Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi

Eğitimle ilişkili veya kullanılacak teknolojiler.

Python Mysql Numpy pandas jupyter
Data Scraping ve Veri Madenciliği Programı 24. Dönem
Eğitim süresince uygulanacak proje tabanlı ve uygulamalı derslerle sektörün ihtiyaç duyduğu tüm kritik becerilere sahip ol.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 13 / 25
20 NİSAN 2024
Hafta İçi / Hafta Sonu
12 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Program Ücreti
7200.00 + %10 KDV
GROWTH Üye Ücreti - GROWTH Üye Ol
7200.00 + %10 KDV

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
NAKİT FİYATI / KREDİ KARTI
24. Dönem
20.04.2024
Hafta İçi / Hafta Sonu
12 Saat
25 / 13
7200.00 TL + KDV 7200.00 TL + KDV

Data Scraping ve Veri Madenciliği Programı 24. Dönem

444 1 476

NEDEN DATA SCRAPING VE VERİ MADENCİLİĞİ PROGRAMI?

En Güncel Program Tasarımı

İnternetle birlikte günden güne dijitalleşen dünyada, veri en değerli kaynak haline gelmiştir. Veri Kazıma ve Veri Madenciliği, bireylerin ve kuruluşların bu değerli kaynağı değerlendirmelerini, web sitelerinden, veritabanlarından ve diğer kaynaklardan gelen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri kullanılabilir bilgilere dönüştürmelerini sağlayan uzmanlık alanlarıdır.

Endüstri Standartlarını Öğren

Bu program, sizi veri kazıma ve veri madenciliği tekniklerinde uzmanlaştırmak için tasarlanmıştır. Web sayfaları, API'ler ve diğer dijital kaynaklardan verileri programatik olarak toplamayı ve ardından bu verilerdeki paternleri, eğilimleri ve ilişkileri ortaya çıkarmak için veri madenciliği tekniklerini uygulamayı öğreneceksiniz. Pazar araştırması ve rekabet analizi, duygu analizi ve trend tahmini gibi birçok alanda uygulamalar ile pratik kazanacaksınız.

Öğrenirken Deneyim Kazan

Web sayfalarından verileri verimli bir şekilde edinmek için HTML, CSS ve JavaScript'te gezinmeyi öğrenerek web çekme tekniklerinin ayrıntılarını öğreneceksiniz.

Karmaşık veri setlerini analiz edip yorumlamak, karar vermeyi bilgilendirebilecek gizli bilgileri keşfetmek için veri madenciliği algoritmalarına ve tekniklerine hakim olacaksınız.

Ürün fiyatlarını izlemek için bir kazıyıcı oluşturma veya güncel konular hakkındaki kamuoyunu ölçmek için sosyal medya verilerini kazma gibi pratik uygulamaları simüle eden gerçek dünya projelerinde uzmanlaşacaksınız.

Geniş Kapsamlı ve Yoğun Uygulamalı, Proje Tabanlı Öğrenme Modeli
Web Kazıma Teknikleri
BeautifulSoup, Scrapy ve Selenium gibi kazıma araçlarını ve kütüphanelerini kullanmada uzmanlık kazanın ve web sitelerinden veri toplamayı otomatikleştirin. İhtiyacınız olan verilere erişmek için dinamik içerik, sayfalandırma ve kimlik doğrulama tekniklerini öğrenin.
Veri Temizleme ve Hazırlama
Kazınan verileri temizleme ve ön işleme temel becerilerine hakim olun ve analiz için uygun bir yapılandırılmış formata dönüştürün. Eksik değerlerle uğraşmayı, yinelenen öğeleri kaldırmayı ve veri formatlarını standardize etmeyi öğrenin.
Veri Madenciliği Temelleri
Sınıflama, kümeleme, ilişki analizi ve anomali tespiti dahil olmak üzere temel veri madenciliği tekniklerinde yetkinlik kazanın. Bu teknikleri ne zaman ve nasıl uygulayarak verilerden anlamlı kalıplar çıkarabileceğinizi öğrenin.
Etik ve Yasal Hususlar
Telif hakkı, gizlilik ve hizmet koşullarına uyarak veri toplamanın önemini anlayarak veri çekme ve veri madenciliğinin etik ve yasal yönlerini öğrenin.
Veri Depolama ve Yönetimi
Kazıma ve madencilik yoluyla toplanan büyük miktarda veriyi depolamak ve yönetmek için veritabanları, veri gölleri ve bulut depolama çözümleri gibi seçenekleri keşfedin.
Metin Madenciliği ve Doğal Dil İşleme
Veri madenciliği becerilerinizi metin verilerine genişletin, metin içeriğini analiz etmek ve yorumlamak için NLP tekniklerini uygulamayı öğrenin. Duygu analizi, konu modelleme ve içerik kategorilendirmesi konularında uzmanlaşın.

