Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
Veri Bilimi için İstatistik Eğitimi Yeni Dönem
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 14 / 20
24 AĞUSTOS 2024
Cmt / 10:00 -14:00
48 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Program Ücreti
7800.00 + %10 KDV
GROWTH Üye Ücreti - GROWTH Üye Ol
7200.00 + %10 KDV

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
PROGRAM ÜCRETİ
GROWTH ÜYE ÜCRETİ
Yeni Dönem
24.08.2024
Cmt / 10:00 -14:00
48
20 / 14
7800.00 TL + KDV 7200.00 TL + KDV

Veri Bilimi için İstatistik Eğitimi Yeni Dönem

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Mindset Institute tarafından düzenlenen bu programda istatistik alanının temel kavramları, veri analizi sürecinin temel dinamikleri, bir istatistik sürecinde geçerli olan temel yaklaşımların neler olduğu ve verilerin toplanması, ayrıştırılması ve analiz edilmesi süreçlerinin dinamikleri üzerinde durulacaktır.

Genel Bilgi
İstatistiğe Giriş ve Genel Hatlarıyla İstatistik

İstatistik Terminolojisi

İstatistiğin Önemi

Araştırmanın Tasarlanması

Hipotezlerin Yapısı ve Belirleme Süreci

Örneklem Seçimi

Anket Çalışmaları

Deney Çalışmaları

Veri Toplanması

Veriler ve Önyargılar

Veri Tanımlaması

Tanımlayıcı İstatistikler ve Özellikleri

Ortalama, Mod, Medyan, Standart Sapma ve Varyans Kavramları

Verilerin Analizi

Verilerden Anlamlı Sonuç Çıkarma Süreci

Tanımlayıcı İstatistikler

Veri Tipleri

Yüzdelik Hesaplamalar

Medyanın Saptanması

Değişkenler ve Türleri

Persentil Değeri ve Hesaplanması

İstatistikte Five Number Summary

Veri Sınıflama İşlemi

Çizelgeler ve Grafikler

Pasta (Pie) Çizelgeleri ve Grafikleri

Çubuk Grafikler

Zaman Çizelgeleri

Histogramlar

Histogram Oluşturma ve Histogramı Yorumlama

Kutu Grafiği

Kutu Grafiği Oluşturma ve Yorumlama

Aykırı Değerler ve Binom Dağılımı

İstatistikte Aykırı Değerler ve Dağılımlar

Binom Kavramı ve Özellikleri

Formül Kullanarak Binom Olasılıklarını Bulma

Binom Tablosu Kullanarak Olasılıkları Bulma

p Değerine Göre Olasılık Tespiti ve Hesabı

Binomun Beklenen Değeri ve Sapması

Normal Dağılım

Normal Dağılımın Temelleri

Standart Normal (Z) Dağılım

Bir X Değeri için Olasılıkları Bulma

Belirli Bir Olasılık için X Bulma

Binoma için Normal Yaklaşım

Örneklem Dağılımları ve Merkezi Limit Teoremi

Örneklem Dağılımı

