Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi
İtü

işbirliğiyle

Dijital Dönüşüm Yönetimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 10 / 25
24 EKİM 2020
Cumartesi - Pazar 10:00 / 17:00
84 Saat

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için üye girişi yapın
Mindset hesabınız yokmu? Yeni hesap oluştur.

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

Dijital Dönüşüm Yönetimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

 Program, dijital dönüşümün temel yapı taşlarını oluşturan ,yapay zeka, büyük veri, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, design thinking konularını ele elmaktadır. 

Bunun yanı sıra program, akıllı ve bağlantılı ürünler ile hizmet tabanlı yeni iş modellerinin nasıl oluşturulacağı konusunda yol gösterirken, kilit teknoloji projelerinin seçimi ve portföy yönetimi konularında bilgi sağlayacaktır. 

Genel Bilgi
Dijital Dönüşüme Giriş

Dijital Dönüşüm Kavramı ve Gelişimi

Neden Dijital Dönüşüm?

Dijital Dönüşümün Bileşenleri

Güncel Dijital Dönüşüm Trendleri

Geleneksel Değer Zincirinden Dijital Değer Zincirine Geçiş Süreci

Türkiye ve Dünyadan Farklı Sektörlerde Etkili Dijital Dönüşüm Örnekleri

Dijital Dönüşümün Geleceği

 

Dijital Dönüşüme Giriş dersinde dijital dönüşümün kavramsal çerçevesi ve temel dinamikleri üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda öncelikle dijital dönüşüm kavramının ne ifade ettiği, neden gerekli olduğu ve geleceği işlenecek ardından günümüz trendleri üzerinde durulacaktır.

 

*Ders süreci, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en yüksek ciroya sahip şirketlerin etkili dijital dönüşüm süreçlerinden örnekler ile desteklenecektir.

Dijital Dönüşümün Etki Alanları

Dijital Dünyada Değişen İnsan Figürü

Dijitalleşen Dünyada Dijital Müşteri Kavramı

Farklı Sektörlerde Dijital Dönüşüm Etkileri

Dijital Dönüşümde Değişen Rekabet ve Rekabet Sürecinin Yönetimi

Dijital Dönüşümde Veri ve Verinin Önemi

Dijital Dönüşümde İnovasyon

Dijital Dönüşüm ve Değişen Değer Oluşturma Süreçleri

 

Dijital dönüşümün etki ettiği alanlar ve bu etkilerin hangi şartlarda meydana geldiği konuları iş dünyasında üzerinde durulması gereken önemli noktalardır.Bu kapsamda derste ilk olarak dijitalleşen dünyada değişen müşteri figürü ile birlikte farklı sektörlerde dijital dönüşümün etkileri işlenecektir.

 

*Ders sürecinde, değişen rekabet kavramı ve inovatif dijital dönüşüm süreçlerinin genel özellikleri konuları üzerinde durulacaktır.

Dijital Müşteri ve Dijital Dönüşüm Stratejileri

Değişen Dünyada Dijital Müşteri Kavramı

Dijital Müşterinin Beklentileri

Dijital Müşteri Deneyimi (DCX) Kavramı

Dijital Müşteri Deneyiminin Yönetimi

Dijital Müşteri Deneyimi Örnekleri

Stratejik Dijital Dönüşüm ve Önemi

Süreç Odaklı Stratejiler

Teknoloji Kullanımı

Kurumda Yapısal Değişiklikler

Finans Yönetimi

Risk Analizi

Siber Güvenlik

Veri Yönetimi ve Verinin Anlamlandırılması Süreci

Kullanıcı Deneyimini Öncelemek

Kurumsal Dijital Dönüşüm Kültürü Oluşturma Süreci

Ar-Ge Faaliyetleri ve Önemi

Dijital Dönüşümün İş Hedefleri ile Ortak Paydada Buluşması

 

Dijitalleşen dünyada değişen müşteri kavramı ve beklentileri hemen hemen tüm sektörleri etkilemiş durumdadır. Bundan dolayı şirketler geniş çaplı bir yenilenme süreci içine girmektedirler. Bu bağlamda derste öncelikle dijital müşteri, müşteri deneyiminin dönüşümü ve yönetimi işlenecektir. Ardından stratejik dijital dönüşüm, strateji oluşturma, süreçteki etkili faktörler ve dijital dönüşüm ile bu stratejilerin ilişkisi konuları üzerinde durulacaktır.

