Eğitimler
Eğitim takvimi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Işıklı
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Işıklı
İTÜ - Akademisyen

 

Eğitim Bilgileri

Doktora, Wayne State University, College Of Engineering, Industrial And Systems Engineering, Amerika Birleşik Devletleri 2007-2012

Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme(Yl)(Tezsiz), Türkiye 2004-2007

Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye 2000-2004

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

İşletme

Sayısal Yöntemler

EndüstriMühendisliği

Olasılıklı(Stokastik) Modelleme

Olasılıklı (Stokastik)Süreçler

Kalite ve Güvenilirlik

Güvenilirlik ve Bakım

İstatistik

İstatistik Analiz ve Uygulamaları

Temel Bilimler

Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar/Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme, Endüstri Mühendisliği, 2019-DevamEdiyor

Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme, Endüstri Mühendisliği, 2013-2019

Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme, Endüstri Mühendisliği,2005-2013