Eğitimler
Eğitim takvimi
Satış Uzmanlığı Sertifika Programı
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Eğitim takvimi açıklanacaktır.
Eğitimi takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
60 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

Satış Uzmanlığı Sertifika Programı

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Mindset Institute tarafından düzenlenen Satış Uzmanlığı Sertifika Programı, dünyanın önde gelen üniversitelerinin düzenledikleri sertifika programları ve kapsamlı eğitimlerden faydalanılarak ve pazar ihtiyacı gözetilerek oluşturulmuş geniş bir eğitim içeriğine sahiptir.

 

Bu sertifika programında günümüz satış sektörünün tüm özelliklerini ve bileşenlerini sektörün uzmanlarından öğrenebilecek, müşterinizle nasıl iletişim kurabileceğiniz ve nasıl satış yapabileceğiniz konusunda çeşitli metod, yöntem ve stratejilerle birlikte, güncel vaka analizleri ve role play çalışmalarının da desteğiyle kapsamlı bir uzmanlık alanına sahip olabileceksiniz.

Genel Bilgi
1.Satışa Genel Bakış ve Satış Türleri
 1. Satış Kavramı ve Tarihsel Dönüşümü
 2. Modern Satışın Anatomisi
 3. Satışın Yeni Kuralları
 4. İç Satış Kavramı (Inside Sale)
 5. Dış Satış Kavramı (Outside Sale)
 6. İşletmeden İşletmeye Satış Kavramı (B2B - Business to Business Sale)
 7. İşletmeden Müşteriye Satış Kavramı (B2C - Business to Consumer Sale)
 8. Agency Sale Kavramı Consultative Selling Kavramı
 9. Doğrudan Satış Kavramı (Direct Sale)
 10. Case Study: B2B ve B2C Satışları

 

Satışa Genel Bakış ve Satış Türleri dersinde satışın ne olduğunun, temel özelliklerinin ve satış türlerinin anlaşılması hedeflenmektedir. Satış kavramı, satış kavramının tarihsel dönüşümü ve günümüz satışının temel yapısı sınıf katılımıyla tartışılacaktır. Ardından günümüz satışının türleri ve bu satış türlerinin özellikleri üzerinde durulacaktır. Söz konusu ders, Türkiye ve dünya pazarından örnekler ile desteklenecektir. 

 

Workshop / Case Study / Role-Play 

 “B2B ve B2C Satışları” ile ilgili bir Case Study çalışması yapılacaktır.

2.Satış Kime Yapılır: Müşteri Kavramı

Müşteri ve Müşteri İlişkileri Kavramları

Müşteri ve Müşteri Beklentilerinin Tarihsel Dönüşümü

Potansiyel Müşteri Kavramı 

Potansiyel Müşteriye Ulaşma Yolları

Müşteriye Ulaşmada 5N1K Kuralı

Müşteri Referansı Kavramı

Karşılaşılan Müşteri Davranışları ve Profilleri

Müşterinin Satın Alma Refleksi

Müşteri Memnuniyeti Kavramı

Case Study: Potansiyel Müşteriye Ulaşma Yolları

 

 

Satış Kime Yapılır: Müşteri Kavramı dersinde müşteri ve müşteri kavramı ile ilgili kavramların derinlemesine anlaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, derste ilk olarak müşteri kavramı ile ilgili kavramsal çerçeve çizilecek ve müşterinin ve davranışlarının tarihsel dönüşümü sınıfın da katılımıyla tartışılacaktır.  Ardından potansiyel müşteriye ulaşma metodolojilerinin üzerinde durulacak ve ders Türkiye ve dünya pazarından örnekler ile desteklenecektir.   

 

Workshop / Case Study / Role-Play 

“Potansiyel Müşteriye Ulaşma Yolları” ile ilgili bir Case Study yapılacaktır. 

3.Satışı Kim Yapar: Satış Uzmanı Kavramı
 1. Satış Uzmanı Kavramı
 2. Geçmişten Günümüze Satış Uzmanı Figürünün Dönüşümü
 3. Modern Satış Uzmanının Görev ve Sorumlulukları
 4. Salesman Resources Kavramı
 5. Günümüz Satış Uzmanının Temel Becerileri

 

 

Satışı Kim Yapar: Satış Uzmanı Kavramı dersinde satış uzmanı kavramının ne olduğunun ve bu kavramın tarihsel süreçte dönüşümünün nasıl, neden ve hangi şartlarda gerçekleştiğinin, günümüz satış uzmanının temel becerilerinin ne olduğunun anlaşılması hedeflenmektedir. Derste geçmişten günümüze bir satış uzmanı profili çizilecek ve günümüz satış uzmanının temel özelliklerinin üzerinde durulacaktır. 