 

*Ders süreci, yükselen ekonomilerde işlem gören şirketlerin etkili dijital müşteri deneyimi yönetimi ve dijital dönüşüm stratejileri örnekleri ile desteklenecektir.

Dijital Dönüşümde İş Modelleri ve İş Modeli İnovasyonu

İş Modeli Kavramı ve Bileşenleri

Dijital Dönüşümde İş Modeli İnovasyonu

İş Modeli İnovasyonunun Önemi

İş Modeli İnovasyonunda Teknoloji

İş Modeli İnovasyonunun Yönetim Süreci

Deneme Yoluyla İş Modeli İnovasyonu

Deney İlkeleri

Yakınsak (Covergent) Deneysel Yöntem

Iraksak (Divergent) Deneysel Yöntem

İş Modellerinde Veri Kullanımı ve Önemi

Yıkıcı İş Modeli (Disruptive Business Model) ve Önemi

Yıkıcı İş Modeli Yaratma Süreci

Platform İş Modeli

Platform İş Modeli Türleri

Platform İş Modeli Haritası

Farklı Sektörlerden Yenilikçi İş Modelleri Örnekleri

 

Dijital Dönüşümde İş Modelleri ve İş Modeli İnovasyonu dersinde dijital dönüşümün etkilediği iş dünyasında kullanılmak üzere geliştirilen çeşitli modellerinin genel hatları ve inovatif anlamda nasıl şekillendikleri ele alınacaktır. Bu bağlamda ilk olarak dijital dönüşümde iş modellerinin temel özellikleri üzerinde durulacaktır.

 

*Genel işleyiş mantıkları ve inovatif düşüncenin bu noktadaki etkinliği işlenecek, ders süreci Amazon’un çığır açan iş modeli inovasyonu örnekleriyle desteklenecektir.

Dijital Dönüşümde Yaşanan Zorluklar ve Engeller

Kurum Kültürü Kaynaklı Engeller

Organizasyon Yapısı Kaynaklı Engeller

Ekonomik Engeller

Çalışan Kaynaklı Engeller

Müşteri Kaynaklı Engeller

Teknolojik ve Teknik Zorluklar

Farklı Sektörlerden Dijital Dönüşüm Süreçlerinde Karşılaşılan Zorluklar ve Engeller

Engellerin Üstesinden Gelmek

 

 

Dijital dönüşüm çağında şirketler ve çalışanları bu dönüşüme ayak uydurma konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu sebeple süreç içinde birtakım hatalar ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda derste ilk olarak dijital dönüşüm sürecindeki zorluklar ve sebepleri işlenecektir. Ardından farklı sektörlerde yaşanan zorlukların neler olduğu üzerinde durulacak ve üstesinden gelme noktasında atılacak adımlar anlatılacaktır.

 

*Ders, dünyanın önde gelen şirketlerinin yaşadıkları dijital dönüşüm zorlukları ve engellerinden örnekler ile detaylandırılacaktır.

Şirketlerin Dijital Dönüşüm Yol Haritası ve Dijital Dönüşüm Puanı Kavramı

THRIVE Yol Haritası Modeli ile Dijital Dönüşüm Yol Haritası Belirleme Süreci

T: Dönüşüm Boyutu (Transformation)

H: Bütünsel Yaklaşım Boyutu (Holistic Approach)

R: Yanıt Boyutu (Response)

I: İnovasyon Boyutu (İnnovation)

V: Değer Boyutu (Value)

E: İşletme Boyutu (Enterprise)

Dijital Dönüşüm Puanı Kavramı

Dijital Dönüşüm Puanının Hesaplanması

Dijital Dönüşüm Puanını Etkileyen Faktörler

Dijital Dönüşüm Puanının Etkileri

 

Dijital dönüşüm sürecinde şirketler öncelikle bu dönüşüm sürecini kılavuzlamak, yol haritası çizmek ve dönüşümün başarısını çeşitli metriklerle ölçmek durumundadırlar. Bu kapsamda derste ilk olarak THRIVE yol haritası modelinin basamakları detaylı olarak işlenecek ardından dijital dönüşüm puanı, ne ifade ettiği, nasıl hesaplandığı, çeşitli sektörlere etkilerinin neler olduğu ve bu puanı etkileyen faktörler üzerinde durulacaktır.

 

*Ders süreci THRIVE Modelinin uluslararası pazarlarda kullanım örnekleri ile desteklenecektir.

