Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
İş Analizi Uzmanlığı Sertifika Programı (IIBA) Yeni Dönem
Mindset Institute tarafından onaylı sertifika.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 12 / 25
24 AĞUSTOS 2024
Cmt-Paz / 10.00-17.00
60 Saat (7 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
NAKİT FİYATI / KREDİ KARTI
Yeni Dönem
24.08.2024
Cmt-Paz / 10.00-17.00
60
25 / 12

Fiyatı görmek için formu doldurun

✰ İş Analizi Uzmanlığı Sertifika Programı proje temelli uygulama metodolojisiyle tasarlanmıştır.

✰ Katılımcıların eğitim süresince belirlenen iş kapsamının analiz edilmesi hedefiyle case çalışmalarında aktif rol alması beklenir.

✰ Program (CCBA®️) ve (CBAP®️) Sertifika sınavlarına giriş için ön koşul olan asgari eğitim saati koşulunu karşılar. 

İş Analizi Uzmanlığı Sertifika Programı (IIBA) Yeni Dönem

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Kurumların yoğun bir şekilde uzman ihtiyacı olan iş analistiğinin adımlarını tanımlayıp, proje çıktılarını belirleyecek ve analiz edilmesi ile ilgili süreçlere hakim olacaksınız.   

 

Eğitim sonunda başarılı bir İş Analistinin uygulaması gereken metodolojileri kullanarak demo bir proje ortaya çıkarabilecek yetkinliğe sahip olacaksınız. 

 

Program, IIBA - BABOK bilgi alanları ve  temel kavram modellerine uygun olarak tasarlanmıştır. 

 

Genel Bilgi
İş Analizi Temel Kavramları

 1. İş analizi temelleri

2. Anahtar terimler

3. Gereksinim tanımı ve Sınıflandırmaları

4. Paydaş tanımı ve örnekleri

5. Tasarım kavramı ve Gereksinim ile ilişkisi

İş Analizi çalışmalarının çerçevesi ve içeriği tanımlanır. Ayrıca iş analizindeki temel kavramlar ve iş analizi ile ilişkileri incelenir.Buna ek olarak, iş analizi çalışmaları için gerekli olan anahtar terimler tanımlanır ve üzerinden tartışılır.

 

Vaka Serisi Uygulaması: Bir vaka analizi üzerinden gereksinim, paydaş ve tasarım kavramları örnekler ile tartışılır.

İş Analizinde Planlama ve İzleme Çalışmaları

1. İş analizi projelerindeki yaklaşılar

2. Paydaş katılımını sağlama yolları

3. İş Analizi faaliyetleri ve planlanması

4. iş analizinde bilgi ve belge yönetiminin önemi

5. İş analizi çalışmalarının kontrolü ve performans takibi

 

İş analizi çalışmalarının etkin ilerlemesini sağlamak amacıyla çalışmaların öncesinde gerçekleştirilmesi gereken planlama faaliyetleri incelenir.

Ayrıca proje süresince çalışmaların gidişatının nasıl izlenebileceği çalışma performansının nasıl takip edilebileceği örnekler ile açıklanır.

 

Vaka Serisi Uygulaması: Bir seri olarak tasarlanmış vaka üzerinden proje yaklaşımı, iş analizi doküman örnekleri, paydaş analizi, bilgi yönetimi ve performans takibine yönelik uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.

Gereksinim Ortaya Çıkarma ve Paydaşlarla İşbirliğine Yönelik Çalışmalar

1. Ortaya çıkarma faaliyetlerinin tanımlanması ve uygulama öncesindeki hazırlık aşamasının belirlenmesi
2. Mülakat, odak grup, doküman inceleme gibi ortaya çıkarma faaliyetlerinin uygulanma adımları
3. Ortaya çıkarma sonuçlarının raporlanması ve doğrulama çalışmaları
4. Oluşturulan bilginin belgelendirilmesi ve paylaşılması
5. Paydaşlar ile olan etkileşim yollarının tanımlanması ve uygulanması

 

İş analizi için en önemli kavram olan gereksinimlerin nasıl tanımlanacağı, buna yönelik olarak paydaşlarla nasıl etkileşime geçileceği ve sonuçları doğrulamak için neler yapılabileceğine yönelik çalışmaları incelenedir.


Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden hazırlık çalışmaları, uygulama incelemesi, sonuç raporu oluşturulması ve bilgi paylaşımı ile ilgili uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.

