Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK
İTÜ - Akademisyen

Çalışma Alanları :Yönetim Sosyolojisi, Örgüt Kuramı, İş ve Örgüt Sosyolojisi

Eğitim Durumu: Boğaziçi Üniversitesi, İşletme (dr) (Doktora)

Çalıştığı Birim :İşletme, İşletme Mühendisliği Bölümü

 

Öğretim Alanları :

Yönetim ve Organizasyon

Mühendislik Etiği

Stratejik Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bütünleşik Sistem Tasarımı

 

Araştırma Konuları :

Organizasyon Teorisi

Yönetimsel Bilginin Yayılımı

Yönetim Tarihi

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

Kaynak ve Bilgi Tabanlı Strateji Kuramları

 

Yayınlarından Örnekler:

“Discursive Ambiguity, Professional Networks, and Peripheral Contexts: The Translation of Total Quality Management in Turkey, 1991–2002”, (with A. İşeri Say), International Studies of Management and Organization, 38 (4): 78-99, 2008/9.

“HRMization in Turkey: Expanding the Rhetoric Reality Debate in Space and Time”, International Journal of Human Resource Management, 17 (4): 648-672, 2006.

“Çeviri, Aktör Ağları ve Eksik/Öncül Kurumsallaşma: Türkiye’deki Mesleki Personel/İnsan Kaynakları Söyleminin Yeniden Kurgulanması, 1960-1999”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4 (2): 129-196, 2004.

“Vatandaş Kuruluş Kavramı: Türk Kuruluşları İyi Birer Vatandaş mı?” (with F. Küskü), Amme İdaresi Dergisi, 33(3):79-95, 1999.

Uzmanlık Alanları:

 

 • Aile işletmeleri
 • Çeşitlendirme
 • Histografi
 • Sosyal Ağlar
 • Söylem analizi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • Şirket Grupları
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Vaka Çalışması
 • Yeni Yönetim Uygulamalarının Yayılımı
 • Yönetim Yeniliklerinin Kabullenilmesi