Eğitimler
Eğitim takvimi Hakkımızda
İTÜ - Girişimcilik ve İnovasyon Yöneticiliği Sertifika Programı
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 15 / 25
30 KASIM 2019
Cumartesi & Pazar 10.00 / 17.00
72 Saat ( 6 Hafta)
İTÜ - Maçka Kampüsü / Beşiktaş Yol tarifi için tıklayınız
KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Kurs Kodu : GİY
Program ile ilgili daha fazla ayrıntı için
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

İTÜ - Girişimcilik ve İnovasyon Yöneticiliği Sertifika Programı

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

İnovasyon yönetimi ile ilgili eğitimli kişilerin girişimciliği, ileri teknolojiler hakkında yüksek düzeyde bilgi isteyen ve rekabet gücü yüksek alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu programın amacı, girişimcilik ve inovasyon yönetimi alanlarında varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin katılımcılara aktarılmasıdır.

Genel Bilgi
Bölüm 1 : İnovasyon Yönetimi

İnovasyon/Yenilik nedir?

Yenilik Türleri 

İnovasyon ve İstatistikler

Yenilikçilik Yaklaşımları 

Yenilik Yaratma Süreci

Ar-Ge Yönetimi Temel Kavramları 

Ar-Ge Dışı Faaliyetler

Türkiye’de İlgili Destekler

Bölüm 2 : Yalın Girişim

İş Modeli Kanvası ve Girişim Fikrini Modelleme 

Satın Alma Süreci Modelleme, Paydaş Haritaları Belirleme 

Müşteri/kanal İçgörüsü Edinme ve Araştırma Modelleri

Değer Önerisi Tasarlama, Ürünleşme ve Ürün Yönetimi 

Dağıtım Kanalları ve Kanal Ekonomisi

Müşteri İlişkileri Geliştirme ve Yönetimi

Gelir ve Fiyat Modelleme

Girişim Değerleme, Yatırım ve Yatırımcı İlişkileri

Kaynaklar ve Kabiliyetleri Geliştirme

Takım, Büyümeyi Yönetme ve Girişimci Sunumu

Bölüm 3: Pazarlamada Yeni Paradigmalar

21. Yüzyılda Rekabet Üstünlüğü Yaratan Yeni Stratejiler ve Pazarlama Modelleri 

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama

Post-modern Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması 

Veri Tabanlı Pazarlama ve Bire-Bir Pazarlama

Stratejik Planlamadan Stratejik Mimariye Geçiş

Yeni Strateji Senaryoları ve Simülasyon Modelleri

Veri Madenciliği ve Müşteri Analitiği

Yeni Bilişim Ekonomileri ve Pazarlamada Bilgi Teknolojilerinin Etkin Kullanımı

Bölüm 4 : İnovasyonun Stratejik Yönetimi

Stratejik yönetim süreci 

Stratejik durum analizi, SWOT, TOWS ve Çıktıları 

Jenerik Büyüme ve Rekabet Stratejilerinde İnovasyonun Önemi

Yeni Ürün Geliştirme Süreci ve Stratejik Önceliklerin Eşleştirilmesi 

Yeni Ürün Geliştirmenin Kavramsal Tasarımdan, Prototipleme ve Ürün Hayat Eğrisine Değin Topyekun Olarak Stratejik Hedeflerle Yönetimi

Açık İnovasyon Kavramı, Özümseme Kapasitesi Artırma ve Spin-off ile Büyüme

Bölüm 5 : Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi

Yeni Ürün Geliştirmenin Temel Kavramları ve Önemi

Müşteri Beklentilerinin Yeni Ürüne Yansıtılması

Ürün Geliştirme Metodolojileri 

Yalın Ürün Geliştirme

Bölüm 6 : Dijital Çağda İş Modelleri

E-iş İş Modelleri 

E-perakende Modelleri 

E-İş Gelir Modelleri 

E-pazarlama Kaynakları 

Altyapı ve Yazılım Sistemleri 

E-ticarette Sipariş Tamamlama 

Web Analitiği

Bölüm 7 : İnovatif Kurum Kültürü

Kültür Nedir?

Kültür ve İnovasyon İlişkisi 

Kurum Kültürü

Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi 

İnovasyon Tanımı ve Türleri 

İnovasyon Kültürü

İnovasyon Kaynakları

Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

Bölüm 8 : Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Kavramları 

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukukunda Temel İlkeler ve İhlallere Uygulanacak Yaptırımlar 

Patent ve Faydalı Model

Ticari Sır

Endüstriyel Tasarım

Gizlilik Sözleşmeleri ve Lisans Sözleşmeleri

Bölüm 9 : Yönetim Ekonomisi

Temel Ekonomik Aktörlerin (birey ve firmaların) Karar Prosesleri

Piyasa Yapısı, Firma Davranışı ve Performans

Rekabetçi ve Tekelci Piyasalardaki Yönetim Stratejileri 

İleri İş Stratejilerinin Geliştirilmesi

Devlet Müdahaleleri ve Bilgi Yapısının Ekonomik Çıktılar Üzerindeki Etkisi

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Girişimcilik ve inovasyon yöneticiliği konularında bilgi almak, bilgisini ilerletmek ve kariyerine bu alanda devam etmek isteyen herkese uygun bir eğitimdir.

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Günümüz iş dünyasında işletmelerin performaslarını etkileyen en önemli faktör inovasyondur. Bu bağlamda, üretim ve hizmet sistemlerinin inovasyon odaklı yönetimi hayati bir önem taşımaktadır.

 

Ayrıca, inovasyon yönetimi ile ilgili eğitimli kişilerin girişimciliği, ileri teknolojiler hakkında yüksek düzeyde bilgi isteyen ve rekabet gücü yüksek alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu programın amacı, girişimcilik ve inovasyon yönetimi alanlarında varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin katılımcılara aktarılmasıdır.

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

Kayıt ve Ödeme İçin Bilgi İste
*
*
*