Örneklem Dağılımının Ortalaması

Örneklem Dağılımının Standart Hatası

Örneklem Boyutu ve Standart Hata

Standart Hata ve Standart Sapma

Güvenirlik ve Güvenirlik Aralığı

Sezgiye Dayalı Tahmin

Küçük Hata Payı

Güvenirlik Düzeyi Seçme

Evren Boyutunda Faktoring İşlemleri

Evren Değişkenliği

Evren Ortalaması için Güvenirlik Aralığı

Güvenirlik Aralıklarını Yorumlama

Yanıltıcı Güvenirlik Aralıklarını Tespit Etme İşlemleri

Hipotezlerin Sınanması

Hipotezlerin Test Edilmesi Süreci

Neyin Test Edildiğinin Saptanması

Hipotezleri Yapılandırma Süreci

Alternatif Kavramı

CS Analizi

Örnek İstatiklerin Saptanması

İspatın Standartlaştırılması: Test İstatistiği

Kanıtları Sınama Süreci: P Değerleri

P Değerini Bulma ve Yorumlama

Evren Ortalamasını Test Etme

İki Evrenin Karşılaştırılması

Eşlenmiş Veriler

Hipotezlerin Sınanması Sürecinde Karşılaşılan Hatalar

T Dağılımı

T Dağılımının Temelleri ve Özellikleri

T Tablosunun Okunması

T Dağılımı ve Hipotez Testleri

Kritik Değerler ve Kritik Değerlerin Saptanması

P Değerlerinin Tespiti

T Dağılımları ve Güven Aralıkları

Korelasyon ve Regresyon

Dağılım Grafikleri

Dağılım Grafiği Oluşturma ve Yorumlama

Korelasyonu Kullanarak İlişkileri Ölçme

Korelasyonun Hesaplanması

Korelasyonun Özellikleri ve Kuvvet Durumu

Regresyonun Özellikleri

Regresyon Hattını Bulma

Koşulların Kontrol Edilmesi

Denklemi Anlama

Eğim Hesaplamaları ve Eğimin Saptanması

Eğimin Yorumlanması

Ekstrapolasyon Kavramı ve Ekstrapolasyondan Kaçınma

Two-Way Tabloları

Two-Way Tablolarını Düzenleme ve Yorumlama

Sonuçlarının Tanımlanması

Satır ve Sütunların Ayarlanması

Sayıların Eklenmesi Satır, Sütun ve Genel Toplamları Bulma

Two-Way Tablosunda Olasılıkları Bulma

Marjinal Olasılıkları Hesaplama

Koşullu Olasılıkları Hesaplama

Bağımsızlık Kontrolü

Temel İstatistik Hataları

Yanıltıcı Grafikler

Taraflı Veriler

Hata Payları

Rastgele Olmayan Örneklem Seçimi

Yetersiz Örneklem Boyutu

İlişkilerin Yanlış Yorumlanması

Çelişen Değişkenler

Genel Bilgi

Mindset Institute tarafından düzenlenen bu programda istatistik alanının temel kavramları, veri analizi sürecinin temel dinamikleri, bir istatistik sürecinde geçerli olan temel yaklaşımların neler olduğu ve verilerin toplanması, ayrıştırılması ve analiz edilmesi süreçlerinin dinamikleri üzerinde durulacaktır.