Dijital Dönüşüm Ekonomisi ve Ekonomi Yönetimi

Dijital Dönüşüm - Ekonomi İlişkisi

Dijital Dönüşüm Ekonomisi ve Ekonomi Yönetimi

Dijital Dönüşümün Ekonomik Etkileri

Dijital Dönüşüm Ekonomisinin Yönetimi

Dijital Dönüşüm Ekonomisinde Trend Teknolojiler

Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Değer Eğrisi

Dijital Dönüşüm Çağında Tahmin Edilebilir Ekonomik Risk Yönetimi

 

Dijital Dönüşüm Ekonomisi ve Ekonomi Yönetimi dersinde dijital dönüşümün ekonomik şartlar üzerindeki etkileri ve ekonomik yönetim sürecinin genel özellikleri anlatılacaktır. Bu bağlamda derste ilk olarak dijital dönüşüm ve ekonomi ilişkisi üzerinde durulacaktır. Ardından dijital dönüşüm süreçlerinde ekonomi yönetimi, bu konudaki temel teknolojiler, ekonomik değer eğrisi ve dijital dönüşüme etkisi üzerinde durulacaktır.

 

*Ders süreci ABD’deki en değerli şirketlerin ekonomi yönetim stratejilerinden örnekler ve en güncel araştırmalar ile desteklenecektir.

Design Thinking (Tasarım Düşünme) ve Dijital Dönüşüm Süreçleri

Design Thinking

Design Thinking Unsurları

Design Thinking Aşamaları

Dijital Dönüşümde Tasarım Odaklı Düşünmek

Dijital Dönüşümde Design Thinking Etkileri

Dijital Dönüşüm Tasarım İlkeleri

Dönüşümü Tasarlamak

 

Design Thinking, tasarım odaklı ve inovatif düşünme noktasında ortaya çıkmış bir düşünce yapısıdır. Bu açıdan, dijital dönüşüm süreçlerine de dahil edilerek sürecin efektif ve başarılı şekilde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Derste öncelikle design thinking kavramının genel özellikleri, unsurları, bileşenleri ve uygulama aşamaları üzerinde durulacaktır.

 

*Ders sürecinde, dijital dönüşümde tasarım odaklı düşünme, design thinking yaklaşımının etkileri, tasarım ilkeleri ve uygulamaları ele alınacaktır.

Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları

Büyük Veri ve Büyük Veri Teknolojileri

Büyük Veri ve Büyük Veri Teknolojilerinin Kullanım Şekilleri

Büyük Veri Teknolojilerinin Kullanım Alanları

Büyük Veri Platformları ve Özellikleri

Operasyonel Büyük Veri Teknolojileri ve Özellikleri

Analitik Büyük Veri Teknolojileri ve Özellikleri

Büyük Veri Platformlarında İş Modelleri ve İş Zekası

Hadoop Sistemi ve Bileşenleri

Hadoop Kullanım Örnekleri

MapReduce

MongoDB Sistemi ve Bileşenleri

MongoDB Kullanım Örnekleri

Apache Spark

Amazon Web Service (AWS)

Güncel Büyük Veri Uygulamaları

Büyük Veri Teknolojilerinin Geleceği

 

Büyük veri, her zamankinden daha yüksek hıza ulaşarak çeşitlilik gösteren veriler bütünüdür ve geliştirilen teknolojiler yardımıyla bu büyük veri havuzundan sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu bağlamda derste büyük veri teknolojileri irdelenecek; büyük veri incelemelerinde kullanılan platformlar, iş modeli ve iş zekâsı özelinde farklı kullanım metotları gösterilecektir.

 

*Derste, Hadoop HDFS ve MapReduce kurgusu temel anlamda tartışılarak, Apache Spark ve Amazon Web Servisi (AWS) platformları ile karşılaştırılmalı olarak gösterilecektir.

Nesnelerin Interneti,Endüstriyel Haberleşme ve 3D Printing

Nesnelerin İnterneti Nedir?

Temel Nesnelerin İnterneti Prensipleri

Temel Nesnelerin İnterneti Teknolojileri

Farklı Sektörlerden Nesnelerin İnterneti Kullanım Örnekleri

3D Yazıcıların Temel Prensipleri

3D Yazıcılarda Hızlı Prototipleme

3D Yazıcılarda Üretim

3D Yazıcı Malzemeleri

3D Yazıcılarda Güncel Teknolojik Gelişmeler

Farklı Sektörlerden 3D Yazıcı Kullanım Örnekleri

 

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve 3D Yazıcı Teknolojisi (3D Printing) dersinde nesnelerin interneti ve 3D printing teknolojileri, dijital dönüşüm bağlamında ele alınacaktır. Derste ilk olarak IoT teknolojisi ve temel prensipleri, farklı sektörlerdeki kullanımları özelinde ele alınacaktır. Ardından 3D Yazıcıların temel çalışma prensipleri, hızlı prototipleme işlemleri, üretim süreçleri, kullanılan malzemeler ve çeşitli kullanım örnekleri işlenecektir.

 

*Ders süreci, ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden inovatif örnekler ile detaylandırılacaktır.

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri (Augmented Reality - Virtual Reality)

Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin

Genel Özellikleri

Gelişim Süreçleri

Teknik Altyapıları Kullanım Alanları

Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Temel Prensipleri

Gelişimi

Teknik Özellikleri

Kullanım Alanları

3D Modelleme ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri

İnteraktif Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Temel Farkları

Farklı Sektörlerde Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Etkileri

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Geleceği

 

 Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri dersinde ilk olarak artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin teknik altyapıları, gelişim süreçleri ve buna bağlı olarak artan pazar payları ele alınacaktır. Bu teknolojilerin kendi aralarında nasıl farklılaştığı ve mevcut teknik olanakları üzerinde durulacaktır. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin çözüm sunduğu alanlar incelenecektir.

 

*Ders konusu, üretim, lojistik, eğitim gibi birçok sektördeki sorunlara bu teknolojilerin getirdiği çözümler, dünyanın önde gelen şirketlerinden örneklerle desteklenecektir.

Dijital Dönüşümde Trend Teknolojiler: Bulut Bilişim Teknolojileri, Siber Güvenlik ve Simülasyon Sistemleri

Bulut Bilişim Teknolojilerinin Genel Özellikleri

Bulut Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Alanları ve Avantajları

Bulut Dağıtım ve Hizmet Modelleri

Bulut Bilişim Teknolojilerinde Veri Yönetimi

Siber Güvenlik Sistemleri ve Genel Özellikleri

Siber Güvenlik Sistemlerinin Riskleri ve Risk Analizi Süreci

Siber Güvenlik Sistemlerinde Güvenlik Yönetimi

Simülasyon Sistemleri ve Genel Özellikleri

Simülasyon Sistemlerinin Kullanım Amaç ve Alanları

Simülasyon Sistemlerinde Kullanılan Model ve Teknikler

Bulut Bilişim Teknolojileri, Siber Güvenlik ve Simülasyon Sistemlerinin Geleceği

Bulut bilişim teknolojileri, siber güvenlik ve simülasyon sistemleri günümüz trend teknolojilerden bazılarıdır ve şirketlerin iş yapılarını kolaylaştırıcı rol oynamaktadırlar. Bu kapsamda derste söz konusu teknolojilerin genel yapıları, kullanım alanları, sundukları avantajlar ve teknik altyapıları ele alınacaktır. Bu teknolojilerin gelecekte nasıl gelişeceği ve bu gelişimin dünyayı nasıl etkileyeceği konuları üzerinde durulacaktır.

Yapay Zeka Uygulamaları (Artificial Intelligence)

Yapay Zeka Uygulamalarının Temel Kavramları

Tarihsel Gelişimi

Genel Özellikleri

Dayandığı Temel Fonksiyonlar

Gelişim Süreci

Farklı Sektörlerde Yapay Zeka Uygulamalarının Kullanım Örnekleri

Dar Yapay Zeka ve Özellikleri

Dar Yapay Zeka Örnekleri

Genel (Human Level) Yapay Zeka ve Özellikleri

Genel Yapay Zeka Örnekleri

Süper (Smarter Than Human) Yapay Zeka ve Özellikleri

Süper Yapay Zeka Örnekleri

Yapay Zekanın Geleceği

 

Yapay zeka teknolojileri insandan bağımsız olarak çalışan ve şirketlerin gerek mali gerekse idari yapılarını olumlu yönde etkileyen teknolojilerdir. Derste ilk olarak yapay zekanın ne olduğu, gelişim sürecinin dinamikleri, günümüzde teknolojik anlamda nasıl bir yer kapladığı; farklı sektörlerden örnekler ile işlenecektir. Ardından yapay zeka türlerinin genel özellikleri ve kullanım örnekleri, yapay zekanın geleceği bağlamında ele alınacaktır.

 

*Ders süreci boyunca ulusal ve uluslararası pazarlardaki büyük şirketlerden etkili örnekler ile derinlemesine tartışılacaktır.

Blockchain Teknolojisi

Blockchain Teknolojisinde Temel Kavramlar

Blockchain Teknolojisinin Genel Özellikleri

Tarihsel Dönüşümü

Blockchain Teknolojisinin Ekonomik Etkileri

Blockchain ve Teknik Altyapısı

Çok Kanallı (Multi Channel) Blockchain Sistemleri

Blockchain Ağları

TradeLens Ağı ve Özellikleri

IBM Blockchain Platformu

IBM ve Blockchain Teknolojisine Katkıları

Farklı Sektörlerden Blockchain Teknolojisi Kullanım Örnekleri

Blockchain Teknolojisinde Çift Harcama (Double Spending) Sorunu

Dijital Gizlilik ve Blockchain Teknolojisi

Güvenlik Protokolleri

Blockchain Mimarisi

Dağıtılmış Sistemler (Distributed Systems)

Kripto Ekonomi Kavramı

Kripto Para Birimleri

Blockchain Ölçeklendirmesi

Kurumsal Blockchain (Corporate Blockchain)

Hyperledger Projesi

Blockchain Teknolojisinde ‘Last Mile’ Sorunu

Blockchain Teknolojisinin Geleceği 

 

Blockchain teknolojisi, yapılan bilimsel araştırmaların da gösterdiği üzere gelecekte de teknolojik anlamda insan hayatında ve profesyonel hayatta yükselişini devam ettirecektir. Bu bağlamda, derste ilk olarak blockchain teknolojisinin temel kavramları, genel özellikleri, tarihsel dönüşümü, ekonomik etkileri ve teknik altyapısı üzerinde durulacaktır. Ardından bu teknolojinin kullanıldığı platformlar, kripto paraların ekonomiye etkileri, teknolojinin getirdiği çeşitli sorunlar gibi konular işlenecektir.

 

*Ders süreci boyunca bu teknolojinin ABD’nin en büyük teknoloji şirketleri tarafından nasıl kullanıldığı ve geliştirildiği örneklerle açıklanacaktır.

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Günümüzde dördüncü endüstriyel devrim olarak da nitelendirilen dijital dönüşüm çok sayıda fiziksel ve dijital teknolojinin bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir. Tetikleyici teknolojik araçlar ne olursa olsun endüstriyel dönüşümlerin temel amacı kaynak etkinliği ve verimliliği arttırmak, şirketlerin rekabet gücünü daha üst seviyeye taşımaktır.  

Yaşadığımız bu dönüşümün diğerlerinden farkı, sadece temel iş süreçlerinde değişimi sağlamakla kalmayıp, akıllı ve bağlantılı ürün kavramlarını ortaya çıkarıp gelir yaratıcı, hizmet temelli yeni iş modellerini iş dünyasına sunmasıdır. Bu programın amacı, katılımcıların dijital dönüşüm kavramınyla ilgili gelişme ve beklentileri göstermekle beraber, kurumların ve profesyonel hayattaki bireylerin bu dönüşüm sürecinde alması gereken aksiyonları ortaya koymaktır.

 

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Programa katılma koşulu lisans mezunu olmaktır.

%70 devam koşulu bulunmaktadır, katılımcıların eğitime katılırken kamera ve mikrofon açma zorunluluğu vardır. 

Program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi (İTÜ rektörü ıslak imzalı)  ‘Dijital Dönüşüm Yönetimi Sertifika Programı’ uzmanlık sertifikası verilecektir.

Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış öğrencilere ise katılım belgesi verilecektir. 

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’nde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak ve her dersten en az en düşük not olan DD almak gerekmektedir. Sertifika hakkını kazanamayan katılımcılar, belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Sertifika’ almaya hak kazanabilirler.

 

insan-kaynaklari-egitimi_1

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

KURUMSAL BAŞVURU
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
SONRAKİ DÖNEMLER

SONRAKİ DÖNEMLER

Eğitim bütçenizi ve diğer detayları düzenlemek için diğer dönemlerin bilgisine ihtiyaç duyabileceğinizi düşündüğümüzden dolayı bu bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda sonraki dönemlerin başlangıç tarihlerini görebilirisiniz.
(Uzaktan Eğitim)
24 EKİM 2020
Dijital Dönüşüm Yönetimi Sertifika Programı
Kontenjan : 25 / 10
05 ARALIK 2020
Dijital Dönüşüm Yönetimi Sertifika Programı
Kontenjan : 25 / 7