 

Workshop / Case Study / Role-Play

Eğitim içerisinde Türkiye ve dünyadan çeşitli örnekler işlenecek ve süreç bu örnekler ile desteklenecektir. 

4.Başarılı Bir Satış Uzmanının Anatomisi
 1. Günümüzde Satış Uzmanı Figürü
 2. Günümüz Başarılı Satış Uzmanının Zihniyeti
 3. Satış Uzmanı ve İki Ana Yeteneği: Hissetmek Ve Fethetmek
 4. Satış Uzmanının Müşteri İlişkileri
 5. Başarıya Giden Yolda Beden Dili Kullanımı
 6. Yaratıcı Ve Yenilikçi Satış Uzmanı
 7. Başarılı Bir Satış Uzmanı İçin Hayat Boyu Satış Kavramı
 8. Role-Play Çalışması: Başarılı Bir Satış Uzmanı ve Müşteri İlişkileri

 

 

Başarılı Bir Satış Uzmanının Anatomisi Dersinde başarılı bir satış uzmanı figürünün ve bu figürün zihniyetinin nasıl olduğunun ve başarılı bir satış uzmanının satış sürecinde dikkat etmesi gereken temel noktaların neler olduğunun anlaşılması hedeflenecektir. Derste öncelikle günümüz satış uzmanı figürünün davranışları ve özellikleri sınıfın da katılımıyla tartışılacaktır. Ardından satış uzmanının satış sürecindeki davranışlarının Türkiye ve dünyadan örnekler ile desteklenerek üzerinde durulacaktır.   

 

Workshop / Case Study / Role-Play 

“Başarılı Bir Satış Uzmanı ve Müşteri ilişkileri” Role-Play çalışması yapılacaktır. 

5.Çağdaş Satış Yöntemleri

Solution Selling Yöntemi

Inbound Selling Yöntemi

SPIN Selling Yöntemi

N.E.A.T. Selling Yöntemi 

Kavramsal Satış Yöntemi (Conceptual Selling)

SNAP Selling Yöntemi 

The Challenger Sale Yöntemi

Müşteri Merkezli Satış Yöntemi (Customer Centered Selling)

MEDDIC Yöntemi 

 

Role-Play Çalışması: SPIN Satış Metodu   Çağdaş Satış Yöntemleri dersinde çağdaş satış yöntemlerinin neler olduğunun ve bu yöntemlerin nasıl etki ettiğinin anlaşılması hedeflenmektedir. Ayrı ayrı yöntemler özellikleri ile derinlemesine tartışılacak ve  içerik, her satış yöntemine dair Türkiye ve dünya pazarından örnekler ile desteklenecektir.

 

Workshop / Case Study / Role-Play 

Derste “SPIN Satış Metodu” Role-Play çalışması yapılacaktır.

6.Daha Fazla Satışa Giden Yol: Satış Yapmanın 4 Adımlık Formülü

Satış Yapmak ve 4İ Formülü 

İhtiyaç Analizi

İhtiyaç Farkındalığı 

İhtiyaç Çözümü

İhtiyaç Tatmini

Case Study: Satış Yapmanın 4 Adımlık Formülü

 

Daha Fazla Satışa Giden Yol: Satış Yapmanın 4 Adımlık Formülü dersinde daha fazla satış yapmanın dört adımlık formülünün ne olduğunun, bu formülün temel özelliklerinin ne olduğunun ve formülün her bir adımının özelliklerinin ne olduğunun anlaşılması hedeflenmektedir. Her bir adım üzerinde detaylı şekilde, Türkiye ve dünyadan örnekler ile birlikte bu adımların daha fazla satışa giden yoldaki önemi üzerinde durulacaktır. 

 

Workshop / Case Study / Role-Play 

 “Satış Yapmanın 4 Adımlık Formülü” ile ilgili Case Study çalışması yapılacaktır. 

