Eğitimler
Eğitim takvimi
Dr. Öğr. Üyesi Cemil CEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Cemil CEYLAN
İTÜ İşletme Fakültesi

Doktora Yaptığı Üniversite

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 

Doktora Yaptığı Alan

Endüstri MühendisliğiÖğretim Alanları

Yönetim Organizasyon

İnsan Kaynakları Sistemleri

Organizasyonel Ölçümleme

Organizasyonel Esneklik

Anket oluşturma ve Değerlendirme

Süreç Analizi ve GeliştirmeAraştırma Konuları

Yönetim Organizasyon

İnsan Kaynakları Sistemleri

Organizasyonel Ölçümleme

Organizasyonel Esneklik

Anket oluşturma ve Değerlendirme

Süreç Analizi ve Geliştirme Güncel Yayınlardan Örnekler

 - "Factors Impacting The Innovative Capacity In Large-Scale Companies" (with Tufan Koc), Technovation 27, 105-114, 2007.