye Özen Göstermek
Güvenli Bir Şekilde Yanıt Vermek
Samimi Olmak ve Katılımcıların İhtiyaçlarına Empati Duymak
Sorunun Çözülmesine Yardımcı Olmak

Zor Katılımcı Tipleri ve Zor Katılımcı Tiplerine Yönelik Özel Çözümler

Tartışmacı
Bilgiçlik Taslayan
Kendi Aralarında Konuşan
Sürekli Şikâyet Eden
Konuşmayan / Katılımcı Olmayan

Eğitim Değerlendirme Kriterleri

Reaksiyon: Katılımcıların programa nasıl bir tepki gösterdiğini ölçmek
Öğrenme: Eğitim programının sonunda katılımcılarda meydana gelen tutum değişikliği, bilgi ve/ ya da beceri artışı derecesini ölçmek
Davranış: Katılımcının eğitim programına girmiş olması nedeniyle davranışında ortaya çıkan değişimin derecesini ölçmek
Sonuç: Katılımcıların programa devam etmesinden kaynaklanan kesin sonuçları. (Üretim artışı, satışların artışı, kalite iyileşmesi, maliyet düşüşü, kaza sıklığında ve şiddetinde azalma ve daha yüksek kar, motivasyon yükselişi vs…) ölçmek
Katılımcılar program sonunda ikinci eğitim sunumlarını yapacaklar, neleri iyi yaptıkları, neleri geliştirmeleri konularında geribildirim alma fırsatı bulacaklardır.
Eğitim Sunumlari İzleme ve Geri Bildirim Verme

AVANTAJLAR

AVANTAJLAR

Mindset Institute olarak, eğitim dünyasının en iddialı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı ile sizi daha iyi bir eğitmen olmak için zaman ayırmaya davet ediyoruz.

Eğitimde başarılı olmanın, öğrenmeye ve öğretmeye tutkulu olmaktan geçtiğini biliyor, etkin zaman süresinde planlanmış olan bu programda bu tutkuya yatırım yapmaya çağırıyoruz.

“Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı” etkileşime dayalı soru cevap şeklinde işlenen dersleriyle, örnek incelemelere dayalı yapısıyla, deneyimli profesyonel eğitmenler tarafından güncel bilgi ve yöntemlerin aktarılmasıyla gerçekleşecektir.

 

Bu eğitimi neden Mindset Institute'den almalıyım? 

Mindset Institute katılımcıların program süresince verimli bir eğitim dönemi geçirmelerini sağlamaya özen gösterir

Gelişimlerini destekleyici faaliyetler yürütür.

İnovasyona önem vererek yeni eğitim teknolojilerini ve buna paralel yaklaşımları programlarına entegre eder.

Belirli bir mantık çerçevesinde hazırladığı eğitimde bütünleşik bir yaklaşım ortaya koyar

Öğrencinin seviyesine uygun ve kariyer hedefine katkı sağlayacak davranış değişikliği hedefli eğitimler verir

Konunun uzmanıyla çalışır

Uzmanın uzmanlığını öğrenciye anlatabiliyor olmasını sürekli denetler

Katılımcıyı 6 Ay - 1 Yıl gibi sürelerde güncelleme eğitimlerine davet eder. (Ücretsiz)

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Kendi firmalarında firma personeline in-house / kurum içi eğitim veren eğitmenler,

Eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler

Serbest Eğitmen olarak görev yapan veya yapmak isteyenler

Bunun yanı sıra aşağıdaki ilgili yönetmelik gereği bu belgeyi almak zorunludur;

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

b) Eğiticilerin eğitimi belgesi:

En az (45) kırkbeş saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları,

üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete:20.07.2013 - 28713

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi:

En az (40 )kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini

İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)

İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)

Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)

Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede program koordinatörlüğünce uygulanan değerlendirme sistemi esas alınmaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi şarttır. 

 

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.