Eğitimler
Eğitim takvimi
Dr. Öğr. Üyesi Halil Halefşan SÜMEN
Dr. Öğr. Üyesi Halil Halefşan SÜMEN
İTÜ - Akademisyen

Doktora Yaptığı Üniversite

Marmara Üniversitesi

Doktora Yaptığı Alan

Mühendislik Yönetimi

 

Öğretim Alanları

Yeni Ürün Geliştirme

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Araştırma Konuları

Ürün, Süreç

Arz Zinciri Tasarımı ve Enformasyon Teknolojileri 

 

Güncel Yayınlardan Örnekler

“The State of the art of MRP/MRP II Implementation in Turkey” (with S. Durmuşoğlu and Z. Yenen),

Production Planning and Control, vol 7, no:1 pp 2-10, 1996.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans,

Galatasaray Lisesi