7.Büyük Satışlar İçin Etkili Satış Süreci Yönetimi

Satışta Etkili Hedef Koyma Stratejileri ve SMART Kavramı

Rahat Bir Görüşme Yapmak

Satış Sürecinde Müzakere Kavramı

Etkili Bir Satış Sürecinde Müşteri Dengesi Kavramı 

Satışta NLP Tekniği ve Kullanımı

Satış Hunisi Kavramı ve Satış Hunisi Oluşturma Süreçleri

 

Role-Play Çalışması: Etkili Satış Süreci Yönetimi Büyük Satışlar İçin Etkili Satış Süreci Yönetimi dersinde daha büyük satışlar yapmak için etkili bir süreç yönetiminin nasıl olması gerektiğinin ve satış sürecinin dinamiklerinin neler olduğunun anlaşılması hedeflenmektedir. Derste satış sürecinin kavramsal çerçevesinin üzerinde durulacak ve sınıf ortamında etkili bir satış sürecinin desteklendiği çeşitli teknikler ve dinamikler sınıfın da katılımıyla tartışılacaktır. Ders süreci Türkiye ve dünyadan örnekler ile desteklenecektir.   

 

Workshop / Case Study / Role-Play 

“Etkili Satış Süreci Yönetimi” Role-Play çalışması yapılacaktır.

8.Satış Zorlukları: İtirazdan Nasıl Satış Çıkarılır

Satış Yaparken Karşılaşılan Zorluklar

Satışta Müşteri İtirazı Kavramı

Müşteri İtirazını Anlamak

Gerçek İtiraz ve Sahte İtirazları Anlamanın Yolu: Goril Tozu Kavramı ve İki Test Tekniği

İtirazların Üstesinden Gelmek İçin Stratejiler

Hayırdan Satışa Geçiş Süreci

 

Role-Play Çalışması: İtirazdan Satış Çıkarmak Satış Zorlukları: İtirazdan Nasıl Satış Çıkarılır dersinde satışa giden yolda satış uzmanının karşılaşabileceği sorunların neler olabileceğinin ve bu satış uzmanının bu sorunların üstesinden gelerek nasıl satış yapabileceğinin anlaşılması hedeflenmektedir. Derste öncelikle satışta müşteri itirazı kavramının üzerinde durulacak ve kavramsal çerçeve sınıfın da katılımıyla tartışılacaktır. Ardından itirazdan satış çıkarma sürecindeki çeşitli metodlar üzerinde durulacak ve ders süreci Türkiye ve dünyadan örnekler ile desteklenecektir.   

 

Workshop / Case Study / Role-Play 

“İtirazdan Satış Çıkarmak” Role-Play çalışması yapılacaktır.

9.Satış Yapmanın Anahtarı: Soru Sormak

Satış Yapmada Bir Anahtar Olarak Soru Sormak

Bir Satış Uzmanı Neden Soru Sormalı?

Doğru Soru Kavramı ve Önemi

Satışta Soru Türleri

Doğru Soru Sormada K.O.H.E Formülü

 

Case Study: Satış Yaparken Doğru Soru Sormak Satış Yapmanın Anahtarı: Soru Sormak dersinde satış yapmak için soru sormanın öneminin ne olduğunun, bir satış uzmanının soru sormasının neden gerekli olduğunun, doğru soru sorma stratejilerinin neler olduğunun ve bu noktada geliştirilen stratejilerin neler olduğunun anlaşılması hedeflenmektedir. Derste ilk olarak soru sormanın satıştaki önemi ve bir satış uzmanının neden soru sorması gerektiği sınıf katılımıyla birlikte tartışılacaktır.

 

Ardından satışta doğru soru sormanın önemi, satıştaki soru türleri ve soru sorma stratejileri üzerinde, Türkiye ve dünyadan örnekler ile birlikte durulacaktır.   

 

Workshop / Case Study / Role-Play 

“Satış Yaparken Doğru Soru Sormak” ile ilgili Case Study çalışması yapılacaktır.

10. Satış Sürecini Anlamlı Kılan Kavram: Satış Kapatmak
 1. Bir Satış Sürecini Anlamlı ya da Anlamsız Kılan Faktör Olarak Satış Kapatma Kavramı
 2. Satış Kapatma Kavramının Önemi
 3. İhtiyaç Tatmini Kavramı ve Satış Kapatma
 4. Satış Kapatmada Yaşanılan Zorluklar
 5. Etkili Satış Kapatma Teknikleri

 

Role-Play: Satışı Sonuçlandırmak Satış Sürecini Anlamlı Kılan Kavram: Satış Kapatmak dersinde satış kapatmanın kavramsal çerçevesinin ne olduğunun ve satış kapatma metodlarının neler olduğunun anlaşılması hedeflenmektedir.

 

Eğitimde, öncelikle satış kapatma kavramının ne olduğu ve önemi sınıfın da katılımıyla tartışılacaktır. Ardından satış kapatmanın metodolojisi üzerinde durulacak ve süreç Türkiye ve dünyadan örnekler ile desteklenecektir. 

