Eğitimler
Eğitim takvimi
Dr.Öğr.Üys. Emre ÇAKMAK
Dr.Öğr.Üys. Emre ÇAKMAK
Akademisyen

İstanbul Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Bölümü / 2000 

Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi / İktisadi ve İdari Programlar Bölümü / 2004

İstanbul Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı/2006 

İstanbul Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi Doktora Programı/2007 

Okan Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Lojistik Bölümü / Araştırma Görevlisi /2008 

Okan Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Lojistik Bölümü / Öğretim Görevlisi /2011

Okan Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Lojistik Bölümü / Yardımcı Doçent /2014

Piri Reis Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü / Öğretim Görevlisi /2015 

Piri Reis Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü / Dr. Öğretim Görevlisi /2016