Eğitimler
Eğitim takvimi Hakkımızda
Yönetici Geliştirme Programı - İTÜ 3.Dönem
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 24 / 25
18 OCAK 2020
Hafta sonu/ 10.00-17.00
66 Saat (6 Hafta)
İTÜ - Maçka Kampüsü / Beşiktaş Yol tarifi için tıklayınız
KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Kurs Kodu : YOGP
Program ile ilgili daha fazla ayrıntı için
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

Programa katılım şartı : En az lisans mezunu ve sektör profesyoneli olmak.

Yönetici Geliştirme Programı - İTÜ 3.Dönem

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.

Genel Bilgi
Stratejik Yönetimin Temelleri

Kurumların faaliyette bulunduğu dış çevredeki makro trendler ve rekabet şartları ile iç bünyesindeki ayrıcalıklı varlık ve kaynaklarıyla ilgili sürekli bilgi toplama, analiz yapma, karar verme ve uzun vadeli plan yapma gibi üst yönetimin sorumluluğundaki faaliyetler genellikle gündelik işlerin yoğunluğu ve zaman baskısı nedeniyle sadece planlama uzmanlarına devredilmektedir.Ancak yönetimin desteği, koordinasyonu ve stratejik yönelim ve öncelikleri belirlemesi stratejik planlama ve uygulamaların başarısı için önşarttır.

Bu bağlamda hangi uzmanlık alanından gelirse gelsin orta ve üst yöneticilerin planlamanın detaylarından ziyade stratejik yönetimin temelleri hakkında bilgi sahibi olması ve kurumunun rekabet stratejilerini ve yönelimini buna göre belirlemesi esastır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Stratejik Yönetimin kavramsal çerçevesi

Temel Stratejik Niyet Bileşenleri

PESTLE Analizi

SWOT Analizi

Stratejik tercihlerin oluşturulması

Amaçlar Hiyerarşisi

Hedef Kartlarının Oluşturulması

Stratejik Liderlik

Stratejik Kontrol

 

 

Sunum Teknikleri ve Yönetimi

Günümüzde Liderler paydaşlarını, ekiplerini ve hatta halkı ikna etmek, değişime teşvik, şirket imajını kurmak gibi bir çok hedefi olan sunumlarla toplumun karşısına çıkmaktadır.  

Bilgi toplumundan > Konsept topluluğuna geçişimiz Kurumsal Hikayesini iyi anlatan liderlere olan ihtiyacımızı her zamankinden daha fazla önemli kılmaktadır. Sunum iletişimi ve sunma becerileri gelişmiş liderler; ortaklık kuran, çeşitliliği destekleyen , katılımcı ve akılda kalan sunum yapabilme yetkinlikleri taşırlar.  

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

İyi sunum yapanların kullandığı basit ama etkili teknikler

Beraber hazırlanan sunumlarda yön birliği kurulması ve uygulanması

Lideri için sunum hazırlayanlara ‘’Yapıcı Geri Bildirim’’ verme ve onları geliştirme

Tasarımcı Lider olma ve kendi sunumunu dakikalar içinde hazırlayabilme

 

 

 

Yetenek Yönetimi - Kuşak Çalışmaları

Yetenek yönetimi eğitimi, bir organizasyonun insan kaynakları faaliyetlerinin detaylı bir değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu eğitim ile organizasyonların stratejik amaçlarını etkin ve verimli bir şekilde geliştirip uygulayabilmeleri için insan sermayesinin önemi ve geliştirilmesi konularında güncel bilgiler verilecektir.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Organizasyonlarda insan sermayesi geliştirme ve yetenek yönetimi uygulamalarının amaç ve hedefleri

Kurumsal strateji, insan kaynakları stratejisi ve yetenek yönetimi stratejisinin entegrasyonu

Yetenek yönetimi uygulama teknikleri

Kuşak çalışmalarının yetenek yönetimi açısından önemi

 

 

Kriz Dönemlerinde Yönetim

Kriz dönemlerinde yönetim, geleneksel yönetim anlayışlarının dışına çıkılmasını gerektiren, farklı dinamikleri olan ve karar ve uygulama süreçleri farklı parametreler barındıran bir anlayışı gerektirir.

 

Şirketin nakit akışından organizasyonel yapısına, kısa vadeli yatırım planlarından orta ve uzun vadedeki değişim planlamalarına kadar birçok konunun ele alındığı eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir.

 

Kriz Dönemine Hazırlık

Kriz Dönemlerinde Finansal Yönetim (nakit akış yönetimi, kur artışlarına karşı korunma yöntemleri)

Kriz Dönemlerinde Pazarlama Stratejileri

Organizasyonel Yapılanma

Maliyet Yönetimi

Kriz Sonrası Planlama

Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi

Günümüz dünyasında, şirketlerin karmaşık ekonomik faaliyetlerinin finansal boyutunun anlaşılması, bu anlamda, mali tablolarının analizi önem taşımaktadır. Bu, aynı zamanda, şirketin ve yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesi için de gereklidir. Öte yandan, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda paranın değerini doğru ortaya koyabilmek, yatırım ve planlamaların daha sağlıklı yapılmasını doğurur.  

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

1.Gün

Finansal Tabloların Okunması 

İşletmede Muhasebe Süreci

Temel Finansal Tablolar

Bilanço, Gelir Tablosu

Nakit Akım Tablosu

Örnek Olay İle Finansal Tabloları Kavrama ve Yorumlama

Finansal Yönetime Giriş

Finansal Yönetimin Amacı

Güncel Gelişmeler

İşletme İçindeki Yeri

Nakit Akış Kavramı ve Finansal Yönetim için Önemi

Örnek Olay İle Nakit Akış ve İşletme Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 

2.Gün

Şirket Performansının Ölçümü ve Güncel Yöntemler

Finansal Tabloların Performans Ölçümünde Kullanılması

EBIT, EBITDA, NOPAT Kavramları

Çalışma Sermayesi, Yatırılan Sermaye, aal.Nakit Akış, Serbest Nakit Akış İlişkisi

EVA, MVA İle Şirket Performasının ölçülmesi

Örnek Olay: Ege A.Ş. Şirket Performansının Değerlendirilmesi 

Finansal Planlama ve İşletmeler İçin Sürdürülebilir Büyüme 

Finansal Planlama Süreci

Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri

Bütçeler ve Kontrol Nakit Bütçeleri

İçsel Büyüme ve Sürdürülebilir Büyüme ve Örnek Olay ile İnceleme

Liderlik ve Yöneticilik

Gelişen ve değişen iş yapma alışkanlıkları yönetim fonksiyonunu da etkilemektedir. Birçok kurumda geleneksel yönetim uygulamaları yerini esnek, öğrenen, rahat pozisyon alabilen organizasyon yapılarına doğru evriltmektedir.

 

Bu anlayışla Liderlik, Yöneticilik, İdarecilik gibi kavramlar yeniden ele alınmakta ve tanımlanmaktadır. Liderliği artık sadece en üstteki kişinin işi olmayıp, tüm birimlerde çalışanların ortak bir işi olduğu unutulmamalıdır. Bu eğitimde kurumdaki tüm insanların nasıl bir liderlik anlayışı içinde hareket etmeleri gerektiği paylaşılacaktır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Yönetici Koçluğu ve Değişim Yönetimi

Stratejik Liderlik ve Yetenek Yönetimi

Geleceğin Yöneticileri ve Çıtayı Yükseltmek

Yöneticinizi Yönetmek Yurdum İnsanına Uygun Yönetici Olmak

Liderlik Tipleri

Beş Farklı Liderlik Yaklaşımı

Başarı Güdüsü

Takım Liderleri İçin Takım Oluşturma Stratejileri

Organizasyon ve Takım Yönetimi

Kurum verimliliklerinin özünde iyi bir organizayonel yapılanma ve buna bağlı olarak takım anlayışının geliştirilmesi yatmaktadır. Aile şirketleri, yarı kurumsal şirketler ne olursa olsun böyle algılamak zorundadırlar. Bireysel ve kurumsal gelişimlerin sağlanması için etkin takım çalışmalarının şart olduğu ve bunların iyi bir şekilde uygulandığı şirket yönetimine doğru geçiş, mutlak suretle gerçekleşecektir.

Buradan hareketle takım verimlilikleri, sonuçları, uygulamaları yaşanmış örneklerle birlikte katılımcılarla paylaşılacak iş yaşamı ezberlerinin değiştirilmesi ele alınacaktır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Organizasyon nedir?

