Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi
İtü

işbirliğiyle

Yönetici Geliştirme Programı 9. Dönem (Uzaktan Eğitim)
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika. Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 5 / 25
16 EKİM 2021
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
66 Saat (6 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için üye girişi yapın
Mindset hesabınız yokmu? Yeni hesap oluştur.

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
NAKİT FİYATI / KREDİ KARTI
9. Dönem (Uzaktan Eğitim)
16.10.2021
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
66
25 / 5

Fiyatı görmek için giriş yapınız

10. Dönem (Uzaktan Eğitim)
20.11.2021
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
66
25 / 0

Fiyatı görmek için giriş yapınız

Programa katılım şartı : En az lisans mezunu ve sektör profesyoneli olmak.

Yönetici Geliştirme Programı 9. Dönem (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.

Genel Bilgi
Stratejik Yönetimin Temelleri

Kurumların faaliyette bulunduğu dış çevredeki makro trendler ve rekabet şartları ile iç bünyesindeki ayrıcalıklı varlık ve kaynaklarıyla ilgili sürekli bilgi toplama, analiz yapma, karar verme ve uzun vadeli plan yapma gibi üst yönetimin sorumluluğundaki faaliyetler genellikle gündelik işlerin yoğunluğu ve zaman baskısı nedeniyle sadece planlama uzmanlarına devredilmektedir.Ancak yönetimin desteği, koordinasyonu ve stratejik yönelim ve öncelikleri belirlemesi stratejik planlama ve uygulamaların başarısı için önşarttır.

Bu bağlamda hangi uzmanlık alanından gelirse gelsin orta ve üst yöneticilerin planlamanın detaylarından ziyade stratejik yönetimin temelleri hakkında bilgi sahibi olması ve kurumunun rekabet stratejilerini ve yönelimini buna göre belirlemesi esastır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Stratejik Yönetimin kavramsal çerçevesi

Temel Stratejik Niyet Bileşenleri

PESTLE Analizi

SWOT Analizi

Stratejik tercihlerin oluşturulması

Amaçlar Hiyerarşisi

Hedef Kartlarının Oluşturulması

Stratejik Liderlik

Stratejik Kontrol

 

 

Sunum Teknikleri ve Yönetimi

Günümüzde Liderler paydaşlarını, ekiplerini ve hatta halkı ikna etmek, değişime teşvik, şirket imajını kurmak gibi bir çok hedefi olan sunumlarla toplumun karşısına çıkmaktadır.  

Bilgi toplumundan > Konsept topluluğuna geçişimiz Kurumsal Hikayesini iyi anlatan liderlere olan ihtiyacımızı her zamankinden daha fazla önemli kılmaktadır. Sunum iletişimi ve sunma becerileri gelişmiş liderler; ortaklık kuran, çeşitliliği destekleyen , katılımcı ve akılda kalan sunum yapabilme yetkinlikleri taşırlar.  

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

İyi sunum yapanların kullandığı basit ama etkili teknikler

Beraber hazırlanan sunumlarda yön birliği kurulması ve uygulanması

Lideri için sunum hazırlayanlara ‘’Yapıcı Geri Bildirim’’ verme ve onları geliştirme

Tasarımcı Lider olma ve kendi sunumunu dakikalar içinde hazırlayabilme

 

 

 

Kuşak Çatışması ve Yetenek Yönetimi

Sürdürülebilir başarıların sağlanması için tüm sektör ve şirketlerde eleman süreklilikleri ve performansları son derece önemlidir. Günümüzde personel devir oranı bazı şirketlerde çok yoğun olabilmekte ve buna bağlı olarak verimlilik kayıpları yaşanmaktadır. Bunun yanında yatay organizasyonel yapılanmalarda yeni nesil yöneticilik yapabilme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Profesyonel çalışanlar liderlik anlayışı içerisinde görevlerini yerine getirebilmeyi ve ardından raporlama yapabilmeyi başarmalıdırlar.   

 

Bu eğitimin amacı, katılımcılara özellikle yeni nesil ve kuşaklar arası farklılıkları aktararak onların günümüz çalışanları olabilmelerine yol göstermek ve yönlendirmektir. Günümüzde, profesyonel çalışanlar arasında kuşak farklılıklarından doğan ciddi çatışmalar söz konusudur. Çalışma barışının sağlanması ve sağlıklı bir gelişim sürecinin hayata geçirilebilmesi için kuşak farklılıklarını dikkate alarak yetenek yönetimi çalışmalarını gerçekleştirmek kaçınılmazdır. Uygulamalardan örneklerle konu katılımcılarla paylaşılacaktır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir

 

Stratejik Liderlik ve Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetim ve Çalışan Memnuniyeti

Kurumsal Aidiyet ve Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi Adımları

Bireysel ve Kurumsal Yaklaşımlar

Kuşak nedir?