Program Dersleri

Veri Kazıma ve Veri Madenciliği Programı aşağıda sıralanmış derslerden oluşmaktadır. Bu dersler eğitim dönemi içinde tamamlanmalıdır.

Veri Kazıma Teorisi

Veri kazımanın ne olduğunu ve internetteki çeşitli kaynaklardan faydalı bilgi çıkarmadaki önemini anlayın. Veri kazıma yaparken akılda tutulması gereken yasal ve etik hususları öğrenin.

Kazıma Teknikleri

HTML ve CSS'yi anlamak, Python'da Beautiful Soup, Selenium ve Scrapy gibi araç ve kütüphaneleri kullanmak dahil olmak üzere veri kazımanı uygulamalı ve teorik ayrıntılarını öğrenin. Dinamik içerikle nasıl başa çıkılacağını ve JavaScript ağırlıklı sitelerden nasıl veri kazınacağını öğrenin.

Veri Madenciliği Temelleri

Büyük veri setlerinden kalıp ve bilgi keşfetmede kullanılan veri madenciliği kavramlarını öğrenin. Veri kazıma ve veri madenciliği arasındaki farkı ve birbirlerini nasıl tamamladıklarını anlayın.

Veri Ön İşleme

Veri temizleme, normalleştirme, dönüştürme ve boyut azaltma dahil olmak üzere veri madenciliğinde veri ön işlemenin önemli adımlarını öğrenin.

Association Rule Mining

Büyük veritabanlarındaki değişkenler arasındaki ilginç ilişkileri bulmak için gereken teknikleri keşfedin. İşlemsel veritabanlarında association rule mining uygulamaları yapabilmek için Apriori ve FP-Growth gibi algoritmalarını ve bunların gerçek hayat uygulamalarını öğrenin.

Kümeleme ve Sınıflandırma

Benzer özelliklere sahip veri noktalarını gruplandırmak için K-Means, hiyerarşik kümeleme ve DBSCAN gibi kümeleme algoritmaların ayrıntında uzmanlaşın. Verileri önceden tanımlanmış etiketlere göre sınıflandırmak için karar ağaçları, rastgele ormanlar ve destek vektör makineleri gibi sınıflandırma tekniklerini anlayın.

Metin Madenciliği ve Doğal Dil İşleme

NLP teknikleri kullanarak metin verilerinden değerli bilgi nasıl çıkarılacağını öğrenin. Sembolleşme, köklendirme, lemmatizasyon, duygu analizi ve bunların veri madenciliği projelerindeki uygulamaları hakkında bilgi edinin.

Duygu Analizi ve Görüş Madenciliği

Yorumlar, sosyal medya gönderileri ve diğer kaynaklardan metinsel verilerdeki duygu ve fikirleri analiz etmek için yöntemleri keşfedin. Metinsel verilerden kamuoyu, tüketici duygusu ve pazar trendlerini nasıl ölçebileceğinizi anlayın.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
KAYIT ve ÖDEME

DETAYLI BİLGİ İSTE

Şimdi kendin veya şirketin için eğitim planla

Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Eğitim ücretini kim karşılayacak?
*
*
*
*
*