Gereksinim Yaşam Çemberi Yönetimi

Gereksinim Yaşam Çemberi Yönetimi

1. Gereksinimlerin Takibi ve bütünlüğünün kontrolü
2. Gereksinimlerin gerçerliliğinin, doğruluğunun ve tutarlılığının kontrolü
3. Gereksinimlerin göreceli önemlerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
4. Gereksinimler ile ilgili gerçekleşen değişiklik önerilerinin değerlendirilmesi
5. Gereksinim ve Tasarımların onaylanarak kabul edilmesinin sağlanması

 

Gereksinimler yaşam döngüsü yönetimi, iş analistlerinin gereksinimleri yönetmek, sürdürmek ve baştan sona kadar bilgiyi tasarlamak için gerçekleştirdiği görevleri tanımlar.Gereksinim yaşam çemberinin içerdiği aşağıdaki görevlerle ilgili vaka serisi uygulaması yapılır. 


Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden gereksinimlerin takibinin ve tutarlılığının kontrolünün sağlanması, belirtilen gereksinimler arasında önceliklerin belirlenmesi, değişiklik taleplerinin incelenmesi ve onaylanmasına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirlecektir.

Strateji Analizi

1. Mevcut durumun analiz edilmesi
2. Gelecek durumun tanımlanması
3. Risklerin değerlendirilmesi
4. Değişim stratejisini tanımlamak


Strateji analizi işanalizi çalışmalarının başlangıç noktasını, varılmak istenen noktayı ve o noktaya nasıl ulaşılacağına dair detaylı bilgileri içerir.

Bu kapsamda mevcut durumun ve gelecekte olunmak istenen durumun analizi gereklidir, ardından varılmak istenen noktaya ulaşma alternatifleri tanımlanır. Alternatiflerin riskleri de gözönünde bulundurularak ilerleme biçimine karar verilir.

 

Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden mevcut durum ve gelecek durum tanımlamaları yapılır. Değişim alternatifleri üzerinde tartışılır. Risk analizi yapılarak farklı yaklaşımlar değerlendirilir.

 

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı

1. Gereksinimleri belirtme ve modelleme
2. Gereksinimleri doğrulama
3. Gereksinimleri onaylama
4. Gereksinim mimarisini tanımlama
5. Çözüm seçeneklerini tanımlama
6. Potansiyel değeri analiz etme ve çözüm önerme


Ortaya çıkarma faaliyetleri sırasında keşfedilen gereksinimler, yapılandırılır ve değerlendirilir. İş ihtiyaçlarını karşılayan çözüm seçeneklerini belirlenir ve her bir çözüm seçeneği için potansiyel değeri tahimini gerçekleştirilir.


Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden gereksinim analizi yapılır, çözüm alternatifleri ve bu alternatiflere ait potansiyel değer analizi gerçekleştirilir.

Çözüm Değerlendirmesi

Çözüm değerlendirme, işletme tarafından kullanılan bir çözümün performansını ve sunduğu değeri değerlendirmek ve değerin tam olarak gerçekleşmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını önermek için iş analistlerinin gerçekleştirdiği görevleri tanımlar. Çözüm değerlendirmesi aşağıdaki görevleri içerir:


1. Çözüm performansını ölçme
2. Performans ölçümlerini analiz etme
3. Çözüm sınırlarını değerlendirme
4. Kurumsal sınırları değerlendirme
5. Çözüm değerini artırmak için eylem önerisi

 

Case Uygulaması:  Ders süresince örnek işletmeler üzerinden case çalışmaları yapılacaktır ve başarısız projeler üzerinden örneklendirmeler yapılacaktır.

 

Temel Yetkinlikler

Temel Yetkinlikler, iş analizi uygulamasını destekleyen davranışlar, özellikler, bilgiler ve kişisel niteliklerin bir tanımını sağlar. Bu yetkinlikler altı kategoride gruplanabilir:


1. Analitik Düşünme ve Problem Çözme
2. Davranışsal Özellikler
3. İş bilgisi
4. İletişim Becerileri
5. Etkileşim Becerileri
6. Araçlar ve Teknoloji

 

Grup Çalışması I : İş Analistinin temel yetkinlikleri üzerinden grup çalışması yapılacaktır. Çalışma sonrasında bilimsel veriler paylaşılacaktır. 

 

Grup Çalışması II :  İş analisti ile proje yöneticisi arasındaki farkın anlaşılması için grup çalışması yapılacaktır. 

 

Bakış Açıları

Bakış açıları, girişimin bağlamına özgü görevlere ve tekniklere odaklanma sağlamak için iş analizi çalışması içinde kullanılır. Çoğu girişimin bir veya daha fazla bakış açısına sahip olması muhtemeldir. BABOK içindeki bakış açıları:


1. Agile(Çevik),
2. İş Zekası,
3. Bilgi Teknolojisi,
4. İş Mimarisi,
5. İş Süreç Yönetimi

 

Vaka Serisi Uygulaması : Uluslararası firmalardan iş analistliği vakaları paylaşılacaktır.

BABOK ® Teknikler ve Soru Çözümü

Teknikler, BABOK® Kılavuzunda atıfta bulunulan tekniklere üst düzey bir genel bakış sağlar. Teknikler, iş analistlerinin iş analizi görevlerini gerçekleştirmek için kullandığı yöntemlerdir.

 BABOK içeriğinde toplamda önerilen 50 teknik bulunmaktadır. Ders sürecinde, tekniklerin tamamı tanıtılmaktadır.

 

Case Uygulaması : Tanıtımdan sonra katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda önceliklendirilip uygulama örnekleriyle çalışılmaktadır.

 

Soru Çözümü : Eğitim süresince ortalama 30 Soru çözümü gerçekleştirilecektir.

 

Proje Sunumu ve Etkileşim
Eğitim boyunca işlenecek konuların uygulamalı analiz çalışması farklı proje uygulama örnekleri ile gerçekleştirilecektir.
Katılımcıların etkileşimi ve çalışmaların verimi için oldukça önemli olan proje çalışmaları, eğitimciler, katılımcılar ve vaka örnekleri odağından değerlendirilerek analizi ve uygulaması grup çalışmaları ile yapılacaktır.

 

 

 

 

Genel Bilgi

Kurumların yoğun bir şekilde uzman ihtiyacı olan iş analistiğinin adımlarını tanımlayıp, proje çıktılarını belirleyecek ve analiz edilmesi ile ilgili süreçlere hakim olacaksınız.   

 

Eğitim sonunda başarılı bir İş Analistinin uygulaması gereken metodolojileri kullanarak demo bir proje ortaya çıkarabilecek yetkinliğe sahip olacaksınız. 

 

Program, IIBA - BABOK bilgi alanları ve  temel kavram modellerine uygun olarak tasarlanmıştır. 

 

İş Analizi Temel Kavramları

 1. İş analizi temelleri

2. Anahtar terimler

3. Gereksinim tanımı ve Sınıflandırmaları

4. Paydaş tanımı ve örnekleri

5. Tasarım kavramı ve Gereksinim ile ilişkisi

İş Analizi çalışmalarının çerçevesi ve içeriği tanımlanır. Ayrıca iş analizindeki temel kavramlar ve iş analizi ile ilişkileri incelenir.Buna ek olarak, iş analizi çalışmaları için gerekli olan anahtar terimler tanımlanır ve üzerinden tartışılır.

 

Vaka Serisi Uygulaması: Bir vaka analizi üzerinden gereksinim, paydaş ve tasarım kavramları örnekler ile tartışılır.

İş Analizinde Planlama ve İzleme Çalışmaları

1. İş analizi projelerindeki yaklaşılar

2. Paydaş katılımını sağlama yolları

3. İş Analizi faaliyetleri ve planlanması

4. iş analizinde bilgi ve belge yönetiminin önemi

5. İş analizi çalışmalarının kontrolü ve performans takibi

 

İş analizi çalışmalarının etkin ilerlemesini sağlamak amacıyla çalışmaların öncesinde gerçekleştirilmesi gereken planlama faaliyetleri incelenir.

Ayrıca proje süresince çalışmaların gidişatının nasıl izlenebileceği çalışma performansının nasıl takip edilebileceği örnekler ile açıklanır.

 

Vaka Serisi Uygulaması: Bir seri olarak tasarlanmış vaka üzerinden proje yaklaşımı, iş analizi doküman örnekleri, paydaş analizi, bilgi yönetimi ve performans takibine yönelik uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.

Gereksinim Ortaya Çıkarma ve Paydaşlarla İşbirliğine Yönelik Çalışmalar

1. Ortaya çıkarma faaliyetlerinin tanımlanması ve uygulama öncesindeki hazırlık aşamasının belirlenmesi
2. Mülakat, odak grup, doküman inceleme gibi ortaya çıkarma faaliyetlerinin uygulanma adımları
3. Ortaya çıkarma sonuçlarının raporlanması ve doğrulama çalışmaları
4. Oluşturulan bilginin belgelendirilmesi ve paylaşılması
5. Paydaşlar ile olan etkileşim yollarının tanımlanması ve uygulanması

 

İş analizi için en önemli kavram olan gereksinimlerin nasıl tanımlanacağı, buna yönelik olarak paydaşlarla nasıl etkileşime geçileceği ve sonuçları doğrulamak için neler yapılabileceğine yönelik çalışmaları incelenedir.


Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden hazırlık çalışmaları, uygulama incelemesi, sonuç raporu oluşturulması ve bilgi paylaşımı ile ilgili uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.

Gereksinim Yaşam Çemberi Yönetimi

Gereksinim Yaşam Çemberi Yönetimi

1. Gereksinimlerin Takibi ve bütünlüğünün kontrolü
2. Gereksinimlerin gerçerliliğinin, doğruluğunun ve tutarlılığının kontrolü
3. Gereksinimlerin göreceli önemlerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
4. Gereksinimler ile ilgili gerçekleşen değişiklik önerilerinin değerlendirilmesi
5. Gereksinim ve Tasarımların onaylanarak kabul edilmesinin sağlanması

 

Gereksinimler yaşam döngüsü yönetimi, iş analistlerinin gereksinimleri yönetmek, sürdürmek ve baştan sona kadar bilgiyi tasarlamak için gerçekleştirdiği görevleri tanımlar.Gereksinim yaşam çemberinin içerdiği aşağıdaki görevlerle ilgili vaka serisi uygulaması yapılır. 


Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden gereksinimlerin takibinin ve tutarlılığının kontrolünün sağlanması, belirtilen gereksinimler arasında önceliklerin belirlenmesi, değişiklik taleplerinin incelenmesi ve onaylanmasına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirlecektir.

Strateji Analizi

1. Mevcut durumun analiz edilmesi
2. Gelecek durumun tanımlanması
3. Risklerin değerlendirilmesi
4. Değişim stratejisini tanımlamak


Strateji analizi işanalizi çalışmalarının başlangıç noktasını, varılmak istenen noktayı ve o noktaya nasıl ulaşılacağına dair detaylı bilgileri içerir.

Bu kapsamda mevcut durumun ve gelecekte olunmak istenen durumun analizi gereklidir, ardından varılmak istenen noktaya ulaşma alternatifleri tanımlanır. Alternatiflerin riskleri de gözönünde bulundurularak ilerleme biçimine karar verilir.

 

Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden mevcut durum ve gelecek durum tanımlamaları yapılır. Değişim alternatifleri üzerinde tartışılır. Risk analizi yapılarak farklı yaklaşımlar değerlendirilir.

 

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı

1. Gereksinimleri belirtme ve modelleme
2. Gereksinimleri doğrulama
3. Gereksinimleri onaylama
4. Gereksinim mimarisini tanımlama
5. Çözüm seçeneklerini tanımlama
6. Potansiyel değeri analiz etme ve çözüm önerme


Ortaya çıkarma faaliyetleri sırasında keşfedilen gereksinimler, yapılandırılır ve değerlendirilir. İş ihtiyaçlarını karşılayan çözüm seçeneklerini belirlenir ve her bir çözüm seçeneği için potansiyel değeri tahimini gerçekleştirilir.


Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden gereksinim analizi yapılır, çözüm alternatifleri ve bu alternatiflere ait potansiyel değer analizi gerçekleştirilir.

Çözüm Değerlendirmesi

Çözüm değerlendirme, işletme tarafından kullanılan bir çözümün performansını ve sunduğu değeri değerlendirmek ve değerin tam olarak gerçekleşmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını önermek için iş analistlerinin gerçekleştirdiği görevleri tanımlar. Çözüm değerlendirmesi aşağıdaki görevleri içerir:


1. Çözüm performansını ölçme
2. Performans ölçümlerini analiz etme
3. Çözüm sınırlarını değerlendirme
4. Kurumsal sınırları değerlendirme
5. Çözüm değerini artırmak için eylem önerisi

 

Case Uygulaması:  Ders süresince örnek işletmeler üzerinden case çalışmaları yapılacaktır ve başarısız projeler üzerinden örneklendirmeler yapılacaktır.

 

Temel Yetkinlikler

Temel Yetkinlikler, iş analizi uygulamasını destekleyen davranışlar, özellikler, bilgiler ve kişisel niteliklerin bir tanımını sağlar. Bu yetkinlikler altı kategoride gruplanabilir:


1. Analitik Düşünme ve Problem Çözme
2. Davranışsal Özellikler
3. İş bilgisi
4. İletişim Becerileri
5. Etkileşim Becerileri
6. Araçlar ve Teknoloji

 

Grup Çalışması I : İş Analistinin temel yetkinlikleri üzerinden grup çalışması yapılacaktır. Çalışma sonrasında bilimsel veriler paylaşılacaktır. 

 

Grup Çalışması II :  İş analisti ile proje yöneticisi arasındaki farkın anlaşılması için grup çalışması yapılacaktır. 

 

Bakış Açıları

Bakış açıları, girişimin bağlamına özgü görevlere ve tekniklere odaklanma sağlamak için iş analizi çalışması içinde kullanılır. Çoğu girişimin bir veya daha fazla bakış açısına sahip olması muhtemeldir. BABOK içindeki bakış açıları:


1. Agile(Çevik),
2. İş Zekası,
3. Bilgi Teknolojisi,
4. İş Mimarisi,
5. İş Süreç Yönetimi

 

Vaka Serisi Uygulaması : Uluslararası firmalardan iş analistliği vakaları paylaşılacaktır.

BABOK ® Teknikler ve Soru Çözümü

Teknikler, BABOK® Kılavuzunda atıfta bulunulan tekniklere üst düzey bir genel bakış sağlar. Teknikler, iş analistlerinin iş analizi görevlerini gerçekleştirmek için kullandığı yöntemlerdir.

 BABOK içeriğinde toplamda önerilen 50 teknik bulunmaktadır. Ders sürecinde, tekniklerin tamamı tanıtılmaktadır.

 

Case Uygulaması : Tanıtımdan sonra katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda önceliklendirilip uygulama örnekleriyle çalışılmaktadır.

 

Soru Çözümü : Eğitim süresince ortalama 30 Soru çözümü gerçekleştirilecektir.

 

Proje Sunumu ve Etkileşim
Eğitim boyunca işlenecek konuların uygulamalı analiz çalışması farklı proje uygulama örnekleri ile gerçekleştirilecektir.
Katılımcıların etkileşimi ve çalışmaların verimi için oldukça önemli olan proje çalışmaları, eğitimciler, katılımcılar ve vaka örnekleri odağından değerlendirilerek analizi ve uygulaması grup çalışmaları ile yapılacaktır.

 

 

 

 

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Katılımcıların program sonunda aşağıdaki konularda gelişimi hedeflenmektedir;

 

- İş analizi alanında dünya çapında kabul görmüş yetkinlikleri ve IIBA® Uluslararası İş Analistliği Sertifika sınavına başvurmak için gereklilikler konusunda yetkinlik kazanmaları

- Eğitim ile iş analizi planlama ve izlemede kullanılan araçları ve teknik uygulamaları öğrenmeleri Çevik (Agile) proje yönetim metodolojisi hakkında temel bilgiler edinip iş süreçlerine dahil edebilmeleri

- İş analizi temel kavramlarını ve iş analizi temel kavram modelini (BACCM) kavramaları İş analizi görevlerinin çeşitli öğelerini belirleme, tanımlama, değerlendirme ve sonuçlara göre aksiyon planları oluşturma konusunda bilgi sahibi olmaları

- Veri analizi, iş süreci analizi, süreç iyileştirme, süreç modelleme, paydaş yönetimi, kaynak yönetimi ve iş sorunlarının çözümünde etkin stratejiler kurgulayıp uygulayabilmeleri

- İş süreçlerini etkin şekilde analiz edip iyileştirmek için gerekli içgörüyü kazanıp standartlara uygun süreç yönetimi yetkinliğine sahip olmaları

- İş analizinin üç temel alanı olan planlama ve izleme, gereksinimlerin ortaya çıkarılması,gereksinim yönetimi ve iletişimi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları

- Farklı süreç paydaşlarını ve iş süreçlerindeki rollerin belirlenip mevcut iş süreçlerinde uygulanabilir çözüm stratejileri oluşturabilmeleri

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
İş analisti kimdir ?

İş analisti, bir işte somut ve pratik kararlar almak için verileri kullanan kişiyi ifade etmektedir.

İş süreçlerinin tasarlanması, standartların belirlenmesi, kaynak planlaması ve bu planlamanın sonuçlarına bağlı olarak aksiyonların alınması ve ardından, elde edilen tüm sonuçların gerekli birimlere raporlanması gibi organizasyonel süreçlerin yükümlülüğü iş analistlerine aittir. İş analistleri; bir işletmenin ürünleri, süreçleri ve hizmetleri geliştirmesine yardımcı olur.

İş analizi eğitimi neden gereklidir?

İş analizi, iyi iş gücü planlaması ve kullanımı için esastır. Kurumların iş süreçlerini değerlendirme, gereklilikleri öngörme, iyileştirme alanlarını açığa çıkarma ve çözümler üretme faaliyetlerinde iş analistlerinin rolü hayatidir. Gelişen teknoloji ve hemen her sektörde bilgisayar kullanımı, otomasyona geçişin hızlanması, birçok alanda uzmanlaşmanın öneminin artması ve kişilerin ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim bu alanın önemini her geçen gün artırmaktadır.

Program kimler için uygundur?

Program; iş analizi alanına merak duyan, bu konuda bilgisini ilerletmek isteyen çalışanlar veya kariyerini bu alanda sürdürme düşüncesinde olan kişiler için uygundur.

Programa katılım şartları nelerdir?

Mühendislik ve İşletme fakültelerinden mezun olan kişilerin katılımı önceliklidir. Farklı alanlardan  lisans mezunu olan katılımcılarda ise, iş analizi alanında sektör deneyimi aranmaktadır.

Mezuniyet şartını yerine getirmeyen katılımcıların programa kabul için talep maili göndermeleri gerekmektedir. Bu mailler, eğitim planlama uzmanları tarafından değerlendirilecek ve ardından, olumlu veya olumsuz dönüş gerçekleştirilecektir.

İş analisti ve veri analisti arasındaki fark nedir ?

İş analisti, iş sürecinin tasarlanması ve organizasyonel süreçlerin yürütülmesi üzerine bir rol oynarken veri analisti, veri tabanları ve programlar tasarlayarak hataları düzeltmekle görevlendirilir.

CCBA(Certification of Capability in Business Analysis) başvuru koşulları ve sınav detayları nelerdir?
  • Başvuru Koşulları:

Son 7 yılda en az 3.750 saat iş deneyimine sahip olunması gerekmektedir. IIBA tarafından belirlenmiş olan bu zaman zarfı içerisinde, 2 bilgi alanında en az 900 saat veya 4 bilgi alanında en az 500 saat analiz tecrübesi aranmaktadır.

2 uzman kişiden referans talep edilmektedir.

Son 4 yıl içerisinde, toplam 21 saatlik  IIBA onaylı bir eğitim alınması gerekmektedir.  

  • Sınav Detayları :

Sınav dili İngilizcedir. 

Sınav, 130 sorudan oluşmaktadır. Sorular çoktan seçmelidir ve senaryolar üzerinden hazırlanmıştır.

Sınav süresi 3 saattir.

CBAP (Certified Business Analysis Professional) başvuru koşulları ve sınav detayları nelerdir?
  • Başvuru  Koşulları :

Son 10 yılda en az 7.500 saat iş deneyimine sahip olunması gerekmektedir. IIBA tarafından belirlenmiş olan bu zaman zarfı içerisinde, yine IIBA tarafından belirlenmiş 4 bilgi alanında en az 900 saat analiz tecrübesi aranmaktadır.

2 uzman kişiden referans talep edilmektedir.

Son 4 yılda toplam 35 saat IIBA onaylı bir eğitim alınmış olmalıdır. 

  • Sınav Detayları : 

Sınav dili İngilizce’dir.

120 sorudan oluşmaktadır. Sorular çoktan seçmelidir ve örnek olaylar(case study) üzerinden hazırlanmıştır.

Sınav süresi 3,5 saattir.

Eğitim sonunda uzmanlık veya katılım sertifikası almaya hak kazanmak için ne yapılması gerekiyor?

Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır. Bu koşulu sağlayan ve eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan katılımcılar, “Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.

Sınavda başarı sağlayamayan ancak devam koşulunu yerine getirmiş katılımcılara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.

Ödeme ve kayıt işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra, farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu işlemi tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir. Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvuru formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz.

KAYIT ve ÖDEME

DETAYLI BİLGİ İSTE

Şimdi kendin veya şirketin için eğitim planla

Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

*
*
*
*
*