Eğitimler
Eğitim takvimi
TÜV

işbirliğiyle

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı - TÜV Austria TÜV Austria
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 24 / 25

Son 1 kontenjan

05 ŞUBAT 2022
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
77 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı - TÜV Austria TÜV Austria

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir. Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden payda sağlayabileceklerdir.

Genel Bilgi
Kaliteye Giriş

Kalitenin Tanımlanması 

Kalitenin Tarihsel Gelişimi 

Genel Kavramlar Toplam Kalite Yönetiminin Tanımlanması 

Toplam Kalite Yönetimini Oluşturan Temel İlkeler 

Kalite Dokümantasyon

Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamak.

Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını anlatmak.

Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısı

Kalite el kitabı

Görev tanımları

Prosedürler

Proses tanımları/haritaları/akışları

Talimatlar

Kontrol planları

Formlar

spesifikasyonlar

 
Süreç Yönetimi

Tanımlar ve Kavramlar ve Süreç türleri 

ISO N544 Kılavuzu 

Süreç Öğeleri ve Süreçlerin Tanımlanması 

Süreçlerin Dokümantasyonu 

Dokümantasyon Metotlarının Seçimi 

İş Akış Şemaları 

Süreç Yaklaşımı Kavramı ve Süreç İyileştirme Metotları 

Süreç İyileştirme Prensipleri ve Kritik Süreç Kavramı 

Sektörel Başarı Faktörleri ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi 

Süreç İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması 

Süreç İyileştirme Projelerinin Yönetimi 

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

ISO 9001:2015

Kalite Kavramı

Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı

Kalite Sistemlerinin Gelişimi

Kalite Sistem Standartları

Diğer Standartlarla İlişkiler Doküman ve Kayıt Kavramı

Standarttaki Zorunlu Dokümanlar ve Kayıtlar Dokümantasyonda Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar

ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması

Uygulama Örnekleri

Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları

ISO 9001 Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi

ISO 10002:2018

Yönetim Prensipleri

Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi için Çerçeve

Planlama ve Tasarım

Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi Sürecinin İşletilmesi

Süreklilik ve Geliştirme

ISO 14001:2015

Çevre Kavramı 

Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı 

Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi 

Çevre Yönetim Sistem Standartları 

Diğer Standartlarla İlişkiler 

ISO 14001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması 

Uygulama Örnekleri 

Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları 

ISO 14001 Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi 

ISO 45001:2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Temel Bilgiler

Standart Şartları

Risk Değerlendirme

Dokümantasyon

ISO 9001 ve ISO 14001 ile İlişkilendirme (Entegrasyon)

Acil Durum Planları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Doküman Yapısı

İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı-Prosedürler

Destek Dokümanlar

 • Talimatlar
 • Formlar
 • Listeler
 • Planlar vb.
Kalite Liderliği

Kalite Liderliği ve Organizasyondaki Yeri

Kalite Liderinin Genel Görev Tanımı ve Sorumlulukları

Kalite Liderinde Bulunması Gereken Yeterlilikler ve Yetkinlikler, Taktik ve Stratejik Beceriler

Kalite Liderinin Operasyonel ve Yönetsel Görevleri ve Sorumlulukları

Kalite Liderliğinde İletişim Süreçleri

Kalite Lideri ve Üst Yönetim Arasındaki İletişim ve Bilgi Akışı

Operasyonel Süreçlerde İletişim Yöntemleri

Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarında Yaşanan Problemler ve Kalite Liderliğinin Önemi

Kalite Liderinin Performans Göstergeleri

Örnek Uygulamalar

İç Tetkik

Pratik Çalışmalar ve Egzersizler

Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Karşılaşılan

Sorunlar ve Çözüm Yolları 

Denetim ve Denetçi Kavramları

Denetim Programlanması

Yeterlilik/Uygunluk Denetimi

Denetime Hazırlık 

Denetimin Gerçekleştirilmesi

Uygunsuzluk Kavramı ve Raporlaması

Denetim Raporlaması, Takip Denetimleri, Düzeltici Faaliyetler  

Denetimlerin Psikolojik Boyutları

Denetimde Etkin İletişim

Denetçi Özellikleri ve Yetkinlikleri

Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları 

İlgili Standartların Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi

Sistem Entegrasyonu

Sistem Entegrasyonu Nedir, Neden Yaplırı? 

Entegrasyon Uygunluğunun Belirlenmesi 

Ön Hazırlık Süreci 

Proje Yönetimi Olarak Entegrasyon Süreci 

Entegrasyon Adımlarının ve Hedefin Belirlenmesi 

Uygulama 

Kontrol 

İyileştirme 

Örnek Vaka Çalışması 

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Endüstri ve hizmet işletmelerinin kalite ve genel yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş kalite yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen Yüksek Öğretim mezunu kişiler bu programa katılabilir.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ

Program Sonunda;

 • Kalite yönetim sisteminin oluşturulması için gerekli olan süreci belirleyeceksiniz.
 • Belirlenen süreci uygulama aşamasına geçirmek ve gerekli denetimleri yapacaksınız.
 • Denetimler sonucu ortaya çıkan eksikleri düzelteceksiniz.
 • Kalite yönetim sisteminin performansını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacaksınız.
 • Kalite yönetim sistemi hakkında raporlar hazırlayacaksınız.
 • Kalite yönetim sistemi ile alakalı olan diğer birim ve kuruluşlarla iletişim kuracaksınız.
 • Üst birimlerden aldığı diğer görevleri yerine getireceksiniz.
SERTİFİKA

SERTİFİKA

Sertifika alma şartlarını yerine getiren ve sertifika almaya hak kazanan katılımcılara hem Mindset Institute hem TÜV Austria tarafından iki ayrı sertifika verilecektir. TÜV Austria’nın sertifikası uluslararası geçerli bir sertifikadır.

 

Sertifika Şartları:

1- Programa en az %70 oranında devam etmek.

2- Sınıf içi yapılan çalışmalara katılmak.

3- Sınav sonunda geçer not almak. 

Ayrıca;

Eğitim sonunda katılımcıların sınavda elde ettikleri başarıya göre aşağıdaki iç denetçi sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır. 

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi