Eğitimler
Eğitim takvimi Hakkımızda
İtü

işbirliğiyle

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 4 / 25
29 ŞUBAT 2020
Salı - Çrş - Prş - 19:00 / 21:45
Cmts - Pzr 10:00 / 17:00
108 Saat
İTÜ - Maçka Kampüsü / Beşiktaş Yol tarifi için tıklayınız
KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı

444 1 476
Programın hafta içi ve hafta sonu ayrı grupları vardır. Hafta içi akşam grubu Salı, Çarşamba, Perşembe günleridir. Hafta sonu grubu Cumartesi, Pazar günleridir. Online Sistemden detaylı bilgi talep edebilirsiniz.
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Bu programın amacı, insan kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmasıdır.

Genel Bilgi
İş Analizi ve İnsangücü Planlama

İş Kavramı ve Terminolojisi

İş analizi

Amaçları

İş analizi sonucu elde edilecek bilgiler

İş analizi süreci

İş analizi çıktıları

İş analizi taslağı

İnsan kaynakları planlamasının tanımı ve amaçları

Personel gereksinmesinin türleri

İnsan kaynakları planlaması süreci aşamaları,

Öngörümleme

Kuramsal personel varlığı

Nicel personel gereksinimi

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

İş kavramını ve terminolojisini bilir.

İnsan gücü planlamanın önemini kavrar.

İş analizi sürecini planlayabilir ve gerçekleştirebilir.

Farklı yöntemlerle personel gereksinimini hesaplayabilir.

İşe Alma ve Yerleştirme

Personel temini

Personel tedarik çevreleri

Personel seçimi

İşe alım süreci

İşe alım sürecindeki testler

İşe alma görüşmesi

Yetkinlikler

DES modeli ve İşe alma görüşmesinde sorulabilecek sorular

İşe yerleştirme (oryantasyon)

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Personel tedarik çevrelerinin yararlarını ve sakıncalarını bilir.

İşe alma sürecinde kullanılabilecek testler hakkında bilgi sahibidir.

İşe alma görüşmesini planlayabilir ve gerçekleştirebilir.

Oryantasyon sürecini planlayabilir ve yönetebilir.

Eğitim Yönetimi

Eğitim ve kariyer planlama İlişkisi

Personelin geliştirilmesi

Eğitim geliştirme faaliyetlerinin türleri

Eğitim tasarım süreci

Eğitim planlaması ve uygulanması

İnsanları tanıma ve öğrenme stilleri

İletişimin Rolü: Etkin dinleme ve konuşma

Eğitim değerlendirmesi

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Eğitim planlama ve yönetiminin bir kurumdaki gelişimde ne denli önemli olduğunun farkına varır.

Eğitim ihtiyaç analizinin ve eğitim planlamanın nasıl yapılacağını bilir.

Eğitimlerin nasıl gerçekleştirileceğini, nereden tedarik edileceğini ve nasıl uygulanması gerektiğini bilir.

Eğitim sonrası değerlendirmenin yöntemlerini ve işletme verimliliğine katkısının nasıl ölçüleceğini kavrar.

İyi bir eğitimin nasıl verileceğini, uygulamalarla öğrenir ve gerektiğinde iyi bir eğiticinin özelliklerini başkalarına anlatabilecek duruma gelir.

Gerektiğinde çalıştığı kurumda özellikle İK alanında eğitimler verebilme yetkinliği kazanır.

Eğitimde kullanacağı her türlü görsel ve medyatik araçları nasıl kullanacağını öğrenir.

Sunumu güzel kılan unsurların ne olduğunu bilir ve uygular.

Kariyer Yönetimi

Kariyerin tanımı

Kariyer kavramındaki gelişmeler

Kariyer gereksinimi ve motivasyon

Günümüz kariyer planlaması ve yeni yaklaşımlar

Kariyer planlamanın kapsamı

Organizasyonel kariyerler ve kişisel gelişme

Organizasyonel kariyerlerin süreç yönetimi

Kariyer ve eğitim ilişkisi

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir. Bireysel olarak iş ve sosyal yaşamdaki kariyer olgusunun ne olduğu hakkında fikir sahibi olur. İş yaşamındaki kariyerinin başlama noktasının önemini, dolayısıyla seçiminin değerini bilir. Bireysel kariyer planlama yapmayı ve uygulamayı bilir. Kurumsal kariyer planlamanın ve yönetiminin nasıl yapılandırılacağını bilir. Bireysel ve kurumsal kariyer planlama arasındaki ilişkiyi bilir. Eğitimin rolünü, kariyer planlama içerisinde tanımlayabilir.

İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi

İş Değerlendirme(İD) Kavramı ve tanımları

İD yöntemleri: İkili Karşılaştırma, Sıralama, İş Gruplama, Faktör Karşılaştırma

Faktör-Puan Yöntemi

Faktör seçimi ve ağırlıklandırılması

Derece ve puanlarının belirlenmesi

İşlerin değerlendirilmesi

İş değerlendirme gruplarının oluşturulması

Genel İD Yöntemleri

Ücret Sistemleri

Ücret grupları oluşturma

Ücret Eğrisi oluşturma

Primlendirme

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

İş değerlendirme ve ücretlendirme ile ilgili tanımları ve kavramları bilir

İş değerlendirme ve ücretlendirme yöntemlerinin üstün ve zayıf yönlerini bilir

Bir işletme için Faktör Puan esaslı iş değerlendirme sistemi kurabilir, işleri değerlendirebilir ve işleri gruplayabilir.

Bir işletme için ücret ve prim sistemi kurabilir.

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme kavramı, yöntemleri

Performans Değerlendirme Sistemi tasarımı

Kişiler arası değerlendirme

Sırala, İkili karşılaştırma

Zorunlu dağılım

Ölçüt esaslı değerlendirmeler

İş sonuçları esaslı değerlendirme

Davranış esaslı değerlendirme

Yetkinlik / Bilgi Beceri esaslı değerlendirme

Hedef esaslı değerlendirme

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Performans Değerlendirme ile ilgili tanımları ve kavramları bilir

Performans Değerlendirme yöntemlerini ve yöntemlerin üstün ve zayıf yönlerini bilir

Bir işletme için Performans Değerlendirme sistemi kurabilir.

İş Hukuku ve İşçi-İşveren İlişkileri

Genel hukuk bilgisi

İş Hukuku’nun tanımı, gelişimi ve kaynakları

İş Hukuku’nun temel kavramları

İşçi

İşveren

İşyeri

İş Hukuku’nun uygulama alanı

İş sözleşmesi kavramı

Unsurları

Türleri

Tarafların borçları

İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları

İşin düzenlenmesi

Çalışma süreleri

Ara dinlenmeler

Yıllık ücretli izinler, ulusal bayramlar ve resmi tatiller

İş sağlığı ve güvenliği hukuku

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Hukukun genel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.

İş yaşamında İş Hukuku’nun önemini bilir.

İşverenler ile işçileri arasında çıkabilecek İş Hukuku uyuşmazlıklarına karşı önlem alabilir.

İşyerlerinde çıkabilecek İş Hukuku uyuşmazlıklarında hukuka uygun çözümler üretebilir.

108 saatlik toplam ders saatinin dışında “Datassist” İnsan Kaynakları tarafından 5 saatlik “Bordrolama” eğitimi verilmektedir.
KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Endüstri ve hizmet işletmelerinin İnsan Kaynakları veya Genel Yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen en az ön lisans mezunu kişiler bu programa katılabilir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.
 

İnsan Kaynakları Programı 1998 yılından bu yana kesintisiz devam etmektedir.

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’nde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak ve her dersten en az en düşük not olan DD almak gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan katılımcılara, ‘Katılım Belgesi’ verilir. Uzmanlık sertifikası hakkını kazanamayan katılımcılar, belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanabilirler.

insan-kaynaklari-egitimi_1

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Bu programın amacı, insan kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmasıdır.

Katılımcı Kitlesi:

Endüstri ve hizmet işletmelerinin İnsan Kaynakları veya Genel Yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen en az ön lisans mezunu kişiler bu programa katılabilir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.

İnsan Kaynakları Programı 1998 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

KURUMSAL BAŞVURU
Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?