Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi
Prof. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ
Prof. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ
İTÜ - Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Bölüm BaşkanıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Program BaşkanıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİVERİ MÜHENDİSLİĞİ VE İŞ ANALİTİĞİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans (MBA),     

İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü