Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi
İsmail Ünal DOĞAN
İsmail Ünal DOĞAN
Mindset Institute

İsmail Ünal Doğan, Türk hukukunun farklı alanlarında yerli ve yabancı müvekkilleri mahkemeler ve idare nezdinde temsil etmiştir.

Sektör özelinde bilgi birikimi gerektiren rekabet hukuku dosyaları bakımından ise enerji, teknoloji, telekomunikasyon, ilaç, HTM, inşaat, otomotiv sektörü gibi pekçok sektörde faaliyet gösteren müvekkillerini; soruşturmalar, menfi tespit / muafiyet, birleşme / devralma başvuruları kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde temsil etmiştir. Rekabet hukuku konularında dava tecrübesi de olan Doğan, Rekabet Kurulu kararları aleyhinde Danıştay ve idare mahkemesi nezdinde açılan davalarda ve hukuk mahkemeleri nezdinde açılan üç kat tazminat davalarında müvekkillerini temsil etmiştir. Ayrıca, rekabet uyum programları da yürütmüş, şirketler nezdinde denetimler yapmış ve eğitimler vermiştir.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka ve patent vekili olarak kayıtlıdır ve fikri mülkiyet mevzuatı kapsamında da hukuki danışmanlık vermektedir. Bu bağlamda, sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki başvurularda değil, mahkeme ve diğer otoriteler nezdindeki hukuki süreçlerde de aktif olarak rol almaktadır.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede özel hukuk konusunda yüksek lisans programını, rekabet hukuku ve şirketler hukuku bağlamında kontrol kavramını ele alan tezini savunarak tamamlamıştır. Doğan, bir süre Strasbourg Robert Schumann Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Keza Linklaters Dusseldorf Ofisi’nde de bir süre konuk avukat olarak (“secondment”) bulunmuştur.

İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukattır.

İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir.