Eğitimler
Eğitim takvimi Hakkımızda
Stratejik Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı
KONTENJAN9 / 25

TARİH16 ŞUBAT 2019
GÜNLER / SAATLERCumartesi & Pazar 10.00 / 17.00
SÜRE66 Saat
YERİTÜ - Maçka Kampüsü / BeşiktaşYol tarifi için tıklayınız
Detaylar ve ücret bilgisi için;

Stratejik Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı - İTÜ

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.

Genel Bilgi
Stratejik Yönetimin Temelleri

Kurumsallaşmış şirketler uzun vadeli ve geniş kapsamlı stratejik planlama, uygulama ve kontrol sistemleri sayesinde rekabet avantajlarını artırmak ve sürdürmek arayışındadırlar. Bu çerçevede, kurumun faaliyette bulunduğu dış çevredeki makro trendler ve rekabet şartları ve iç bünyesindeki ayrıcalıklı üstünlük sağlayan varlık ve kaynakları ile ilgili sürekli bilgi toplama, analiz yapma, karar verme ve uzun vadeli plan yapma gibi üst yönetimin sorumluluğundaki faaliyetler genellikle gündelik işlerin yoğunluğu ve zaman baskısı nedeniyle sadece planlama uzmanlarına devredilmektedir.

 

Halbuki üst yönetimin desteği, koordinasyonu ve stratejik yönelim ve öncelikleri belirlemesi stratejik planlama ve uygulamaların başarısı için önşarttır. Bu bağlamda hangi uzmanlık alanından gelirse gelsin orta ve üst yöneticilerin planlamanın detaylarından ziyade stratejik yönetimin temelleri hakkında bilgi sahibi olması ve kurumunun rekabet stratejilerini ve yönelimini buna göre belirlemesi esastır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Stratejik Yönetimin kavramsal çerçevesi

Temel Stratejik Niyet Bileşenleri

PESTLE Analizi

SWOT Analizi

Stratejik tercihlerin oluşturulması

Amaçlar Hiyerarşisi

Hedef Kartlarının Oluşturulması

Stratejik Liderlik

Stratejik Kontrol

 

Eğitim sonunda katılımcılar stratejik analiz, planlama, karar verme ve kontrol yetkinliklerini ve farkındalıklarını artırabileceklerdir.

Sunum Teknikleri ve Yönetimi

Sunum Teknikleri ve Yönetimi Günümüzde Liderler; paydaşlarını, ekiplerini ve hatta halkı ikna etmek, değişime teşvik, şirket imajını kurmak gibi bir çok hedefi olan sunumlarla toplumun karşısına çıkmaktadır. Sunum ve onu sunan , dikkat-odak aralığı 7sn’ye düşmüş günümüz toplumunun dikkatini çekmek için çok daha önemli olmuştur.

 

Bilgi toplumundan > Konsept topluluğuna geçişimiz Kurumsal Hikayesini iyi anlatan liderlere olan ihtiyacımızı her zamankinden daha fazla önemli kılmaktadır. Sunum iletişimi ve sunma becerileri gelişmiş liderler; ortaklık kuran, çeşitliliği destekleyen , katılımcı ve akılda kalan sunum yapabilme yetkinlikleri taşırlar. Ayrıca sunumlarını hazırlayanlara ya da izledikleri sunuculara yapıcı geri bildirim ve takdir etme ortamı oluşturarak sunum gücünün iyileştirilmesini ve sürekliliğini sağlarlar.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

       Günlük hayatımızda yaptığımız tüm sunumların ortak ve farkılılaşan özelikleri

İyi sunum yapanların kullandığı basit ama etkili teknikler

Sahne heyecanı gibi toplum önünde konuşmayı kolaylaştıran ve zorlaştıran hazırlıklar,çalışmalar

Beraber hazırlanan sunumlarda yön birliği kurulması ve uygulanması

Lideri için sunum hazırlayanlara ‘’Yapıcı Geri Bildirim’’ verme ve onları geliştirme

Tasarımcı Lider olma ve kendi sunumunu dakikalar içinde hazırlayabilme

Kahramanları yolcuğa çıkartacak ‘’Kurumsal Hikaye Anlatıcısı’’ lider olma

 

Eğitim sonunda , Liderler aktif sunuş becerilerini geliştirecek; ortaklık kuran, çeşitliliği destekleyen , katılımcı bir sunum yapmaları için gerekli yetkinlikleri keşfederken birer Kurumsal Hikaye anlatıcısı-tasarımcısı olacaktırlar.

Yetenek Yönetimi - Kuşak Çalışmaları

Yetenek yönetimi eğitimi, bir organizasyonun insan kaynakları faaliyetlerinin detaylı bir değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu eğitim ile organizasyonların stratejik amaçlarını etkin ve verimli bir şekilde geliştirip uygulayabilmeleri için insan sermayesinin önemi ve geliştirilmesi konularında güncel bilgiler verilecektir.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Organizasyonlarda insan sermayesi geliştirme ve yetenek yönetimi uygulamalarının amaç ve hedefleri

Kurumsal strateji, insan kaynakları stratejisi ve yetenek yönetimi stratejisinin entegrasyonu

Yetenek yönetimi uygulama teknikleri

Kuşak çalışmalarının yetenek yönetimi açısından önemi

 

Eğitim sonunda katılımcılar çağdaş insan kaynakları uygulamaları ve yetenek yönetimi konularında kapsamlı bir bakış açısı kazanacaklardır. Böylece, katılımcıların bu eğitim ile edindikleri güncel bilgileri hem organizasyonları hem de kendi kariyer gelişimleri için etkin şekilde kullanmaları mümkün olacaktır.

Paydaş İlişkileri Yönetimi

 Liderler ve yöneticiler devamlı olarak yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, ortaklar gibi paydaşlarla görüşmeler yürütmekte; farklı algılara, çıkarlara veya tercihlere sahip kişilerle bir araya gelmektedirler. Paydaş ilişkilerinin stratejik ve vizyoner bir bakış açısı ile yönetilmesi, kurumsal amaçlara ulaşma yolunda büyük önem taşımaktadır. Paydaşlarla ilişkileri etkin yönetebilmenin anahtarı ise müzakere edebilme becerisidir.

 

Müzakere yaklaşım ve tekniklerinin benimsenmesi, ortak faydalar zemininde işbirliği alanlarını keşfedebilmeyi sağlar, paydaşlarla sürdürülebilir anlaşmalar yapabilmenin yolunu açar ve böylece çatışma yönetiminin başarılabilmesine önemli katkılarda bulunur.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Müzakerenin kavramsal çerçevesi, Müzakere türleri, Müzakerelere hazırlık

Müzakerelerde başarı getiren temel stratejiler ve yaklaşımlar

Müzakereleri kolaylaştıran ve güçleştiren yaklaşımlar, tutumlar, davranış kalıpları ve taktikler

Müzakerelerde değer yaratma ve değeri paylaşma arasındaki ikilem

Müzakereler için oyun teorisinden dersler

Düşünce ve kararlarımızı etkileyen psikolojik faktörlerin müzakere sürecindeki etkisi

Stratejik düşüncenin müzakere kavramına uygulanması ve müzakerelerde stratejik düşünebilmek

 

Eğitim sonunda katılımcılar müzakereleri etkin biçimde yönetebilme yetkinliklerine yatırım yapacaklar ve böylece başarılı anlaşmalar yapabilmek üzere müzakereler üzerindeki kontrollerini artırabileceklerdir.

Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi

Günümüz dünyasında, şirketlerin karmaşık ekonomik faaliyetlerinin finansal boyutunun anlaşılması, bu anlamda, mali tablolarının analizi önem taşımaktadır. Bu, aynı zamanda, şirketin ve yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesi için de gereklidir. Öte yandan, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda paranın değerini doğru ortaya koyabilmek, yatırım ve planlamaların daha sağlıklı yapılmasını doğurur.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar

Hesaplar ve deftere kayıt

Mali tablolar ve özellikleri

Finansal oranlar, karşılaştırmalı analizler

Bugünkü değer, gelecekteki değer, anüite

Faiz türleri ve hesaplamaları

Örnekler üzerinde çalışma

 

Eğitim sonunda katılımcılar bir şirketin mali tablolarından yola çıkarak finansal analizini yapabilecek ve parasal büyüklüklerin zaman içindeki değerini hesaplayabilecektir.

Liderlik ve Yöneticilik

Gelişen ve değişen iş yapma alışkanlıkları yönetim fonksiyonunu da etkilemektedir. Birçok kurumda geleneksel yönetim uygulamaları yerini esnek, öğrenen, rahat pozisyon alabilen organizasyon yapılarına doğru evriltmektedir.

 

Bu anlayışla Liderlik, Yöneticilik, İdarecilik gibi kavramlar yeniden ele alınmakta ve tanımlanmaktadır. Liderliği artık sadece en üstteki kişinin işi olmayıp, tüm birimlerde çalışanların ortak bir işi olduğu unutulmamalıdır. Bu eğitimde kurumdaki tüm insanların nasıl bir liderlik anlayışı içinde hareket etmeleri gerektiği paylaşılacaktır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Yönetici Koçluğu ve Değişim Yönetimi

Stratejik Liderlik ve Yetenek Yönetimi

Liderlik Özellikleri

Geleceğin Yöneticileri ve Çıtayı Yükseltmek

Geleceğin Yöneticilerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Kişilik, Liderlik ve Kurumsal Etkinlik

Yöneticinizi Yönetmek Yurdum İnsanına Uygun Yönetici Olmak

Liderlik Tipleri

Beş Farklı Liderlik Yaklaşımı

Dünyada Durum – Bizim Liderlerimiz

Başarı Güdüsü

Takım Liderleri İçin Takım Oluşturma Stratejileri

Organizasyon ve Takım Yönetimi

Kurum verimliliklerinin özünde iyi bir organizayonel yapılanma ve buna bağlı olarak takım anlayışının geliştirilmesi yatmaktadır. Aile şirketleri, yarı kurumsal şirketler ne olursa olsun böyle algılamak zorundadırlar. Bireysel ve kurumsal gelişimlerin sağlanması için etkin takım çalışmalarının şart olduğu ve bunların iyi bir şekilde uygulandığı şirket yönetimine doğru geçiş, mutlak suretle gerçekleşecektir.

Buradan hareketle takım verimlilikleri, sonuçları, uygulamaları yaşanmış örneklerle birlikte katılımcılarla paylaşılacak iş yaşamı ezberlerinin değiştirilmesi ele alınacaktır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Organizasyon nedir?

Organizasyonda hedef ve amaçlar

Organizasyonel yapılanma

Verimli organizasyonlarda takım çalışması katkıları

“Takım” tanımı

Grup,Ekip, Takım kavramları arasındaki fark

Takım oluşturmadaki adımlar

Gruplarda roller Etkin takımların özellikleri

Takımların rol aldığı yerler

Takım verimliliği

Takımlarla çalışmanın avantajları / dezavantajları

Takım çalışması oyunları

Karar vericiler için Oyun Teorisi

Oyun Teorisi rasyonel karar vericiler arasındaki işbirliği ve çatışmayı matematiksel modellerle araştırmak olarak tanımlanabilir. Temel olarak, iki veya daha fazla kişinin birbirinin refahını etkilediği durumları analiz etmek için matematiksel araçlar sunulur. Dolayısıyla, Oyun Teorisi sosyal bilimler ve genel olarak pratik hayattaki etkileşimi anlamak ve yönlendirmek için araştırmacı ve karar vericilere önemli bir bakış açısı kazandırır.  

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Karar verirken stratejik düşünme yetisini kazanmak

Diğer kişi ve kurumların stratejik durumlarda nasıl davranacağını öngörmek ve böylece en iyi cevabı verebilmek 

Teorik oyun teorisi modellerini iş dünyasında ve diğer pratik problemlerde nasıl uygulanabileceğini kavramak 

Oyunlarda bilginin önemini belirmek ve bunu kendi avantajına çevirmenin yollarını öğrenmek

 

 

Eğitim sonunda, katılımcılara kompleks ve etkileşimli durumlarda stratejik düşünme yeteneği kazandırmak ve böylece "oyun"da avantajlı duruma geçmelerini sağlayacakları bilgiler kazandırılmışolacaktır.Derslerde bazı basit oyunlardan hareketle iş dünyasında ve pratik hayatta karşılaşılabilecek durumlar analiz edilecektir. Bununla birlikte, öğrenciler bu uygulamaların daha iyi anlaşılması için bazı ek kaynaklara yönlendirilebilecektir.

