Eğitimler
Eğitim takvimi Fine Arts
Girişimcilik ve İnovasyon Yöneticiliği Sertifika Programı
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan /

Kontenjan doldu

72 Saat (6 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
PROGRAM ÜCRETİ
GROWTH ÜYE ÜCRETİ
/

Fiyatı görmek için form doldurun

Girişimcilik ve İnovasyon Yöneticiliği Sertifika Programı

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

İnovasyon yönetimi ile ilgili eğitimli kişilerin girişimciliği, ileri teknolojiler hakkında yüksek düzeyde bilgi isteyen ve rekabet gücü yüksek alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu programın amacı, girişimcilik ve inovasyon yönetimi alanlarında varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin katılımcılara aktarılmasıdır.

Genel Bilgi
İnovasyon Yönetimi

İnovasyon/Yenilik nedir?

Yenilik Türleri 

İnovasyon ve İstatistikler

Yenilikçilik Yaklaşımları 

Yenilik Yaratma Süreci

Ar-Ge Yönetimi Temel Kavramları 

Ar-Ge Dışı Faaliyetler

Türkiye’de İlgili Destekler

Yalın Girişim

İş Modeli Kanvası ve Girişim Fikrini Modelleme 

Satın Alma Süreci Modelleme, Paydaş Haritaları Belirleme 

Müşteri/kanal İçgörüsü Edinme ve Araştırma Modelleri

Değer Önerisi Tasarlama, Ürünleşme ve Ürün Yönetimi 

Dağıtım Kanalları ve Kanal Ekonomisi

Müşteri İlişkileri Geliştirme ve Yönetimi

Gelir ve Fiyat Modelleme

Girişim Değerleme, Yatırım ve Yatırımcı İlişkileri

Kaynaklar ve Kabiliyetleri Geliştirme

Takım, Büyümeyi Yönetme ve Girişimci Sunumu

Kurumsal Girişimcilik ve İnovasyon

Girişimci Kimdir? Başarılı

Girişimcilerin Ortak Özellikleri

Kültür Değişimi

Stratejik Yenilenme

İnovasyon Matrisi

Mavi Okyanus Stratejisi

4 Tip Kurumsal Girişimcilik Yaklaşımı

İnovasyon Stratejisi

Müşteri Geliştirme

Yalın İnovasyon Yönetimi

İnovasyonun Stratejik Yönetimi

Stratejik yönetim süreci 

Stratejik durum analizi, SWOT, TOWS ve Çıktıları 

Jenerik Büyüme ve Rekabet Stratejilerinde İnovasyonun Önemi

Yeni Ürün Geliştirme Süreci ve Stratejik Önceliklerin Eşleştirilmesi 

Yeni Ürün Geliştirmenin Kavramsal Tasarımdan, Prototipleme ve Ürün Hayat Eğrisine Değin Topyekun Olarak Stratejik Hedeflerle Yönetimi

Açık İnovasyon Kavramı, Özümseme Kapasitesi Artırma ve Spin-off ile Büyüme

Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi

Yeni Ürün Geliştirmenin Temel Kavramları ve Önemi

Müşteri Beklentilerinin Yeni Ürüne Yansıtılması

Ürün Geliştirme Metodolojileri 

Yalın Ürün Geliştirme

Proje Yönetimi

Proje organizasyon yapıları

Projelerin planlanması

Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler

CPM

PERT

İnovatif Kurum Kültürü

Kültür Nedir?

Kültür ve İnovasyon İlişkisi 

Kurum Kültürü

Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi 

İnovasyon Tanımı ve Türleri 

İnovasyon Kültürü

İnovasyon Kaynakları

Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Kavramları 

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukukunda Temel İlkeler ve İhlallere Uygulanacak Yaptırımlar 

Patent ve Faydalı Model

Ticari Sır

Endüstriyel Tasarım

Gizlilik Sözleşmeleri ve Lisans Sözleşmeleri

Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlamada Güncel Trendler

Dijital Pazarlamada Silikon Vadisi Yaklaşımı

Dijital Pazarlamada Yeni Nesil Analitik Araçlar

Büyüme Korsanlığı

Davranışsal E-posta Pazarlaması

 

Genel Bilgi

İnovasyon yönetimi ile ilgili eğitimli kişilerin girişimciliği, ileri teknolojiler hakkında yüksek düzeyde bilgi isteyen ve rekabet gücü yüksek alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu programın amacı, girişimcilik ve inovasyon yönetimi alanlarında varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin katılımcılara aktarılmasıdır.

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon/Yenilik nedir?