Kuşak Evrimleri ve Farklılıkları

Kuşak çatışmaları

Kuşakların Değer Yargıları Ve Beklentileri

Yapılması Gerekenler

Kriz Dönemlerinde Yönetim

Kriz dönemlerinde yönetim, geleneksel yönetim anlayışlarının dışına çıkılmasını gerektiren, farklı dinamikleri olan ve karar ve uygulama süreçleri farklı parametreler barındıran bir anlayışı gerektirir.

 

Şirketin nakit akışından organizasyonel yapısına, kısa vadeli yatırım planlarından orta ve uzun vadedeki değişim planlamalarına kadar birçok konunun ele alındığı eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir.

 

Kriz Dönemine Hazırlık

Kriz Dönemlerinde Finansal Yönetim (nakit akış yönetimi, kur artışlarına karşı korunma yöntemleri)

Kriz Dönemlerinde Pazarlama Stratejileri

Organizasyonel Yapılanma

Maliyet Yönetimi

Kriz Sonrası Planlama

Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi

Günümüz dünyasında, şirketlerin karmaşık ekonomik faaliyetlerinin finansal boyutunun anlaşılması, bu anlamda, mali tablolarının analizi önem taşımaktadır. Bu, aynı zamanda, şirketin ve yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesi için de gereklidir. Öte yandan, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda paranın değerini doğru ortaya koyabilmek, yatırım ve planlamaların daha sağlıklı yapılmasını doğurur.  

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

1.Gün

Finansal Tabloların Okunması 

İşletmede Muhasebe Süreci

Temel Finansal Tablolar

Bilanço, Gelir Tablosu

Nakit Akım Tablosu

Örnek Olay İle Finansal Tabloları Kavrama ve Yorumlama

Finansal Yönetime Giriş

Finansal Yönetimin Amacı

Güncel Gelişmeler

İşletme İçindeki Yeri

Nakit Akış Kavramı ve Finansal Yönetim için Önemi

Örnek Olay İle Nakit Akış ve İşletme Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 

2.Gün

Şirket Performansının Ölçümü ve Güncel Yöntemler

Finansal Tabloların Performans Ölçümünde Kullanılması

EBIT, EBITDA, NOPAT Kavramları

Çalışma Sermayesi, Yatırılan Sermaye, aal.Nakit Akış, Serbest Nakit Akış İlişkisi

EVA, MVA İle Şirket Performasının ölçülmesi

Örnek Olay: Ege A.Ş. Şirket Performansının Değerlendirilmesi 

Finansal Planlama ve İşletmeler İçin Sürdürülebilir Büyüme 

Finansal Planlama Süreci

Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri

Bütçeler ve Kontrol Nakit Bütçeleri

İçsel Büyüme ve Sürdürülebilir Büyüme ve Örnek Olay ile İnceleme

Proje Yönetimi

Proje organizasyon yapıları

Projelerin planlanması

Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler

CPM

PERT

Liderlik ve Yöneticilik

Gelişen ve değişen iş yapma alışkanlıkları yönetim fonksiyonunu da etkilemektedir. Birçok kurumda geleneksel yönetim uygulamaları yerini esnek, öğrenen, rahat pozisyon alabilen organizasyon yapılarına doğru evriltmektedir.

 

Bu anlayışla Liderlik, Yöneticilik, İdarecilik gibi kavramlar yeniden ele alınmakta ve tanımlanmaktadır. Liderliği artık sadece en üstteki kişinin işi olmayıp, tüm birimlerde çalışanların ortak bir işi olduğu unutulmamalıdır. Bu eğitimde kurumdaki tüm insanların nasıl bir liderlik anlayışı içinde hareket etmeleri gerektiği paylaşılacaktır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Yönetici Koçluğu ve Değişim Yönetimi

Stratejik Liderlik ve Yetenek Yönetimi

Geleceğin Yöneticileri ve Çıtayı Yükseltmek

Yöneticinizi Yönetmek Yurdum İnsanına Uygun Yönetici Olmak

Liderlik Tipleri

Beş Farklı Liderlik Yaklaşımı

Başarı Güdüsü

Takım Liderleri İçin Takım Oluşturma Stratejileri

Karar vericiler için Oyun Teorisi

Oyun Teorisi rasyonel karar vericiler arasındaki işbirliği ve çatışmayı matematiksel modellerle araştırmak olarak tanımlanabilir. Temel olarak, iki veya daha fazla kişinin birbirinin refahını etkilediği durumları analiz etmek için matematiksel araçlar sunulur. Dolayısıyla, Oyun Teorisi sosyal bilimler ve genel olarak pratik hayattaki etkileşimi anlamak ve yönlendirmek için araştırmacı ve karar vericilere önemli bir bakış açısı kazandırır.  