İnovasyon ve Şirket içi Girişimcilik

İnovasyon ve Şirket içi girişimcilik İnovasyon, ticari veya pratik amaçlara uygulanacak yeni bir cihaz, yöntem veya malzemeyi piyasaya sürme olarak tanımlanmaktadır. İnovasyon, firmaların hızla değişen müşteri ihtiyaçlarına ayak uydurarak rekabet avantajı sağlayabilmelerinin temel unsurlarından biridir. Firmaların bu yenilik süreçlerini destekleyecek şirket içi girişimciliği teşvik edecek mekanizmalar kurmaları gerekmektedir. Yenilikçi iş modellerini ve bu iş modellerinin oluşturulma mekanizmalarını anlamak şirket içi girişimciliği destekleyen önemli bir süreçtir.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

İnovasyon kavramsal çerçevesi

İnovasyon türleri

İnovasyonların benimsenmesi 

Yaratıcılık · Fikir yönetimi 

İnovasyon stratejisi 

Yıkıcı inovasyon 

Fikri haklar

Açık inovasyon kavramı ve şirket içi girişimcilik

Yenilikçi iş modelleri

İş modeli hazırlama

İş modeli kanvası 

Değer haritası kanvası 

Yalın kanvas

 

Eğitimin sonunda katılımcılar inovasyon yönetimi süreçlerini anlayarak değişimlere kolayca adapte olmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirebileceklerdir. Ayrıca şirket içi girişimciliği tetikleyen yenilikçi iş modelleri ve bu iş modellerinin nasıl oluşturulacağını anlayacaktır.

İnovatif Kurum Kültürü

Toplumlar gibi kurumlarında amaçları, iş hayatına bakış açıları, değerleri, ilkeleri yani kendilerine özgü nitelikleri vardır.Bir işletmenin tüm çalışmaları tarafından paylaşılan inanç, ve kurallar bütünü kurum kültürünü oluşturmaktadır ve günümüz iş dünyasında kurumların kültürü inovatif bakış açısıyla ele alınması daha da önemli hale gelmiştir. 

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Kültür
Kültür ve İnovasyon İlişkisi
Kurum Kültürü
Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi
İnovasyon Tanımı ve Türleri
İnovasyon Kültürü
İnovasyon Kaynakları
Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

 

Eğitim sonunda katılımcılar bu alanda varolan tanım ve kavram kargaşasından kurtulacak, firmaları daha inovatif hale getirmek için geliştirip kullanabilecekleri stratejiler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Dünyada ve ülkemizdeki başarı örneklerinden faydalanılarak konular irdelenecek ve katılımcıların geniş bir perspektifle bu konuya yaklaşmaları sağlanacaktır.

Yöneticiler ve Liderler için Dijital Verimlilik

Dijitalleşen dünya kurumlar ile kobi diye adlandırdığımız ve esasında risk alıp, riski dağıtamayan kurumların arasındaki uçurumu kapamıştır. Dijital araçlar artık sadece kurumsal firmaların değil kobilerin ve kurumlar içinde bir girişimci ya da kobi gibi hareket edebilen takımların da kullanımındadır. Dijital araçlar sadece üretkenliğimizi değil aynı zamanda da verimliliğimizi arttırabilmekte.Bu eğitimde dijital araçlar ile verimli ve etkin şekilde işleri yürütebilmek konularını işleyeceğiz ve aynı zamanda bunları sağlayacak yazılımları ve çözümleri inceleyeceğiz.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Üretkenlik ve Verimlilik tanımları

Zaman yönetimi ve zamanı iyi kullanmak

Odaklanmak ve sonuç odaklı çalışmak 

Bireysel üretkenlik araçları 

Takım üretkenlik araçları

Bireysel ve takım üretkenlik araçlarının beraber kullanımı

 

Eğitim sonunda katılımcılar işlerinde kullanabilecekleri dijital araçları tanıyacaklar, ekipleri ile beraber ve kişisel olarak işlerini en hızlı ve etkin şekilde nasıl yürütebileceklerini öğrenecekler.

Deneyim Paylaşımı
KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Katılımcılarda lisans mezuniyeti olmak ve profesyonel çalışma hayatı tecrübesi aranmaktadır.

%70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi (İTÜ rektörü ıslak imzalı) uzmanlık sertifikası verilecektir.

Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış katılımcılara ise katılım belgesi verilecektir.

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.

 

Alanında uzman akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin yer aldığı güçlü eğitmen kadrosuyla gerçekleştirilecek olan bu programda; bir yöneticinin mutlaka sahip olması ve geliştirmesi gereken yetenek alanlarını kapsayan konularla beraber;

''İnovatif Kurum Kültürü'', ''Yetenek Yönetimi'', ''Karar Vericiler için Oyun Teorisi'' gibi fark yaratacak güncel konular da yer almaktadır.

 

Eğitimde vaka çalışmaları uygulanarak teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır.

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

Kayıt ve Ödeme İçin Bilgi İste
*
*
*