Eğitimler
Eğitim takvimi
Prof. Dr. Altan ÇAKIR
Prof. Dr. Altan ÇAKIR
İTÜ - Akademisyen

Çalışma Alanları : Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği, Nükleer Fizik, Hızlandırıcı Dedektör Fiziği, Büyük Veri ve Teknolojileri, Batch Sistemleri, Apache Spark, Hadoop

Eğitim : Deutches Elektronen-synchrotron (desy), (Post-doktora)

Çalıştığı Birim : Fen-Edebiyat, Fizik Mühendisliği Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY)
Karlsruhe Institute of Technology