Eğitimler
Eğitim takvimi
İTÜ

işbirliğiyle

İş Analizi Uzmanlığı Sertifika Programı - IIBA (Uygulamalı) Yeni Dönem
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 22 / 25

Son 3 kontenjan

06 HAZİRAN 2022
Pzt & Çar & Per 19.00 / 22.00
60 Saat (7 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
NAKİT FİYATI / KREDİ KARTI
Yeni Dönem
06.06.2022
Pzt & Çar & Per 19.00 / 22.00
60
25 / 22 Son 3 kontenjan

Fiyatı görmek için form doldurun

Yeni Dönem
18.06.2022
Cumartesi 10:00 - 17:00

Pazar : 10:00 - 13:00
60
25 / 19

Fiyatı görmek için form doldurun

✰ İş Analizi Uzmanlığı Sertifika Programı proje temelli uygulama metodolojisiyle tasarlanmıştır.

✰ Katılımcıların eğitim sonunda belirlenen iş kapsamının analiz edilmesi hedefiyle projelerini tamamlayıp teslim etmeleri beklenir.

✰ Program (CCBA®️) ve (CBAP®️) Sertifika sınavlarına giriş için ön koşul olan asgari eğitim saati koşulunu karşılar. 

İş Analizi Uzmanlığı Sertifika Programı - IIBA (Uygulamalı) Yeni Dönem

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Kurumların yoğun bir şekilde uzman ihtiyacı olan iş analistiğinin adımlarını tanımlayıp, proje çıktılarını belirleyecek ve analiz edilmesi ile ilgili süreçlere hakim olacaksınız.   

 

Eğitim sonunda başarılı bir İş Analistinin uygulaması gereken metadolojileri kullanarak demo bir proje çıkarabileceksiniz.

 

Program, IIBA - BABOK bilgi alanları ve  temel kavram modellerine uygun olarak tasarlanmıştır. 

 

Genel Bilgi
İş Analizi Temel Kavramları

 1. İş analizi temelleri

2. Anahtar terimler

3. Gereksinim tanımı ve Sınıflandırmaları

4. Paydaş tanımı ve örnekleri

5. Tasarım kavramı ve Gereksinim ile ilişkisi

İş Analizi çalışmalarının çerçevesi ve içeriği tanımlanır. Ayrıca iş analizindeki temel kavramlar ve iş analizi ile ilişkileri incelenir.Buna ek olarak, iş analizi çalışmaları için gerekli olan anahtar terimler tanımlanır ve üzerinden tartışılır.

 

Vaka Serisi Uygulaması: Bir vaka analizi üzerinden gereksinim, paydaş ve tasarım kavramları örnekler ile tartışılır.

İş Analizinde Planlama ve İzleme Çalışmaları

1. İş analizi projelerindeki yaklaşılar

2. Paydaş katılımını sağlama yolları

3. İş Analizi faaliyetleri ve planlanması

4. iş analizinde bilgi ve belge yönetiminin önemi

5. İş analizi çalışmalarının kontrolü ve performans takibi

 

İş analizi çalışmalarının etkin ilerlemesini sağlamak amacıyla çalışmaların öncesinde gerçekleştirilmesi gereken planlama faaliyetleri incelenir.

Ayrıca proje süresince çalışmaların gidişatının nasıl izlenebileceği çalışma performansının nasıl takip edilebileceği örnekler ile açıklanır.

 

Vaka Serisi Uygulaması: Bir seri olarak tasarlanmış vaka üzerinden proje yaklaşımı, iş analizi doküman örnekleri, paydaş analizi, bilgi yönetimi ve performans takibine yönelik uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.

Gereksinim Ortaya Çıkarma ve Paydaşlarla İşbirliğine Yönelik Çalışmalar

1. Ortaya çıkarma faaliyetlerinin tanımlanması ve uygulama öncesindeki hazırlık aşamasının belirlenmesi
2. Mülakat, odak grup, doküman inceleme gibi ortaya çıkarma faaliyetlerinin uygulanma adımları
3. Ortaya çıkarma sonuçlarının raporlanması ve doğrulama çalışmaları
4. Oluşturulan bilginin belgelendirilmesi ve paylaşılması
5. Paydaşlar ile olan etkileşim yollarının tanımlanması ve uygulanması

 

İş analizi için en önemli kavram olan gereksinimlerin nasıl tanımlanacağı, buna yönelik olarak paydaşlarla nasıl etkileşime geçileceği ve sonuçları doğrulamak için neler yapılabileceğine yönelik çalışmaları incelenedir.


Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden hazırlık çalışmaları, uygulama incelemesi, sonuç raporu oluşturulması ve bilgi paylaşımı ile ilgili uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.

