Eğitimler
Eğitim takvimi Dijital Akademi
Doç. Dr. Murat BASKAK
Doç. Dr. Murat BASKAK
İTÜ - Akademisyen

Doktora Yaptığı Üniversite: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora Yaptığı Alan: Endüstri Mühendisliği

Öğretim Alanları: Üretim Plânlama ve Kontrol, Lojistik, Kuruluş Yeri Seçimi ve İşyeri Düzenleme, Montaj Hatlarının Dengelenmesi, Satınalma Yönetimi, Depo Yönetimi, Bakım Yönetimi

Araştırma Konuları: Üretim Plânlama ve Kontrol, Lojistik, Kuruluş Yeri Seçimi ve İşyeri Düzenleme, Montaj Hatlarının Dengelenmesi, Satınalma Yönetimi, Depo Yönetimi, Bakım Yönetimi

Güncel Yayınlardan Örnekler:

- Eryürük, S.H., Kalaoğlu, F., Baskak, M. (2008); "Assembly Line Balancing in A Clothing Company", Fibres&Textiles in Eastern Europe, V.16, N.1 (66), pp. 93-98, January/March 2008 

- Eryuruk, S.H., Kalaoglu, F., Baskak, M., Rebenasolo, A.B. (2010), "Evaluation of Globalization Strategies: External Analysis of the Turkish Clothing Industry", Textile Research Journal, V. 80, N. 14, pp. 1379-1391.

- Eryürük, S.H., Kalaoğlu, F., Baskak, M. (2011); "Logistics as a Competitive Strategy Analysis of the Clothing Industry in Terms of Logistics", Fibres&Textiles in Eastern Europe, V.19, N.1 (84), pp. 12-17.

- Çevikcan, E., Durmuşoğlu, M.B., Baskak, M. (2011); "Integrating Parts Design Characteristics and Scheduling on Parallel Machines", Expert Systems with Applications, V.28, N.10, pp. 13232-13253