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Karar verirken stratejik düşünme yetisini kazanmak

Diğer kişi ve kurumların stratejik durumlarda nasıl davranacağını öngörmek ve böylece en iyi cevabı verebilmek 

Teorik oyun teorisi modellerini iş dünyasında ve diğer pratik problemlerde nasıl uygulanabileceğini kavramak 

Oyunlarda bilginin önemini belirmek ve bunu kendi avantajına çevirmenin yollarını öğrenmek

 

 

İnovatif Kurum Kültürü

Toplumlar gibi kurumlarında amaçları, iş hayatına bakış açıları, değerleri, ilkeleri yani kendilerine özgü nitelikleri vardır.Bir işletmenin tüm çalışmaları tarafından paylaşılan inanç, ve kurallar bütünü kurum kültürünü oluşturmaktadır ve günümüz iş dünyasında kurumların kültürü inovatif bakış açısıyla ele alınması daha da önemli hale gelmiştir. 

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Kültür
Kültür ve İnovasyon İlişkisi
Kurum Kültürü
Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi
İnovasyon Tanımı ve Türleri
İnovasyon Kültürü
İnovasyon Kaynakları
Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

 

 

Deneyim Paylaşımı
Yöneticiler ve Liderler için Dijital Verimlilik

Dijitalleşen dünya kurumlar ile kobi diye adlandırdığımız ve esasında risk alıp, riski dağıtamayan kurumların arasındaki uçurumu kapamıştır. Dijital araçlar artık sadece kurumsal firmaların değil kobilerin ve kurumlar içinde bir girişimci ya da kobi gibi hareket edebilen takımların da kullanımındadır. Dijital araçlar sadece üretkenliğimizi değil aynı zamanda da verimliliğimizi arttırabilmekte.Bu eğitimde dijital araçlar ile verimli ve etkin şekilde işleri yürütebilmek konularını işleyeceğiz ve aynı zamanda bunları sağlayacak yazılımları ve çözümleri inceleyeceğiz.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Üretkenlik ve Verimlilik tanımları

Zaman yönetimi ve zamanı iyi kullanmak

Odaklanmak ve sonuç odaklı çalışmak 

Bireysel üretkenlik araçları 

Takım üretkenlik araçları

Bireysel ve takım üretkenlik araçlarının beraber kullanımı

 

 

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede program koordinatörlüğünce uygulanan değerlendirme sistemi esas alınmaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için %70 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi şarttır. 

 

yonetici-sertifika

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Katılımcılarda lisans mezuniyeti olmak ve profesyonel çalışma hayatı tecrübesi aranmaktadır.

%70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi (İTÜ rektörü ıslak imzalı) uzmanlık sertifikası verilecektir.

Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış katılımcılara ise katılım belgesi verilecektir.

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.  

Alanında uzman akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin yer aldığı güçlü eğitmen kadrosuyla gerçekleştirilecek olan bu programda; bir yöneticinin mutlaka sahip olması ve geliştirmesi gereken yetenek alanlarını kapsayan konularla eğitim sonunda katılımcılar stratejik analiz, planlama, karar verme ve kontrol yetkinliklerini ve farkındalıklarını arttırabilecek,

İK uygulamaları yetenek yönetimi konularında kapsamlı bir bakış açısı kazanacak,

Şirketin mali tablolarından yola çıkarak finansal analizini yapabilecek,

Kompleks ve etkileşimli durumlarda stratejik düşünme yeteneği kazandırmak ve böylece "oyun"da avantajlı duruma geçmelerini sağlayacakları bilgiler kazanacak,

İnovasyon yönetimi süreçlerini anlayarak değişimlere kolayca adapte olmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirebilecek,

Firmalarını daha inovatif hale getirmek için geliştirip kullanabilecekleri stratejiler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

KURUMSAL BAŞVURU
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
SONRAKİ DÖNEMLER

SONRAKİ DÖNEMLER

Eğitim bütçenizi ve diğer detayları düzenlemek için diğer dönemlerin bilgisine ihtiyaç duyabileceğinizi düşündüğümüzden dolayı bu bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda sonraki dönemlerin başlangıç tarihlerini görebilirisiniz.
9. Dönem (Uzaktan Eğitim)
16 EKİM 2021
Yönetici Geliştirme Programı
Kontenjan : 25 / 5
10. Dönem (Uzaktan Eğitim)
20 KASIM 2021
Yönetici Geliştirme Programı
Kontenjan : 25 / 0