Gereksinim Yaşam Çemberi Yönetimi

Gereksinim Yaşam Çemberi Yönetimi

1. Gereksinimlerin Takibi ve bütünlüğünün kontrolü
2. Gereksinimlerin gerçerliliğinin, doğruluğunun ve tutarlılığının kontrolü
3. Gereksinimlerin göreceli önemlerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
4. Gereksinimler ile ilgili gerçekleşen değişiklik önerilerinin değerlendirilmesi
5. Gereksinim ve Tasarımların onaylanarak kabul edilmesinin sağlanması

 

Gereksinimler yaşam döngüsü yönetimi, iş analistlerinin gereksinimleri yönetmek, sürdürmek ve baştan sona kadar bilgiyi tasarlamak için gerçekleştirdiği görevleri tanımlar.Gereksinim yaşam çemberinin içerdiği aşağıdaki görevlerle ilgili vaka serisi uygulaması yapılır. 


Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden gereksinimlerin takibinin ve tutarlılığının kontrolünün sağlanması, belirtilen gereksinimler arasında önceliklerin belirlenmesi, değişiklik taleplerinin incelenmesi ve onaylanmasına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirlecektir.

Strateji Analizi

1. Mevcut durumun analiz edilmesi
2. Gelecek durumun tanımlanması
3. Risklerin değerlendirilmesi
4. Değişim stratejisini tanımlamak


Strateji analizi işanalizi çalışmalarının başlangıç noktasını, varılmak istenen noktayı ve o noktaya nasıl ulaşılacağına dair detaylı bilgileri içerir.

Bu kapsamda mevcut durumun ve gelecekte olunmak istenen durumun analizi gereklidir, ardından varılmak istenen noktaya ulaşma alternatifleri tanımlanır. Alternatiflerin riskleri de gözönünde bulundurularak ilerleme biçimine karar verilir.

 

Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden mevcut durum ve gelecek durum tanımlamaları yapılır. Değişim alternatifleri üzerinde tartışılır. Risk analizi yapılarak farklı yaklaşımlar değerlendirilir.

 

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı

1. Gereksinimleri belirtme ve modelleme
2. Gereksinimleri doğrulama
3. Gereksinimleri onaylama
4. Gereksinim mimarisini tanımlama
5. Çözüm seçeneklerini tanımlama
6. Potansiyel değeri analiz etme ve çözüm önerme


Ortaya çıkarma faaliyetleri sırasında keşfedilen gereksinimler, yapılandırılır ve değerlendirilir. İş ihtiyaçlarını karşılayan çözüm seçeneklerini belirlenir ve her bir çözüm seçeneği için potansiyel değeri tahimini gerçekleştirilir.


Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden gereksinim analizi yapılır, çözüm alternatifleri ve bu alternatiflere ait potansiyel değer analizi gerçekleştirilir.

Çözüm Değerlendirmesi

Çözüm değerlendirme, işletme tarafından kullanılan bir çözümün performansını ve sunduğu değeri değerlendirmek ve değerin tam olarak gerçekleşmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını önermek için iş analistlerinin gerçekleştirdiği görevleri tanımlar. Çözüm değerlendirmesi aşağıdaki görevleri içerir:


1. Çözüm performansını ölçme
2. Performans ölçümlerini analiz etme
3. Çözüm sınırlarını değerlendirme
4. Kurumsal sınırları değerlendirme
5. Çözüm değerini artırmak için eylem önerisi

 

Case Uygulaması:  Ders süresince örnek işletmeler üzerinden case çalışmaları yapılacaktır ve başarısız projeler üzerinden örneklendirmeler yapılacaktır.

 

Temel Yetkinlikler

Temel Yetkinlikler, iş analizi uygulamasını destekleyen davranışlar, özellikler, bilgiler ve kişisel niteliklerin bir tanımını sağlar. Bu yetkinlikler altı kategoride gruplanabilir:


1. Analitik Düşünme ve Problem Çözme
2. Davranışsal Özellikler
3. İş bilgisi
4. İletişim Becerileri
5. Etkileşim Becerileri
6. Araçlar ve Teknoloji

 

Grup Çalışması I : İş Analistinin temel yetkinlikleri üzerinden grup çalışması yapılacaktır. Çalışma sonrasında bilimsel veriler paylaşılacaktır. 

 

Grup Çalışması II :  İş analisti ile proje yöneticisi arasındaki farkın anlaşılması için grup çalışması yapılacaktır. 