Yenilik Türleri 

İnovasyon ve İstatistikler

Yenilikçilik Yaklaşımları 

Yenilik Yaratma Süreci

Ar-Ge Yönetimi Temel Kavramları 

Ar-Ge Dışı Faaliyetler

Türkiye’de İlgili Destekler

Yalın Girişim

İş Modeli Kanvası ve Girişim Fikrini Modelleme 

Satın Alma Süreci Modelleme, Paydaş Haritaları Belirleme 

Müşteri/kanal İçgörüsü Edinme ve Araştırma Modelleri

Değer Önerisi Tasarlama, Ürünleşme ve Ürün Yönetimi 

Dağıtım Kanalları ve Kanal Ekonomisi

Müşteri İlişkileri Geliştirme ve Yönetimi

Gelir ve Fiyat Modelleme

Girişim Değerleme, Yatırım ve Yatırımcı İlişkileri

Kaynaklar ve Kabiliyetleri Geliştirme

Takım, Büyümeyi Yönetme ve Girişimci Sunumu

Kurumsal Girişimcilik ve İnovasyon

Girişimci Kimdir? Başarılı

Girişimcilerin Ortak Özellikleri

Kültür Değişimi

Stratejik Yenilenme

İnovasyon Matrisi

Mavi Okyanus Stratejisi

4 Tip Kurumsal Girişimcilik Yaklaşımı

İnovasyon Stratejisi

Müşteri Geliştirme

Yalın İnovasyon Yönetimi

İnovasyonun Stratejik Yönetimi

Stratejik yönetim süreci 

Stratejik durum analizi, SWOT, TOWS ve Çıktıları 

Jenerik Büyüme ve Rekabet Stratejilerinde İnovasyonun Önemi

Yeni Ürün Geliştirme Süreci ve Stratejik Önceliklerin Eşleştirilmesi 

Yeni Ürün Geliştirmenin Kavramsal Tasarımdan, Prototipleme ve Ürün Hayat Eğrisine Değin Topyekun Olarak Stratejik Hedeflerle Yönetimi

Açık İnovasyon Kavramı, Özümseme Kapasitesi Artırma ve Spin-off ile Büyüme

Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi

Yeni Ürün Geliştirmenin Temel Kavramları ve Önemi

Müşteri Beklentilerinin Yeni Ürüne Yansıtılması

Ürün Geliştirme Metodolojileri 

Yalın Ürün Geliştirme

Proje Yönetimi

Proje organizasyon yapıları

Projelerin planlanması

Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler

CPM

PERT

İnovatif Kurum Kültürü

Kültür Nedir?

Kültür ve İnovasyon İlişkisi 

Kurum Kültürü

Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi 

İnovasyon Tanımı ve Türleri 

İnovasyon Kültürü

İnovasyon Kaynakları

Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Kavramları 

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukukunda Temel İlkeler ve İhlallere Uygulanacak Yaptırımlar 

Patent ve Faydalı Model

Ticari Sır

Endüstriyel Tasarım

Gizlilik Sözleşmeleri ve Lisans Sözleşmeleri

Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlamada Güncel Trendler

Dijital Pazarlamada Silikon Vadisi Yaklaşımı

Dijital Pazarlamada Yeni Nesil Analitik Araçlar

Büyüme Korsanlığı

Davranışsal E-posta Pazarlaması

 

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Girişimcilik ve inovasyon yöneticiliği konularında bilgi almak, bilgisini ilerletmek ve kariyerine bu alanda devam etmek isteyen herkese uygun bir eğitimdir.

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Günümüz iş dünyasında işletmelerin performaslarını etkileyen en önemli faktör inovasyondur. Bu bağlamda, üretim ve hizmet sistemlerinin inovasyon odaklı yönetimi hayati bir önem taşımaktadır.

 

Ayrıca, inovasyon yönetimi ile ilgili eğitimli kişilerin girişimciliği, ileri teknolojiler hakkında yüksek düzeyde bilgi isteyen ve rekabet gücü yüksek alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu programın amacı, girişimcilik ve inovasyon yönetimi alanlarında varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin katılımcılara aktarılmasıdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Kimler Katılabilir?

Kurum içi girişimcilik stratejilerini kurgulamak isteyen kişiler, teknoloji merkezleri, teknopark ve tasarım merkezlerinde görev alan veya almak isteyen profesyoneller, iş fikirlerinin hayata geçirmek isteyen girişimci adayları ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen kişiler katılabilir.

Katılım şartları nelerdir ?

Lisans mezuniyeti şartı vardır. Lisans mezuniyeti şartını sağlamayan kişilerin, info@mindset.com.tr adresine katılım taleplerini özetleyen mail iletmeleri gerekmektedir.

Döküman paylaşımı yapılacak mıdır ?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle ilgili materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Programda yer alan hocalar kimdir?

Programda İTÜ akademisyenleri ve alanında uzman sektör profesyonelleri tarafından eğitim verilecektir.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satınalma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumsal olarak bize özel planlanabilir mi ?

Eğitim programı, alanı itibariyle kurumların farklı ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanarak uygulanmaktadır.Ekibinizin mevcut çalışmaları belirlediğiniz gelişim hedefine yönelik revizeler yapılarak uygulanmaktadır. Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz.

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?