Eğitimler
Eğitim takvimi
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
İTÜ - Akademisyen

Çalışma Alanları

Yönetim Sosyolojisi

Örgüt Kuramı

İş ve Örgüt Sosyolojisi

 

Eğitim Durumu

Boğaziçi Üniversitesi, İşletme (dr) (Doktora)

 

Çalıştığı Birim

İşletme, İşletme Mühendisliği Bölümü

 

Öğretim Alanları

Yönetim ve Organizasyon

Mühendislik Etiği

Stratejik Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bütünleşik Sistem Tasarımı

 

Araştırma Konuları 

Organizasyon Teorisi

Yönetimsel Bilginin Yayılımı

Yönetim Tarihi

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

Kaynak ve Bilgi Tabanlı Strateji Kuramları

 

Yayınlarından Örnekler

“Discursive Ambiguity, Professional Networks, and Peripheral Contexts: The Translation of Total Quality Management in Turkey, 1991–2002”, (with A. İşeri Say), International Studies of Management and Organization, 38 (4): 78-99, 2008/9.

“HRMization in Turkey: Expanding the Rhetoric Reality Debate in Space and Time”, International Journal of Human Resource Management, 17 (4): 648-672, 2006.

“Çeviri, Aktör Ağları ve Eksik/Öncül Kurumsallaşma: Türkiye’deki Mesleki Personel/İnsan Kaynakları Söyleminin Yeniden Kurgulanması, 1960-1999”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4 (2): 129-196, 2004.

“Vatandaş Kuruluş Kavramı: Türk Kuruluşları İyi Birer Vatandaş mı?” (with F. Küskü), Amme İdaresi Dergisi, 33(3):79-95, 1999.

 

Uzmanlık Alanları

 Aile işletmeleri

Çeşitlendirme

Histografi

Sosyal Ağlar

Söylem analizi

Stratejik Yönetim ve Planlama

Şirket Grupları

Toplam Kalite Yönetimi

Vaka Çalışması

Yeni Yönetim Uygulamalarının Yayılımı

Yönetim Yeniliklerinin Kabullenilmesi