 

Bakış Açıları

Bakış açıları, girişimin bağlamına özgü görevlere ve tekniklere odaklanma sağlamak için iş analizi çalışması içinde kullanılır. Çoğu girişimin bir veya daha fazla bakış açısına sahip olması muhtemeldir. BABOK içindeki bakış açıları:


1. Agile(Çevik),
2. İş Zekası,
3. Bilgi Teknolojisi,
4. İş Mimarisi,
5. İş Süreç Yönetimi

 

Vaka Serisi Uygulaması : Uluslararası firmalardan iş analistliği vakaları paylaşılacaktır.

BABOK ® Teknikler ve Soru Çözümü

Teknikler, BABOK® Kılavuzunda atıfta bulunulan tekniklere üst düzey bir genel bakış sağlar. Teknikler, iş analistlerinin iş analizi görevlerini gerçekleştirmek için kullandığı yöntemlerdir.

 BABOK içeriğinde toplamda önerilen 50 teknik bulunmaktadır. Ders sürecinde, tekniklerin tamamı tanıtılmaktadır.

 

Case Uygulaması : Tanıtımdan sonra katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda önceliklendirilip uygulama örnekleriyle çalışılmaktadır.

 

Soru Çözümü : Eğitim süresince ortalama 30 Soru çözümü gerçekleştirilecektir.

 

Proje Sunumu ve Etkileşim

Eğitim boyunca işlenecek konuların uygulamalı analiz çalışması projesi için sunum otumu gerçekleştirilecektir.

 

Katılımcıların etkileşimi ve çalışmaların verimi için oldukça önemli olan proje sunumunun, zorunlu haller dışında sınıf ortamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

 

 

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Katılımcıların program sonunda aşağıdaki konularda gelişimi hedeflenmektedir;

 

- İş analizi alanında dünya çapında kabul görmüş yetkinlikleri ve IIBA® Uluslararası İş Analistliği Sertifika sınavına başvurmak için gereklilikler konusunda yetkinlik kazanmaları

- Eğitim ile iş analizi planlama ve izlemede kullanılan araçları ve teknik uygulamaları öğrenmeleri Çevik ( Agile ) proje yönetim metodolojisi hakkında temel bilgiler edinip iş süreçlerine dahil edebilmeleri

- İş analizi temel kavramlarını ve iş analizi temel kavram modelini (BACCM) kavramaları İş analizi görevlerinin çeşitli öğelerini belirleme, tanımlama, değerlendirme ve sonuçlara göre aksiyon planları oluşturma konusunda bilgi sahibi olmaları

- Veri analizi, iş süreci analizi, süreç iyileştirme, süreç modelleme, paydaş yönetimi, kaynak yönetimi ve iş sorunlarının çözümünde etkin stratejiler kurgulayıp uygulayabilmeleri

- İş süreçlerini etkin şekilde analiz edip iyileştirmek için gerekli içgörüyü kazanıp standartlara uygun süreç yönetimi yetkinliğine sahip olmaları

- İş analizinin üç temel alanı olan planlama ve izleme, gereksinimlerin ortaya çıkarılması,gereksinim yönetimi ve iletişimi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları

- Farklı süreç paydaşlarını ve iş süreçlerindeki rollerin belirlenip mevcut iş süreçlerinde uygulanabilir çözüm stratejileri oluşturabilmeleri

SERTİFİKA

-Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.

-Eğitim sonunda gerçekleştirilen proje çalışmasında başarılı sayılan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

-Proje çalışmasına katılmayan veya proje çalışmasından başarılı sayılmayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır.

 

İş Analizi Uzmanlığı Sertifika Programı- ÖRNEK.docx

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
İş analisti kimdir ?

İş analisti bir işte somut ve pratik kararlar almak için verileri kullanan kişiyi ifade etmektedir.
İş süreçlerinin tasarlanması , standartların belirlenmesi , kaynak planlaması ve sonuçlara bağlı olarak aksiyonların alınması ve gerekli birimlere raporlanması gibi organizasyonel süreçlerin görevlerini iş analistleri üstlenir. İş analisti işletmelerin ürünleri, süreçleri ve hizmetleri geliştirmesine yardımcı olur.

İş analizi eğitimine neden katılmalıyım?

İş analizi, iyi iş gücü planlaması ve kullanımı için esastır. Gelişen teknoloji ve hemen her alanda bilgisayar kullanımı, otomasyona geçişin hızlanması, bir çok alanda uzmanlaşmanın öneminin artması ve insan ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim bu alanın önemini ortaya çıkartmaktadır. 

BABOK bilgi alanlarının, temel kavram modellerinin, iş analizi standartlarının ve tekniklerinin detayları ile iş analizi alanında çalışmak isteyen katılımcılara alanında uzman eğitmen kadromuz tarafından bilgi ve beceri kazandırmak hedeflenmektedir.

