Eğitimler
Eğitim takvimi
Yöneticiler için Hukuk
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan /

Kontenjan doldu

2 Oturum
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Program Ücreti
.00 + %8 KDV
GROWTH Üye Ücreti - GROWTH Üye Ol
.00 + %8 KDV

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
PROGRAM ÜCRETİ
GROWTH ÜYE ÜCRETİ
/
.00 TL + KDV .00 TL + KDV

Yöneticiler için Hukuk

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Yöneticilerin sahip olması gereken genel hukuk bilgisi ve işlerini yürütürken uygulamada karşılaşabileceği hukuki sorunlara yönelik olarak hazırlanmış bir programdır.

Genel Bilgi
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Sözleşme kavramı

Sözleşmenin kurulması

Sözleşmenin geçerliliği

Sözleşmelerde uyulması gereken şekil

Temsil Borçların ifası ve ifa etmemeye bağlanan sonuçlar

Özellik arz eden borç ilişkileri

Alacağın temliki

Şirketler Hukuku ve Rekabet Hukuku

Ticari işletme, şirketler ve türleri

Yöneticinin hukuki konumu

Anonim ve limited ortaklıkta yöneticinin konumu

Yöneticiyle ortaklık arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve etkileri

Yöneticinin özellikli hakları Kurumsal yönetim ilkesinin

Yönetim Kurulu'na yüklediği özel sorumluluk

Yöneticinin hukuki ve cezai sorumluluğu

Yöneticilerin konumu ve sorumluluğu açısından özel alanlar

Haksız rekabet Rekabet Hukuku'na özgü ihlaller

Şirketler topluluğu hukuku

Sermaye Piyasası hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar

Dikey anlaşmalar Uyumlu eylemler

Hakim durumun kötüye kullanılması Birleşmeler / pay devralmaları / joint venture

Yaptırımlar

İş Hukuku

4857 sayılı İş Kanunu'nun temel özellikleri

İş sözleşmesi türleri, iç yönetmelik ve işyeri uygulamasının hukuki niteliği, esnek çalışma ilişkileri

Alt işveren kavramı, asıl işverenin alt işveren ilişkisinden kaynaklanan sorumluluğu

Ücret ve ücrete ilişkin yasal düzenlemeler

Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, uygulama sorunları

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve iş kanunu m.22 uygulaması

İş sözleşmesinin feshi

Geçerli ve haklı fesih nedenleri

Dava Şartı Arabuluculuk, dava süreçleri

İş sağlığı ve güvenliği

AVANTAJLAR

AVANTAJLAR

 Tasarım Düşünme, problem çözümüne dayalı bir yaklaşım sunan tasarım metodolojisidir. Kötü tanımlanmış ya da nedeni bilinmeyen karmaşık sorunların ele alınmasında, ilgili insan ihtiyaçlarını anlayarak, sorunu insan merkezli yöntemlerle yeniden tanımlayarak, beyin fırtınası oturumlarında çözüm için birçok fikir yaratarak, fikirleri gerçeğe dönüştürmek için prototip ve test gibi uygulamalı bir yaklaşım benimseyerek son derece etkili ve yararlı olmaktadır.

 

- Tasarım Düşüncesinin bu beş aşamasını anlamak, şirketlerin, ülkemizin ve hatta gezegenimizin yaşamakta olduğu karmaşık sorunları çözmek için herkesi Tasarım Düşünme yöntemlerini uygulama konusunda yetkilendirecektir.

- Atölye boyunca, bir fikir tohumundan başkalarıyla paylaşabileceğiniz somut bir şey inşa etmeye geçerek herhangi bir problemin üstesinden gelebilirsiniz.

- Yaratıcı becerilerinizi geliştirmek ve karmaşık zorlukları çözmek için kullanabileceğiniz bir sürecin tüm aşamalarını öğrenirsiniz.  

- Tasarım düşüncesinin yöntem ve zihniyetini işyerinize getirmenize yardımcı olacak bir araç seti edinirsiniz.  

- Yaratıcı problem çözme için ekip arkadaşlarınızla ortak bir dil ve süreç oluşturabilirsiniz.  

- Tasarım düşünme yöntemlerini ve zihniyetini işinize ve hayatınıza uygulayabilirsiniz.  

- Uygulamalı etkinlikler yoluyla tasarım düşünme becerilerini deneyimleyebilirsiniz.  

- Yaratıcı yeteneklerinize ve kendinize olan güveninizi artırabilirsiniz.

 

Bu eğitimi neden Mindset Institute'den almalıyım?

 

 - Mindset Institute katılımcıların program süresince verimli bir eğitim dönemi geçirmelerini sağlamaya özen gösterir.

- Gelişimlerini destekleyici faaliyetler yürütür. İnovasyona önem vererek yeni eğitim teknolojilerini ve buna paralel yaklaşımları programlarına entegre eder.

- Eğitim sınıfı/ortamı belirlenen kontenjanın üzerinde olmaz.

- Alan çerçevesinde hazırladığı eğitimde bütünleşik bir yaklaşım ortaya koyar. 

- Proje tabanlı eğitime inanır. Tüm katılımcıların uygulamalara katılmasını bekler.

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Kendini Tasarım Düşünce metotları konusunda geliştirmek isteyenler

Yöneticiler

Takım Liderleri

Kurumsal İletişim ile ilgili yetkililer 

 

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Bu eğitimde, katılımcılara mukayeseli genel hukuku uygulamaları hakkında bilgi vermek, güncel sorunlar ve tartışmalar hakkında açıklayıcı bilgiler paylaşılacaktır.

 

 

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır.

Başarı değerlendirmede program koordinatörlüğünce uygulanan değerlendirme sistemi esas alınmaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi şarttır. 

 

 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?