 

Workshop / Case Study / Role-Play 

“Satışı Sonuçlandırmak” Role-Play çalışması yapılacaktır.

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Programa, halihazırda satış sektöründe çalışan, uzmanlaşmak isteyen veya bilgilerini tazelemek isteyen, satış sektörüne yeni girmiş ya da girmek isteyen kişiler katılabilir. 

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Bu program sonunda katılımcılar;

Etkin müzakere, iletişim ve ikna

Etkili beden dili ve diksiyon kullanımı

Müşteri memnuniyeti sağlama

Modern satış kanallarına hakimiyet

Güncel satış yöntem, teknik ve stratejilerine hakimiyet

Planlama ve organizasyon becerileri

Analitik, inovatif, başarı ve sonuç odaklı düşünme

Stresli satış süreçlerini yönetme

Satış sürecini olumlu sonuçlandırma konularında uzmanlık kazanacaklardır.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Satış Uzmanlığı Sertifika Programı kimler için uygundur ?

Bu programa, satış sektörüne yeni girmiş ya da girmek isteyen, halihazırda satış sektöründe çalışan, uzmanlaşmak isteyen veya bilgilerini tazelemek isteyen kişiler katılabilir.

Eğitim süreci nasıl yürütülecek?

Satış Uzmanlığı Sertifika Programı aynı tarihte hem uzaktan canlı sınıf ortamında hem de Mindset Institute’de sınıf içi eğitimleri şeklinde 2 ayrı sınıf olarak açılacaktır.

Eğitim sürecinde alanlarında uzman eğitmenler ve konuşmacılar derslerinize girecek, deneyimlerini ve sektörel bilgilerini sizlerle paylaşacaktır.

Eğitim süresince sıradan bir eğitim deneyimi yaşamaktan ziyade vaka analizleri ve role play çalışmaları ile birlikte deneyimleyerek öğrenebileceksiniz.

Eğitim süreci, sizlerin de aktif olarak katıldığı sınıf ortamında yürütülecektir.

Eğitimde sadece teorik bilgiler mi yer alacak?

Bu programda satış sektörüne dair hem teorik hem pratik bilgiler sizlerle paylaşılacaktır.

Ders sürecinde elde edeceğiniz teorik bilgileri pratik olarak deneyimleme ve vaka analizleri ve role play çalışmaları üzerinden güncel sektörel gelişmelere, deneyimli eğitmenler gözetiminde ulaşma şansına sahip olacaksınız.

Söz konusu program tasarlanırken ABD ve İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden olan Cambridge, Harvard ve Stanford Üniversitelerinin satış eğitimlerinden faydalanılmış ve güncel satış sektörünün dinamikleri göz önünde bulundurulmuştur.

Program sürecinde farklı sektörlerdeki satış süreçleri ele alınacak mı?

Bu program süresince satış süreçlerinin işlediği hemen hemen her sektörden örnekler, vaka analizi ve role play çalışmaları ile birlikte oldukça etkin olduğunuz bir öğrenme deneyimi yaşayacaksınız.

Ders süreci sizlerin de sorularınız ve fikirlerinizle aktif olarak katıldığınız bir ortamda yürütüleceğinden elbette farklı sektörlerden örnekler ile sürdürülecektir.

Bu programa dahil olmak için önceden satış sektöründe bulunmuş olmak gerekiyor mu?

Satış Uzmanlığı Sertifika Programına dahil olmanız için daha önce satış sektöründe yer almış olmanız gerekmiyor. Bu programda alacağınız sektörel bilgiler hem teorik hem pratik olarak size satış sektörünün tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar sunmakta ve sektörel tecrübesi olsun olmasın tüm katılımcılara kaliteli bir öğrenme deneyimi ve sektörel uygulama bilgileri sunmaktadır.

Eğitim sonunda sertifika alabilecek miyim?

Bu programda %70 devam koşulunu sağlayan ve program sonundaki uygulamalı sınavda başarı elde eden katılımcılar Mindset Institute tarafından verilen Satış Uzmanlığı Sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

Eğitim, kurumsal olarak, kurumlara özel planlanabilir mi?

Eğitim programı, alanı itibariyle kurumların farklı ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir. Ekibinizin mevcut çalışmaları belirlediğiniz gelişim hedefine yönelik revizeler yapılarak uygulanmaktadır. Kurumunuza yönelik talebi iletmek için yukarıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satınalma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir.Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.