İş analisti ve veri analisti arasındaki fark nedir ?

İş analisti, iş sürecinin tasarlanması ve organizasyonel süreçlerin yürütülmesi üzerine bir rol oynarken veri analisti veritabanları ve programlar tasarlayarak hataları düzeltmekte görevlendirilir.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Programa iş analizi alanına merak duyan, bu konuda bilgisini ilerletmek isteyen çalışanlar veya bu alanda kariyer değişikliği düşüncesinde olan kişiler katılabilir. Mühendislik ve İşletme alanlarından mezun kişilerin katılımı önceliklidir. Farklı alanlardan önlisans ya da lisans mezunu olan katılımcıların iş analizi alanında sektör deneyimi olması gerekmektedir.


- Mezuniyet şartını yerine getirmeyen katılımcıların programa kabul için talep maili göndermeleri ve gerekmektedir.

- Programda katılımcılara proje ve sınav sorumluluğu verilecektir, başarı sağlayan katılımcılar Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

- Proje sorumluluğu almayan katılımcılar ise Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

- %70 Devam zorunluluğu bulunmaktadır. 

CCBA(Certification of Capability in Business Analysis) Başvuru Koşulları ve Sınav Detayları Nedir?
  • Ön Koşulları :


Son 7 yılda en az 3.750 saat iş deneyimine sahip olunması gerekmektedir. Bu saatler içinde bulunmak IIBA tarafından belirlenmiş 2 bilgi alanında az 900 saat veya 4 bilgi alanında en az 500 saat analiz tecrübesi gereklidir.

2 uzman kişiden referans talep edilmektedir.
Son 4 yılda toplam 21 saat IIBA onaylı bir eğitim alınmış olmalıdır.
 

  • Sınav Detayları :


Sınav dili İngilizce’dir.
130 sorudan oluşmaktadır. Sorular çoktan seçmelidir ve senaryolar üzerinden sorulmaktadır.
3 saat sürmektedir.

CBAP (Certified Business Analysis Professional) Başvuru Koşulları ve Sınav Detayları Nedir?
  • Ön Koşulları :

Son 10 yılda en az 7.500 saat iş deneyimine sahip olunması gerekmektedir. Bu saatler içinde bulunmak IIBA tarafından belirlenmiş 4 bilgi alanında az 900 saat analiz tecrübesi gereklidir.

2 uzman kişiden referans talep edilmektedir.
Son 4 yılda toplam 35 saat IIBA onaylı bir eğitim alınmış olmalıdır. 

  • Sınav Detayları : 

Sınav dili İngilizce’dir.
120 sorudan oluşmaktadır. Sorular çoktan seçmelidir ve örnek olaylar(case study) üzerinden sorulmaktadır.
3,5 saat sürmektedir.

Bu eğitimi neden İTÜ’den almalıyım?

Program, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği akademisyen kadrosu ve sektör profesyonelleri ile gerçekleştirilmektedir.

İTÜ deneyimi ve güvencesi ile uygulanan içerik, alandaki güncel gelişmeler ve uygulamalar takip edilerek gerekli dönemlerde revize edilmektedir.

Programda yer alan hocalar kimdir?

 Programda İTÜ akademisyenleri ve alanında uzman sektör profesyonelleri tarafından eğitim verilecektir.

Eğitim hangi günlerde gerçekleşmektedir ?

Eğitim günlerinde iki seçenek bulunmaktadır. Hem hafta sonu hem de hafta içi seçenekleri ile sürece dahil olabilirsiniz.  Hafta içi eğitimleri Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleşir. 

Programda döküman paylaşımı yapılacak mıdır?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle program koordinatörlüğü tarafından materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonunda sertifika alacak mıyım ?

Programda %70 Devam zorunluluğu bulunmaktadır.

% 70 devam zorunluluğunu sağlayan katılımcılara proje ve sınav sorumluluğu verilecektir, başarı sağlayan katılımcılar Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Proje sorumluluğu almayan katılımcılar ise Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir?

Program kayıtlarının tamamı Mindset Institute tarafından alınmaktadır. Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir ?

Bilgiye erişimi güçleştiren tüm faktörleri ortadan kaldırdık.Bu eğitim modelinde, sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde yöneterek, ulaşım ve konaklama masrafı yapmanıza gerek kalmadan uzmanlık programlarımıza katılabileceksiniz.

 

İTÜ işbirliğinde gerçekleştirilen alanının en güçlü programı olan İş Analizi Uzmanlığı Sertifika Programında etkileşimli ve uygulamalı bir eğitim deneyimi yaşıyor olacaksınız.Eğitimler canlı sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir.

Eğitim kurumsal olarak bize özel planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanmaktadır.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?