Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi
Bordrolama ve Yasal Uygulamalar Eğitimi
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Eğitim takvimi açıklanacaktır.
Eğitimi takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
14 Saat
Mindset Institute / Beşiktaş Yol tarifi için tıklayınız

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

Bordrolama ve Yasal Uygulamalar Eğitimi

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği
İşe Giriş Süreçleri
Daha fazla detay

Özlük Dosyasının Oluşturulması ve Önemli Belgelerin Muhafaza Edilmesi

SGK İşe Giriş Bildirimleri

Emekli işe giriş işlemleri

Engelli işe giriş işlemleri

Yasal Süreçler
Daha fazla detay

Sözleşme Türleri/Çalışma Statüleri

Deneme Süresi’nin önemi ve doğru ölçümlendirme

Engelli personel çalıştırma süreçleri*

E-Bildirge

İş Kur Bildirimleri

TÜİK Bildirimleri

Eksik Gün Bildirimleri ve Eksik Gün Nedenlerinin Önemi

Emniyet Bildirmleri

Resmi Yazışmalar

İzin Uygulamaları ve İş Kanunu’nda izin

Yıllık İzin Hakediş usulleri ve kullanım koşulları

İstirahat/İş Göremezlik Raporu

Çalışma Saatleri ve Kanun’daki Yeri

Fazla Mesai Uygulamaları

İdari Para Cezaları ve Resmi Bildirimleri zamanında yapmanın önemi

İşyeri Açılışı

İş Kazası Bildirimleri ve Önemi

İşten Çıkış Süreçleri
Daha fazla detay

İstifa

Fesih ve Fesih Türleri

İkale (Karşılıklı Anlaşmaya Dayalı Çıkış)

Yargıtay kararı örnekleri ve işten çıkış öyküler

İlişik Kesme ve İbraname

İşten Çıkış Görüşmeleri

İşten Çıkış Belgeleri

SGK İşten Çıkış Bildirimleri

İşten Çıkış Nedenlerinin Önemi

İşsizlik Ödeneği

Tazminatlar
Daha fazla detay

Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Tazminatlara hangi kalemler dahil olmalıdır.

Örnek Hesaplamalar

Bordrolama
Daha fazla detay

Bordro “Ücret Pusulası” Tanımı ve Önemi

Bordro Zarfının Tasarlanması ve Yasal olarak bordroda görünmesi gerekenler

Yasal Parametreler

Fazla Çalışma Ücreti

Genel Tatil Ücreti

Hafta Tatili Ücreti

Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

Ücretin Tanımı

Ücret Sayılan Ödemeler

Gerçek Ücret

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gider Karşılıkları

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar

Sakatlık İndirimi

Asgari Geçim İndirimi

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

Prime Esas Ücretler

Primden İstisna Ödemeler

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

Prime Esas Ücretler

Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler

Gelir Vergisi Oranları

Sakatlık İndirimi Tutarları

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler

Sigorta Primine Esas Olan Kazançların Alt Ve Üst Sınırı

Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları

Puantaj Oluşturma

Net’ten Brüt’e Brüt’ten Net’e Hesaplama

Devreden sigorta matrahının hesaplanması

Asgari Geçim İndirimi

İşveren Maliyet Hesaplamaları

İç Denetim Mekanizmasının Tasarlanması ve Denetimlere Hazırlık

Denetimlerde Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Atölye Çalışması (Katılımcılar Değerlendirilir)

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

İnsan Kaynakları, Çalışan İlişkileri, Mali İşler alanında çalışan ya da bu alanda kariyer yapmayı planlayan kişilerin iş hukuku ve uygulamalar çerçevesinde yasal gerekliliklere uygun olarak mesleki yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır. Y kuşağı bordro çalışanlarının bir çoğu maalesef otomatik hesap yapan yazılımlara veri girişi yapmakta ve bunun yeterli olduğunu düşünmektedir. Bu eğitim teknik bordro uygulamaları, bilgilerin muhasebesel kayıtlara nasıl yansıdığı, en basit hataların bile hataların nelere yol açtığı ve nasıl düzeltilebileceği, mutabakat yapmanın önemi ve teknikleri ile yasal boyutlar derinlemesine irdelenecek şekilde tasarlanmıştır. 

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Bordrolama Ve/Veya Çalışan İlişkileri Alanında Çalışanlar

Kariyerini Geliştirmek İsteyenler

Yeni İşe Başlayanlar

KURUMSAL BAŞVURU
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?