Eğitimler
Eğitim takvimi
Cloud Developer Eğitimi Yeni Dönem ( Uzaktan Eğitim )
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 8 / 25
27 AĞUSTOS 2022
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
72 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
PROGRAM ÜCRETİ
GROWTH ÜYE ÜCRETİ
Yeni Dönem ( Uzaktan Eğitim )
27.08.2022
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
72
25 / 8

Fiyatı görmek için form doldurun

Cloud Developer Eğitimi Yeni Dönem ( Uzaktan Eğitim )

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

AWS'de bulutta uygulamalar geliştirip son kullanıcıya ulaştıracaksınız.

Uygulamaları mikro hizmetlere yeniden düzenleyecek, Kubernetes kullanarak ölçeklendireceksiniz.

AWS Lambda kullanarak sunucusuz bir uygulama geliştirip standartlara uygun dağıtacaksınız.

Genel Bilgi
BULUTA GENEL BAKIŞ ( Overview )

Bulut Bilişimin Temelleri
Modeller,
Bulut Yapısının Avantajları
Bulut için Popüler Seçenekler
Bulut Dağıtımı
Amazon Web Services (AWS) Hizmetleri

TEMEL SERVİSLER ( Foundational Services )

Sunucu Kavramı ve Sunucuların Çalışma Yapısı
Bilgisayar Bilimlerinde Sunucu İhtiyacı
Bilgi İşlem Gücü
Bilgi İşlem Güvenliği
AWS Bilgi İşlem Hizmetleri
Elastic Cloud Compute (EC2)
Sanal Özel Bulut (VPC),
Sunucusuz Framework için Lambda
EC2 Bulut Sunucusu
Lambda Oluşturma ve Yürütün

DEPOLAMA VE İÇERİK TESLİMİ ( STORAGE and CONTENT DELIVERY )

Bulutta Depolama
Bulutta İçerik Dağıtımı
Depolama Hizmetleri
S3
DynamoDB,
İlişkisel Veritabanı
Service (RDS) ve CloudFront
DynamoDB Tablosu Oluşturma
CloudFront Dağıtımı Oluşturma

GÜVENLİK ( Security )

Bulutta Güvenlik Yapısı
Kimlik ve Erişim Yönetimini (IAM)
IAM Kullanıcıları ve Grupları
IAM İlkeleri

AĞ OLUŞTURMA VE ESNEKLİK ( NETWORKING & ELASTICITY )

Bulutta Ağ Oluşturma ve Esneklik
Route 53, EC2 Auto Scaling ve Elastic hizmetleri
Yük dengeleme
Ölçeklendirme

MESAJ VE KONTEYNERLER ( MESSAGING & CONTAINERS )

Bulutta Mesajlaşma
Basit Bildirim Hizmeti (SNS),
Kuyruk Hizmeti (SQS)
Elastik Konteyner Hizmeti (ECS)
SNS ile Bulut Bildirimleri

BULUTTA VERİ DEPOLAMA ( STORING DATA ın the CLOUD )

Bulut Tabanlı İlişkisel Veritabanı
AWS RDS
AWS S3 ile Dosya Deposu

BULUTA DAĞITIM ( Deploying to the Cloud )

Bulut Veri Hizmetlerini
AWS Elastic Beanstalk ile Uygulama Dağıtma
Kullanıcı Doğrulama ve Güvenlik
Ölçekleme ve Sabitleme
Mikro Hizmet Tasarım İlkeleri
Docker Kullanan Konteynerler

UYGULAMA GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN OTOMASYONU ( AUTOMATING THE APPLICATION DEVELOPMENT LIFECYCLE )

CI/CD Avantajları
CI/CD Düzeni için Travis
Github Entegrasyonu
CI/CD Entegrasyonu

KUBERNETES ve TASARIM MODELLERİ ( KUBERNETES and DESIGN MODELS )

Kubernetes temelleri
Kubernetes'i yapılandırma
Kubernetes ile mikro hizmetler
Hizmet Kaydı ve Keşfi
Ölçeklendirmeyi Yapılandırma
Güvenli Mikro Hizmetler

SERVERLESS

Sunucusuz Uygulama Ana Bileşenlerini
Hizmet Olarak İşlev (FaaS)
REST API Oluşturma
Gateway, AWS Lambda ve AWS DynamoDB
Özel yürütme için FaaS
WebSockets Desteği
Auth0 Uygulaması

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Cloud Developer eğitimi, katılımcıların AWS ile bulut geliştirme ve dağıtımının temellerini anlamaları için tasarlanmıştır. Eğitimde edineceğiniz beceriler ile mikro hizmetler, Kubernetes kümeleri ve sunucusuz teknolojiler gibi farklı uygulamalar oluşturacaksınız. Eğitim sonunda. bulutta yerel uygulamalar geliştirecek veya eski uygulamaları buluta taşıyacaksınız.

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Eğitim, bulut teknolojiler hakkında bilgi sahip olmak isteyen , becerilerini geliştirmek isteyen ve uygulamalarını bulutta taşımak isteyen yazılımcılar için uygundur.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?