Organizasyonda hedef ve amaçlar

Organizasyonel yapılanma

Verimli organizasyonlarda takım çalışması katkıları

“Takım” tanımı

Grup,Ekip, Takım kavramları arasındaki fark

Takımların rol aldığı yerler

Takım verimliliği

Takım çalışması oyunları

Karar vericiler için Oyun Teorisi

Oyun Teorisi rasyonel karar vericiler arasındaki işbirliği ve çatışmayı matematiksel modellerle araştırmak olarak tanımlanabilir. Temel olarak, iki veya daha fazla kişinin birbirinin refahını etkilediği durumları analiz etmek için matematiksel araçlar sunulur. Dolayısıyla, Oyun Teorisi sosyal bilimler ve genel olarak pratik hayattaki etkileşimi anlamak ve yönlendirmek için araştırmacı ve karar vericilere önemli bir bakış açısı kazandırır.  

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Karar verirken stratejik düşünme yetisini kazanmak

Diğer kişi ve kurumların stratejik durumlarda nasıl davranacağını öngörmek ve böylece en iyi cevabı verebilmek 

Teorik oyun teorisi modellerini iş dünyasında ve diğer pratik problemlerde nasıl uygulanabileceğini kavramak 

Oyunlarda bilginin önemini belirmek ve bunu kendi avantajına çevirmenin yollarını öğrenmek

 

 

İnovatif Kurum Kültürü

Toplumlar gibi kurumlarında amaçları, iş hayatına bakış açıları, değerleri, ilkeleri yani kendilerine özgü nitelikleri vardır.Bir işletmenin tüm çalışmaları tarafından paylaşılan inanç, ve kurallar bütünü kurum kültürünü oluşturmaktadır ve günümüz iş dünyasında kurumların kültürü inovatif bakış açısıyla ele alınması daha da önemli hale gelmiştir. 

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Kültür
Kültür ve İnovasyon İlişkisi
Kurum Kültürü
Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi
İnovasyon Tanımı ve Türleri
İnovasyon Kültürü
İnovasyon Kaynakları
Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

 

 

Yöneticiler ve Liderler için Dijital Verimlilik

Dijitalleşen dünya kurumlar ile kobi diye adlandırdığımız ve esasında risk alıp, riski dağıtamayan kurumların arasındaki uçurumu kapamıştır. Dijital araçlar artık sadece kurumsal firmaların değil kobilerin ve kurumlar içinde bir girişimci ya da kobi gibi hareket edebilen takımların da kullanımındadır. Dijital araçlar sadece üretkenliğimizi değil aynı zamanda da verimliliğimizi arttırabilmekte.Bu eğitimde dijital araçlar ile verimli ve etkin şekilde işleri yürütebilmek konularını işleyeceğiz ve aynı zamanda bunları sağlayacak yazılımları ve çözümleri inceleyeceğiz.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Üretkenlik ve Verimlilik tanımları

Zaman yönetimi ve zamanı iyi kullanmak

Odaklanmak ve sonuç odaklı çalışmak 

Bireysel üretkenlik araçları 

Takım üretkenlik araçları

Bireysel ve takım üretkenlik araçlarının beraber kullanımı

 

 

Deneyim Paylaşımı
KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Katılımcılarda lisans mezuniyeti olmak ve profesyonel çalışma hayatı tecrübesi aranmaktadır.

%70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi (İTÜ rektörü ıslak imzalı) uzmanlık sertifikası verilecektir.

Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış katılımcılara ise katılım belgesi verilecektir.

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.  

Alanında uzman akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin yer aldığı güçlü eğitmen kadrosuyla gerçekleştirilecek olan bu programda; bir yöneticinin mutlaka sahip olması ve geliştirmesi gereken yetenek alanlarını kapsayan konularla eğitim sonunda katılımcılar stratejik analiz, planlama, karar verme ve kontrol yetkinliklerini ve farkındalıklarını arttırabilecek,

İK uygulamaları yetenek yönetimi konularında kapsamlı bir bakış açısı kazanacak,

Şirketin mali tablolarından yola çıkarak finansal analizini yapabilecek,

Kompleks ve etkileşimli durumlarda stratejik düşünme yeteneği kazandırmak ve böylece "oyun"da avantajlı duruma geçmelerini sağlayacakları bilgiler kazanacak,

İnovasyon yönetimi süreçlerini anlayarak değişimlere kolayca adapte olmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirebilecek,

Firmalarını daha inovatif hale getirmek için geliştirip kullanabilecekleri stratejiler hakkında bilgi sahibi olacaklar,

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

Kayıt ve Ödeme İçin Bilgi İste
*
*
*