İstatistiğe Giriş ve Genel Hatlarıyla İstatistik

İstatistik Terminolojisi

İstatistiğin Önemi

Araştırmanın Tasarlanması

Hipotezlerin Yapısı ve Belirleme Süreci

Örneklem Seçimi

Anket Çalışmaları

Deney Çalışmaları

Veri Toplanması

Veriler ve Önyargılar

Veri Tanımlaması

Tanımlayıcı İstatistikler ve Özellikleri

Ortalama, Mod, Medyan, Standart Sapma ve Varyans Kavramları

Verilerin Analizi

Verilerden Anlamlı Sonuç Çıkarma Süreci

Tanımlayıcı İstatistikler

Veri Tipleri

Yüzdelik Hesaplamalar

Medyanın Saptanması

Değişkenler ve Türleri

Persentil Değeri ve Hesaplanması

İstatistikte Five Number Summary

Veri Sınıflama İşlemi

Çizelgeler ve Grafikler

Pasta (Pie) Çizelgeleri ve Grafikleri

Çubuk Grafikler

Zaman Çizelgeleri

Histogramlar

Histogram Oluşturma ve Histogramı Yorumlama

Kutu Grafiği

Kutu Grafiği Oluşturma ve Yorumlama

Aykırı Değerler ve Binom Dağılımı

İstatistikte Aykırı Değerler ve Dağılımlar

Binom Kavramı ve Özellikleri

Formül Kullanarak Binom Olasılıklarını Bulma

Binom Tablosu Kullanarak Olasılıkları Bulma

p Değerine Göre Olasılık Tespiti ve Hesabı

Binomun Beklenen Değeri ve Sapması

Normal Dağılım

Normal Dağılımın Temelleri

Standart Normal (Z) Dağılım

Bir X Değeri için Olasılıkları Bulma

Belirli Bir Olasılık için X Bulma

Binoma için Normal Yaklaşım

Örneklem Dağılımları ve Merkezi Limit Teoremi

Örneklem Dağılımı

Örneklem Dağılımının Ortalaması

Örneklem Dağılımının Standart Hatası

Örneklem Boyutu ve Standart Hata

Standart Hata ve Standart Sapma

Güvenirlik ve Güvenirlik Aralığı

Sezgiye Dayalı Tahmin

Küçük Hata Payı

Güvenirlik Düzeyi Seçme

Evren Boyutunda Faktoring İşlemleri

Evren Değişkenliği

Evren Ortalaması için Güvenirlik Aralığı

Güvenirlik Aralıklarını Yorumlama

Yanıltıcı Güvenirlik Aralıklarını Tespit Etme İşlemleri

Hipotezlerin Sınanması

Hipotezlerin Test Edilmesi Süreci

Neyin Test Edildiğinin Saptanması

Hipotezleri Yapılandırma Süreci

Alternatif Kavramı

CS Analizi

Örnek İstatiklerin Saptanması

İspatın Standartlaştırılması: Test İstatistiği

Kanıtları Sınama Süreci: P Değerleri

P Değerini Bulma ve Yorumlama

Evren Ortalamasını Test Etme

İki Evrenin Karşılaştırılması

Eşlenmiş Veriler

Hipotezlerin Sınanması Sürecinde Karşılaşılan Hatalar

T Dağılımı

T Dağılımının Temelleri ve Özellikleri

T Tablosunun Okunması

T Dağılımı ve Hipotez Testleri

Kritik Değerler ve Kritik Değerlerin Saptanması

P Değerlerinin Tespiti

T Dağılımları ve Güven Aralıkları

Korelasyon ve Regresyon

Dağılım Grafikleri

Dağılım Grafiği Oluşturma ve Yorumlama

Korelasyonu Kullanarak İlişkileri Ölçme

Korelasyonun Hesaplanması

Korelasyonun Özellikleri ve Kuvvet Durumu

Regresyonun Özellikleri

Regresyon Hattını Bulma

Koşulların Kontrol Edilmesi

Denklemi Anlama

Eğim Hesaplamaları ve Eğimin Saptanması

Eğimin Yorumlanması

Ekstrapolasyon Kavramı ve Ekstrapolasyondan Kaçınma

Two-Way Tabloları

Two-Way Tablolarını Düzenleme ve Yorumlama

Sonuçlarının Tanımlanması

Satır ve Sütunların Ayarlanması

Sayıların Eklenmesi Satır, Sütun ve Genel Toplamları Bulma

Two-Way Tablosunda Olasılıkları Bulma

Marjinal Olasılıkları Hesaplama

Koşullu Olasılıkları Hesaplama

Bağımsızlık Kontrolü

Temel İstatistik Hataları

Yanıltıcı Grafikler

Taraflı Veriler

Hata Payları

Rastgele Olmayan Örneklem Seçimi

Yetersiz Örneklem Boyutu

İlişkilerin Yanlış Yorumlanması

Çelişen Değişkenler

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Bu program sonunda katılımcılar;

İstatistik biliminin genel anlamda ne ifade ettiği,

İstatistik türlerinin neler olduğunu,

Veri dağılımının ne ifade ettiği,

Veri toplama, veri analizi ve verinin yorumlanması konularının dinamikleri,

Güvenirlik kavramının ne ifade ettiği,

Hipotezlerin kurulması ve sınanması sürecinin dinamiklerinin neler olduğu,

Korelasyon ve regresyon analizlerinin ne ifade ettiği ve nasıl yapılacağı gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır.

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Bu programa %70 oranında devam eden ve program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar Mindset Institute tarafından verilen “Başarı Sertifikası”nı almaya hak kazanacaktır.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
KAYIT ve ÖDEME

DETAYLI BİLGİ İSTE

Şimdi kendin veya şirketin için eğitim planla

Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

*
*
*
*
*